Wednesday, April 3, 2013

အၾကမ္းဖက္အထိကရံုန္း လက္သယ္ ဘယ္သူလဲ? ေဖၚလိုက္ၿပီ...

 
အပိုင္း(၅)

အနားယူသြားေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး တြင္ သမီး ၅ ေယာက္ သား ၃ ေယာက္ စုစုေပါင္း ၈ ေယာက္ျဖစ္သည္။

သား ၃ ေယာက္တြင္ ၂ ေယာက္သည္ မဟာေဘာဂ စီးပါြးေရးသမားၾကီးမ်ားျဖစ္ျပီး အငယ္ဆံုးသား ျဖစ္သူကေတာ႔ ဘိုေတာ္ေရာဂါထကာ အင္းအစီရင္ ယာၾတာႏွင္႔ အဂိရ ဖိုထိုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ၏။ ၄င္း၏ အ၈ၢိရ ဖိုထိုးေသာ ေဒသမ်ားသည္ ယခု ေနျပည္ေတာ္ မတည္ကပင္ သြားေရာက္စခန္း၀င္ေလ႔ ရိွခဲ႔ေသာ လယ္ေ၀း ပ်ဥ္းမနား၏ အေနာက္ဘက္ ေတာင္တန္း ေတာတန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ႔သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာလာျခင္းပင္လ်ွင္ ဗိုလ္သန္းေရႊသားငယ္၏ ေခါင္းကိုင္ ဘိုးေတာ္ ဆရာမဲ (၉)မုိင္မွ ဓါတ္စီးခန္း ျပဳလုပ္သည္။ ၄င္းတို႔ ဘိုးေတာ္ ဆရာ တပည္႔ႏွစ္ေယာက္လံုးက ဓါတ္စီးေသာအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ အရာ၇ိွၾကီးမ်ားႏွင္႔ သူတို႔၏ ကေတာ္မ်ားပါ တက္ေရာက္ေမးျမန္းကာ ယာၾတာယူတတ္ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ တိုင္းျပည္အား အမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ရန္ ျမင္ေၾကာင္း ဘိုးေတာ္မဲမွ ေဟာၾကားကာ ယာၾတာေခ်ၾကရမည္႔ အပိုင္းပါ ပါ၀င္ပတ္သက္လာသည္။ မိန္းမ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဆိုေသာေၾကာင္႔ မစာလံုး၏ ထိပ္စီးသို႔မဟုတ္ ေနာက္ပိတ္ျဖင္႔ ဆံုးေသာျမိဳ႔ရြာမ်ားအား ရစ္ပူေဇာ္သကဲသို႔ အထိကရံုးျပဳလုပ္ျပီး ႏွိမ္ႏွင္းကြပ္ကဲရမည္ဟု ယာၾတာေပးခဲ႔သည္။

ထိုျမိဳ႔ရြာမ်ားအတြက္ အထိကရုံန္းမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ဒီပဲယင္း လက္သံေျပာင္ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင္႔ ဦးေက်ာ္ဆန္း ( ယခု သမ) ၀န္ၾကီးတို႔အား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္မွတာ၀န္ေပးခဲ႔သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔၏ ေနာက္လိုက္ ဦးခင္ရီႏွင္႔ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတို႔အျပင္ အမာခံ ၾကံ႔ဖြတ္မ်ား ၃၀ ေက်ာ္ ရိွျပီး ခရိုနီမ်ားပင္ ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။(မွတ္ခ်က္) ဦးေအာင္သိန္းလင္း ရန္ကုန္တိုင္းျမိဳ႔ေတာ္၀န္ ကာလတြင္ အလံေျပာင္းလဲတင္ေသာေန႔တြင္ စင္ၾကယ္ဖိနပ္ စီးနင္းကာ အလံတင္ေၾကာင္း အားလံုးသိေပလိမ္႔မည္။ စင္ၾကည္ဆိုသည္မွာ စုၾကည္ဟု နံတူယူ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သက္ေသ အခိုင္မာ ရိွပါသည္။

ရခိုင္အေရးခင္း မေပၚေပါက္ခင္ကေလးမွာပင္ ေက်ာက္နီေမွာ္ရြာမွ မသီတာေထြးမုဒိန္းက်င္႔ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ကာႏွင္႔ တဆက္တည္းမွာပင္ တရုတ္ဂစ္ပိုက္လိုင္း လံုျခံဳေရးအတြက္ႏွင္႔ ယာၾတာတို႔အတြက္ပါ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ ၁၀ဦးအား သတ္ျဖတ္လိုက္ေသာျမဳိ႔နယ္သည္ မ ႏွင္႔စေသာျမိဳ႔ (၁)ေမာင္းေတာ ျဖစ္ေလသည္။ထိုေနာက္ (၂)မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႔နယ္ မဂၤလာေစ်းအား မီးရိွဳ႔ျပာခ်လိုက္သည္။ ထိုေနာက္(၃) ေမာ္လျမိဳင္ ေစ်းၾကီးအား မီးေလာင္ ျပခ်ၾကျပန္သည္။ ထိုေနာက္(၄) ျမစ္ၾကီးနား မိုင္ဂ်ားယန္ကို ထိုးစစ္ျပဳလုပ္သည္။ 

ထိုေနာက္(၅) မႏၱေလး တိုင္းတြင္ တရုတ္တဦးက ျမန္မာ အမ်ိဳးသားတဦးအားလက္သီးႏွင္႔ ထိုးၾကိတ္ေသာ ျပသနာ လုပ္ျပျပီး ထိန္းကြပ္ျပသသည္။ ထိုေနာက္ (၆)မံုရြာ လက္ပံေတာင္း အေရးခင္း အစပ်ိဳးရန္ ဦးေအာင္မင္းတို႔မွ အေၾကာင္းမဲ႔သြားေရာက္က တရုတ္ေၾကးဇူး ဆပ္ရမည္ဟု မီးစထိုးလိုက္သည္။ ထိုေနာက္(၇) မအူပင္ျမိဳ႔နယ္ မလက္တိုရြာ အေ၇းခင္း ဖန္တီးခဲ႔ၾကသည္။ ထိုေနာက္(၈) မိတၳီလာျမိဳ႔ အထိကရံုန္းဖန္တီးခဲ႔ၾကသည္။ ထိုေနာက္ (၉)မလိွဳင္ျမိဳ႔တြင္ ေနခင္းေၾကာင္ေတာင္ အၾကမ္းဖက္မွဳျပဳလုပ္ျပသည္။ ထိုေနာက္(၁၀) မင္းလွတြင္ ထပ္မံအၾကမ္းဖက္မွဳ လုပ္ၾကျပန္သည္။ မင္းလွ အၾကမ္းဖက္မွဳျပီးမွသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ မိတ္ခြန္း မတ္လ (၂၈)တြင္ထြက္လာခဲ႔ေတာ႔သည္။

မိတၱီလာ အေရးခင္းအား ေဖၚျပရပါမူ ေရႊဆိုင္တဆိုင္မွ အေရာင္း၀ယ္ေၾကာင္႔ ျပသနာစျဖစ္သည္ဟု အၾကမ္းမ်ဥ္းနားလည္ၾကသည္။ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္း မတ္လ ၂၀ ရက္ ေန႔ခင္း ၁၂ နာရီး ၂၀ တြင္မွာပင္ သံဃာေတာ္တပါးအား ဓါတ္ျဖင္႔ခုန္ကာ မီးရိွဳ႔ရန္ လုပ္ေသာ မူဆလင္ရပ္ကြက္တခုက ထပ္ျဖစ္လာသည္ဟု ေဖၚျပၾကျပန္သည္။ ထိုေနာက္ တစတစ ရန္မီးၾကီးထြားလာခဲ႔ျပီး မိထၱီလာ အထီးကရုံန္း ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။

အမွန္တင္ျပရေသာ မိထၱီလာျမိဳ႔သို႔ ဇန္နာ၀ရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသန္းေရႊ၏ ဒုတိယသမီး ေရာက္ခဲ႔သည္။ သူမ မိထၱီလာသို႔ ေရာက္ေသာ အခ်ိန္သည္ ည ၉ နာရီခန္႔ရိွျပီး မိတၳီလာ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ အၾကီးကအက်ယ္လံုျခံဳေရးယူေပးခဲ႔ရျပီး မိထၱီလာျမိဳ႔အား အေသျခာ ပတ္ပတ္လည္ ႏွစ္ေခါက္တိတိ လွည္႔ပတ္ၾကည္႔ရွဳ႔သည္။ ဦးသန္းေရႊ၏ သမီးႏွစ္က မိထၱီလာျမိဳ႔၏ အခ်က္ျခာက်ေသာ ေနရာမ်ားအား လက္ညိဳးထိုးျပသည္ဟုဆိုသည္။

၄င္းတို႔တြင္ ၾကီးမားေသာ စီမံကိန္းၾကီးတရပ္ အေကာင္ထည္ေဖၚရန္ အစီစဥ္ရိွခဲ႔ၾကသည္။ မိတၳီလာ သည္ မႏၱေလးထက္ပင္ အခ်က္ျခာက်ေသာ ေနရာဟု ေနျပည္ေတာ္ စီပြါးေရးသမားခရိုနီမ်ားက သြားရည္က်ေနသည္မွာ ၾကာေလျပီ၊ မိတၳီလာသည္ မိုးအလြန္ေခါင္ေသာ ေနရာမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ စီးပြါးေရးဇုန္ၾကီးတခု အတြက္ အသင္႔ေတာ္ဆံုးဟု ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ မိတၳီလာတြင္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ၾကီးမ်ား အေျချခရာျဖစ္ျပီး လက္နက္ကိုင္ တပ္ရင္းမ်ားႏွင္႔ ေဆးဘက္ စစ္ပစၥည္းဘက္ ေထာက္ပို႔ေရး အပါ၀င္ တပ္ရင္းဌာနေပါင္း ၁၅ ခုရိွေသာျမိဳ႔လဲျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္ အရာ၇ိွၾကီးမ်ားအဖို႔ စီးပြါးေရး စစ္ေရး မ်ားအတြက္လဲ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ျပီး တပ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းၾကီး သမီးမွၾ ဇန္နာ၀၇ီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁ နာ၇ီတြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္သြားခဲ႔သည္။

၄င္းျပန္သြားျပီး ေနာက္မိတၳီလာသို႔ စစ္အရာရိွၾကီးမ်ား မၾကာခဏသြားေရာက္ေနခဲ႔ၾကသည္။ ျမိဳ႔လယ္ေခါင္ေနရာေကာင္းမ်ားအား ကုလားမ်ားကသာ ေနရာယူထားေၾကာင္းေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

၄င္းတို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ျပီးမၾကာမွီမွာပင္ ဆရာေတာ္ ေ၀ရသူ၏ မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား မိတၳီလာတြင္ မည္မ်ွေနရာယူထားေၾကာင္း တိုက္ရိုက္ေထာက္ျပေသာ တရားပြဲ လြတ္လပ္စြာ ထြက္ေပၚလာသည္။ တိုက္ဆိုင္မွဳလဲျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကပင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအပါ၀င္ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ႏွင္႔ ရင္းႏွီးၾကြမ္း၀င္ခဲ႔ေလေသာ ဆရာေတာ္ ေ၀ရသူ အား ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ႔ျပီး ထိုေနာက္ ေထာင္မွ လြတ္လာေသာ ဆရာေတာ္ေ၀ရသုူအား ပထမဆံုး သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသူေနျပည္ေတာ္ အၾကီးကဲပိုင္းမ်ားထဲတြင္ ဦးေအာင္ေသား ထို႔ေနာက္ ဦးခင္ညြန္႔တို႔ ျဖစ္ေနခဲ႔သည္။
မိတၳီလာအထိကရုန္း စျဖင္႔ေသာ အခ်ိန္တြင္ နယ္ထိန္း ဒုရဲအုပ္ ၀င္းေမာင္မွ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ ဆက္လက္တင္ျပေပးလိုက္မည္ အေျခေနကိုသာ အေသးစိတ္ေစာင္႔ၾကည္႔ရန္ ညြန္ၾကားသည္ဟု ၄င္းက ဆိုသသည္။ ညေနေရာက္လုလုတြင္ ၾကီးၾကီးမားမား လူအုပ္ၾကီးမ်ားျဖစ္လာခဲ႔ျပီး မီးတင္ရိွဳ႔ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ၄င္းေဒသတြင္းမွ ရဲအင္အား ၁၅၀ ခန္႔ လက္နက္အျပည္႔စံုျဖင္႔ လမ္းပိတ္ဆို႔မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျပီး၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္ မရိွၾကေတာ႔ပဲ ပိတ္မိသူက ပိတ္မိကာ သတ္ပြဲမ်ား တညလံုးက်င္ပေနခဲ႔ၾကသည္။

အာရံုဦးေရာက္ခါနီးမွပင္ အဆိုပါ အခ်က္ျခာက်ေသာေနရာမ်ားသည္ ျပာက်ကုန္သေလာက္ျဖစ္သည္႔အျပင္ အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္ပင္ ထပ္မံမီးတင္ရိွဳ႔ေနေသာ အျဖစ္ပ်က္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေလသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆက္တိုက္ျဖစ္ခြင္႔ေပးထားသနည္းဟု စံုစမ္းေသာအခါ ရဲမ်ားသည္ မိတၳီလာ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏ အမိန္႔ကို ေစာင္႔ဆိုင္းကိုင္တြယ္ရသည္ဟု ခိုင္လံုစြာသတင္းျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည္။

အထူးဆန္းဆံုး ျဖစ္ရပ္ဆန္းမွာ မိတၳီလာတြင္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ မာရွယ္ေလာေၾကျငာျပီးေနာက္ အျခားျမိဳ႔မ်ားသို႔ ဆက္လက္ကူးစက္ ျဖစ္ပြားခြင္႔ျပဳခဲ႔သည္။ လာေရာက္အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ နယ္ခံမ်ားမဟုတ္ၾကပဲ မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ားဟု ေဒသခံမ်ားက ခိုင္လံုစြာေျပာခဲ႔ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ မိတၳီလာ ၀န္းက်င္ တြင္ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေရးဌာန ၈ ခုရိွျပီး စစ္သားသစ္ သင္တန္း ၅ ခုေတာင္ရိွေနခဲ႔သည္။

၄င္းတို႔ဌာနမ်ားႏွင္႔ တပ္သားသစ္မ်ားအာ ညအခ်ိန္ ခရာမွဳတ္ကာ လူစုျပီး ကုမၼဏီမ်ားပိုင္ေသာ ေျမသယ္ကားၾကီးမ်ားျဖင္႔ ေခၚေဆာင္လာျပီး အလ်ွင္ျမန္ဖ်က္ဆီေစေသာ သတင္းမွာ အျပင္သို႔ ေပါက္ထြက္ ေ၇ာက္ရိွလာျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း တင္ျပရင္း အၾကမ္းဖက္အထိရံုန္း လက္သယ္ဘယ္သူလဲ? ေဖၚလိုက္ျပီ ေဆာင္းပါးအား အေသျခာ ဖတ္ရွဳ႔ပါက ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါေၾကာင္ ေက်းဇူး တင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ( မည္သည္႔ ဘာသာေရစးဘက္မွ မိမိအေနျဖင္႔ လိုက္ကာ တင္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပဲ မိမိရရိွခဲ႔ေသာ သတင္းအခ်က္လက္ မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင္႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ဘက္မလိုက္ပဲ ပံ႔ပိုးေပးခဲ႔သူမ်ား၏ အကူညီမ်ားျဖင္႔ တိက်စြာ တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း ၀န္ခံပါသည္) စာဖတ္သူအေပါင္း စစ္ဘီလူးမ်ား ဖန္တီးလွည္႔ျပားေသာ ေဘးအႏၱရယ္ လွည္႔ကြက္ အသြယ္သြယ္မွ ကင္းေ၀ႏိုင္ၾကပါေစ။
 
Minmaha Bagan(FB) သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ

0 comments: