Wednesday, May 8, 2013

DKBA နွင့္ BGF ၾကား ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ၾကား၀င္ ေျဖရွင္း


 07 May 2013 

ဒီမို ကေရစီ ကရင္ အက်ဳိးျပဳ တပ္မေတာ္ DKBA မွဗိုလ္မွဴး ေမာင္ေလး ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ DKBA ႏွင့္ BGF ၾကား ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရန္ လံုၿခဳံေရး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတို႔ႏွင့္ ယမာန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ သြားေရာက္ ေျဖရွင္း ခဲ့ရသည္ဟု ဗိုလ္မွဴး ေမာင္ေလးက ဆိုပါသည္။

“ေလာေလာ ဆယ္မွာ တင္းမာမွဳ မျဖစ္ေအာင္ သူတို႔ဘက္က တားထား ေပးလိုက္တယ္။ အခုေတာ့ ကိုယ့္ေနရာကိုယ္ ယူထားၾကၿပီးေတာ့ ထိေတြ႕မွဳ မရွိေအာင္ ထိမ္းထားတယ္။ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပသနာေတြကို ေခတၱ ရပ္ဆိုင္း ထားပါ။ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ေတြ႔ၿပီး ေျဖရွင္းရင္ အေျဖ ထြက္လာ မွာပါဟု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ဗိုလ္မွဴး ေမာင္ေလးကို ေျပာေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ DKBA သည္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔၏ ၿမိဳင္ႀကီးငူမွ ေရြ႕ခိုင္းသည့္ ကိစၥကို တင္ျပ ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရရွိထားေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အပ်က္ မခံေစလိုသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ တရား၀င္ လာေရာက္ ေျဖရွင္း ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏ သေဘာ ထားကို တင္ျပ ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔
ေၾကာင့္ ျပသနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၾကရန္ သေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးစဥ္ DKBA ဘက္မွ တင္ျပသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ-

၁ ) DKBA နွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔မ်ား အၾကား အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံႏိုင္မည့္ ၾကားခံ အဖြဲ႔ ထားရွိရန္ အဓိက လိုအပ္ေၾကာင္း ၾကားခံ ဆက္ဆံ ရမည့္ အဖြဲ႔ မရွိသည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ မလိုလား အပ္သည့္ ျပသနာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေၾကာင္း။

၂ ) ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ အခ်င္းခ်င္း စည္းစည္း လံုးလံုး ရွိေစရန္ လိုအပ္သည့္ အတြက္ အားလံုး ပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တရပ္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးရန္ လိုလားေၾကာင္း။

၃ ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား အပါ၀င္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ား အၾကား၌ နယ္ေျမ ကန္႔သတ္ေရး ကိစၥကို သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ ကန္႔သတ္ရန္ လိုေနေၾကာင္းတို႔ကို တင္ျပ ခဲ့ပါသည္။

“ဆိုလိုတာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာ စစ္တပ္က က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ ေတြၾကားမွာ ၾကားခံၿပီးေတာ့ ဆက္ဆံေပးမယ္ ဆိုရင္ ေျပလည္မွာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ နယ္ေျမ ကန္႔သတ္ေရးမွာလည္း ဒီေကဘီေအလည္း သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ကန္႔သတ္ထားလိုက္၊ ေကအန္ယူ ဆိုလည္း သူ႔ေနရာနဲ႔သူ၊ ဘီဂ်ီအက္ဖ္ဆိုလည္း သူ႔ေနရာနဲ႔သူ သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ ပိုင္းျခားေပးဖို႔ လိုတယ္ေပါ့။ တကယ္လို႔ ေရာေရာေနွာေနွာ မရွိဘူး ဆိုရင္ ဘာျပ သနာ ဘာပဋိပကၡမွ ရွိလာစရာ အေၾကာင္း မရွိဘူး” ဟု ဗိုလ္မွဴး ေမာင္ေလးက ဆိုပါသည္။

DKBA သည္ ဤျပသနာအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္၊ နယ္စပ္ ေရးရာ လံုၿခဳံေရး ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္လြင္ ႏွင့္ အရင္ ေတြ႔ဆံု ခဲ့ပါသည္။ ဤမွ တဆင့္ အေရွ႔ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ ထပ္မံ ေတြ႔ဆံု ေျဖရွင္း ခဲ့ေသာ္လည္း မေျပလည္ ေသးသည့္ အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္းမင္းတို႔ႏွင့္ သြားေရာက္ ေျဖရွင္း ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“အျမန္ေတြ႕ၾကမွာပါ။ ဒီရက္ပိုင္း အတြင္းမွာဘဲ အျမန္ဆံုး ေတြ႔မွာပါ။ ၾကန္႔ၾကာလို႔ မျဖစ္ဘူးေပါ့။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တပ္ေတြ ထိပ္တိုက္ ဆိုင္ထားတဲ့ အေနထားမွာ ရွိေနေတာ့ ၾကာေနမယ္ ဆိုရင္ အခန္႔မသင့္ဘဲ ထိေတြ႕မွဳေတြ ထပ္ျဖစ္ လာႏိုင္ျပီးေတာ့ ျပသနာေတြ ဆက္ျဖစ္နိုင္တယ္” ဟု ၀န္ႀကီးက ဆိုပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ လွဳိင္းဘြဲၿမိဳ႔နယ္ မယ့္တေ၀ါ ေဒသရွိ BGF ခစတ ၁၀၁၂ နွင့္ ၁၀၁၄ တပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ ထိုေဒသရွိ DKBA တပ္ဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရး အရ အဆင္ မေျပသည့္ အေနအထား၌ ရွိသည့္ အတြက္ ယင္းအဖြဲ႔ အစား ခစတ ၁၀၁၇ နွင့္ ၁၀၁၉ တို႔အဖြဲ႕အား ေျပာင္းလဲ ေနရာ ခ်ထား ေပးပါရန္ DKBA ဖက္မွ ေတာင္းဆို ထားပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေျဖရွင္း ခဲ့ရျခင္းသည္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ဘိ ဦးေဆာင္ေသာ DKBA တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္သူ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ BGF တို႔သည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ (၃) ရက္တိုင္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကရက ေျဖရွင္း ေနၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ဖက္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ လွဳိင္းဘြဲၿမိဳ႔နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ အထူး ေဒသရွိ ေလာပူ၊ မဲဆိပ္၊ မီးဆိုင္း၊ ထီးကနဲ စသည့္ ေက်းရြာ မ်ားမွ ျပည္သူမ်ား ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ခဲ့ရသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ဤျပသနာေၾကာင့္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ DKB အဖြဲ႔မွ ဗိုလ္မွဴး ေမာင္ေလး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္ ကရင္ ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လြင္အား ဘားအံၿမိဳ႕ျပည္နယ္ အစိုးရ ရံုးတြင္ သြားေရာက္ ေျဖရွင္း ခဲ့ရာက ျပသနာသည္ ေနာက္ဆံုး ေနျပည္ေတာ္ အထိ ေျဖရွင္း ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန
 

0 comments: