Wednesday, March 6, 2013

အခြန္ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၂၃၀၀ ေက်ာ္ ရေအာင္ ေကာက္မည္

စြမ္းအင္ႏွင့္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အခြန္ေငြမ်ားကို ယခု လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ မရႏိုင္ေသး (ဓာတ္ပံု – Reuters)
 
အစုိးရက လာမည့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ သဘာ၀ သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားထံမွ အခြန္ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၂၃၅၉ ေက်ာ္ ရရွိေစရန္ တုိးျမွင့္ ေကာက္ခံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္က ေျပာဆုိလိုက္သည္။
 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး ဌာနသည္ ယခင္ႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ရေငြထက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမုိ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ကို တုိးျမွင့္ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္က ၀င္ေငြခြန္မွ ရရွိေငြသည္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၈၅၃၇၂ ဒသမ ၃၈၂ (က်ပ္ေငြဘီလီယံ ၆၈၅) ေက်ာ္ ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ လာမည့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၀င္ ေငြခြန္ကို က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၆၄၉၃၂ ဒသမ ၇၂၉ (က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၁၀၆၄ ေက်ာ္) ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လာမည့္၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာဆုိစဥ္ ဦး၀င္းရွိန္က ေျပာဆို လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
သုိ႔ရာတြင္ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၃၇၉ ပိုမိုရရွိရန္ ေကာက္ခံမည့္ ဝင္ေငြခြန္ က႑တြင္ ဝင္ေငြ အတိုင္းအတာ မည္မွ်တြင္ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း မည္မွ် ေကာက္ခံမည္ကုိ အေသးစိတ္ တိက်ေရရာစြာ ရွင္းလင္းထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ ႐ုန္းကန္ ေနရေသာ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စြန္႕ဦး တီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လူလတ္တန္းစား ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အျခား ကာယ ဉာဏ လုပ္သားမ်ားအတြက္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ပိုမို ပိမည္ကို စိုးရိမ္ရသည္။
 
ထို႕ျပင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္က ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ မည္သည့္အခါမွ် ထင္သာျမင္သာ မရွိခဲ့သည့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခြန္အေကာက္ ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ၫႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာဆုိေသာေၾကာင့္ ယခု လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ယင္းက႑မ်ားမွ အခြန္ေငြ မရႏိုင္ေသးဟု ဆိုလိုရာေရာက္ေပသည္။
 
သို႕ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာဆုိင္ရာ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု လသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က အေကာင္းျမင္သည္။
 
“စစ္အစုိးရ လက္ထက္ တေလွ်ာက္လုံးမွာ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က ရတဲ့ ၀င္ေငြ၊ သဘာ၀ သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းက ရတဲ့၀င္ေငြေတြကို ထင္သာျမင္သာ မရွိဘဲ သုံးစြဲခဲ့တာေတြခ်ည္းပဲ။ အခု ဘ႑ာေရးနဲ႔ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အခြန္ေငြအျဖစ္ ဒီ၀င္ေငြေတြကို စာရင္းသြင္းေတာ့မယ္ ဆုိတာ ထင္သာျမင္သာ ရွိလာေတာ့မယ္။ ေနာက္ႏွစ္ဆုိရင္ အဲဒီဌာနေတြက ဘယ္ေလာက္ ၀င္ေငြရတယ္ဆုိတာ သိလာရေတာ့မွာမယ္။ ဒါက တကယ့္ကို အခ်ဳိးအေကြ႕ အေျပာင္းအလဲႀကီး တခုပဲ” ဟု ဦးၾကည္ျမင့္က ဆုိသည္။
 
အစုိးရက အခြန္ေငြ တုိးျမွင့္ ေကာက္ခံရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘ၀ တုိးတက္ေရးကို ရည္ရြယ္ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ တုိင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဆိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါရွိသင့္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ အသုံးစရိတ္ လုိေငြျပတုိင္း အခြန္တုိးေကာက္မႈမ်ား မလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေကာ္ပုိးေရးရွင္ ကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယခင္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ခရုိနီ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း အခြန္တုိးျမွင့္ ေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ ေျပာဆုိသည္။
 
ရန္ကုန္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ အၿငိမ္းစား ေဘာဂေဗဒ ပါေမာကၡေဟာင္း ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္စုိးကမူ အစုိးရသည္ ကာကြယ္ေရး စရိတ္၊ က်ဥ္ကာကားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားသစ္မ်ား ၀ယ္ယူျခင္း အစရွိသည့္ အစိုးရ အသုံးစရိတ္မ်ားကိုု လုိအပ္သည္ထက္ ပုိမုိသုံးစြဲထားေၾကာင္း၊ အစုိးရ အသုံးစရိတ္ လုိအပ္တုိင္း အခြန္ တုိးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။
 
“က်ဥ္ကားငါးစီးနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ကားသစ္ေတြ ၀ယ္ဖုိ႔ က်ပ္သန္း ၁၈၀၀ ေက်ာ္ သုံးမယ္၊ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္အတြက္ ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၂၀၅၀ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ သုံးမယ္။ ဒီလို အသုံးစရိတ္ေတြက ထပ္ၿပီး ေလ်ာ့လို႔မရဘူးလား။ တကယ္ေတာ့ အခြန္ေကာက္တယ္ဆုိတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဘ၀ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိ္င္တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ထြန္းဖုိ႔ ေကာက္တဲ့ အခြန္စနစ္မ်ဳိး ျဖစ္သင့္တယ္။ ပုိက္ဆံလုိတုိင္း အခြန္ေကာက္ေနရင္ ဓားျပ ဆက္ေၾကး ေကာက္သလုိျဖစ္ေန မွာေပါ့” ဟု ဆုိသည္။
 
အစုိးရက လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မားစီဒီးက်ဥ္ကာ ကား ၅ စီး၀ယ္ရန္ က်ပ္ ၄၁၈၄ ဒသမ ၆ သန္း၊ တုိယုိတာ Camry XLE ကားစီးေရ ၅ဝ ၀ယ္ယူရန္ က်ပ္ ၄ဝ၆၆ ဒသမ ၂၅ သန္း၊ မားစီဒီး Pullmanအမ်ဳိးစား ကားစီးေရ ၂ စီး ၀ယ္ယူရန္ က်ပ္ ၁ဝ၅၇ ဒသမ ၈၂၅ သန္း၊ မားစီဒီး S350 Bluetec အမ်ဳိးအစားကားစီးေရ ၄ဝ ဝယ္ရန္ က်ပ္ ၇ဝ၇ဝ ဒသမ ၈ သန္းႏွင့္ ေအာ္ဒီ A-6 အမ်ဳိးအစား ကားစီးေရ ၃ဝ ၀ယ္ယူရန္ က်ပ္ ၂ဝ၉၁ ဒသမ ဝ၂၉ သန္း စုစုေပါင္း ၁၈၄၇ဝ ဒသမ ၅ဝ၄ သန္း အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္း ေမာ္ေတာ္ကား၀ယ္ယူရန္ က်ပ္သန္း ၁၃၈၃၂ သန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ကားအသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၁၅၂၁၅ ဒသမ ၃ သန္း အသုံးျပဳရန္လ်ာထားေၾကာင္း အစုိးရက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထံျဖန္႔ေ၀ထားေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရသည္။
 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အသုံးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ေငြ ၂၀၅၀ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးအသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ၾကီး အဆိုအရ ယခင္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္က အခြန္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈၉၇၉၅၉ ဒသမ ၂၃ (က်ပ္ဘီလီယံ ၁၈၉၇ ေက်ာ္) ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး ယခုလာမည့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္မူ အခြန္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၃၅၉၄၄၅ ဒသမ ၀၇ (က်ပ္ဘီလီယံ ၂၃၅၉ ေက်ာ္) ရရွိေစရန္ တုိးျမွင့္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၄၆၁၄၈၅ ဒသမ ၈၃၃ ပုိမုိ တုိးျမွင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။
 
အစုိးရက ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ ၁၄ မ်ဳိးရွိၿပီး ယစ္မ်ဳိးခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ သြင္းကုန္ လိုင္စင္အခြန္အခမ်ား၊ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုခြန္၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အခြန္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၊ ၀င္ေငြခြန္၊ အေကာက္ခြန္၊ ေျမခြန္၊ ေရခြန္၊ တာတမံခြန္၊ သစ္ေတာခြန္၊ ဓာတ္သတၱဳခြန္၊ အင္းအုိင္ခြန္၊ ၾကက္ေပါင္ေစးခြန္ တုိ႔ျဖစ္ကာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၇ ခု လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာန ၁၁ ခုတုိ႔က စီမံေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာန ၇ ခုက အခြန္ ၁၄ မ်ဳိးေကာက္ခံရာတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၃၀ ဒသမ ၈၉၈၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၇၈၄၅ ဒသမ ၂၃၀၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန က က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၀၀ ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၇၅၀ ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၂၁၄ ဒသမ ၀၄၇၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၁၀၄ ဒသမ ၈၉၆ ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္ေငြ ၂၃၀၇ ဘီလီယံ အသီးသီး အခြန္ေငြမ်ား ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ အခြန္ေဆာင္ေသာ စနစ္၊ အခြန္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း အပါအ၀င္ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦး၀င္းရွိန္၏ အဆုိအရ သိရွိရသည္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

0 comments: