Thursday, March 28, 2013

အၾကမ္းဖက္အထိကရုံန္း လက္သယ္ ဘယ္သူလဲ? ေဖၚလိုက္ျပီ

 
အပိုင္း (၂)

ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္သို႔႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တမန္ေတာ္ၾကီးအျဖင္႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဂ်ြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ စစ္ဘက္မွ ေကအိုင္ေကတို႔ ေနရာယူထားေသာ တာပိန္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားစက္ရုံ တည္ရိွရာသို႔ သြားေသာ လမ္းေၾကာင္းမွ ဖယ္ရွားရန္ တရုတ္ျပည္ အစိုးရအား ကတိေပးထားသည္႔အတိုင္း ေကအိုင္ေအႏွင္ရ ၁၇ ႏွစ္ၾကာခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အား စစ္ပြဲျဖင္႔ စတင္ပ်က္ ျပယ္ေစခဲ႔ေသာ ျပည္တြင္းစစ္အား ျပန္လည္ျငိမ္းေအးရန္ ၾကံ႔ဖြတ္နဲ႔ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ လုပ္လာၾကသည္။ ထိုတာပိန္ေ၇အားလ်ွပ္စစ္စက္ရံုသည္ တရုတ္ျပည္မွ အင္ဂ်င္နီယာ ၉၀ ရာႏံုန္းျဖင္႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျပီး ယူနန္ျပည္နယ္ မီးလင္းေရးကို ဦးတည္ထားေသာ စက္ရံုျဖစ္သည္႔အတြက္ တရုတ္အစိုးရ၏ အေထာက္ပံမ်ား ျမန္မာစစ္ဘက္ဆိုင္ရာေနာက္တြင္ ရိွေနေၾကာင္း နယူးေယာက္တိုင္း သတင္းစာမွ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အတိလင္း ေရးသား ေထာက္ျပထားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ၇က္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ပြဲေၾကာင္႔ ဒုကၡသယ္အေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ပံုပြလာေသာအခါ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင္႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင္႔ ယခု ဦးေအာင္မင္းတို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္၇န္ ေရႊလီတြင္ ေကအိုင္ေက အၾကီးကဲမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေလာ္ဘီလုပ္ ခဲ႔ျပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေန႔ရက္တြင္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အမိန္႔ျဖင္႔ ကခ်င္ေဒသ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအတြင္းရိွ တပ္၇င္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအား ၇ပ္တန္႔ထားေၾကာင္း ျမန္မာ႔ အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပျပီး ႏိုင္ငံတကာ စစ္ေရး အကဲခတ္မ်ားအား ေျဗာင္လိမ္ခဲ႔သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား အျပင္းထန္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ ဆိုႏိုင္သည္။

ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္မည္ဟု ေလလံုးထြားခဲ႔ေသာ ၀န္ၾကီးမ်ား အရွက္ကြျပီး ျမားဦးလွည္႔လာသည္မွာ ၇ခိုင္ေဒသ ျဖစ္လာခဲ႔သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပသနာ စတင္ရန္ ၀န္ၾကီး လက္သယ္အခ်ိဳ႔ အာရံုစိုက္ခဲ႔ရေသာ အေၾကာင္းရင္ခံ တခု အခိုင္မာ တင္ျပရေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္သားမ်ား၏ အခြင္႔ေရးအရ ခံစားပိုင္ခြင္႔အား ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ (ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္) ေဒါက္တာေအးေမာင္ (၇ခိုင္ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီဥကၠဌ) ႏွင္႔ ဦးဘရွင္တို႔ မွ ဇန္နာ၀ရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္ နာစင္ရိွ၇ာေနရာသို႔ လူထုအစည္းေ၀းေခၚယူကာ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ရခိုင္ျပည္မွ ထြက္ရိွေသာ သံယံဇာတမ်ားအတြက္ ခံစားခြင္႔ရိွေၾကာင္းကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ မည္သို႔ ျပဌာန္းထားေၾကာင္းကို စုရံုးခြင္႔ ရရိွေသာ လူထု ၅၀၀ အား ေျပာၾကားခဲ႔သည္က စလာသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

Aye Maung said the main aim of holding the public conference is to mobilize the local Arakanese people as well as their brethren of other ethnic nationalities for their wider participation in making demands on the gas project for the development of Arakan State.
“We will make demands just for what we should get from our union and we hope all Arakanese people and our ethnic brothers with their kind hearts will support our move to strive for our regional development and hope the responsible authorities in all levels will do their best to meet our demands,” he said.
He also said his party would be able to make known to the central government what local people are expecting from the Shwe Gas Project after holding public conferences in the region, although lawmakers from his party had not received any positive answers from the union ministers when they raised questions about the project last September, with the aim of softening the stance of the central government over the region’s natural resources.
“No matter how the regional natural resources are being centralized in the 2008 constitution, we hope the government will consider the fact that every region or division needs to use its own resources for its development,” he said.
The regional election commission granted permission on 27 December for the RNDP to hold the public conference, which is scheduled from 5 pm to 11 pm on 1 January at the clock-tower grounds in Kyaukpru. It was learned that only 500 people are allowed to take part in the conference, and six senior leaders of the party, including Dr. Aye Maung and U Ba Shin, the legislator from People’s Parliament in Kyaukpru, will speak at the conference.
http://www.narinjara.com/main/index.php/colonial-era-explotation-should-be-avoid-dr-.
တြင္ ျပန္လည္ဖတ္ရွဳ႔ႏိုင္ပါသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္လြတ္ခါနီ အခ်ိန္ေလးမွာပင္ အေမရိကန္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဆိုင္ရာ သံတမန္ၾကီး ၂ ၾကိမ္ႏွင္႔ အာရွေရးဆိုင္ရာ သံတမန္ၾကီး တို႔ ၁ၾကိမ္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခြင္႔ ရေသာ အေျခေနအား ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔မွ ဖန္တီးကာ မက္လံုးေပးခဲ႔သည္။ ေဒၚစုလြတ္လာေသာအခါ၀ယ္ လက္ရိွ ၂၀၀၈ ဥပေးလမ္းေၾကာင္းမွပင္ ေလ်ာက္လွမ္းေစရန္ သံတမန္ၾကီးမ်ားကလဲ ပထမဦးဆံုး သံခင္းစတင္ေရးသယ္ယူလာေသာ ဂ်င္၀က္ကဲ႔သို႔ပင္ အခင္းက်င္းအေထာက္ပံံ႔မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္ကို ေနျပည္ေတာ္မွ သေဘာေတာ္က်ေနခဲ႔ၾက၏။ ထိုကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီအေရးတက္ၾကြေသာ အသြင္မ်ားသာ ေရွ႔တန္းေရာက္ရိွေနျပီး တိုင္းျပည္တခုလံုး အလြန္သာယာေသာ အခင္းက်င္း ၾကီးသဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

သိပ္မၾကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၀၁၂ တြင္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဧျပီလ ၁ရက္ေန႔ျပီးေနာက္ပိုင္း ေမလ ၂ ၇က္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း က်မ္းက်ိန္ဆိုျပီးေနာက္ ၃ ပတ္အၾကာ ေမလ၂၈ ရက္ေန႔မွစကာ ျပသနာတက္ေတာ႔၏။
ေက်ာက္နီေမွာ္ေက်းရြာသူ မသိီတာေထြးအား ရိုဟင္ဂ်ာ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသား၃ ဦးမွ အဓမၼျပဳက်င႔္သည္ကို ရြာသားမ်ား သိသိျခင္းပင္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ညတြင္းမွာပင္ တိုင္ၾကားခဲ႔ေၾကာင္း အားလံုးသိသည္။

ေက်ာက္နီေမွာ္ရြာသားမ်ားမွ ျပသနာတစံုတရာ ျပဳလုပ္ျခင္းမရိွပဲ သက္ဆိုင္ရာ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳကိုသာ ေမ်ွာ္လင္႔ေနခဲ႔သည္။ ၂၉ ရက္ေန႔ ေမလတြင္ မသီတာေထြးအား မုဒိန္းက်င္႔ သတ္ျဖတ္သူမ်ားဟူ ယူဆရသူ ၃ဦးအား ေမာင္းေတာ ရဲစခန္း၏ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင္႔ လာေရာက္စစ္ေဆးေၾကာင္း သတင္လြင္႔ျပီး ေက်ာက္နီေမွာ္ ရယက ရံုးတြင္ပင္ အက်ဥ္းရံုးစစ္ေဆးျပီး ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ျပီး ၄င္းေနရာတြင္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေနၾကေသာ ၇ခိုင္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ေဒါသအိုးကို ပိုျပီး ေပါက္ကြဲလာေအာင္ ဒုရဲမွဴး လွေအးေမာင္က ဖန္တီးျပခဲ႔၏။ ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားမ်ား မေၾကနပ္သံက်ယ္ေလာင္ျပီး အံုးထေနေသာေၾကာင္႔ ေက်ာက္နီေမွာ္ ရယကမွ ရဲသို႔ အေၾကာင္းၾကားကာ အဆိုပါတရာခံ ၃ ဦးအား လာေရာက္ေခၚေဆာင္သြားေစခဲ႔ျပီး ရမ္းျဗဲရဲစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ႔သည္မွာ သမာရိုးက် လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

ထိုအကြက္သည္ ၀န္ၾကီးေအာင္ေသာင္းတို႔၏ အကြက္ထဲသို႔ ေရာက္သြား၏၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီး ဦးလွေမာင္တင္သည္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ ေပးတာယူ ေၾကြးတာစားေသာ အေျခြရံျဖစ္ေနခဲ႔၏။ ဂ်ြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္ ၁၀ ဦးအား မူဆလင္မ်ား၏ေရွ႔ေမွာက္မွာပင္ ေတာင္ဂုတ္ ကားဂိတ္တြင္ အံုးအံုးၾကြက္ၾကြက္ သတ္ျဖတ္ျပခဲ႔သည္။
ျဖစ္ပြားပံုမွာ သံသယကင္းဖြယ္ အစိုးရ လက္သယ္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေန၏။ ေတာင္ကုတ္ ကားဂိတ္တြင္ နဆက အရာ၇ိွ ၃ ဦးမွ ကားေပၚတက္ကာ မွတ္ပံုတင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကားေပၚမွ အားလံုးဆင္းေပးရသည္။

ထိုေနာက္ မွတ္ပံုတင္မ်ားတဦးျခင္းစစ္ေဆးျပီး အဆိုပါ မူဆလင္ ၁၀ဦးႏွင္႔ အျခားရခိုင္ တိုင္းရင္းသား ၄ ဦးကိုသာ ကာေပၚျပန္တက္ခြင္႔ျပဳျပီး ကားထြက္ခြင္႔ျပဳလိုက္သည္။ ေတာကုတ္ကားဂိတ္တြင္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ၆ဦးႏွင္႔ ရခိုင္းအမ်ိဳးသမီး ၅ ဦးက်န္ေနရစ္သည္။ မူဆလင္၁၀ ဦးတြင္ ပါလာေသာ လက္ကိုင္ဖုန္း၃လံုးးအား ဖုန္းကိုင္ေဆာင္ထားမွဳ အေထာက္ထား မခိုင္လံုဟု ဆိုကာ နဆကမွ သိမ္းယူထားလိုက္သည္။
ေတာင္ဂုတ္ ကားဂိတ္မွ ကားစထြက္ျပီး ကိုက္ ၃၀၀ ေလာက္မွာပင္ ဆိုင္ကယ္စီးလူတအုပ္က ၄င္းကားအား တားဆီးျပီး ကားေပၚတက္ကာ သတ္ျဖတ္ေနသည္ကို လက္နက္ကို္င္ေဆာင္ထားေသာ ေမာင္းေတာ ကားဂိတ္မွ လွမ္းျမင္ေနၾကေသာ နဆက ႏွင္႔ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား တုပ္တုပ္မ်ွမလွဳပ္လွမ္းၾကည္႔ေနခဲ႔ၾကသည္ဟု ေမာင္းေတာကားဂိတ္တြင္ ဆင္းက်န္ရစ္ျခင္းခံရေသာ ခရီးသယ္က ေဖါက္သယ္ခ်ပါသည္။

၄င္းအမွဳခင္းျဖစ္ပြားလာသည္ႏွင္႔ ပိုျပီး မီးေတာက္ၾကီးမားလာေအာင္ေန႔စဥ္ထုတ္အစိုးရ ျမန္မာ႔အလင္း သတင္းစာ ဂ်ြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္းေတာအေရးခင္းအား အေသးစိတ္ေရးသားေဖၚျပထားေပးျပီး မီးေလာင္ရာ ေလပင္႔ေပးသည္႔အေနျဖင္ ထပ္ျပီး ၾကီးထြားေအာင္ သတင္းစာ တြင္ စကားလံုး အသံုးႏံုန္းမ်ားအား ခက္ခက္ထန္ထန္လုပ္ေပးလိုက္ၾက၏။

ဂ်ြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ေန႔ခင္း ၁၂ နာရီတြင္ ေရႊဇာ ဗလီသို႔ ၀တ္ျပဳ၇န္သြားေရာက္ၾကေသာ မူဆလင္လူငယ္မ်ားအားလံုးနီးပါ ဒုတ္ ဓါး လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ၄င္းဗလီၾကီးအား စုရံုးသြားေနၾကသည္ကို လံုျခံဳေရးတာ၀န္၇ိွသူႏွင္႔ နဆက ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ခြင္႔ျပဳခဲ႔၏၊ အဆိုပါ ေနခင္း ဗလီ၀တ္ျပဳျပီးေသာ ေနခင္း ၁နာရီတြင္ ဘန္ဂါလီမူဆလင္မ်ားသည္ ၄င္းတိုပ ေရႊဇာ ဗလီမွ ထြက္လာသည္ႏွင္႔ ေမာင္းေတာျမိဳ႔ရိွ ဗုဒၵဘာသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင္႔ ဘာသာ၀င္မ်ားအား မီးကုန္ယမ္းကုန္တိုက္ခိုက္ေနသည္ကို ညေန ၄ နာရီအထိ လံုျခံဳေရးမ်ား ရပ္ၾကည္႔ေနခဲ႔သည္။ ေမာင္းေတာျမိဳ႔၏ အခ်က္ျခာက်ေသာ အေဆာက္ဦးမ်ား စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ေနအိမ္မ်ား အျပင္ ကေမၻာဇ ဘန္တို႔ကိုပါ အားရပါးရ ဖ်က္ဆီးခြင္႔ျပဳခဲ႔သည္ကို arakanland.com တြင္ တင္ျပထားေသာ ဗီြဒီယိုဖိုင္မ်ားႏွင္႔ Eleven Media Group တို႔မွ ၇ိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပံုအေထာက္ထားမ်ားက သက္ေသခံျဖစ္ေနခဲ႔သည္။

ထိုျဖစ္ရပ္ဳေၾကာင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွျမိဳ႔မ်ားတြင္ ၾကီးမားေသာ ရန္ပြဲမ်ားဆထက္တံပိုးၾကီးမားခဲ႔ရျပီး ေနာက္ဆံုး ဂ်ြန္လ ၈ ရက္ေန႔ွညမွ စတင္ကာ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုဒ္မ ၁၄၄ အား တျမိဳ႔ျပီးတျမိဳ႔ ထုတ္ျပကာ လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ပထမဆံုး ထိုးသြင္းခဲ႔၏။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဗိုလ္သန္းေရႊ႔တို႔ တရုတ္ျပည္အား ဂတိျပဳထားသည္႔အတိုင္း တာ၀န္ယူထားေသာ ရခိုင္ျပည္မွ သြယ္တန္းထားသည္႔ ဂစ္ပိုက္လိုင္းလံုျခံဳေရးႏွင္႔ ဂစ္ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာေဒသ ၀န္းက်င္းအတြင္ အဓမၼ လယ္ေျမသိမ္းမွဳမ်ားအတြက္ အေမွာင္ခ်ႏိုင္ရန္ စစ္တပ္ျဖင္႔ ထိန္းကြပ္ကာ အားလံုးေနရာယူသြားႏိုင္ေအာင္ အကြက္က်က် စီစဥ္သည္မွာ ထင္ရွားသိသာလြန္းသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းအေရးခင္းျမင္႔မားလာေသာအခါ ရခိုင္တြင္ ပြေနေသာ ဖရိုဖ၇ဲဘ၀မ်ားအားႏိုင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္မွဳမ်ားၾကီးမားလာေသာအခါ ေနျပည္ေတာ္မွ သမၼတ အပါ၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ားမွ အကူညီေပးေရးအား ၂၀၁၂ ဂ်ဴလိုင္လ ၂၂ တြင္ အိုအိုင္စီအား ျပည္ေတာ္သြင္းရန္း သေဘာတူခဲ႔ၾကျပီး အိုအိုင္စီႏွင္႔ စာခ်ြန္လႊာ လက္မွတ္မ်ားေရးထုိးျပကာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းျပည္အႏွံ ေဒါသူပုန္ထေအာင္ စနက္တံ မီးတို႔ေပးလိုက္ၾကသည္။

ထိုေနာက္ မေလး၇ွားမွေပးပို႔ေသာ ရခိုင္ျပည္မွ ဒုကၡသယ္မ်ားအတြက္ ေပးပို႔ေသာ ပစၥည္းထုတ္မ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသယ္မ်ား၏ ဓါတ္ပံုးမ်ား ေဖၚျပထားသည္ စေတကာမ်ားအား ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၂၀၁၂ ခု စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ ေအာက္ခံ ကပ္သြင္းေပးျပီး၊ ရခိုင္ျပည္ဘက္သို႔ ပို႔ကာ ထိုအထုတ္ပိုးမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသယ္ပံုရိပ္မ်ားကပ္ထားေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ စတင္ ေဖၚထုတ္ျပသေသာ ေသြးထုိးလွံဳ႔ေဆာ္သည္႔ ပံုရိပ္အား ငပြလုပ္ခဲ႔ၾက၏။ (သတင္း အရင္းျမစ္သည္ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမွ)

The aid has been loaded into 40 containers and will be send on board a vessel from Port Klang.

“We will be transporting it by a commercial vessel as requested by the Myanmar government, and the vessel is expected to leave next Wednesday.

“It will take four days to reach Yangon Port, and from there, it will take us two days by truck to reach Rakhine state,” he said.

He hoped that Prime Minister Datuk Seri Najib Razak and former prime minister Tun Dr Mahathir Mohamad would be able to send off the vessel.

Abdul Azeez thanked the Myanmar government for its support and cooperation in helping the club to undertake the humanitarian mission.


Read more: Humanitarian aid to people in Rakhine, Myanmar - Latest - New Straits Times http://www.nst.com.my/latest/humanitarian-aid-to-people-in-rakhine-myanmar-1.145809#ixzz2Omi4UNae

အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအထဲတြင္ အေတြးေခၚ အားနည္းေသာ ၊ ဘာသာတရားအား တရားေဟာဆရာ ေမာ္လီဆပ္မ်ားမွ ေျပာေသာစကားမ်ားကိုသာယံုၾကည္ေသာ ျမိဳ႔ေပၚမွ မူဆလင္အခ်ိဳ႔မ်ား ႏွင္႔ ျမန္မာျပည္အားနည္းေပါင္းစံုျဖင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ခ်္မွ ခိုး၀င္ အေခ်ခ် လာေသာ ယခုေခၚဆိုေနၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအဖို႔ ျမန္မာ႔ ယဥ္ေက်းမွဳႏွင္႔ ျမန္မာျပည္မအတြင္း အမ်ားစုကိုးကြယ္ၾကေသာ ဗုဒၵဘာသာအား လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ဆက္ဆံျပဳမူေနထုိင္မွဳ မရိွၾကေသာေၾကာင္႔ အဆိုပါ ဘာသာႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ကသိကေအာင္႔ေလးလုပ္ေပးလိုက္သည္ႏွင္႔ ယမ္းပံုမီးက် ေပါက္ကြဲတတ္ေၾကာင္း ၾကံ႔ဖြတ္အမတ္မ်ားက သိၾကေလသည္။

ဆက္လက္တင္ျပပါဦးမည္

အပိုင္း ၃ အား မတ္လ ၂၈ ၇က္ေန႔တြင္ ထပ္မံ တင္ျပေပးပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

သတင္းရင္းျမစ္ - Minmaha Bagan(FB) သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ

0 comments: