Saturday, March 30, 2013

အၾကမ္းဖက္အထိကရုန္း လက္သယ္ ဘယ္သူလဲ ? ေဖၚလိုက္ျပီ

 
အပိုင္း (၄)
Saturday, March 2013 

ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ကေန လက္ပံေတာင္းဆန္႔က်င္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳေတြ အရိွန္ျမင္႔လာေလေတာ႔ ဦးေရႊမန္း က ပုဒ္မ (၁၈) ႏွင္႔ ပုဒ္မ (၅ဝ၅) ခ ကို လႊတ္ေတာ္ မွာ ထပ္ျပီး သိသာျမင္သာဖို႔ ထပ္မံ အဆိုတင္သြင္းျပီး ပိုခိုင္မာေအာင္ လုပ္ခဲ႔ၾကသည္။

ဦးေအာင္မင္းတို႔ လက္ပံေတာင္းသို႔ ေရာက္သြားေသာ ကာလ မတိုင္ခင္တြင္ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမအျဖစ္သိမ္းယူထားေသာ အရာမ်ားအား ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္သူ ပါဝင္သူ ဦးေဆာင္သူေတြအားလံုးအား ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင္႔ ဖမ္းဆီးကာ တရားရံုးတြင္ အနဲဆံုး ဒဏ္ေငြ ၁ဝ သိန္းမွ သိန္း ၅ဝ အထိ ခ်မွတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးမ်ားသို႔ လ်ွိဳ႔ဝွက္ညြန္ၾကား ခိုင္းျပီး ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြ လွဳပ္ရွားသူမ်ားအား မြဲျပာက်သြားေအာင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုကို အား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ ဦးေရႊမန္းႏွင္႔ ျငိမ္းပြဲစားၾကီး ဦးေအာင္မင္းတို႔ ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္ေန႔ တြင္ ဦးေအာင္မင္း ၏ အခ်ိန္းခ်က္ႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္၏ (…) ရိပ္သာတြင္ ည ၉ နာရီမွ ည ၁၁း ၃ဝ နာရီ ထိ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ႔ၾက၏။

ထိုေၾကာင္႔ လက္ပံေတာင္း ပြဲႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ကိုေအာင္စိုး ေဒၚေနာ္အံုးလွတို႔ မည္မ်ွ အာမခံေၾကး ေပးေဆာင္ရသည္ကို ေမးျမန္းလ်ွင္ အေျဖပိုရွင္းသြားေပလိမ္႔မည္။

 ျမစ္ဆံု ကိစၥ သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ရိုးရွင္းျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ပဲ ကစား ကြက္တခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ အေနာက္အုပ္စုမ်ား၏ သေဘာက်မႈကို ပထမဆံုး ရယူရန္ လုပ္ ခဲ႔ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဆိုရွယ္လစ္ ေနစဥ္သတင္း ဝက္ဆိုက္က ေအာက္ပါအတုိုင္းတင္ျပခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ပံေတာင္းကေတာ႔ ငယ္ထိပ္ေျမြေပါက္ခံရမည္ကို စိုးေသာေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ပါဝင္ပတ္သက္ျပီး အၾကမ္းဖက္မွဳ (State of Terrorism) အား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ထင္ရွားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အကာကြယ္ ယူ ေရွာင္ထြက္ ခဲ႔ၾကသည္ မွာ ျငင္းခ်က္ ထုတ္စရာ လိုေလာက္မည္ဟု မထင္မိပါ။

The grievances of people involved in the Letpadaung protest are similar to those raised against the massive Chinese-funded Myitsone Dam hydro-electric project. The government suspended the dam in September 2011, not primarily to appease angry locals, but to send a signal to the US and its allies that it was looking to move away from China and toward the West. The Obama administration, which been encouraging such a shift, responded with a series of official visits, culminating in last month’s trip by the US president.( http://www.wsw/en/artical/2012/12/03/bur-d03 ႏွင္႔
Weak democracy hurts Myanmar business
Global Times | 2012-11-29 1:20:04
By Global Times
http://www.globaltimes.cn/content/747170.shtml

တုိ႔အားျပန္လည္ဖတ္ရႈပါကအေျဖ ရွင္းသြားလိမ္႔ည္။ ဒီဇင္ဘာလ ရ ရက္ ေန႔စြဲျဖင္႔ ေရွ႔တန္းစခန္းႏွင္႔ ကခ်င္ေဒသ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား သို႔ ျမန္မာ႔ ကာကြယ္ေရး ရံုးခ်ဳပ္မွ အစီစဥ္ၾကီးတခု အခိုင္မာခ် မွတ္လိုက္ေသာ အစီစဥ္ၾကီးတခု ေၾကာက္ခမန္း လိလိထြက္လာသည္။

အေၾကာင္းမွာ ကခ်င္ေဒသ စစ္ဆင္ေရးသည္ ၁၉ လေက်ာ္ေရာက္လာျပီး မည္သည္႔နယ္ေျမတခုမွ အမိအရ သိမ္းယူႏိုင္မွဳ မရိွပဲ ျဖစ္ရကာ လက္ပံေတာင္းျဖိဳခြင္းမႈတြင္ ပါ အရွက္ဟက္တက္ကြဲ ရေသာေၾကာင္႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ အတြင္း ကခ်င္ေဒသ စစ္ပြဲမ်ား အျပီးသတ္ ဆင္ႏြဲျပီး ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔အား ကခ်င္ျပည္နယ္ လိွဳင္ဇာျမိဳ႔ တြင္ က်င္းပ မည္ဟု ေဖၚျပပါရိွသည္။

ထိုေၾကာင္႔ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔ မွ လိွဳင္ဇာတြင္ ေကအိုင္ေအ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုအျပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေျခလ်ွင္တပ္၊ အေျမာက္ တပ္ႏွင့္ ေဝဟင္ စစ္ဆင္ေရးတို႔အား ပံုေအာအသံုးျပဳတိုက္ခိုက္ေစျပီး ကခ်င္ေဒသ အမိရ ဆုပ္ကိုင္မိေအာင္ ၾကိဳးစာေသာ္ျငား မင္းေအာင္လွိဳင္တို႔အဖို႔ အခ်ဥ္းႏွီးျဖစ္ရျပီး ေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံတကာမွ က်ယ္ေလာင္
ေသာ စစ္ပြဲရပ္တန္႔ေရး သတင္းမ်ားသာလႊမ္းမိုးသြားခဲ႔ရသည္။

ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲသတင္းမ်ားအား ကာကြယ္ေရ ဝန္ၾကီးဌာနမွခ်ေပးသေလာက္ ကိုသာ ေျပာခြင္ ရေသာ သမၼတရံုးေျပာေရးဆိုခြင္႔ရိွသူ မွဴးေဇာ္ အား ( ျပည္တြင္းစစ္တြင္ တိုက္ေလယဥ္သံုးခြင့္ မရိွေၾကာင္း သတင္းဌာန AFP) သို႔ ေျပာဆိုမိရာမွ၊ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ ရာထူးမွ ျပန္ၾကားေရးဌာန ဒုဝန္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္ ၏ ေတာက္တိုမယ္ရ အကူအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ ကကခ်ဳပ္ရံုးမွ ၁၉ လေက်ာ္ၾကာ စစ္ပြဲအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၆၅ သန္းအား အသံုးျပဳျပီးေၾကာင္း ေျပစာရွင္းတမ္းအား သမၼတရံုးသို႔ တင္သြင္းေပးလိုက္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆရာၾကီး ဦးေအာင္မင္းအား ထိုေငြအားျပန္လည္ရွာေပးရန္ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ တြင္ ရာဇသံတခု ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ (ေနာင္တြင္ ဗဟုအဖြဲႏွင္႔ ဦးေအာင္မင္းတို႔ ေနာ္ေဝ ၊ ၾသစေတးလ်ွ ႏွင္႔ ဂ်ပန္၊အီးယူ မွေပးေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္ပ့ံ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ အေၾကာင္း က်ေနာ္ တင္ျပပါမည္။)

၂ဝ၁၃ ဇန္နာဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ စီစဥ္ေပးေသာ လြတ္လပ္ေရးေန ႔ အား အက်ဥ္းရံုး စီစဥ္ျပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီလ (၆) ရက္ေန႔မွ လက္ဂ်ားယန္ေဒသသို႔ အၾကီး အ က်ယ္ ဗံုးက်ဲစစ္ဆင္ေရးစေတာ႔သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သူမအေနျဖင္႔ ဖိတ္ေခၚခံရလ်ွင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပါဝင္ပတ္ သက္ေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ဇန္နဝါရီလ ၁ဝ ၇က္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ စာေရးသူမွ ေကအိုင္ေကသို႔ ဆက္သြယ္ခဲ႔ရာ ေကအိုင္ေအမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္ထံသို႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရးႏွင္႔ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ေတာင္းခံစာေပါင္း ၂၂ ခုအား ၂ဝ၁၂ ဇန္နဝါရီလမွစျပီး ၂ဝ၁၃ ဇန္နဝါရီလ (၂) ရက္ေန႔အထိ ေပးပို႔ခဲ႔ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္မာဆိုခဲ႔သည္။

ထို႔ေနာက္ ေနာက္ဆံုး စစ္ရာဇသံတခု ထပ္မံထြက္လာသည္ ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္း စစ္ရာဇသံသည္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မတိုင္ခင္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ လိုင္ဇာ အျပီးျပတ္သိမ္းရန္ ဆိုထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔အား ေတာင္တန္းေဒသအတြက္ လိုင္ဇာတြင္ က်င္းပမည္႔အေၾကာင္း ထည္႔သြင္းထားခဲ႔၏။

ေရွ႔တန္းမွ ရဲေဘာ္ႏွင္႔ အရာရွိမ်ားက ကကရံုး အား ေဖစံုေမာင္စံု တိုင္းထြာ ဆဲဆိုၾကသည္ ဟု ေပၚတာအျဖစ္ လိုက္ပါရေသာ ဗန္ေမာ္ျမိဳ႔သားတစ္ဦးမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သတင္းေပးပို႔ခဲ႔သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဇန္နဝါရီလ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္မွ ဟာဝိုင္ယီ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) အား ထပ္မံခရီးစတင္ေသာ ေန႔သည္ ကခ်င္တို႔၏ ခါရာေတာင္တန္းအား ဗံုးမိုး အၾကီးမားဆံုး ရြာ သြန္းျဖိဳးခဲ႔ေသာေန႔ ျဖစ္သည္႔အျပင္ ခါရာေတာင္တန္း ဗံုး ေဟာင္ေဝဇာ အေျမာက္လိွဳင္းေအာင္တြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ဆံုးသြားခဲ႔သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ ၃၆၈ ေယာက္ေသဆံုးျပီး ၁၂၁၄ ေယာက္ ဒဏ္ရာရေသာ အေျဖထြက္ခဲ႔ျပီး ကခ်င္ဘက္မွ ၄၆ ေယာက္က်ဆံုးကာ ၂၃၃ ေယာက္ လိုင္ဇာ ေဆးရံုေရာက္သြားခဲ႔၏။

ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာဝိုင္ယီမွ ရန္ကုန္သို ့ၿပန္ေရာက္ၿပီး ေဖေဖၚဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကကၾကီးႏွင္႔ ေနာက္ခ်န္ လက္ပံေတာင္းေကာ္မရွင္ တို႔ ေရးသား ထားျပီးေသာ အစီရင္ခံစာအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံျပသခဲ႔သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အစီရင္ခံစားအား အေသျခာပင္မဖတ္ေတာ႔ပဲ သေဘာတူလက္ခံခဲ႔ သည္ ဟု ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး မွ ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ မွ လက္ပံေတာင္း အစီရင္ ခံစားအား ျပန္လည္ဖတ္ရွဳ႔ခဲ႔ျပီး အခ်ိဳ႔ေသာ အခ်က္မ်ား အား ျပင္ ဆင္လိုေသာ္လည္း သူမ လက္ခံျပီးသားမို႔ ဆက္လက္ ေရွ႔မတိုးေတာ႔႔ပဲ ထုတ္ျပန္ ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔၏။

သို႔ေသာ္အစီရင္ခံစားထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ အၾကီးအက်ယ္ စဥ္းစားရေသာ အေျခေနမွာ အစီရင္ခံ စာပါအေၾကာင္းရာမ်ား မဟုတ္ရပဲ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ညီလာခံအတြက္ လံုျခံဳေရး တည္ျငိမ္ေရးႏွင္႔ အထေျမာက္ ေအးခ်မ္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔အား ဦးစားေပး စဥ္းစားခဲ႔ၾကျပီး ဒီခ်ဳပ္ညီလာခံ ျပီးမွသာလ်ွင္ လက္ပံေတာင္း အစီရင္ခံစားအား ထုတ္ျပန္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္ကုိ ဒီခ်ဳပ္မွ ျငင္းဆိုလ်ွင္ ျငင္းဆိုေသာ သမုိုင္းတရပ္ က်န္ရစ္ေပလိမ္႔မည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္ဦးေဆာင္ေသာ လက္ပံေတာင္းေကာ္မရွင္မွ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရန္ လံုျခံဳေရး ေထာက္လွမ္းေရးအစီစဥ္မ်ားအား ရဲခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းေသာ မတ္လ ၈ ရက္ ၂ဝ၁၃ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ က လက္ခံခဲ႔ျပီး မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ဂ်ာနယ္မ်ားသို႔ေပး ပို ့ၿပီး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ မွ မတ္လ ၁၃ ရက္ ကိုဖုန္းေမာ္က်ဆံုးေသာေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔ေရးေန႔ဟု အတိုက္ခံတို႔ဘက္မွ ေတာင္းဆိုထားေသာ ေန႔တေန႔အား ျပက္ျပယ္ရန္ ဦးေအာင္မင္းႏွင္႔ ဦးေရႊမန္း၊ ရဲခ်ဳပ္ ကိုကို အျပင္ ဦးခင္ရီပါေသာ အစည္းေဝး မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ တြင္ အက်ဥ္းရံုးေနျပည္ေတာ္ ဝယ္ ျပဳလုပ္ကာ တမင္သကာ ခ်မွတ္ျပီး အကြက္ဆင္၍ လုပ္ခဲ႔ၾက၏။

မွတ္ခ်က္ အပိုင္း(၅) နိဂံုးပိုင္းတြင္ မိတၳီလာ အေၾကာင္း အျဖစ္မွန္ႏွင္႔ အၾကံစည္မ်ားအား တင္ျပေပး ပါမည္။

ဂိုလ္ရွယ္ေလး
စာဖတ္မိတ္ေတြမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္
 
Copy fom - Minmaha Bagan

0 comments: