Monday, March 18, 2013

*** အေဖ ဘဂၤလီ အေမ ဘဂၤလီ သားသမီး ရိုဟင္ဂ်ာဆိုပဲ*** ??????

 
ဒီေနရာမွာေတာ့ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး ရဲ႕ စကားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ခံပါတယ္။အေမရိကန္မွာလဲ မကၠဆီကန္ေတြ ခိုး၀င္တာ မိရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူတာပဲ။
 
အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားက ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏုိင္ငံသား တဦးကဲ့သုိ႔ အေျခခံ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ား ေပးအပ္သင့္သည္ ဆုိေသာ ေျပာဆိုမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိေသာ အသုံးအႏႈန္း ကုိ ျမန္မာအစုိးရက လက္မခံေၾကာင္း နယ္စပ္ေရးရာ လုံၿခဳံေရး၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌး က ေျပာဆုိ လုိက္သည္။

“႐ုိဟင္ဂ်ာ အျဖစ္ စာရင္းသြင္းဖို႔ ေတာင္းဆုိတာက တေထာင္မွာ တရာေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လ၀ကက စစ္လုိက္ေတာ့ အေဖကလည္း ဘဂၤါလီ၊ အေမကလည္း ဘဂၤါလီ၊ သားသမီးက်မွ ႐ုိဟင္ဂ်ာ
ျဖစ္ခ်င္တာက ဆႏၵစြဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌးက ဆိုသည္။

Basic principal of Ethic က Rules of Law ပဲ။
ျမန္မာစကား၊ ရခိုင္စကား မတတ္တဲ့ စိမ့္၀င္ ဘဂၤလီေတြက ဒီမွာေမြးတယ္ ေျပာရံုနဲ႕ ျမန္မာ နုိင္ငံသား မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဗ်။ ကမန္လို႕လဲ မေျပာနဲ႕။ ရခိုင္ျပည္နယ္ တခုလံုးမွာ ႏိုင္ငံသားနဲ႕ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့ ဘဂၤလီေတြ ခြဲထုတ္ျပီး စိမ့္၀င္ က်ဴးေက်ာ္ ဘဂၤလီေတြကို နယ္စပ္မွာ (ၾသစီမွာ လုပ္သလို ကၽြန္းတ ကၽြန္းေပၚ မွာ ျဖစ္ျဖစ္) ဒုကၡသည္စခန္း ဖြင္ျပီး လက္ခံႏိုင္တဲ့ တတိယ ႏိုင္ငံေတြကို ပိုသင့္ပါသည္။

ျပည္တြင္းက ျမန္မာ မြတ္စလင္ေတြကလည္း ဘဂၤလီစိမ့္၀င္မႈ တားဆီးေရးကို ဘာသာေရးၾကာင့္ ႏိွပ္ကြပ္တယ္လို႕ မျမင္သင့္ဘူး။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားက တဖက္ နိုင္ငံမွ စိမ့္၀င္ လာေသာ နိုင္ငံျခားသား ဘဂၤလီမ်ားကို ျပစ္တင္ ရႈံ႕ခ်ျခင္းျဖင့္ ျပည္ခ်စ္စိ္တ္ ဓာတ္ကို ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ သိသာစြာ ကြဲျပားပါ သည္။ ျမန္မာ မြတ္စလင္ႏွင့္ တဖက္နိုင္ငံမွ ၀င္လာသူ ဘဂၤလီ မ်ားကိုလည္း လြယ္ကူစြာ ခြဲျခားႏိုင္ ပါသည္။

နယ္စပ္တိုင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသား ၀င္ေရာက္မႈ တားဆီးေရး ဘယ္စီမံခ်က္မွ ေအာင္ျမင္တာ ၁၀၀% မရွိဘူး။ India မွာလည္း ခိုး၀င္ ဘဂၤလီဒုကၡသည္ ၁သန္းေလာက္ရွိျပီး သူတို႕ကို ႏိုင္ငံသား မေပးဘူး။ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေမြးခ်င္တိုင္း ေမြးေနတဲ့ ကေလးေတြကို လည္း နိုင္ငံသား မေပးဘူး။ အေမရိကန္မွာလဲ မကၠဆီကန္ေတြ ခိုး၀င္တာ မိရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူတာပဲ။ ဘဂၤလီကေတာ့ နယ္စပ္ခ်င္း မကပ္တဲ့ ၾသစီ (Australia) ကိုေတာင္ ေလွနဲ႕ ခိုး၀င္ဘို႕ ၾကိဳးစားလို႕ ကၽြန္းေတြမွာ ပို႕ထားတယ္။ ျမန္မာေတြလည္း တျခားနိုင္ငံေတြ တရားမ၀င္ သြားအလုပ္လုပ္ရလို႕ အဲဒီ့အိမ္ရွင္ ႏိုင္ငံသား ခံယူခြင့္ျပဳဘို႕ ဘယ္သူမွ မေတာင္းဆိုဘူး။ ေတာင္းဆိုသူ ကိုလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမို႕ ဗုဒၼဘာသာ ခ်င္းမို႕ဆိုျပီး ဘယ္သူကမွ ေထာက္ခံ မေပးဘူး။ မရလို႕ မတရားဘူး လို႕လဲမေျပာဘူး။

အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒအရ ခြင္ျပဳလို႕ နုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရတာ၊ မရတာ သူႏိုင္ငံ သူ႕ဥပေဒအရ သူ႕သေဘာပဲ။ တည္ဆဲ ဥပေဒနဲ႕ ေဘာင္၀င္ရင္ နိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရ ၾက တယ္။ ေဘာင္မ၀င္ရင္ မရဘူး။ အိမ္ရွင္ နိုင္ငံေတြ ကလည္း ဥပေဒခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အကန္အသတ္မဲ့ လက္ခံတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ႏုိင္ငံမွ တည္ဆဲ ဥပေဒခြင္ျပဳခ်က္ မရွိပဲ ႏိုင္ငံျခားသားကို အကန္အသတ္မဲ့ လက္ခံတာ မရွိဘူး။ တရားမ၀င္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းသူေတြကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ရွင္ နိုင္ငံက ျပန္ပို႕ လိုက္ရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ျပန္လက္ခံ ရတယ္။ တရား၀င္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရွိလို႕ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနတဲ့ ဘဂၤလီေတြ ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ားၾကီး။

Basic principal of Ethic က Rules of Law ပဲ။ ကိုယ္လိုရာဆြဲျပီး အခြင့္အေရး စကားေျပာ၊ အခြင့္အေရးယူခ်င္လို႕ မရဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ လက္ေတြ႕ စမ္းလို႕ရတယ္။ ျမန္မာျပည္က အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တေယာက္ မြတ္စလင္နိုင္ငံတခုကို တရားမ၀င္ သြားျပီး ႏိုင္ငံသားခံခြင့္ ၾကိဳးစားၾကည့္လိုက္။ တရာမ၀င္ကေလး တေယာက္ယူျပီး သူ႕နိုင္ငံသား ျဖစ္မလား ၾကိဳးစားၾကည့္။ သူ႕ ႏိုင္ငံသားခံခြင့္ မရႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ လက္ရွိ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူ နဲ႔ နိုင္ငံသားမဟုတ္တဲ့သူ ခြဲျခားစီရင္တာ Ethic အရ မွန္တယ္။ ဥပေဒအရ စီရင္ျခင္းထက္ ပိုျပီး အခြင့္အေရး လိုခ်င္လို႕ မရမွန္း သိရက္နဲ႕ မသိခ်င္ေရာင္ဆာင္ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္ျပီး ဥပေဒမဲ့ စိမ့္၀င္က်ဴးေက်ာ္သူ ဘဂၤလီ ေတြအတြက္ ဘာသာေရး အေျခခံစိတ္နဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး စကားေျပာေပးေနတာက မ်ိဳးမစစ္လို႕ ျပည္ခ်စ္စိတ္ မရွိတာပဲ။

From:[_ U Aung Hlaing U_]
(ေမာင္ေက်ာက္ခဲ အဖြဲ႔)

0 comments: