Wednesday, March 20, 2013

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး- P.S.L.F ၏ရွင္းလင္းခ်က္

လက္ဖက္လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနသည့္ တအာင္းျပည္သူလူထု အေပၚ
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး- P.S.L.F ၏
ရွင္းလင္းခ်က္
၂၀ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္။ ဝဝ၂§၀၅§ဌနခ-၁၃
၁။ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္မွ စတင္၍ လက္ဖက္ေတာင္သူ တအာင္းမိဘျပည္သူတို႕ အားထားရသည့္ ေရႊဖီခ်ိန္ လက္ဖက္ ရာသီ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေရႊဖီ လက္ဖက္ရာသီတြင္ တအာင္း မိဘျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တထားသည့္အတိုင္း လက္ဖက္မ်ား လိႈင္လိႈင္ဖူးေ၀ ထြက္ရွိၿပီး၊ သင့္တင့္မွ်တ တည္ၿငိမ္သည့္ လက္ဖက္ေစ်းကြက္ ကိုထိန္းသိမ္း ရရွိႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦးမွ ဆုမြန္ေကာင္း ပို႕သလိုက္ပါသည္။
၂။ ေဒသခံတအာင္း မိဘျပည္သူအမ်ားစုသည္ လက္ဖက္လုပ္ငန္းျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳကာ ေနထိုင္စား ေသာက္ၾကရပါသည္။ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္မွ ကဆုန္လဆန္းထိ လက္ဖက္ ထြက္ရွိေသာ ေရႊဖီခ်ိန္ ကာလသည္ တအာင္းလူမ်ဳိးအတြက္ တႏွစ္သာ စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ရန္ အလြန္ အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္ခါသမယ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ P.S.L.F ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရအၾကား ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ တအာင္းေဒသ တခြင္တြင္ အေျခခ် လႈပ္ရွားေနသည့္ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္T.N.L.A ႏွင့္
ထိုးစစ္ဆင္လာသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ဖဲြ႕တို႕ ေဒသတြင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြား ေနပါသည္။ ယခု ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ သံုးလ နီးပါးကာလ အတြင္းတြင္ပင္ တိုက္ပဲြထိေတြ႕မႈ ၂၀ ၾကိမ္ခန္႕ျဖစ္ပြား ခဲ့ပါသည္။
၄။ ျမန္မာစစ္တပ္ဖဲြ႕၏ ထိုးစစ္ဆင္ လႈပ္ရွားမႈ မည္ကဲ့သို႕ပင္ မ်ားျပားေစကာမူ လက္ဖက္ေတာင္သူ မိဘျပည္သူတို႕အား စာနာ ေထာက္ထား ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု တပ္ဦးအေနျဖင့္ အစဥ္ ခံယူ ရပ္တည္ထားပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေရႊဖီခ်ိန္ လက္ဖက္ ရာသီတြင္ လက္ဖက္လုပ္ငန္းကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္ေနေသာ တအာင္းေဒသ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ေဒသအတြင္း အေျခခ်ထားသည့္ တအာင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊဖီလက္ဖက္ ရာသီကာလအတြင္းတြင္ လက္ဖက္လုပ္ငန္း အဓိကလုပ္ကိုင္ေနသည့္ တအာင္းေဒသ၌ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပဲြ (လံုးဝ) မျဖစ္ပြားေစရန္ ထိန္းသိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
၅။ ထိုေၾကာင့္ လက္ဖက္လုပ္ငန္းကို အဓိက မွီခိုအားထားေနၾကရသည့္ တအာင္း မိဘျပည္သူမ်ား၊ လက္ဖက္လုပ္ငန္းျဖင့္ မွီခိုလုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ားအားလံုး ေရႊဖီလက္ဖက္ ရာသီတြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမည့္ ေၾကာက္ရႊံ႕မႈမရွိဘဲ ကိုယ္စိတ္လံုၿခံဳမႈရွိစြာ ျဖင့္ လက္ဖက္လုပ္ငန္းကို လြတ္လပ္ ေအးခ်မ္းစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကပါရန္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး အေနျဖင့္ ေလးစားစြာ ရွင္းလင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး- P.S.L.F

0 comments: