Monday, June 24, 2013

အၾကမ္းဖက္အထိကရုံန္း လက္သယ္ ဘယ္သူလဲ? ေဖၚလိုက္ျပီ

 
အပိုင္း(၁)
ဆဲခ်င္သလိုဆဲ မတတ္ႏိုင္ေတာ႔ျပီ အမွန္ကိုေတာ႔ ေရးေတာ႔မည္။
ဗိုလ္သန္းေရႊ ဗိုလ္ေမာင္ေအးတို႔မဆင္းခင္ေလး ရဳွပ္ထား ယုတ္ထားသမ်ွ က်ေနာ႔ဆီ အေရာက္ေပးပို႔လာၾကေသာ တပ္မေတာ္ အရာရိွကေလးမ်ားကိုေတာ႔ အားနာသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တရားအတြက္ က်ေနာ္ေဖၚေကာင္ လုပ္ေပးေတာ႔မည္။

ျပသနာအစက အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂ်င္၀က္ ျမန္မာျပည္သြားေသာ ကာလတြင္ ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင္႔ တရုတ္တို႔ ေခ်ျခင္းလိမ္ေတာ႔သည္။

ဗို္လ္သန္းေရႊတို႔ တပ္မေတာ္က အေၾကြးအလြန္ထူေနေသာေၾကာင္႔ထြက္ေပါက္ရွာေရးမဟာဗ်ဴဟာခင္းခဲ႔ၾကသည္။ ဂ်င္၀က္၏ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳမွဳအတြက္ အျမတ္ထြက္ေအာင္ ဘဘၾကီး ဗိုလ္ေရႊကိုယ္တို္င္ေတြ႔ဆံုျပီး ေရွးျမန္မာအနာဂတ္အတြက္ အေၾကလည္ရွင္းျပျပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း ဂ်င္၀က္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာသို႔ လက္ေဆာင္ပါးလိုက္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ၂လခြဲတင္းတင္းေလာက္ လိုေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ဂ်င္၀က္အား ဗိုလ္သန္းေရြက ၂ နာရီၾကာမ်ွေတြ႔ဆံုျပီး အေသးစိတ္ခ်ျပကာ ၄င္းလိုခ်င္ေသာ အေျခေနအား နားခ်သည္။ တဖက္မွလဲတရုတ္ျပည္ႏွင္႔ နားလည္မွဳရေအာင္ Lion Share ဟုေခၚေသာ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားျဖင္႔ မက္လံုးေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ ေၾကြးျမည္အား တရုတ္မွ ဆပ္ေပးမည္မဟုတ္သကဲ႔သို႔ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားျဖင္႔ တင္းၾကပ္ေနေသာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ဂ်င္၀က္ဆိုေသာ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္အမတ္အား ငါးစာလုပ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ ငါးပြက္အိုင္ၾကီးထဲသို႔ ပစ္ခ်ခဲ႔သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး အရူးၾကီးသန္းေရႊနွင္႔ ေတြ႔ခဲ႔ျပီးေသာ ဂ်င္၀က္က တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အိမ္စံ တပင္တိုင္ အတိုက္ခံသမားၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔သြားေတြ႔သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္အား ေဒါသေလ်ာ႔ဖို႔ႏွင္႔ ဥာဏ္က်ယ္က်ယ္ျဖင္႔စဥ္းစားဖို႔ ဂ်င္၀က္က တိုက္တြန္းသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းထဲမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို လုပ္ကိုင္ရန္ ဂ်င္၀က္က ေမတၱာရပ္ခံသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္ႏွင္႔ ဂ်င္၀က္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ အေျခေတာ္ေတာ္မလွပဲ ရုတ္သိမ္းခဲ႔ရသည္။

(အေမရိကန္သံရံုးမ ွ၄င္းႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသို႔ ေပးပို႔ေသာ သတင္းအား ၀ီကီလိက ေဖါက္သယ္ ျပန္ခ်ခဲ႔သည္)။

ဂ်င္၀က္ ျပန္သြားေသာအခါ တရုတ္သံရံုးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးေကာင္စီသို႔ တရုတ္ျပည္မွ သံစာ တေစာင္ ေပးပို႔သည္။ ၄င္းစာပါအရ ဗို္လ္သန္းေရႊႏွင္႔ အျခားေသာ စစ္အရာရိွမ်ား ဂ်င္၀က္ႏွင္႔ ေဆြးေႏြးထားေသာကိစၥမ်ားအား အဂၤလိပ္သို႔ ဘာသာျပန္အျဖစ္ တရုတ္က ေတာင္းခံခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္သန္းေရႊလုပ္သမ်ွ ေဘာလိုက္မေနေသာ မင္းေအာင္လိွဳင္(ယခု ကာခ်ဳပ္)မွ အားလံုးတရုတ္ျပည္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ လိုေလေသးမရိွလုပ္ေပးသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္႔ေအာင္ (ယခု ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ႏွစ္ သာယာ၀တီ အက်ဥ္းေထာင္) က တရုတ္အား မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ကိစၥမ်ား အသိေပးတင္ျပရမည္မွာ အဓိပၸါယ္မရိွေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႔မွဳေၾကာင္႔ ဗိုလ္သန္းေရႊမွ မ်က္မုန္းက်ိဳးသြားခဲ႔သည္။

ထိုေၾကာင္႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါ၇ီလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္ေအာင္အား ၄င္း၏ ေအာက္လက္ အရာ၇ိွျဖစ္သူ ယခု အာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး မင္းေအာင္လိွဳင္၏ ညြန္ၾကားမွဳေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္၇န္ ဗိုလ္သန္းေရႊမွညြန္ၾကားမွဳအား လက္မခံႏိုင္ျဖစ္ျပီး ဆင္ေျခေပးေထာက္ျပမိရာမွ ေထာင္နန္းစံသူအျဖစ္သို႔ပို႔ေဆာင္ခံခဲ႔ရ၏။ အေၾကာင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္ေအာင္သည္ တရုတ္ျပည္အား ျမန္မာ အစိုရမွ အလံုးစံုေၾကာက္၇ြံ႔မွီခိုအားထားေနမွဳအား တပ္မွဴးမ်ား၏ အစည္းေ၀းအခ်ိဳ႔တြင္ မၾကာခဏ ေထာက္ျပေလ႔ရိွေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

တရုတ္ျပည္မွ ပိုျပီးယံုၾကည္မွဳရေစ၇န္ႏွင္႔ မိမိအား အကာကြယ္ေပးရန္ ဗိုလ္သန္းေရႊအပါ၀င္ စစ္၀န္ၾကီးမ်ားႏွင္႔ တကြ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း၇ွင္ ခရိုနီမ်ားျဖင္႔ စက္တင္ဘာလ (ရ)ရက္ေနခင္း ၁၀ နာရီတြင စိတ္္ေကာက္ေတာ္မူေနေသာ တရုတ္သမၼတ ဟူခ်င္ေတာင္းႏွင္ပ ေတြ႔ဆံုျပီး ၄င္းျပဳလုပ္ထားေသာ ဗ်ဴဟာ မ်ားအား အေသးစိတ္ တင္သြင္းခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းဌာနမ်ားႏွင္႔ သံတမန္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင္ပ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းကို သာ ကူညီေဆာင္ရြက္ လက္တြဲဖို႔၇ိွေၾကာင္း တင္ျပထားခဲ႔သည္။ (China lauds 'friendly' Myanmar as junta leader arrives By Dan Martin (AFP) – Sep 7, 2010) ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ ဖတ္ရွဳ႔ႏိုင္သည္။

 တရုတ္ႏိုင္ငံ သံတမန္မ်ားမွတဆင္႔ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သံေခ်ာင္းေခါက္ကာ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔၏ ေရႊးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္းရံုးေပးခ႔ဲၾကသည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ကလည္း တရုတ္တို႔ဘက္သို႔ Lion Share အားလံုးအားေပးသည္႔ အေနျဖင္႔ ျမစ္ဆံုေရကာတာႏွင္႔ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းအပါ၀င္ စီမံကိန္းအၾကီးစားေပါငး္ ၁၂၄ ခု ေပးခဲ႔သည္။ထို႔အျပင္ ျမစ္ဆံုေဒသ လံုျခံဳေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုျဖစ္ေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား အျမစ္လွန္ဖယ္၇ွားေရးကိုပါ ၀န္ခံ ကတိျပဳခဲ႔သည္ကို သက္ေသ အေထာက္ထားတိက်စြာ စာေရးသူထံတြင္ လက္၀ယ္ရိွပါသည္။

 ထို႔အျပင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကပင္ တရုတ္တို႔ႏွင္႔ သေဘာတူခဲ႔ေသာ ႏွစ္ ၅၀ ၾကာ စာခ်ဳပ္ျဖင္႔ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသမွ ရွည္လ်ားေကြးေကာက္ေသာ ဂစ္ပိုက္လိုင္းၾကီး၏ လံုျခံဳေရးသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အေျခေနသို႔ ေရာက္ရိွခဲ႔ျပီး ၂၀၁၀ ေရႊးေကာက္ပြဲ ျပီးဆံုးသြားသည္႔ေနာက္ တရုတ္စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳအား ထိကပါးရိကပါး အေျခေနသို႔ ေရာက္ရိွလာမည္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ဆံုေရကာတာ ျဖစ္ေသာ အျမင္႔ေပ ၄၅၈ ရိွျပီး အလ်ားေပ ၄၂၉၇ေပးခြဲရိွသည္႔ ေရကာတာၾကီးအား ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးမွ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၾကရာမွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင္႔ လူထု ယံုၾကည္မွဳအား ၄င္းမွ တည္ေဆာက္ျပရန္အလို႔ဌာ ေခတၱရပ္ဆိုင္းရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနခင္း ၁၁ နာ၇ီတြင္ ေၾကျငာခ်ုက္ထုတ္ခဲ႔သည္ကို တရုတ္ျပည္အစိုးရ အထင္မမွားေစရန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ အား တရုတ္ျပည္သို႔ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ေစလႊတ္ေတာင္းပန္ခိုင္းကာ ႏွစ္သိမ္႔မွဳလုပ္ခဲ႔ရ၏။

 ထိုေနာက္ ရခိုင္ေဒသ မွ သြယ္တန္းမည္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ဂစ္ပိုက္လိုင္းၾကီး၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေအာက္လမ္းနည္းျဖင္႔ မသမာေသာ အစီမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အေသးစိတ္အစီစဥ္မ်ားအား တရုတ္သို႔ တင္ျပခဲ႔ျပီး၊ ရခိုင္ေဒသအတြင္း မတည္ျငိမ္မွဳမ်ားအား စတင္အေကာင္ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္႔ အစီစဥ္မ်ား စတင္ခဲ႔သည္။
အပိုင္း(၂)အား မနက္ျဖန္ မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

  အပိုင္း (၂)
ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္သို႔႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တမန္ေတာ္ၾကီးအျဖင္႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဂ်ြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ စစ္ဘက္မွ ေကအိုင္ေကတို႔ ေနရာယူထားေသာ တာပိန္ ေရအား လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား စက္ရုံတည္ရိွရာသို႔ သြားေသာ လမ္းေၾကာင္းမွ ဖယ္ရွားရန္ တရုတ္ျပည္အစိုးရအား ကတိေပးထားသည္႔အတိုင္း ေကအိုင္ေအႏွင္ရ ၁၇ ႏွစ္ၾကာခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အား စစ္ပြဲျဖင္႔ စတင္ပ်က္ျပယ္ေစခဲ႔ေသာ ျပည္တြင္းစစ္အား ျပန္လည္ျငိမ္းေအးရန္ ၾကံ႔ဖြတ္နဲ႔ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ လုပ္လာၾကသည္။ ထိုတာပိန္ေ၇အားလ်ွပ္စစ္စက္ရံုသည္ တရုတ္ျပည္မွ အင္ဂ်င္နီယာ ၉၀ ရာႏံုန္းျဖင္႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျပီး ယူနန္ျပည္နယ္ မီးလင္းေရးကို ဦးတည္ထားေသာ စက္ရံုျဖစ္သည္႔အတြက္ တရုတ္အစိုးရ၏ အေထာက္ပံမ်ား ျမန္မာစစ္ဘက္ဆိုင္ရာေနာက္တြင္ ရိွေနေၾကာင္း နယူးေယာက္တိုင္းသတင္းစာမွ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အတိလင္း ေရးသားေထာက္ျပထားသည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ၇က္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ပြဲေၾကာင္႔ ဒုကၡသယ္အေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ပံုပြလာေသာအခါ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင္႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင္႔ ယခု ဦးေအာင္မင္းတို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္၇န္ ေရႊလီတြင္ ေကအိုင္ေက အၾကီးကဲမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေလာ္ဘီလုပ္ ခဲ႔ျပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေန႔ရက္တြင္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွအမိန္႔ျဖင္႔ ကခ်င္ေဒသ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအတြင္းရိွ တပ္၇င္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအား ၇ပ္တန္႔ထားေၾကာင္း ျမန္မာ႔ အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပျပီး ႏိုင္ငံတကာ စစ္ေရး အကဲခတ္မ်ားအား ေျဗာင္လိမ္ခဲ႔သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား အျပင္းထန္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ ဆိုႏိုင္သည္။

ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္မည္ဟု ေလလံုးထြားခဲ႔ေသာ ၀န္ၾကီးမ်ား အရွက္ကြဲျပီး ျမားဦးလွည္႔လာသည္မွာ ၇ခိုင္ေဒသ ျဖစ္လာခဲ႔သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျပသနာ စတင္ရန္ ၀န္ၾကီးလက္သယ္အခ်ိဳ႔ အာရံုစိုက္ခဲ႔ရေသာ အေၾကာင္းရင္ခံတခု အခိုင္မာ တင္ျပရေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္သားမ်ား၏ အခြင္႔ေရးအရ ခံစားပိုင္ခြင္႔အား ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ (ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္) ေဒါက္တာေအးေမာင္ (၇ခိုင္ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီဥကၠဌ) ႏွင္႔ ဦးဘရွင္တို႔ မွ ဇန္နာ၀ရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္ နာရီစင္ရိွ၇ာေနရာသို႔ လူထုအစည္းေ၀းေခၚယူကာ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ရခိုင္ျပည္မွ ထြက္ရိွေသာ သံယံဇာတမ်ားအတြက္ ခံစားခြင္႔ရိွေၾကာင္းကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ မည္သို႔ ျပဌာန္းထားေၾကာင္းကို စုရံုးခြင္႔ ရရိွေသာ လူထု ၅၀၀ အား ေျပာၾကားခဲ႔သည္က စလာသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ Aye Maung said the main aim of holding the public conference is to mobilize the local Arakanese people as well as their brethren of other ethnic nationalities for their wider participation in making demands on the gas project for the development of Arakan State.
“We will make demands just for what we should get from our union and we hope all Arakanese people and our ethnic brothers with their kind hearts will support our move to strive for our regional development and hope the responsible authorities in all levels will do their best to meet our demands,” he said.
He also said his party would be able to make known to the central government what local people are expecting from the Shwe Gas Project after holding public conferences in the region, although lawmakers from his party had not received any positive answers from the union ministers when they raised questions about the project last September, with the aim of softening the stance of the central government over the region’s natural resources.
“No matter how the regional natural resources are being centralized in the 2008 constitution, we hope the government will consider the fact that every region or division needs to use its own resources for its development,” he said.
The regional election commission granted permission on 27 December for the RNDP to hold the public conference, which is scheduled from 5 pm to 11 pm on 1 January at the clock-tower grounds in Kyaukpru. It was learned that only 500 people are allowed to take part in the conference, and six senior leaders of the party, including Dr. Aye Maung and U Ba Shin, the legislator from People’s Parliament in Kyaukpru, will speak at the conference. http://www.narinjara.com/main/index.php/colonial-era-explotation-should-be-avoid-dr-.
တြင္ ျပန္လည္ဖတ္ရွဳ႔ႏိုင္ပါသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္လြတ္ခါနီ အခ်ိန္ေလးမွာပင္ အေမရိကန္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဆိုင္ရာ သံတမန္ၾကီး ၂ ၾကိမ္ႏွင္႔ အာရွေရးဆိုင္ရာ သံတမန္ၾကီး တို႔ ၁ၾကိမ္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခြင္႔ ရေသာ အေျခေနအား ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔မွ ဖန္တီးကာ မက္လံုးေပးခဲ႔သည္။ ေဒၚစုလြတ္လာေသာအခါ၀ယ္ လက္ရိွ ၂၀၀၈ ဥပေးလမ္းေၾကာင္းမွပင္ ေလ်ာက္လွမ္းေစရန္ သံတမန္ၾကီးမ်ားကလည္း ပထမဦးဆံုး သံခင္းစတင္ေရးသယ္ယူလာေသာ ဂ်င္၀က္ကဲ႔သို႔ပင္ အခင္းက်င္းအေထာက္ပံံ႔မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္ကို ေနျပည္ေတာ္မွ သေဘာေတာ္က်ေနခဲ႔ၾက၏။ ထိုကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီအေရးတက္ၾကြေသာ အသြင္မ်ားသာ ေရွ႔တန္းေရာက္ရိွေနျပီး တိုင္းျပည္တခုလံုး အလြန္သာယာေသာ အခင္းက်င္း ၾကီးသဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

သိပ္မၾကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၀၁၂ တြင္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဧျပီလ ၁ရက္ေန႔ျပီးေနာက္ပိုင္း ေမလ ၂ ၇က္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း က်မ္းက်ိန္ဆိုျပီးေနာက္ ၃ ပတ္အၾကာ ေမလ၂၈ ရက္ေန႔မွစကာ ျပသနာတက္ေတာ႔၏။

 ေက်ာက္နီေမွာ္ေက်းရြာသူ မသိီတာေထြးအား ရိုဟင္ဂ်ာ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသား၃ ဦးမွ အဓမၼျပဳက်င႔္သည္ကို ရြာသားမ်ား သိသိျခင္းပင္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ညတြင္းမွာပင္ တိုင္ၾကားခဲ႔ေၾကာင္း အားလံုးသိသည္။

ေက်ာက္နီေမွာ္ရြာသားမ်ားမွ ျပသနာတစံုတရာ ျပဳလုပ္ျခင္းမရိွပဲ သက္ဆိုင္ရာ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳကိုသာ ေမ်ွာ္လင္႔ေနခဲ႔သည္။ ၂၉ ရက္ေန႔ ေမလတြင္ မသီတာေထြးအား မုဒိန္းက်င္႔ သတ္ျဖတ္သူမ်ားဟူ ယူဆရသူ ၃ဦးအား ေမာင္းေတာ ရဲစခန္း၏ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင္႔ လာေရာက္စစ္ေဆးေၾကာင္း သတင္းလႊင္႔ျပီး ေက်ာက္နီေမွာ္ ရယက ရံုးတြင္ပင္ အက်ဥ္းရံုးစစ္ေဆးျပီး ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ျပီး ၄င္းေနရာတြင္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေနၾကေသာ ၇ခိုင္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ေဒါသအိုးကို ပိုျပီး ေပါက္ကြဲလာေအာင္ ဒုရဲမွဴး လွေအးေမာင္က ဖန္တီးျပခဲ႔၏။

ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားမ်ား မေၾကနပ္သံက်ယ္ေလာင္ျပီး အံုးထေနေသာေၾကာင္႔ ေက်ာက္နီေမွာ္ ရယကမွ ရဲသို႔ အေၾကာင္းၾကားကာ အဆိုပါတရာခံ ၃ ဦးအား လာေရာက္ေခၚေဆာင္သြားေစခဲ႔ျပီး ရမ္းျဗဲရဲစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ႔သည္မွာ သမာရိုးက် လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

ထိုအကြက္သည္ ၀န္ၾကီးေအာင္ေသာင္းတို႔၏ အကြက္ထဲသို႔ ေရာက္သြား၏၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီး ဦးလွေမာင္တင္သည္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ ေပးတာယူ ေၾကြးတာစားေသာ အေျခြရံျဖစ္ေနခဲ႔၏။ ဂ်ြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္ ၁၀ ဦးအား မူဆလင္မ်ား၏ေရွ႔ေမွာက္မွာပင္ ေတာင္ဂုတ္ ကားဂိတ္တြင္ အံုးအံုးၾကြက္ၾကြက္ သတ္ျဖတ္ျပခဲ႔သည္။

  ျဖစ္ပြားပံုမွာ သံသယကင္းဖြယ္ အစိုးရ လက္သယ္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေန၏။ ေတာင္ကုတ္ ကားဂိတ္တြင္ နဆက အရာ၇ိွ ၃ ဦးမွ ကားေပၚတက္ကာ မွတ္ပံုတင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကားေပၚမွ အားလံုးဆင္းေပးရသည္။

ထိုေနာက္ မွတ္ပံုတင္မ်ားတဦးျခင္းစစ္ေဆးျပီး အဆိုပါ မူဆလင္ ၁၀ဦးႏွင္႔ အျခားရခိုင္ တိုင္းရင္းသား ၄ ဦးကိုသာ ကာေပၚျပန္တက္ခြင္႔ျပဳျပီး ကားထြက္ခြင္႔ျပဳလိုက္သည္။ ေတာင္ကုတ္ကားဂိတ္တြင္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ၆ဦးႏွင္႔ ရခိုင္းအမ်ိဳးသမီး ၅ ဦးက်န္ေနရစ္သည္။ မူဆလင္၁၀ ဦးတြင္ ပါလာေသာ လက္ကိုင္ဖုန္း၃လံုးးအား ဖုန္းကိုင္ေဆာင္ထားမွဳ အေထာက္ထား မခိုင္လံုဟု ဆိုကာ နဆကမွ သိမ္းယူထားလိုက္သည္။
ေတာင္ဂုတ္ ကားဂိတ္မွ ကားစထြက္ျပီး ကိုက္ ၃၀၀ ေလာက္မွာပင္ ဆိုင္ကယ္စီးလူတအုပ္က ၄င္းကားအား တားဆီးျပီး ကားေပၚတက္ကာ သတ္ျဖတ္ေနသည္ကို လက္နက္ကို္င္ေဆာင္ထားေသာ ေတာင္ကုတ္ ကားဂိတ္မွ လွမ္းျမင္ေနၾကေသာ နဆက ႏွင္႔ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား တုပ္တုပ္မ်ွမလွဳပ္လွမ္းၾကည္႔ေနခဲ႔ၾကသည္ဟု ေတာင္ကုတ္ကားဂိတ္တြင္ ဆင္းက်န္ရစ္ျခင္းခံရေသာ ခရီးသယ္က ေဖါက္သယ္ခ်ပါသည္။

၄င္းအမွဳခင္းျဖစ္ပြားလာသည္ႏွင္႔ ပိုျပီး မီးေတာက္ၾကီးမားလာေအာင္ေန႔စဥ္ထုတ္အစိုးရ ျမန္မာ႔အလင္း သတင္းစာ ဂ်ြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္အေရးခင္းအား အေသးစိတ္ေရးသားေဖၚျပထားေပးျပီး မီးေလာင္ရာ ေလပင္႔ေပးသည္႔အေနျဖင္ ထပ္ျပီး ၾကီးထြားေအာင္ သတင္းစာ တြင္ စကားလံုး အသံုးႏံုန္းမ်ားအား ခက္ခက္ထန္ထန္လုပ္ေပးလိုက္ၾက၏။

ဂ်ြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ေန႔ခင္း ၁၂ နာရီတြင္ ေရႊဇာ ဗလီသို႔ ၀တ္ျပဳ၇န္ သြားေရာက္ၾကေသာ မူဆလင္ လူငယ္မ်ားအားလံုးနီးပါ ဒုတ္ ဓါး လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ၄င္းဗလီၾကီးအား စုရံုး သြားေနၾကသည္ကို လံုျခံဳေရး တာ၀န္၇ိွသူႏွင္႔ နဆက ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ခြင္႔ျပဳခဲ႔၏၊ အဆိုပါ ေနခင္း ဗလီ၀တ္ျပဳျပီးေသာ ေနခင္း ၁နာရီတြင္ ဘန္ဂါလီမူဆလင္မ်ားသည္ ၄င္းတိုပ ေရႊဇာ ဗလီမွ ထြက္လာသည္ႏွင္႔ ေမာင္းေတာျမိဳ႔ရိွ ဗုဒၵဘာသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင္႔ ဘာသာ၀င္မ်ားအား မီးကုန္ယမ္းကုန္တိုက္ခိုက္ေနသည္ကို ညေန ၄ နာရီအထိ လံုျခံဳေရးမ်ား ရပ္ၾကည္႔ေနခဲ႔သည္။ ေမာင္းေတာျမိဳ႔၏ အခ်က္ျခာက်ေသာ အေဆာက္ဦးမ်ား စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ေနအိမ္မ်ား အျပင္ ကေမၻာဇ ဘန္တို႔ကိုပါ အားရပါးရ ဖ်က္ဆီးခြင္႔ျပဳခဲ႔သည္ကို arakanland.com တြင္ တင္ျပထားေသာ ဗီြဒီယိုဖိုင္မ်ားႏွင္႔ Eleven Media Group တို႔မွ ၇ိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပံု အေထာက္ထားမ်ားက သက္ေသခံျဖစ္ေနခဲ႔သည္။

ထိုျဖစ္ရပ္ေၾကာင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွျမိဳ႔မ်ားတြင္ ၾကီးမားေသာ ရန္ပြဲမ်ားဆထက္တံပိုးၾကီးမားခဲ႔ရျပီး ေနာက္ဆံုး ဂ်ြန္လ ၈ ရက္ေန႔ွညမွ စတင္ကာ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုဒ္မ ၁၄၄ အား တျမိဳ႔ျပီးတျမိဳ႔ ထုတ္ျပကာ လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ပထမဆံုး နယ္ေျမစိုးမိုးေရးအျဖစ္ထိုးသြင္းခဲ႔၏။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဗိုလ္သန္းေရႊ႔တို႔ တရုတ္ျပည္အား ဂတိျပဳထားသည္႔အတိုင္း တာ၀န္ယူထားေသာ ရခိုင္ျပည္မွ သြယ္တန္းထားသည္႔ ဂစ္ပိုက္လိုင္းလံုျခံဳေရးႏွင္႔ ဂစ္ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာေဒသ ၀န္းက်င္းအတြင္ အဓမၼ လယ္ေျမသိမ္းမွဳမ်ားအတြက္ အေမွာင္ခ်ႏိုင္ရန္ စစ္တပ္ျဖင္႔ ထိန္းကြပ္ကာ အားလံုးေနရာယူသြားႏိုင္ေအာင္ အကြက္က်က် စီစဥ္သည္မွာ ထင္ရွားသိသာလြန္းသည္။

 ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းအေရးခင္းျမင္႔မားလာေသာအခါ ရခိုင္တြင္ ပြေနေသာ ဖရိုဖ၇ဲဘ၀မ်ားအားႏိုင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္မွဳမ်ားၾကီးမားလာေသာအခါ ေနျပည္ေတာ္မွ သမၼတ အပါ၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ားမွ အကူညီေပးေရးအား ၂၀၁၂ ဂ်ဴလိုင္လ ၂၂ တြင္ အိုအိုင္စီအား ျပည္ေတာ္သြင္းရန္း သေဘာတူခဲ႔ၾကျပီး အိုအိုင္စီႏွင္႔ စာခ်ြန္လႊာ လက္မွတ္မ်ားေရးထုိးျပကာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းျပည္အႏွံ ေဒါသူပုန္ထေအာင္ စနက္တံ မီးတို႔ေပးလိုက္ၾကသည္။

ထိုေနာက္ မေလး၇ွားမွေပးပို႔ေသာ ရခိုင္ျပည္မွ ဒုကၡသယ္မ်ားအတြက္ ေပးပို႔ေသာ ပစၥည္းထုတ္မ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသယ္မ်ား၏ ဓါတ္ပံုးမ်ား ေဖၚျပထားသည္ စေတကာမ်ားအား ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၂၀၁၂ ခု စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ ေအာက္ခံ ကပ္သြင္းေပးျပီး၊ ရခိုင္ျပည္ဘက္သို႔ ပို႔ကာ ထိုအထုတ္ပိုးမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသယ္ပံုရိပ္မ်ားကပ္ထားေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ စတင္ ေဖၚထုတ္ျပသေသာ ေသြးထုိးလွံဳ႔ေဆာ္သည္႔ ပံုရိပ္အား ငပြလုပ္ခဲ႔ၾက၏။ (သတင္း အရင္းျမစ္သည္ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမွ)
The aid has been loaded into 40 containers and will be send on board a vessel from Port Klang.

“We will be transporting it by a commercial vessel as requested by the Myanmar government, and the vessel is expected to leave next Wednesday.

“It will take four days to reach Yangon Port, and from there, it will take us two days by truck to reach Rakhine state,” he said.

He hoped that Prime Minister Datuk Seri Najib Razak and former prime minister Tun Dr Mahathir Mohamad would be able to send off the vessel.

Abdul Azeez thanked the Myanmar government for its support and cooperation in helping the club to undertake the humanitarian mission.


Read more: Humanitarian aid to people in Rakhine, Myanmar - Latest - New Straits Times http://www.nst.com.my/latest/humanitarian-aid-to-people-in-rakhine-myanmar-1.145809#ixzz2Omi4UNae

အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအထဲတြင္ အေတြးေခၚ အားနည္းေသာ ၊ ဘာသာတရားအား တရားေဟာဆရာ ေမာ္လီဆပ္မ်ားမွ ေျပာေသာစကားမ်ားကိုသာယံုၾကည္ေသာ ျမိဳ႔ေပၚမွ မူဆလင္အခ်ိဳ႔မ်ား ႏွင္႔ ျမန္မာျပည္အားနည္းေပါင္းစံုျဖင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ခ်္မွ ခိုး၀င္လာေသာ ယခုေခၚဆိုေနၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအဖို႔ ျမန္မာ႔ ယဥ္ေက်းမွဳႏွင္႔ ျမန္မာျပည္မအတြင္း အမ်ားစုကိုးကြယ္ၾကေသာ ဗုဒၵဘာသာအား လိုက္ေလ်ာညီေထြသြာ ဆက္ဆံျပဳမူေနထုိင္မွဳ မရိွၾကေသာေၾကာင္႔ အဆိုပါ ဘာသာႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ကသိကေအာင္႔ေလးလုပ္ေပးလိုက္သည္ႏွင္႔ ယမ္းပံုမီးက် ေပါက္ကြဲတတ္ေၾကာင္း ၾကံ႔ဖြတ္အမတ္မ်ားက သိၾကေလသည္။


အပိုင္း ၃
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

အပိုင္း(၃)
ဦးသိန္းစိန္ (သမၼတ) မွ တက္တက္လာျခင္း အေျပာေကာင္းေကာင္း ႏြဲ႔ႏြဲ႔ကေလးျဖင္႔ ေျပာခ်လာလိုက္သည္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရစကားလံုးမိန္႔ခြန္းမ်ားအတြက္ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေရွ႔ေနၾကီး ဦးသိန္းညြန္႔မွ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ႔ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတ္လသည္ေနျပည္ေတာ္တြင္းအတြင္းၾကိတ္ပံုးတိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနသာ အေျခေနသို႔ ေရာက္ရိွခဲ႔သည္။။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ တြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ေၾကျငာျပီး ကာလမွပင္ ျဖစ္ပြားလာေသာ ကိစၥျဖစ္ခဲ႔သည္။ ဒုသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမစ္ဦးသည္ ၄င္း အတြင္းေရးမွဳး(၁) နအဖတြင္ လုပ္ခဲ႔ေသာကာလတြင္ ျမစ္ဆံုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တရုတ္ျပည္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဒသမ ၆ ဘီလီယန္ တန္ဘိုး ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ႏိုင္၇န္ ၾကားပြဲစားၾကီးလုပ္ခဲ႔ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ အား ျမက္ျမက္ကေလး အိပ္ထဲ ထည္႔လိုက္သည္႔အျပင္ စာခ်ဳပ္စတင္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ အခ်ိန္တြင္ ဧည္႔သယ္၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ အား တရုတ္ျပည္တြင္ ေကာင္စစ္၀န္အျဖစ္ တာ၀န္ယူေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး သားမက္ ကို ေပးခဲ႔သည္႔ အတြက္ ျပန္လည္ ေလ်ာ္ေပးရမည္႔အေျခေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာ၏။

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ သၾကၤန္ျပီးသြားေသာ ကာလ အစိုးရရံုးမ်ားျပန္လည္ဖြင္႔လွစ္ေသာကာလတြင္ ဒုသမၼတ ၄င္၏ ဒုသမၼတ အစိုးရရံုးဆိုင္ရာ ရံုးခန္းသို႔ မလာေတာ႔ပဲ ေမလဆန္းတြင္ ႏုတ္ထြက္စာ ေပးပို႔ခဲ႔၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီးမွ သၾကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္အား ေခၚယူကာ ၾသ၀ါဒေပးျပီး တရုတ္ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေရွ႔တြင္ အေႏွာက္ယွက္မရိွေအာင္ သယ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင္႔ လက္ရိွ တင္ရိွေနေသာ ႏိုင္ငံတကာအေၾကြးမ်ားအား အေၾကလည္ အျပီးျပတ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရမည္ဟု တာ၀န္ အျပီးျပတ္ယူခိုင္းသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ ျငင္းခ်က္ ထုတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။

 ဦးသိန္းစိန္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ သၾကၤန္အတက္ေန႔ အမိန္႔အား ရင္၀ယ္ပိုက္ခဲ႔၏။ သို႔ေသာ္ ေမလ ၅ ရက္တြင္ ေရးသားေသာ The Guardian က အတိက် ဦးတင္ေအာင္ျမင္႔ဦး ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားခဲ႔ေသာ္ျငား သမၼတရံုးမွ စကၤာပူတြင္ ေဆးသြားကုေနသေယာင္ တရား၀င္မဟုတ္ပဲ ေဖ႔စ္ဘြတ္မွာ ပ်ံလြင္႔ခဲ႔သည္။ေနာက္ပိုင္းမွ အတည္ျပဳေပးခဲ႔၏။

ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ စီစဥ္ေသာ ရခိုင္အေရးခင္းၾကီး ပြက္ပြက္ဆူေနေသာ ကာလတြင္ ဦးသိန္းစိန္ ေငြရွာေရးအတြက္ အိုအိုင္စီဟုေခၚေသာ အဖြဲ႔၀င္ ၅၇ ႏိုင္ငံ အစၥလမ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔အား ရံုးစိုက္ခြင္႔ ေပးရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးေရးအား စိုင္းျပင္းေနၾကျပီး အိုအိုင္စီမွ ပထမ ေထာက္ပံေငြ အေမ၇ိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀ အတြက္ လံုးပမ္းခဲ႔ၾက၏။

၂၀၁၂ ဂ်ဴလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ Network Myanmar ၀က္ဆိုက္တြင္ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔၏ ဂိုဏ္းအဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တိုက္ခိုက္ေ၀ဖန္ထားေသာ အင္တာဗ်ဴးတခုအား တရုတ္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည္႔ zhang zhe and Ye Weimin ေဇာင္ဇီ ႏွင္႔ ယီေ၀မင္ တို႔က အခ်ိန္ကိုက္ ဖြင္႔ခ်ေပးခဲ႔သည္။။ ဂ်ဴလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းၾကီး ႏွင္႔ ေနာက္တၾကိမ္သြားေတြ႔ရျပန္၏။ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးမွ “မင္းတို႔ ေ၇ြ႔တာ အလြန္ေနွးလြန္းလို႔ အားလံုး သေဘာထား ကြဲလြဲမယ္႔ပံုမ်ိဳးျဖစ္ေနတာ” ဟု ေနာက္ဆံုး မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္။

ဦးသိန္းစိ္န္မွာ တပ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းၾကီးဆီမွ ျပန္လာျပီး ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တြင္ အိုအိုင္စီ အဖဲြဲ႔ႏွင္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ အပါ၀င္ ေတြ႔ဆံုျပီး ရန္ကုန္တြင္ အိုအိုင္စီ ရံုးခြဲဖြင္႔လွစ္ေပးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာဆိုကာ ပထမအရစ္ ေထာက္ပံေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္းအား ရယူလိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသတင္းအား မႏၱေလး သံဃာထုအတြင္းသို႔ ခ်က္ျခင္း ပို႔လြတ္ခဲ႔၏။ တဖက္မွလဲ ယူအန္မွ ပီေခ်းနံဘီးယားႏွင္႔ ကင္တာနားတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးအား ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ခြင္႔ျပဳထားျပီး ယူအန္၏ အေထာက္ပံ႔မ်ားကိုလဲ ယူထားခဲ႔သည္။ (RFA August 10, 2012) (ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိုအိုင္စီလက္သယ္လုပ္ျပီး အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားအား သီးသန္႔တင္ျပေပးပါမည္)။

 ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ၾကီးဌာန အေျပာင္းလဲႏွင္႔ အသစ္ခန္႔အပ္မွဳမ်ားျဖင္႔ ရခိုင္ေဒသအထိကရုံန္းအား သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ အေတာ္မွားယြင္းျပီး တလြဲေျဗာင္လိမ္ေနေသာ ျပန္ၾကားေရး ဌာနအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအားထပ္မံလွည္႔စားျပျပီး ျပန္ၾကားေရး ဦးေက်ာ္ဆန္း အား ေန၇ာေရြ႔ကာ ၀န္ၾကီးဌာနေျပာင္းေပးျပီး ဆက္ကစားခဲ႔သည္။

 စက္တင္ဘာလ၂၀၁၂ခုႏွစ္သည္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔တခုလံုး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေျခဆန္႔ေသာ ကာလဟုဆိုႏိုင္ျပီး ဗိုလ္သန္းေရႊအားေပးထားေသာဂတိအတိုင္း ႏိုင္ငံတကာ အေၾကြးေပါင္းစံု ပယ္ပ်က္ေရး အသဲသန္ အားထုတ္ၾကေသာ ကာလၾကီး ျဖစ္ေနခဲ႔ျပီး ဘဂၤလားေဒ႔ခ်္ ရခိုင္နယ္စပ္တြင္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအား အၾကီးက်ယ္တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးေနေသာ ကာလလဲျဖစ္၏။

၁၈ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ ဒီစီတြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ဟယ္လာရီကလင္တန္အား ေတာင္းဆိုေနခဲ႔ျပီး New York Time ႏွင္႔ Washington Post သတင္းစာ၏ ၁၉ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အၾကီးက်ယ္ေရးသားတင္ထားသည္။ ထိုေနာက္ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေၾကြးျမီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံေက်ာ္ ေလ်ာ္ပစ္ေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္း တည္႔သြားၾကျပီး ၄င္းေငြအားလံုး ျပန္ဆပ္စရာမလိုေတာ႔ပဲ ယေန႔ ဦးပို္င္အိတ္ထဲသို႔ ေလ်ာကနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ႔ရသည္။
By STEVEN LEE MYERS
Published: September 18, 2012
WASHINGTON — Myanmar’s opposition leader, Daw Aung San Suu Kyi, called for the lifting of American sanctions against her country on Tuesday, beginning an emotional visit to the United States that punctuated the remarkable shift in relations with Myanmar over the past year.
စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင္႔ အက်ိုးတူ အစုရွယ္ယာပါ၀င္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း၏သားတို႔ လက္၀ါၾကီးအုပ္ထားသည္႔ ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၼဏီ၊ ဧရာ၀တီတိုင္း က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႔နယ္ ရွားခဲၾကီး ေက်းရြာတြင္ အင္းအလုပ္မားမ်ား ဆႏၵျပမွဳမ်ားတြင္ က်ံဳေပ်ာ္အေျခစိုက္ ခလရ ၃၆ လက္နက္ကို္င္တပ္ရင္းမွ ၀ိုင္းရံေပးျပီး အေထာင္ရဲစခန္းမွ ရဲမ်ားက ပစ္ခတ္ကာ အရပ္သား ၂ ဦးေသဆံုးျပီး ၅ ဦး ေသနတ္ဒဏ္ရာရရိွေၾကာင္းျဖင္႔ ၄င္းတို႔ အာဏာပိုင္ဆိုင္မွဳသည္ တရားဥပေဒအထက္တြင္ ရိွေၾကာင္း ေအာင္ေသာင္းႏွင္႔ ေအာင္သက္မန္း တို႔မွ ထုတ္ျပခဲ႔သည္။
Sep 28, 2012 | Posted by: roboblogger
Two Killed as Police Fire on Crowd in Pathein
Full story: The Irrawaddy Newsmagazine
Two people were killed while two others were seriously injured when police opened fire into a crowd in Shar Khae Gyi Village, Kyonepyaw Township, Pathain District, Irrawaddy Division, on Thursday evening.
စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းၾကီးဘေရႊ၏ သမီးႏွင္႔ ေျမးမ်ားမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဆိပ္ကမ္းသာ လမ္းတြင္ ၇ိွေသာ ဗုဒၵ ၀ိဟာရ မွန္ေက်ာင္းေတာ္၏ ေရႊသဃၤန္းကပ္ ေရစက္ခ်ပြဲတြင္ ၄င္းတို႔၏ဖခင္ က်မ္းမာစြာ ရိွပါေၾကာင္းအား သတင္းဌာနမ်ားသို႔ တမင္တကာ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားသြားခဲ႔သည္။ဆိုလိုသည္မွာ ဆက္လက္ ၾကိဳးကိုင္ေနပါေၾကာင္းအား ေဖၚျပျခင္းတမ်ိဳးဟု သတင္းေလာကသားတို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ႔ၾကသည္။

 တဖက္မွလဲ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ အဖြဲ႔သည္ ေကအိုင္ေအအား အျပီးျပတ္တိုက္ရန္ ၀ျပည္ေသြးစီးညီညြတ္ေရး မိုးဂံုန္းသို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္တြင္ သြားေရာက္ျပီး ႏိုင္ငံတကာသို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေျပာက္ေရးေဆြးေႏြးသေယာင္ သတင္းလႊင္႔ခဲ႔ျပီး လက္ေတြ႔ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားတြင္ ေကအိုင္ေအအား အေထာက္ပံ႔ေပးျခင္း လမ္းေၾကာင္းဖြင္႔ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ညိွႏိုင္းခဲ႔ေသာ္လဲ ၀ေဒသေခါင္းေဆာင္းမ်ားမွ မေသျခာမေရေသာ အေျဖသာရရိွျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္း ေထာက္ပံံ႔ေပးမည္ဟု ကတိျပဳကာ လက္ဗလာျဖင္႔ ျပန္ခဲ႔ရ၏။

ေအာက္တိုဘာလတြင္ အိုအိုင္စီမွ ျမန္မာျပည္ထဲ၀င္ရန္ အျပင္ဆင္မ်ားလုပ္လာေသာအခါ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး မွ ရခိုင္ျပည္ေဒ သ၏ မေၾကမခ်မ္းျဖစ္သံမ်ားအား ႏိုင္ငံတြင္းျပင္ သတင္းသမားမ်ားအတြင္ လြတ္လပ္စြာ ရိုက္ႏိွပ္ေဖၚျပခြင္႔ေပးျပီး အိုအိုင္စီ ကန္႔ကြက္ေရးအား စိုင္းျပင္းခြင္႔ျပဳကာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄၊ ၁၅ ရက္ ၂၀၀၁၂ ခုႏွစ္ အၾကီးက်ယ္ အိုအိုင္စီ ၀င္ေရာက္မွဳအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနေသာပံုရိပ္မ်ား ႏွင္႔ အေနထားအားေထာက္ျပကာ အိုအိုင္စီအား ျပန္ဖယ္ထုတ္ျပေသာ ကစားကြက္ကို ခင္းခဲ႔ၾက၏။
YANGON, Myanmar (AP) — Myanmar's government will not allow the Organization of Islamic Cooperation to open a liaison office after thousands of Buddhist monks and laypeople marched to protest. .The anti-OIC protests were held in four Myanmar cities, including Yangon, the country's largest city, where about 5,000 people participated. Some said they were marching to safeguard Buddhism.he plan.
သို႔ေသာ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤဂါလီမ်ားမွ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင္႔ မင္းျဗား ျမိဳ႔နယ္တြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားအား မီးတင္ရိွဳ႔မွဳျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတို႔မွ ကာကြယ္ေရးအစီစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကရာ စစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ရာ ၆ ဦးေသဆံုျပီး ၃၄ ေယာက္ စစ္ေတြေဆးရုံသို႔ ပိုခဲ႔ရျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရဟန္းပ်ိဳမ်ားက ဆႏၵေဖၚထုတ္ကန္႔ကြက္ရန္ လမ္းေပၚတက္လာၾကေသာအခါ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ တြင္ ဘဂၤလီမ်ားေနထို္င္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴ ကမ္းနားရပ္ကြက္မ်ားအား စစ္တပ္ကပင္ မီးတင္ရိွဳ႔ေပးျပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား သြားေရာက္မီးရိွဳ႔ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႔တြင္ ေရးသားခြင္႔ျပဳခဲ႔၏။

ထိုသို႔ျဖင္႔ ဘဂၤလီဘက္လွည္႔လိုက္ ရခိုင္ဘက္လွည္႔လိုက္ ဧ၇ာ၀တီတိုင္းဘက္ ျပသနာလုပ္လိုက္ႏွင္႔ ေနာက္ဆံုး ကခ်င္ေဒသ စခန္းသိမ္းပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲ၇န္ဦးေအာင္မင္းတို႕ ကာခ်ဳပ္ႏွင္႔ လက္၀ါးျခင္းရိုက္ကာ ဆံုးျဖတ္ျပီးေနာက္ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ တြင္ လက္ပံေတာင္ မီးေလာင္ဗံုး ေဖါက္ခြဲ ျဖိဳခြင္း ႏိွမ္ႏွင္းပြဲၾကီး ျပဳလုပ္ျပျပီး သတင္းမီဒီယာအားလံုး လက္ပံေတာင္း သို႔ အားလံုး ဦးလွည္႔သြားခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ေဒသ ရြာလံုးက်ြတ္ မီးရိွဳ႔ပြဲၾကီးႏွင္႔ စစ္ပြဲၾကီးအား အၾကီးက်ယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္က်င္းပေနေတာ႔သည္။
အပိုင္း (၄)

ဂိုလ္ရွယ္ေလးအပိုင္း (၄)
ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ကေန လက္ပံေတာင္းဆန္႔က်င္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳေတြ အရိွန္ျမင္႔လာေလေတာ႔ ဦးေရႊမန္း က ပုဒ္မ (၁၈) ႏွင္႔ ပုဒ္မ (၅၀၅) ခ ကို လႊတ္ေတာ္ မွာ ထပ္ျပီး သိသာျမင္သာဖို႔ ထပ္မံအဆိုတင္သြင္းျပီး ပိုခိုင္မာေအာင္လုပ္ခဲ႔ၾကသည္။

ဦးေအာင္မင္းတို႔ လက္ပံေတာင္းသို႔ ေရာက္သြားေသာ ကာလ မတိုင္ခင္တြင္ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမအျဖစ္သိမ္းယူထားေသာ အရာမ်ားအား ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္သူ ပါ၀င္သူ ဦးေဆာင္သူေတြအားလံုးအား ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင္႔ ဖမ္းဆီးကာ တရားရံုးတြင္ အနဲဆံုး ဒဏ္ေငြ ၁၀ သိန္းမွ သိန္း ၅၀ အထိ ခ်မွတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးမ်ားသို႔ လ်ွိဳ႔၀ွက္ညြန္ၾကားခိုင္းျပီး ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားအား မြဲျပာက်သြားေအာင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုကိုအား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ ဦးေရႊမန္းႏွင္႔ ျငိမ္းပြဲစားၾကီး ဦးေအာင္မင္းတို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေအာင္မင္း ၏ အခ်ိန္းခ်က္ႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္၏ (…) ရိပ္သာတြင္ ည ၉ နာရီမွ ည ၁၁း ၃၀ ထိ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ႔ၾက၏။ ထိုေၾကာင္႔ လက္ပံေတာင္း ပြဲႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ကိုေအာင္စိုး ေဒၚေနာ္အံုးလွတို႔ မည္မ်ွ အာမခံေၾကးေပးေဆာင္ရသည္ကို ေမးျမန္းလ်ွင္ အေျဖပိုရွင္းသြားေပလိမ္႔မည္

ျမစ္ဆံုးကိစၥသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ရိုးရွင္းျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ပဲ ကစားကြက္တခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ အေနာက္အုပ္စုမ်ား၏ သေဘာက်မွဳကို ပထမဆံုးရယူရန္လုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဆိုရွယ္လစ္ ေနစဥ္သတင္း ၀က္ဆိုက္က ေအာက္ပါအတုိုင္းတင္ျပခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ပံေတာင္းကေတာ႔ ငယ္ထိပ္ေျမြေပါက္ခံရမည္ကို စိုးေသာေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ပါ၀င္ပတ္သက္ျပီး အၾကမ္းဖက္မွဳ (State of Terrorism) အား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ထင္း၇ွားျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အကာကြယ္ယူ ေရွာင္ထြက္ခဲ႔ၾကသည္မွာ ျငင္းခ်က္ထုတ္စရာ လိုေလာက္မည္ဟု မထင္မိပါ။
The grievances of people involved in the Letpadaung protest are similar to those raised against the massive Chinese-funded Myitsone Dam hydro-electric project. The government suspended the dam in September 2011, not primarily to appease angry locals, but to send a signal to the US and its allies that it was looking to move away from China and toward the West. The Obama administration, which been encouraging such a shift, responded with a series of official visits, culminating in last month’s trip by the US president.( http://www.wsw/en/artical/2012/12/03/bur-d03 ႏွင္႔
Weak democracy hurts Myanmar business
Global Times | 2012-11-29 1:20:04
By Global Times
http://www.globaltimes.cn/content/747170.shtml

တုိ႔အားျပန္လည္ဖတ္၇ွဳ႔ပါကအေျဖ ရွင္းသြားလိမ္႔ည္။
ဒီဇင္ဘာလ ရ ရက္ ေန႔စြဲျဖင္႔ ေရွ႔တန္းစခန္းႏွင္႔ ကခ်င္ေဒသ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားသို႔ ျမန္မာ႔ကာကြယ္ေရးရံုးခ်ဳပ္မွအစီစဥ္ၾကီးတခုအခိုင္မာခ်မွတ္လိုက္ေသာ အစီစဥ္ၾကီးတခု ေၾကာက္ခမန္းလိလိထြက္လာသည္။

အေၾကာင္းမွာ ကခ်င္ေဒသ စစ္ဆင္ေရးသည္ ၁၉ လေက်ာ္ေရာက္လာျပီး မည္သည္႔နယ္ေျမတခုမွ အမိအရ သိမ္းယူႏိုင္မွဳ မရိွပဲ ျဖစ္ရကာ လက္ပံေတာင္းျဖိဳခြင္းမွဳတြင္ ပါ အရွက္ဟက္တက္ကြဲရေသာေၾကာင္႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ အတြင္း ကခ်င္ေဒသ စစ္ပြဲမ်ား အျပီးသတ္ ဆင္ႏြဲျပီး ဇန္နာ၀ရီလ ၄ ရက္ေန႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔အား ကခ်င္ျပည္နယ္ လိွဳင္ဇာျမိဳ႔ တြင္ က်င္းပမည္ဟု ေဖၚျပပါရိွသည္။

ထိုေၾကာင္႔ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔ မွ လိွဳင္ဇာတြင္ ေကအိုင္ေအ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုအျပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေျခလ်ွင္တပ္၊ အေျမာက္တပ္ႏွင္႔ ေ၀ဟင္ စစ္ဆင္ေရးတို႔အား ပံုေအာအသံုးျပဳတိုက္ခိုက္ေစျပီး ကခ်င္ေဒသ အမိရ ဆုပ္ကိုင္မိေအာင္ ၾကိဳးစာေသာ္ျငား မင္းေအာင္လွိဳင္တို႔အဖို႔ အခ်ဥ္းႏွီးျဖစ္ရျပီး ေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံတကာမွ က်ယ္ေလာင္ေသာ စစ္ပြဲရပ္တန္႔ေရး သတင္းမ်ားသာလႊမ္းမိုးသြားခဲ႔ရသည္။

ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲသတင္းမ်ားအား ကာကြယ္ေရ ၀န္ၾကီးဌာနမွခ်ေပးသေလာက္ကိုသာ ေျပာခြင္႔ရေသာ သမၼတရံုးေျပာေရးဆိုခြင္႔ရိွသူ မွဴးေဇာ္ အား ေျပာေရးဆိုခြင္႔ ရာထူးမွ ျပန္ၾကားေရးဌာန ဒု၀န္ၾကီး ဦးရဲထြဌ္၏ ေတာက္တိုမယ္ရ အကူအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔လိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ ကကခ်ဳပ္ရံုးမွ ၁၉ လေက်ာ္ၾကာ စစ္ပြဲအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၆၅ သန္းအား အသံုးျပဳျပီးေၾကာင္း ေျပစာရွင္းတမ္းအား သမၼတရံုးသို႔ တင္သြင္းေပးလိုက္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆရာၾကီး ဦးေအာင္မင္းအား ထိုေငြအားျပန္လည္ရွာေပးရန္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ တြင္ ရာဇသံတခု ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ (ေနာင္တြင္ ဗဟုအဖြဲႏွင္႔ ဦးေအာင္မင္းတို႔ ေနာ္ေ၀၊ ၾသစေတးလ်ွ ႏွင္႔ ဂ်ပန္၊အီးယူမွေပးေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္ပ့ံ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀အေၾကာင္း က်ေနာ္ တင္ျပပါမည္။)

၂၀၁၃ ဇန္နာ၀ရီလ ၄ ရက္တြင္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ စီစဥ္ေပးေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႔အား အက်ဥ္းရံုး စီစဥ္ျပီးေနာက္ ဇန္နာ၀ရီလ (၆) ရက္ေန႔မွ လက္ဂ်ားယန္ေဒသသို႔ အၾကီးအက်ယ္ဗံုးက်ဲစစ္ဆင္ေရးစေတာ႔သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သူမအေနျဖင္႔ ဖိတ္ေခၚခံရလ်ွင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဇန္နာ၀ရီလ ၁၀ ၇က္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ စာေရးသူမွ ေကအိုင္ေကသို႔ ဆက္သြယ္ခဲ႔ရာ ေကအိုင္ေအမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္ထံသို႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရးႏွင္႔ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ေတာင္းခံစာေပါင္း ၂၂ ခုအား ၂၀၁၂ ဇန္နာ၀ရီလမွစျပီး ၂၀၁၃ ဇန္နာ၀ရီလ (၂) ရက္ေန႔အထိ ေပးပို႔ခဲ႔ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္မာဆိုခဲ႔သည္။

ထို႔ေနာက္ ေနာက္ဆံုး စစ္ရာဇသံတခု ထပ္မံထြက္လာသည္ ၊ ဇန္နာ၀ရီလ ၁၂ ၇က္ေန႔ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္း စစ္ရာဇသံသည္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ၇က္ေန႔မတိုင္ခင္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ႔လိွဳင္ဇာ အျပီးျပတ္သိမ္းရန္ ဆိုထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔အား ေတာင္တန္းေဒသအတြက္ လိွဳင္ဇာတြင္ က်င္းပမည္႔အေၾကာင္း ထည္႔သြင္းထားခဲ႔၏။

ေရွ႔တန္းမွ ရဲေဘာ္ႏွင္႔ အရာ၇ိွမ်ားက ကကရံုးအား ေဖစံုေမာင္စံု တိုင္းထြာ ဆဲဆိုၾကသည္ဟု ေပၚတာအျဖစ္ လိုက္ပါရေသာ ဗန္ေမာ္ျမိဳ႔သားတဦးမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သတင္းေပးပို႔ခဲ႔သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဇန္နာ)ရီလ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္မွ ဟာ၀ိုင္ယီ (အေမ၇ိကန္ျပည္ေထာင္စု) အား ထပ္မံခရီးစတင္ေသာ ေန႔သည္ ကခ်င္တို႔၏ ခါရာေတာင္တန္းအား ဗံုးမိုး အၾကီးမားဆံုး ရြာသြန္းျဖိဳးခဲ႔ေသာေန႔ ျဖစ္သည္႔အျပင္ ခါရာေတာင္တန္း ဗံုး ေဟာင္ေ၀ဇာ အေျမာက္လိွဳင္းေအာင္တြင္ ဇန္နာ၀ရီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ဆံုးသြားခဲ႔သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ ၃၆၈ ေယာက္ေသဆံုးျပီး ၁၂၁၄ ေယာက္ ဒဏ္ရာရေသာ အေျဖထြက္ခဲ႔ျပီး ကခ်င္ဘက္မွ ၄၆ ေယာက္က်ဆံုးကာ ၂၃၃ ေယာက္ လိွဳင္ဇာ ေဆးရံုေရာက္သြားခဲ႔၏။
ေဖေဖၚ၀ါ၇ီလ ၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ၀ိုင္ယီမွ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ေရာက္ျပီး ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကကၾကီးႏွင္႔ ေနာက္ခ်န္ လက္ပံေတာင္းေကာ္မရွင္တို႔ ေရးသားထားျပီးေသာ အစီရင္ခံစာအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံျပသခဲ႔သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အစီရင္ခံစားအား အေသျခာပင္မဖတ္ေတာ႔ပဲ သေဘာတူလက္ခံခဲ႔သည္ဟု ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဳး မွ ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္အစီရင္ခံစားထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ အၾကီးအက်ယ္ စဥ္းစားရေသာ အေျခေနမွာ အစီရင္ခံစာပါအေၾကာင္းရာမ်ား မဟုတ္ရပဲ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ညီလာခံအတြက္ လံုျခံဳေရး တည္ျငိမ္ေရးႏွင္႔ အထေျမာက္ ေအးခ်မ္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔အား ဦးစားေပး စဥ္းစားခဲ႔ၾကျပီး ဒီခ်ဳပ္ညီလာခံ ျပီးမွသာလ်ွင္ လက္ပံေတာင္း အစီရင္ခံစားအား ထုတ္ျပန္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္ကုိ ဒီခ်ဳပ္မွ ျငင္းဆိုလ်ွင္ ျငင္းဆိုေသာ သမုိုင္းတရပ္ က်န္ရစ္ေပလိမ္႔မည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္ဦးေဆာင္ေသာ လက္ပံေတာင္းေကာ္မရွင္မွ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရန္ လံုျခံဳေရး ေထာက္လွမ္းေရးအစီစဥ္မ်ားအား ရဲခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းေသာ မတ္လ ၈ ရက္ ၂၁၀၃ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္က လက္ခံခဲ႔ျပီး မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ဂ်ာနယ္မ်ားသို႔ေပးပိုျပီး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌမွ မတ္လ ၁၃ ရက္ ကိုဖုန္းေမာ္က်ဆံုးေသာေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔ေရးေန႔ဟု အတိုက္ခံတို႔ဘက္မွ ေတာင္းဆိုထားေသာ ေန႔တေန႔အား ျပက္ျပယ္ရန္ ဦးေအာင္မင္းႏွင္႔ ဦးေရႊမန္း၊ ရဲခ်ဳပ္အား ေခါင္းကိုင္ထားသည္႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ကိုကိုအျပင္ ဦးခင္ရီပါေသာ အစည္းေ၀း မတ္လ ၃ ၇က္ေန႔တြင္ အက်င္းရံုးေနျပည္ေတာ္၀ယ္ ျပဳလုပ္ကာ တမင္သကာ ခ်မွတ္ျပီး အကြက္ဆင္၍ လုပ္ခဲ႔ၾက၏။

မွတ္ခ်က္ အပိုင္း(၅) နိဂံုးပိုင္းတြင္ မိတၳီလာ အေၾကာင္း အျဖစ္မွန္ႏွင္႔ အၾကံစည္မ်ားအား တင္ျပေပးပါမည္။

အပိုင္း(၅)
အနားယူသြားေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး တြင္ သမီး ၅ ေယာက္ သား ၃ ေယာက္ စုစုေပါင္း ၈ ေယာက္ျဖစ္သည္။

သား ၃ ေယာက္တြင္ ၂ ေယာက္သည္ မဟာေဘာဂ စီးပါြးေရးသမားၾကီးမ်ား ျဖစ္ျပီး အငယ္ဆံုး သားျဖစ္သူကေတာ႔ ဘိုေတာ္ေရာဂါထကာ အင္းအစီရင္ ယာၾတာႏွင္႔ အဂိရ ဖိုထိုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ၏။ ၄င္း၏ အ၈ၢိရ ဖိုထိုးေသာေဒသမ်ားသည္ ယခု ေနျပည္ေတာ္ မတည္ကပင္ သြားေရာက္စခန္း၀င္ေလ႔ ရိွခဲ႔ေသာ လယ္ေ၀း ပ်ဥ္းမနား၏ အေနာက္ဘက္ ေတာင္တန္း ေတာတန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ႔သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာလာျခင္းပင္လ်ွင္ ဗိုလ္သန္းေရႊသားငယ္၏ ေခါင္းကိုင္ ဘိုးေတာ္ ဆရာမဲ (၉)မုိင္မွ ဓါတ္စီးခန္း ျပဳလုပ္သည္။ ၄င္းတို႔ ဘိုးေတာ္ ဆရာ တပည္႔ႏွစ္ေယာက္လံုးက ဓါတ္စီးေသာအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ အရာ၇ိွၾကီးမ်ားႏွင္႔ သူတို႔၏ ကေတာ္မ်ားပါ တက္ေရာက္ ေမးျမန္းကာ ယာၾတာ ယူတတ္ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ တိုင္းျပည္အား အမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ရန္ ျမင္ေၾကာင္း ဘိုးေတာ္မဲမွ ေဟာၾကားကာ ယာၾတာေခ်ၾကရမည္႔ အပိုင္းပါ ပါ၀င္ပတ္သက္လာသည္။ မိန္းမ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဆိုေသာေၾကာင္႔ မစာလံုး၏ ထိပ္စီးသို႔မဟုတ္ ေနာက္ပိတ္ျဖင္႔ ဆံုးေသာျမိဳ႔ရြာမ်ားအား ရစ္ပူေဇာ္သကဲသို႔ အထိကရံုးျပဳလုပ္ျပီး ႏွိမ္ႏွင္းကြပ္ကဲရမည္ဟု ယာၾတာေပးခဲ႔သည္။

 ထိုျမိဳ႔ရြာမ်ားအတြက္ အထိကရုံန္းမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ဒီပဲယင္း လက္သံေျပာင္ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင္႔ ဦးေက်ာ္ဆန္း ( ယခု သမ) ၀န္ၾကီးတို႔အား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္မွတာ၀န္ေပးခဲ႔သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔၏ ေနာက္လိုက္ ဦးခင္ရီႏွင္႔ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတို႔အျပင္ အမာခံ ၾကံ႔ဖြတ္မ်ား ၃၀ ေက်ာ္ ရိွျပီး ခရိုနီမ်ားပင္ ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။(မွတ္ခ်က္) ဦးေအာင္သိန္းလင္း ရန္ကုန္တိုင္းျမိဳ႔ေတာ္၀န္ ကာလတြင္ အလံေျပာင္းလဲတင္ေသာေန႔တြင္ စင္ၾကယ္ဖိနပ္ စီးနင္းကာ အလံတင္ေၾကာင္း အားလံုးသိေပလိမ္႔မည္။ စင္ၾကည္ဆိုသည္မွာ စုၾကည္ဟု နံတူယူ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သက္ေသ အခိုင္မာ ရိွပါသည္။

ရခိုင္အေရးခင္း မေပၚေပါက္ခင္ကေလးမွာပင္ ေက်ာက္နီေမွာ္ရြာမွ မသီတာေထြးမုဒိန္းက်င္႔ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ကာႏွင္႔ တဆက္တည္းမွာပင္ တရုတ္ဂစ္ပိုက္လိုင္း လံုျခံဳေရးအတြက္ႏွင္႔ ယာၾတာတို႔အတြက္ပါ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ ၁၀ဦးအား သတ္ျဖတ္လိုက္ေသာျမဳိ႔နယ္သည္ မ ႏွင္႔စေသာျမိဳ႔ (၁)ေမာင္းေတာ ျဖစ္ေလသည္။ထိုေနာက္ (၂)မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႔နယ္ မဂၤလာေစ်းအား မီးရိွဳ႔ျပာခ်လိုက္သည္။ ထိုေနာက္(၃) ေမာ္လျမိဳင္ ေစ်းၾကီးအား မီးေလာင္ ျပခ်ၾကျပန္သည္။ ထိုေနာက္(၄) ျမစ္ၾကီးနား မိုင္ဂ်ားယန္ကို ထိုးစစ္ျပဳလုပ္သည္။

ထိုေနာက္(၅) မႏၱေလး တိုင္းတြင္ တရုတ္တဦးက ျမန္မာ အမ်ိဳးသားတဦးအားလက္သီးႏွင္႔ ထိုးၾကိတ္ေသာ ျပသနာ လုပ္ျပျပီး ထိန္းကြပ္ျပသသည္။ ထိုေနာက္ (၆)မံုရြာ လက္ပံေတာင္း အေရးခင္း အစပ်ိဳးရန္ ဦးေအာင္မင္းတို႔မွ အေၾကာင္းမဲ႔သြားေရာက္က တရုတ္ေၾကးဇူး ဆပ္ရမည္ဟု မီးစထိုးလိုက္သည္။ ထိုေနာက္(၇) မအူပင္ျမိဳ႔နယ္ မလက္တိုရြာ အေ၇းခင္း ဖန္တီးခဲ႔ၾကသည္။ ထိုေနာက္(၈) မိတၳီလာျမိဳ႔ အထိကရံုန္းဖန္တီးခဲ႔ၾကသည္။ ထိုေနာက္ (၉)မလိွဳင္ျမိဳ႔တြင္ ေနခင္းေၾကာင္ေတာင္ အၾကမ္းဖက္မွဳျပဳလုပ္ျပသည္။ ထိုေနာက္(၁၀) မင္းလွတြင္ ထပ္မံအၾကမ္းဖက္မွဳ လုပ္ၾကျပန္သည္။ မင္းလွ အၾကမ္းဖက္မွဳျပီးမွသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ မိတ္ခြန္း မတ္လ (၂၈)တြင္ထြက္လာခဲ႔ေတာ႔သည္။

မိတၱီလာ အေရးခင္းအား ေဖၚျပရပါမူ ေရႊဆိုင္တဆိုင္မွ အေရာင္း၀ယ္ေၾကာင္႔ ျပသနာစျဖစ္သည္ဟု အၾကမ္းမ်ဥ္းနားလည္ၾကသည္။ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္း မတ္လ ၂၀ ရက္ ေန႔ခင္း ၁၂ နာရီး ၂၀ တြင္မွာပင္ သံဃာေတာ္တပါးအား ဓါတ္ျဖင္႔ခုန္ကာ မီးရိွဳ႔ရန္ လုပ္ေသာ မူဆလင္ရပ္ကြက္တခုက ထပ္ျဖစ္လာသည္ဟု ေဖၚျပၾကျပန္သည္။ ထိုေနာက္ တစတစ ရန္မီးၾကီးထြားလာခဲ႔ျပီး မိထၱီလာ အထီးကရုံန္း ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။

 အမွန္တင္ျပရေသာ မိထၱီလာျမိဳ႔သို႔ ဇန္နာ၀ရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသန္းေရႊ၏ ဒုတိယသမီး ေရာက္ခဲ႔သည္။ သူမ မိထၱီလာသို႔ ေရာက္ေသာ အခ်ိန္သည္ ည ၉ နာရီခန္႔ရိွျပီး မိတၳီလာ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ အၾကီးကအက်ယ္လံုျခံဳေရးယူေပးခဲ႔ရျပီး မိထၱီလာျမိဳ႔အား အေသျခာ ပတ္ပတ္လည္ ႏွစ္ေခါက္တိတိ လွည္႔ပတ္ၾကည္႔ရွဳ႔သည္။ ဦးသန္းေရႊ၏ သမီးႏွစ္က မိထၱီလာျမိဳ႔၏ အခ်က္ျခာက်ေသာ ေနရာမ်ားအား လက္ညိဳးထိုးျပသည္ဟုဆိုသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ၾကီးမားေသာ စီမံကိန္းၾကီးတရပ္ အေကာင္ထည္ေဖၚရန္ အစီစဥ္ရိွခဲ႔ၾကသည္။ မိတၳီလာ သည္ မႏၱေလးထက္ပင္ အခ်က္ျခာက်ေသာ ေနရာဟု ေနျပည္ေတာ္ စီပြါးေရးသမားခရိုနီမ်ားက သြားရည္က်ေနသည္မွာ ၾကာေလျပီ၊ မိတၳီလာသည္ မိုးအလြန္ေခါင္ေသာ ေနရာမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ စီးပြါးေရးဇုန္ၾကီးတခု အတြက္ အသင္႔ေတာ္ဆံုးဟု ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ မိတၳီလာတြင္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ၾကီးမ်ား အေျချခရာျဖစ္ျပီး လက္နက္ကိုင္ တပ္ရင္းမ်ားႏွင္႔ ေဆးဘက္ စစ္ပစၥည္းဘက္ ေထာက္ပို႔ေရး အပါ၀င္ တပ္ရင္းဌာနေပါင္း ၁၅ ခုရိွေသာျမိဳ႔လဲျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္ အရာ၇ိွၾကီးမ်ားအဖို႔ စီးပြါးေရး စစ္ေရး မ်ားအတြက္လဲ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ျပီး တပ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းၾကီး သမီးမွၾ ဇန္နာ၀၇ီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁ နာ၇ီတြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္သြားခဲ႔သည္။

၄င္းျပန္သြားျပီး ေနာက္မိတၳီလာသို႔ စစ္အရာရိွၾကီးမ်ား မၾကာခဏသြားေရာက္ေနခဲ႔ၾကသည္။ ျမိဳ႔လယ္ေခါင္ေနရာေကာင္းမ်ားအား ကုလားမ်ားကသာ ေနရာယူထားေၾကာင္းေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

၄င္းတို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ျပီးမၾကာမွီမွာပင္ ဆရာေတာ္ ေ၀ရသူ၏ မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား မိတၳီလာတြင္ မည္မ်ွေနရာယူထားေၾကာင္း တိုက္ရိုက္ေထာက္ျပေသာ တရားပြဲ လြတ္လပ္စြာ ထြက္ေပၚလာသည္။ တိုက္ဆိုင္မွဳလဲျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကပင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအပါ၀င္ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ႏွင္႔ ရင္းႏွီးၾကြမ္း၀င္ခဲ႔ေလေသာ ဆရာေတာ္ ေ၀ရသူ အား ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ႔ျပီး ထိုေနာက္ ေထာင္မွ လြတ္လာေသာ ဆရာေတာ္ေ၀ရသုူအား ပထမဆံုး သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသူေနျပည္ေတာ္ အၾကီးကဲပိုင္းမ်ားထဲတြင္ ဦးေအာင္ေသား ထို႔ေနာက္ ဦးခင္ညြန္႔တို႔ ျဖစ္ေနခဲ႔သည္။

 မိတၳီလာအထိကရုန္း စျဖင္႔ေသာ အခ်ိန္တြင္ နယ္ထိန္း ဒုရဲအုပ္ ၀င္းေမာင္မွ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ ဆက္လက္တင္ျပေပးလိုက္မည္ အေျခေနကိုသာ အေသးစိတ္ေစာင္႔ၾကည္႔ရန္ ညြန္ၾကားသည္ဟု ၄င္းက ဆိုသသည္။ ညေနေရာက္လုလုတြင္ ၾကီးၾကီးမားမား လူအုပ္ၾကီးမ်ားျဖစ္လာခဲ႔ျပီး မီးတင္ရိွဳ႔ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ၄င္းေဒသတြင္းမွ ရဲအင္အား ၁၅၀ ခန္႔ လက္နက္အျပည္႔စံုျဖင္႔ လမ္းပိတ္ဆို႔မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျပီး၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္ မရိွၾကေတာ႔ပဲ ပိတ္မိသူက ပိတ္မိကာ သတ္ပြဲမ်ား တညလံုးက်င္ပေနခဲ႔ၾကသည္။

အာရံုဦးေရာက္ခါနီးမွပင္ အဆိုပါ အခ်က္ျခာက်ေသာေနရာမ်ားသည္ ျပာက်ကုန္သေလာက္ျဖစ္သည္႔အျပင္ အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္ပင္ ထပ္မံမီးတင္ရိွဳ႔ေနေသာ အျဖစ္ပ်က္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေလသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆက္တိုက္ျဖစ္ခြင္႔ေပးထားသနည္းဟု စံုစမ္းေသာအခါ ရဲမ်ားသည္ မိတၳီလာ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏ အမိန္႔ကို ေစာင္႔ဆိုင္းကိုင္တြယ္ရသည္ဟု ခိုင္လံုစြာသတင္းျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည္။
အထူးဆန္းဆံုး ျဖစ္ရပ္ဆန္းမွာ မိတၳီလာတြင္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ မာရွယ္ေလာေၾကျငာျပီးေနာက္ အျခားျမိဳ႔မ်ားသို႔ ဆက္လက္ကူးစက္ ျဖစ္ပြားခြင္႔ျပဳခဲ႔သည္။ လာေရာက္အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ နယ္ခံမ်ားမဟုတ္ၾကပဲ မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ားဟု ေဒသခံမ်ားက ခိုင္လံုစြာေျပာခဲ႔ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ မိတၳီလာ ၀န္းက်င္ တြင္ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေရးဌာန ၈ ခုရိွျပီး စစ္သားသစ္ သင္တန္း ၅ ခုေတာင္ရိွေနခဲ႔သည္။
၄င္းတို႔ဌာနမ်ားႏွင္႔ တပ္သားသစ္မ်ားအာ ညအခ်ိန္ ခရာမွဳတ္ကာ လူစုျပီး ကုမၼဏီမ်ားပိုင္ေသာ ေျမသယ္ကားၾကီးမ်ားျဖင္႔ ေခၚေဆာင္လာျပီး အလ်ွင္ျမန္ဖ်က္ဆီေစေသာ သတင္းမွာ အျပင္သို႔ ေပါက္ထြက္ ေ၇ာက္ရိွလာျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း တင္ျပရင္း အၾကမ္းဖက္အထိရံုန္း လက္သယ္ဘယ္သူလဲ? ေဖၚလိုက္ျပီ ေဆာင္းပါးအား အေသျခာ ဖတ္ရွဳ႔ပါက ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း……………………….
ေက်းဇူး တင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ( မည္သည္႔ ဘာသာေရးဘက္မွ မိမိအေနျဖင္႔ လိုက္ကာ တင္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပဲ မိမိရရိွခဲ႔ေသာ သတင္းအခ်က္လက္ မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင္႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ဘက္မလိုက္ပဲ ပံ႔ပိုးေပးခဲ႔သူမ်ား၏ အကူညီမ်ားျဖင္႔ တိက်စြာ တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း ၀န္ခံပါသည္)

စာဖတ္သူအေပါင္း စစ္ဘီလူးမ်ား ဖန္တီးလွည္႔ျပားေသာ ေဘးအႏၱရယ္ လွည္႔ကြက္ အသြယ္သြယ္မွ ကင္းေ၀ႏိုင္ၾကပါေစ။

0 comments: