Tuesday, March 5, 2013

စစ္တပ္က သိမ္းခဲ့သည့္ေျမဧက ၂ သိန္းခြဲရွိဟုဆို

စစ္တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ ဆုိင္းဘုတ္တပ္ထားသည့္ ေျမယာတခုကို ျမင္ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ႏိုင္စြမ္း / ဧရာဝတီ)
 
March 4, 2013

တႏိုင္ငံလံုးတြင္ စစ္တပ္မွ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးျပ သိမ္းယူထားေသာ ေျမဧက ၂ သိန္းခြဲနီးပါး ႐ွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ လယ္ယာေျမစံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္စံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္သို႔ စစ္တပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တင္ျပ တုိင္ၾကားစာေပါင္း ၅၆၅ ေစာင္႐ွိၿပီး စစ္တပ္သိမ္းေျမ ဧကေပါင္း ၂၄၇၀၇၇. ၆၀ ႐ွိေၾကာင္း ယင္းေကာ္မ႐ွင္၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ တျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမ႐ွိေစေရး အတြက္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္သည္ စံုစမ္းေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ အစီရင္ခံစာ အပိုင္း ၁ ကို ေရးသားျပဳစုခ့ဲကာ စစ္တပ္ေျမ သိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယင္း အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရန္ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ေျမမ်ားအေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ပထမဆံုးတင္ျပရျခင္းမွာ အမႈကိစၥအားျဖင့္ အ႐ႈပ္အ႐ွင္း နည္းျခင္း၊ အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းထားေသာေျမဟု ထင္႐ွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္သူ ဦးေဖသန္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ေကာ္မ႐ွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေတြ႔႐ွိခ်က္ မ်ားအရ စစ္တပ္ေျမ သိမ္းမႈမ်ားတြင္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ မညီေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္ေနျခင္း၊ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ တပ္ေျမႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ မသက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို သိမ္္းဆည္းထားျခင္း၊ ပိုမိုသိမ္းဆည္းထားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေျမေပၚတြင္ မူလလယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ေတာင္သူကို သီးစားခရယူ အငွားခ်ထားၿပီး တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မွ ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ိဳးမႈ မ႐ွိျခင္း၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို သိမ္းဆည္းစဥ္က ကာလတန္ဖိုး ေပါက္ေစ်းႏွင့္ ညီညြတ္မွ်တစြာ ေပးေလ်ာ္မႈမ႐ွိျခင္း၊ ၾကက္ဆူစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းထားၿပီး စီမံကိန္းပ်က္ျပယ္ သြားေသာ္လည္း ေျမမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းမျပဳဘဲ သီးစားခ်ထားျခင္း၊ ေျမႏုကၽြန္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ ေလွ်ာက္၍ ေတာင္သူမ်ားကို သီးစားခ်ျခင္း၊ လယ္ယာေျမေလ်ာ္ေၾကး၊ အိမ္ေျပာင္းေ႐ႊ႕စရိတ္ႏွင့္ သီးႏွံ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးရာတြင္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕တခုႏွင့္တခု မတူညီဘဲ ႏႈန္းထားအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေနျခင္း၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေစရန္ ေဆာင္႐ြက္မႈ မ႐ွိျခင္းႏွင့္ ေျမသိမ္း အမႈတြဲမ်ား႐ွိ ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူမ်ား၏ ထိုးၿမဲလက္မွတ္ တခ်ိဳ႕သည္ အစစ္အမွန္မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိရျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

“ပေတာင္းမွာ စစ္တပ္က ကပစ စက္႐ံုအတြက္ အေၾကာင္းျပ ေျမသိမ္းတယ္။ ပြင့္ျဖဴမွာက်ေတာ့ ၀ါ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပ သိမ္းတယ္။ ဘယ္လိုပဲ သိမ္းသိမ္း စီမံကိန္းက အခုအခ်ိန္မွာ အေကာင္အထည္ မေပၚေတာ့ဘူးလို႔ သံုးသပ္လို႔ရတယ္။ လိုအပ္တာထက္ ပိုသိမ္းထားတာရယ္၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မေပးႏိုင္တာေတြ ႐ွိတဲ့အတြက္ လယ္ယာေျမပုဒ္မ ၃၁ အရ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ ၆ လအတြင္း လုပ္ငန္းမလုပ္ႏိုင္ရင္ လယ္သမားကို ျပန္ေပးရမယ္ဆိုတာ ႐ွိတဲ့အတြက္ အခု က်ေနာ္တို႔ လယ္သမားေတြ လယ္ေျမျပန္ရဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္” ဟု လယ္သမားအေရး ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ ေပးေနသူ ဦးဟန္႐ွင္၀င္းက ေျပာသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားေသာ ဗဟို ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသည္ အလုပ္မလုပ္ေသာေၾကာင့္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒတို႔မွာ အသက္မ၀င္ ျဖစ္ေန ရေၾကာင္း၊ ျပႆနာမ်ားကို အခ်ိန္မီ ေျဖ႐ွင္းမေပးႏိုင္ပါက ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာၿပီး မအူပင္ လယ္သမားကိစၥကဲ့သု႔ိ ပဋိပကၡ ပိုႀကီးထြား လာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးဟန္႐ွင္၀င္းက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က စစ္တပ္မွ သိမ္းဆည္း ထားသည့္ လယ္ယာေျမ မ်ားအနက္ အသုံးျပဳျခင္း မရွိေသးသည့္ ေျမမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ထံသို႔ ျပန္လည္ေပးသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေန႔ ညစာစားပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ ဥကၠ႒သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လယ္ေျမကိစၥ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက “ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ေတြ႕ၿပီးၿပီ။ သူေျပာတာကေတာ့ တပ္နဲ႔ ေ၀းတဲ့ေနရာ ေတြမွာ သူတို႔သိမ္းထား တာေတြကို ျပန္ေပးမယ္။ လယ္သမားေတြကို သီးစား ခ်ထားခြင့္ မ႐ွိဘူးဆိုၿပီး သူတို႔ ညႊန္ၾကား ခ်က္ေတြ ထုတ္ၿပီးသားတဲ့။ ကိုယ္တိုင္လုပ္ႏိုင္ရင္လုပ္၊ မလုပ္ႏိုင္ရင္ လယ္သမားေတြကို ျပန္ေပးဖို႔ ေျပာၿပီးၿပီတဲ့။ နစ္နာေၾကး ေတြကိုလည္း စဥ္းစားၿပီး ျပန္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္” ဟု ႐ွင္းျပသည္။

သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမကို သိမ္းဆည္းစဥ္က မူလႀကံ႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အသံုးမျပဳပါက သက္ဆိုင္ရာ ပိုင္ေရးဆိုင္ခြင့္ ႐ွိသူမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳသင့္ေၾကာင္း ေကာ္မ႐ွင္က သံုးသပ္ထားသည္။

လယ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ ႒ာနဆိုင္ရာမ်ားသည္လည္း ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈ မ႐ွိျခင္း၊ လိွ်ဳ႕၀ွက္ အဆင့္မ႐ိွေသာ စာရင္းဇယား အေထာက္အထား စာ႐ြက္မ်ား ျပသရန္ ေတာင္းခံရာ ျပည့္စံုစြာ တင္ျပႏိုင္မႈ မ႐ွိျခင္း၊ တုိင္ၾကားစာပါ နယ္ေျမမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားက မိမိတို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သကဲ့သို႔ ျပဳမႈျခင္းႏွင့္ ေျမ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ ႒ာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေျဖ႐ွင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ျပႆနာအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းျခင္းတို႔ ေတြ႕႐ွိရေၾကာင္း ေကာ္မ႐ွင္က ဆိုသည္။

ေျမသိမ္းခံရေသာ အေၾကာင္းရင္း ၆ ခုမွာ ၿမိဳ႕ျပမ်ား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း ရာတြင္ တပ္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေျမေနရာ ခ်ထားေပးရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လက္႐ွိ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ပါ႐ွိ သြားျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ထက္ႏိုင္ေဇာ္

သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာဝတီ

0 comments: