Friday, April 19, 2013

သူခိုးတို႔၏ ဘဏ္တိုက္ကို ဖြင္႔ၾကည္႔ျခင္း အပိုင္း(၂)

 
သူခိုးတို႔၏ ဘဏ္တိုက္ကို ဖြင္႔ၾကည္႔ျခင္း
အပိုင္း(၂)

ျမန္မာျပည္သည္ ငပြၾကီးဆုတံဆိပ္ဟုေခၚဆိုႏိုင္ေလာက္ေသာ ခ်စားညစ္ပတ္မွဳအား ႏိုင္ငံတကာ ပြင္႔လင္းလြတ္လပ္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၃ ႏိုင္ငံတြင္ နံပတ္ ၁၈၀ သို႔၇ိွေသာ အဆင္႔တြင္ သတ္မွတ္ခံရ၏။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အ၀င္ပိုင္းကာလတြင္ တိုင္းျပည္တြင္ အေထြေထြ ရရိွေနေသာ ၀င္ေငြမ်ားအား မည္သည္႔ေနရာတြင္ သံုးစြဲေနေၾကာင္း ႏွမ္းတေစ႔ မ်ွစာေလာက္ကိုပင္ ေျခရာမခံႏိုင္သးေသာ အေျခေန၀ယ္၊ စစ္အာဏာရွင္ၾကီး ဗိုလ္သန္းေရႊမွ ကမၻာတြင္ တန္ဘိုးၾကီးမားဆံုးျဖစ္သည္႔ ေဘာလံုးအသင္းျဖစ္ေသာ မန္ခ်က္စတာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ ေဘာလံုး အသင္းၾကီးအား အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္ တစ္ေထာင္ျဖင္႔ ၀ယ္ယူရန္ စိတ္ကူးယဥ္ေနသည္ဟု (The Tribute ) စာေစာင္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ျပပါသည္။

Burma was ranked 180 of 183 countries for corruption by Transparency International in 2011. According to the Wikileaks cables, in early 2009 military regime leader Than Shwe considered a US$ 1 billion bid to buy Manchester United FC, one of the most expensive football clubs in the world, yet where the General got the funds to consider such a bid is unknown.

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကာလကပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းေပါင္း ၄၀အား ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာတန္သည္႔ တန္ဘိုးဂနႏွင္ြ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေလ၏၊ သို႔ေသည္ မည္မ်ွ၊ မည္ပံု ႏွင္႔ မည္သို႔ေသာ ကုမၼဏီမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင္႔ေပးခဲ႔ျပီး မည္သို႔မည္ပံဳ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြမ်ားအား အခ်ိဳးက်သတ္မွတ္သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္မွာ အလြန္႔အလြန္ လ်ွိ႔၀ွက္နက္နည္းေသာ အရာအျဖစ္ ရိွေနေလသည္ဟု ဘန္ေကာက္ပို႔စ္က ေရးသားဘူးပါသည္။
Since 1988 Burma has signed over 40 such contracts, each worth millions of dollars. Yet how much, how, and to whom companies pay for these contracts, and how the revenues are utilized, are a complete secret.

ျပင္သစ္မွ တိုတဲလ္ ေရနံတူေဖၚမွဳ ကုမၼဏီႏွင္႔ ျမန္မာျပည္မွ ျမန္မာ႔ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔တို႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အျပီးသတ္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုမွဳ အဆိုအရ တိုတဲလ္ဘက္မွ ျမန္မာ႔ေရနံႏွင္႔သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ဌာနသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္း ကို ေပးေဆာင္ျပီးမွ ရတနာသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းၾကီးအား လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင္႔ျပဳခ်က္ ရရိွခဲ႔ရသည္။
ႏိုင္ငံတကာ ကမၻာ ကုလသမဂၢမွ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္ ေျခမွဳန္းေနမွဳအား အဆံုးသတ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖို႔ ရာဇသံ ခ်မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္မွဳအား တရုတ္ျပည္မွ ဗြီဒိုအာဏာျဖင္႔ပယ္ခ်လိုက္ျပီး ၃ရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ တရုတ္ျပည္မွ (တရုတ္ျပည္ေျမာက္ဖ်ား ေရနံရွာေဖြေရးကုမၼဏီ)မွလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္း အား ျမန္မာ႔ေရနံ သဘာ၀ ဌာနအား ဆုေၾကးမစ လဒ္ထိုးသည္႔အေနျဖင္႔ ေပးေဆာင္ျပီး လက္ရိွ ေအဒီ အမွတ္ (၁) အားလုပ္ကိုင္ခြင္႔ရရိွျပီး ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေနာက္ထပ္ ၂ သန္း ထပ္မံေပးေဆာင္ျပီ ေအဒီ (အမွတ္ ၈)
ေရနံလုပ္ကြက္အား ရယူခဲ႔ရသည္ ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖဖၚ၀ါရိလထုတ္ South China Morning Post က တေစ႔တေစာင္း ေစာင္းေျမာင္းေထာက္ျပထားပါသည္။

According to a PSC contract between MOGE and Total of France, In 1992, Total Myanmar Exploration and Production paid US$15 million to the Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) for a PSC to explore the Yadana gas field. China’s CNPC paid US$10 million to MOGE as a signature bonus for exploration and production in block AD-1 and US$2 million for block AD-8 in 2007, three days after China vetoed a draft UN Security Council Resolution calling on Burma to cease military attacks against civilians in ethnic regions and start political dialogue.


Burma Army has almost doubled since 1988 with an estimated 492,000 soldiers; it is considered the largest in the region. Human rights abuses of civilians, including killing, torture and rape, are being committed by the Burma Army and continue today.

ယခင္ စစ္ဗို္လ္မွဳးခ်ဳပ္ သန္းေဌး၏ ဖင္ေအာက္တြင္၇ိွေသာ ျမန္မာ႔ေရႏံႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔တူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းသည္ တကယ္႔ဧရာမ ေငြလံုးေငြရင္းၾကီး ထုတ္လုပ္ေပးရာ ဌာနဟု ႏိုင္ငံတကာ ေစာင္႔ၾကည္႔သူမ်ားက ဆိုၾကျပီး၊ ၄င္းတို႔မွ ျပည္တြင္း ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားအားရွာေဖြျခင္း ေရနံႏွင္ ဂစ္ ပိုက္လိုင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံျခား ကုမၼဏီမ်ားကိုဖိတ္ေခၚတည္ေဆာက္ျခင္း တာ၀န္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထားသည္ ဟု (အိုင္ဗင္ဟိုး၏ ၀က္ဆိုက္တြင္ ေရးသားပါသည္)။

MOGE is one of the country’s biggest money-makers according to international watch dogs. The company is also responsible for undertaking initial domestic oil and gas exploration, and for constructing domestic pipelines, though these may be undertaken with a foreign partner. MOGE is under the Ministry of Energy which is currently ministered by U Than Htay, a former Brigadier General.

၂၀၀၃ ခုႏွစ္၏ ရတနာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔အားထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ရရိွသည္႔ ၀င္ေငြအားလံုးကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ႔ေရနံလုပ္ငန္းအသင္းစုနာမည္ျဖင္႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္ ၄ေထာင္ ဒသမ ၃ ရာအား စကၤာပူ ဘန္႔တြင္း ေပးသြင္းခဲ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ထိုေငြလုံးေငြရင္းသည္ ဦးပိုင္ကုမၼဏီႏွင္႔ ျမန္မာ႔ေရနံႏွင္႔သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ဌာနတို႔ မည္သို႔ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းကို ေျခရာေကာက္သိရိွရန္ ေျပာက္ျခင္းမလွေျပာက္ေနခဲ႔ရျပန္သည္။

According to available gas payment contracts until 2003 for the Yadana gas export to Thailand,
MOGE kept gas payment of 4.3 billion dollars in a bank account in Singapore. Whether MOGE or military companies UMEHL and MEC manage this bank account is also unknown.

ျမန္မာ စစ္ဘက္မွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်မွဳမွရရိွသည္႔ ၀င္ေငြမ်ားအား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ တဦးခ်င္းကိုင္တြယ္အသံုးျပဳသည္႔ လက္နက္မ်ား၊ တင္႔ကားမ်ား၊ ေ၀ဟင္ ဂ်က္ဖိုက္တာမ်ား၊ ေ၀မွပ်ံသန္းပစ္ခတ္ေသာ ဒံုက်ဥ္ပစ္ေလယာဥ္မ်ား၊ ေ၀ဟင္ေထာက္လွမ္ေရး ေ၇ဒါစနစ္မ်ား ေျမျပင္လ်ွပ္ပစ္ဒံုးမ်ား၊တာတိုပစ္ ဒံုးမ်ားစနစ္မ်ားအား အၾကီးက်ယ္၀ယ္ယူေလ၏။
အဆိုပါ ရတနာ ဓါတ္ေငြ႔၏ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔သည္႔ (၁၉၉၈)အတြင္းက ေပးေခ်ေငြမ်ားကို ဗိုလ္သန္းေရႊမွ အစၥေရး မွ (ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀)၊ ယူကရိန္းမွ (ေဒၚလာ သန္း ၉၀)၊ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ (ေဒၚလာ သန္း ၂၈၈)၊ ပါကစၥစတန္မွ (ေဒၚလာ သန္း ၁၆၅ )၊ စကၤာပူမွ (ေဒၚလာ သန္း၁၆၀) အႏၵိယမွ ေဒၚလာ သန္း ၃၁၀၊ ရုရွားမွ ေဒၚလာ သန္း ၃၄၅ သန္း၊ တရုတ္ျပည္မွ ေဒၚလာ သန္း ၆၆၀ဖိုး စုစုေပါင္း ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁ ေထာင္ ခုႏွစ္ရာ ခုႏွစ္ဆယ္သံုးသန္းအျပင္ ပြဲခ ႏွင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ ေဒၚလာ သန္း ၄ ရာနီးပါမ်ွကို ခရိုနီ ေတဇအား သံုးစြဲ ကုန္က်ခံခြင္႔ေပးခဲ႔သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဗိုလ္သန္းေရႊမွ ရုရွားႏွင္႔ပူးေပါင္းျပီး ၁၀ မီဂါ၀တ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ႏူကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖို႔တခုအား တည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၄၀ တန္စာခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆိုေပးေခ်ခဲ႔သည္ဟု ( Jame Journar)ကေထာက္ျပထားပါသည္။

Myanmar military purchases since gas revenues have started to flow include armored personnel carriers, tanks, fighter jets, aircraft, radar systems, surface to- air missiles and short-range air-to-air missile systems. Following the production of gas from the Yadana fields in 1998 and the payment
for the export of that gas to Thailand, the Than Shwe regime sped up military purchases, spending billions for weapons and equipment from China for the worth of 660 million, Russia for the worth of 345 million, India for the worth of 310 million, Singapore for the worth of 184 million , Pakistan for the worth of 165 million , North Korea for the worth of 288 million , Ukraine for the worth of 90 million and Israel for the worth of 110 million. Moreover Myanmar military allows to use broker and transportation allowance for the worth of 400 million to Ta Za. In May, 2007, the Than Shwe regime also signed an agreement with Russia to build a 10-megawatt nuclear-research reactor worth of 640 million in Burma.
၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တင္ေအးမွ ဥကၠဌရာထူးျဖင္႔ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ ျမန္မာ႔ဦးပိုင္ ကုမၼဏီႏွင္႔ အဆင္႔ နံပါတ္ ၅ ေနရာတြင္ရိွေသာ ဦးေရႊမန္း(သူရ) ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တို႔ တရုတ္ျပည္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ရုရွား၊ ယူကရိန္း စေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လက္နက္မ်ား၀ယ္ယူရန္ မၾကာခန ခရီးထြက္ေနခဲ႔ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေရႊမန္းကပင္ ၄င္း၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ဦးစီးအရာရိွတခ်ိဳ႔ႏွင္႔ အတူ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအတြက္ ခရီးထြက္ခဲ႔သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္း ဦးေရႊမန္းကပင္ ရုရွားမွ လ်ွပ္တပ်က္တိုက္ေလယာဥ္ အစီးေပါင္း ၂၉ စင္းအား အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၇၂၀ ျဖင္႔ အျပီးသတ္၀ယ္ယူျပီး အဆံုးသတ္ခဲ႔သည္ဟု အေမရိကန္ သံရံုးမွ ၄င္း၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသို႔ေပးပို႔ေသာ ေၾကးနန္းစာတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

Lieutenant General Tin Aye, chairperson of UMEHL from 2002-2010 and General Thura Shwe Man ranked Number 5 in Burma’s armed forces, often has made official visits to China, North Korea, Russia and Ukraine to buy arms and military equipment. In 2008 he travelled with the Chief of Staff of the Armed Forces to formalize military cooperation between Burma and North Korea. In early 2010 he was responsible for the purchase of 20 MiG-29 fighter jets worth 720 million from Russia.

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
 ဂိုလ္ရွယ္ေလး

ဆက္လက္ျပီး တတိယ အဆံုးသတ္ပိုင္း၏ အႏွစ္ရသကို တင္ျပေပးပါမည္။ အမွန္တရား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား လိုလား ေတာင္းတလိမ္႔မည္ဟု ေမ်ာ္လင္႔ပါသည္။
Copy from - Minmaha Bagan

0 comments: