Thursday, March 21, 2013

ျပည္ပအေထာက္အပံေၾကာင့္ ရပ္တည္မႈ အေရာင္မ်ားေျပာင္းသြားတဲ့ ရြာသူ


ျပည္ပ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားေၾကာင့္ အျမင္သေဘာထား ရပ္တည္မႈ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ မႏွင္းပန္းျဖဴ
ခြန္ ဒီးယမ္(FB)စာမ်က္ႏွာသတင္းမွ

0 comments: