Sunday, May 19, 2013

PMNS-JP မွ ၂၀၁၃၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ(၁၉)ရက္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပုညကာရီ မြန္အမ်ိဳးသားမ်ားအဖြဲ ့(ဂ်ပန္)PMNS-JP မွ ၂၀၁၃၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္သည့္ အခမ္းအနားတရပ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ကို ဥကၠဌ မင္းမ်ိဳးခ်စ္၊ တြဲဖက္ ဥကၠဌ မင္းအံုးလြင္၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး မင္းေအာင္ထူး၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရမွဴး(၁) မင္းေဇာ္ဝင္းမိုး၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရမွဴး (၂)မင္းညီဟိန္း တို႔ႏွင့္အတူ အလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၁ ဦးကိုပါ ေေ႐ြးခ်ယ္တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
PNS-Japan

0 comments: