Monday, April 29, 2013

တအာင္းအမ်ဳိးသားတို႔၏ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာေန႕ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး - P.S.L.F ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၉ ရက္၊ ဧၿပီလ၊ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္။
ထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္။ ဝဝ၄/၀၅/ဌနခ-၁၃ ၁။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔သည္ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တအာင္း မိဘျပည္သူတို႔၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽး၊ စည္းစိမ္ ေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ရင္းႏွီး တည္ေဆာက္ ခဲ့ေသာ “ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္-P.S.L.A” လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕ကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ႏိုင္ထက္ စီးနင္း အင္အားသံုး လက္နက္ျဖဳတ္ သိမ္းခဲ့သည့္ တအာင္းအမ်ဳိးသားတို႔၏ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေန႕ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားအတြက္ ၾကီးမားသည့္ ဆံုးရႈံးမႈ လည္း ျဖစ္ပါသည္။

0 comments: