Thursday, March 14, 2013

ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ထိုက္တန္ေလ်ာ္ညီတဲ့ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား

 
မတ္လ ၁၄၊ ၂၀၁၃
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္မွာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတာပါ။ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္၊ ရာစုႏွစ္ ၀က္ေက်ာ္ အေမွာင္ေခတ္ထဲမွာျဖတ္သန္းခဲ့ရတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြရဲ႕ ဥေဏွာက္ေတြ၊ အျမင္ေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြ၊ အယူအဆေတြကလည္း အေမွာင္ဖုံးေနခဲ့ၾကရတာပါ။ အခု မၾကာေသးခင္ကမွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အသြင္ေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳးစား ရုန္းကန္ေန တာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြအတြက္လည္း ဥေဏွာက္ေတြ၊ အျမင္ေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြ၊ အယူအဆေတြ အလင္းရဖို႔ ၊ အျမင္ရွင္းဖို႔၊ အေတြးေခၚေတြျမင့္မားဖို႔၊ အယူအဆေတြဆန္းသစ္ဖို႔ လမ္းစပြင့္လာေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ကာလေတြမွာေတာ့ အခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာေတြ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡေတြ ႀကဳံေတြ႔ေနရတာေတာ့ အမွန္ပါ။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလို ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္တဲ့အခါတိုင္း ဒီလိုအခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြကို အနည္းနဲ႔အမ်ားႀကံဳေတြ႕ၾကရတာခ်ည္းပါပဲ။ ဒီလို ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့အခါေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာမွာ အစိုးရ၊ အတိုက္အခံ၊ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူလူတု၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဥပေဒႏွင့္ အညီေနထိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈေတြနဲ႔ ပါ၀င္ကူညီ ေျဖရွင္းၾကတာေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာလည္း ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေနဆဲမွာ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြက ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစေပမဲ့၊ ေႏွာင့္ေႏွး ေစတာေတာ့ အမွန္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡေတြကို စမ္းစစ္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးရဲ႕လက္က်န္ အေမြဆိုးေတြပါ။ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ အေမွာင္ဖုံးခဲ့ရတဲ့၊ ၀ါဒမႈိင္းမိခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ စနစ္ေဟာင္းရဲ႕ အက်င့္ဆိုးေတြ၊ အေမွာင္ေခတ္ရဲ႕ စရုိက္ဆိုးေတြ၊ အေတြးအေခၚဆိုးေတြ၊ အျပဳအမူဆိုးေတြကို ျပဳျပင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ အားလုံး စုစည္းညီၫြတ္စြာ ႀကိဳးပမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။နယ္ေျမမတူ၊ ဘာသာမတူ လူမ်ဳိးစုကြဲျပားမႈေတြၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ၊ အထင္အျမင္လြဲမွားေစေသာ၊ စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈပ်က္ျပား ေစေသာ အျပဳအမူေတြ၊ တုန္႔ျပန္မႈေတြ၊ ေရွာင္ရွားရမယ္။ နယ္ေျမေဒသကိုလိုက္ၿပီး၊အသားအေရာင္ကို လိုက္ၿပီးျဖစ္ေစ၊ အဝတ္အစားကို လုိက္ၿပီး ျဖစ္ေစ၊ မတူညီေသာ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို လိုက္ၿပီး ခြဲျခားမႈေတြ ေရွာင္ရွားရမယ္။ အမုန္းတရားကို တိုးပြားေစတဲ့ ၊ေဒါသကိုလႈံ႕ေဆာ္ေပးတဲ့ ဝါဒျဖန္႕စာေတြ၊ ပံုေတြ၊ အသံလႊင့္မႈေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔လိုပါတယ္။ လူမ်ိဳးျခားမယူရ၊ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ မဆက္ဆံရ စတဲ့အစြန္းေရာက္ အျမင္ေတြကေန ကင္းလြတ္ၾကရမယ္။

လူသား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ေမြးရာပါလူ႕ဂုဏ္သိကၡာကို အသိအမွတ္ ျပဳရမယ္။ကမၻာေပၚမွာ ရွိရွိသမွ် လူသားေတြဟာ တစ္မိတစ္ဖတည္းက ေပါက္ဖြားဆင္း သက္လာခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အားလုံး တပုံစံတည္း၊ တေထရာတည္း တေသြမတိမ္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့ လက္ခံရပါမယ္။ အေရာင္အေသြးအစုံ၊ အမ်ဳိးအႏြယ္ အဖုံဖုံရွိမယ္။ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြ၊ ဓေလ့စရုိက္ေတြ၊ အျပဳအမူေတြ၊ ၀ါဒလမ္းစဥ္ေတြ၊ အေတြးအေခၚအယူအဆေတြ မတူကြဲျပားမႈေတြေတာ့ရွိမွာပါပဲ။

ေမြးဖြားႀကီးျပင္းရာဇာတိ နယ္ေျမေဒသ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မတူတာ၊ ဘာသာမတူတာ၊ လူမ်ဳိးမတူတာ၊ အသားအေရာင္ မတူတာ၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆမတူတာ၊ ယုံၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က ္မတူတာ၊ အရည္အခ်င္း မတူတာ၊ လူတန္းစား မတူတာေတြရွိသလို လိင္ကြဲျပားတာ၊ ၀တ္စား ဆင္ယင္မႈကြဲျပားတာ၊ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ကြဲျပားတာ၊ အမူအက်င့္ ကြဲျပားတာေတြ ရွိၾကစၿမဲပါ။

အဲဒီမတူကြဲျပားမႈေတြကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးၿပီး၊ အေပၚယံသြင္ျပင္လကၡဏာေတြကိုၾကည့္ၿပီး ခြဲျခားမႈ၊ ႏွိမ့္ခ်မႈ၊ ေစာ္ကားမႈ၊ က်ဳးေက်ာ္ရန္လိုမႈ၊ မုန္းတီးမႈေတြမထားဘဲ လူသားမ်ဳိးႏြယ္၊ လူသားျဖစ္တည္မႈ၊ လူ႔ဗီဇအေျခခံကို အသိအမွတ္ျပဳတန္ဖိုးထားၿပီး လူသားမ်ဳိးႏြယ္တိုင္းကို အားလုံးတန္းတူညီတူ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ ခံစားပိုင္ခြင့္၊ တန္ဖိုးထားေလးစားမႈခံယူပိုင္ခြင့္ေတြေပးဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။

မတူကြဲျပားျခာနားမႈေတြေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္၊အဖြဲ႕အစည္း၊ အုပ္စုတစ္ခုခုကို သာေစနာေစတဲ့ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုေတြကို ေရွာင္ရွားရပါမယ္။ နယ္ေျမေဒသေပါင္းစုံက ဘာသာေပါင္းစုံ၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံနဲ႔ ရင္းနီးကၽြမ္း၀င္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကရပါမယ္။ မတူကြဲျပားျခာနားမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ႔ သေဘာသဘာ၀ေတြကို နားလည္ ခြင့္လႊတ္ေပးရပါမယ္။ ဘာသာအယူ၀ါဒတစ္ခုခုရဲ႕ ဓေလ့၊ အယူအဆကလႊမ္းမိုးလိုမႈေတြကို ေရွာင္ရွားရမယ္။ အမုန္းတရားနဲ႕ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းသတ္ျဖတ္မႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖုိ႕လဲ လိုအပ္ပါတယ္။

ဘာသာအယူ၀ါဒေပါင္းစုံ၊ လူမ်ဳိးႏြယ္စုေပါင္းစုံနဲ႔ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ စည္းစည္းလုံးလုံး ေနထိုင္ႏိုင္မဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ထူေထာင္ရပါမယ္။

လူအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံ၊ ႏွိမ့္ခ်မႈကို စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး လူတိုင္းမွာ တူညီစြာ ေမြးရာပါ တည္ရွိလာတဲ့ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ အားလံုးတန္းတူညီမွ် ေနႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။ ယဥ္ေက်းတဲ့ ေခတ္သစ္ကမၻာရဲ႕ မတူကြဲျပားမႈသေဘာတရားေတြကို လက္သင့္ခံႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ထိုက္တန္ေလ်ာ္ညီတဲ့ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမယ္။ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြကိုျပင္ၾကရ မယ္။

ဒီမိုကေရစီကိုအသြင္ကူးေျပာင္းေနတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ ယဥ္ေက်းတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာဖို႔၊ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြကင္းေ၀းဖို႔ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ေတြနဲ႔ ပါ၀င္ကူညီေျဖရွင္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈေတြ၊ အသားေရာင္ခြဲျခားမႈေတြ ပေပ်ာက္သြားၿပီး အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈနဲ႕ နားလည္မႈေတြ တိုးပြားလာတဲ့ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြ ကင္းေ၀းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို ႔ေမွ်ာ္မွန္းေနတဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္၊ လူ႔အစုအဖဲြ႕ အေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ ။
မင္းမ်ဳိး၀င္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

သတင္းရင္းျမစ္ - မိုးမခ

0 comments: