Thursday, May 9, 2013

အစိုးရႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္ ၃၀ ေက်ာ္အနက္ ၂ ခုသာလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚနိုင္ဟု RCSS ေျပာ


May 08, 2013

လာမည့္ ၁၉ ရက္ေန႔ က်ိဳင္းတုံသေဘာတူညီခ်က္ တႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားအနက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္နိုင္သည့္အခ်က္ ၂ ခု သာရွိေသးေၾကာင္း RCSS/SSA ေခါင္းေဆာင္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္က ေထာက္ၿပ သည္။
“က်ေနာ္တို႔ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕သြားၿပီး အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ နဲ႔ ေတြ႕တာ ေမ ၁၉ ရက္ဆို တႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္။ ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီခ်က္ေတြထဲမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္တာဆိုလို႔ အခ်က္ ၂ ခ်က္ဘဲရွိတယ္။ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ တခ်ိဳ႕လဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတုန္း။ ပိုဆိုးတာက အဓိကက်တဲ့ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရးက လုံး၀ အေကာင္ အထည္မေဖာ္နိုင္ေသးဘူး” ဟု ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္က ေျပာပါသည္။

RCSS/SSA ႏွင့္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕တို႔အၾကား ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ပဏာမအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ၈ ခ်က္၊ ၂၀၁၂ ဂ်ႏၷဝါရီလ ၁၆ ရက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္၊ ၂၀၁၂ ေမလ ၁၉ ရက္က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (တတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲ) တြင္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ထို သေဘာတူညီခ်က္ ၃၁ ခ်က္ အား ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာ္ အဓိကက် အခ်က္ ၁၈ ခ်က္
သာရွိေၾကာင္း လြယ္တိုင္းလ်န္းတြင္ မၾကာမီက က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးမွ ေထာက္ျပပါသည္။

အဆိုပါ ၁၈ ခ်က္မွာ-

(၁) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၊
(၂) နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရး၊
(၃) နယ္ေျမဖြံ့ၿဖိဳးေရး (စက္မွုဇုံတည္ေဆာက္ေရး) ၊
(၄) မူးယစ္ ေဆးဝါးပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး၊
(၅) သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္း၌သာ လွုပ္ရွားေနထိုင္ေရး၊
(၆) တဖက္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမသို႔ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ဝင္ထြက္မည္ဆိုပါက ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရန္၊
(၇) အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း RCSS ဆက္ဆံေရး ႐ုံးဖြင့္လွစ္ေရး၊
(၈) နယ္စပ္ဝင္ထြက္ရန္ေနရာမ်ားအတြက္ သၽွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရ တပ္မ ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္း ညႇိႏွိုင္းသြားၾကရန္၊
(၉) စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ ပိုင္ခြင့္ေပးရန္၊ နည္းပညာႏွင့္ ကုမၼဏီ ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္မူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားက ဆက္လက္တာဝန္ ယူေဆာင္ရြက္သြားေပး ရန္၊
(၁၀) နယ္ေျမဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊
(၁၁) စာေပယဥ္ေက်း မွုဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အစိုးရဘက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊
(၁၂) ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီရယူခြင့္ေပးရန္၊
(၁၃) လြတ္လပ္ ေသာ မီဒီယာသတင္းဌာန တည္ေထာင္ရန္၊
(၁၄) RCSS/SSA ၏ အက်ဥ္းက်ေနေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားအား ျပန္လႊတ္ ေပးရန္ (ရာဇဝတ္မွုမွလြဲ၍) ၊
(၁၅) ၂၀၁၂ ဂ်ဴလိုင္လ အတြင္း အပစ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းနိုင္ရန္၊
(၁၆) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ၾကား ယုံၾကည္မွုရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ RCSS/SSA အား တရားမဝင္အဖြဲ႕၊ ဥပေဒျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ မွ ပယ္ဖ်က္ေပးမည္၊
(၁၇) ျပည္တြင္းျပည္ပ နိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူထုအား လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ခြင့္ေပးသည္၊
(၁၈) RCSS/SSA နယ္ေၿမ လူထု ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တရားဝင္ နိုင္ငံေရးစီစစ္ေရးကဒ္ျပားလုပ္ေပးမည္ စသည္တို႔ျဖစ္ ပါသည္။

“အထက္ပါ ေျပာတဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ ဆက္ဆံေရး႐ုံးဖြင့္ေရး နဲ႔ နိုင္ငံေရးပါတီ၊ အျခားဖြဲ႕အစည္း နဲ႔ လူထုေတြတို႔လြတ္လပ္ စြာ ဆက္ဆံနိုင္ေရးဆိုတဲ့ ၂ ခ်က္ကလြဲလို႔ တခုမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔မရေသးဘူး။ ၁ အခ်က္ျဖစ္တဲ့ အပစ္ရပ္ေရး ကိစၥပိုလို႔ ေတာင္ မေအာင္ျမင္ေသးတယ္။ ေနာက္တခု ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၂ တုန္းက တာခ်ီလိတ္မွာ UNODC နဲ႔ ေနျပည္ ေတာ္ အစိုးရနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ေတြ႕တုန္းက ရခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ၉ ခ်က္ထဲမွာလဲ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအေပၚမွီခိုအားထားမွုကေန ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မိုးနဲ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕ ၂ ၿမိဳ႕ ကိုေရြးထား ေပမယ့္ အေကာင္အထည္မေဖာ္နိုင္ေသးဘူး” ဟု RCSS အရာရွိတဦးက ေျပာျပသည္။

သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ ႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္တို႔ အပစ္ရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီး ခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔အထိ RCSS ႏွင့္ အစိုးရ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲေပါင္း အႀကိမ္ ၈၀ ထက္မနည္းျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီမွ အဆိုပါအရာရွိႀကီးက ေျပာပါသည္

မူးယစ္ေဆးဝါးပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္မူ ျမန္မာနိုင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီး ကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ CCDAC သည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးသျဖင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မစ ရေသးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း RCSS/SSA မွ အရာရွိတဦးကလည္း ေျပာပါသည္။
 
 သတင္းရင္းျမစ္ - သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္

0 comments: