Thursday, March 21, 2013

“ ကမာၻေလာကကုိ မီး၀ုိင္းရွဳိ႕ေနတဲ့သူထဲ မပါေစနဲ႔ ”

“ ကမာၻေလာကကုိ မီး၀ုိင္းရွဳိ႕ေနတဲ့သူထဲ မပါေစနဲ႔ ”
 
“ ကမာၻကုိ တုန္လွဳပ္ေစေသာ လူေတြထဲမွာ
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ
မပါ၀င္ဖုိ႔ အေရးၾကီးတယ္။

 လူ႔ေလာကၾကီးရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၀ုိင္း၀န္းျဖည့္စြက္
ေပးႏုိင္ၾကဖုိ႔ အားထုတ္ ၾကရမယ္။

 ပူေလာင္ေနတဲ့ ကမာၻမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔က မီးသတ္
သမားေတြလုိ - ကိေလသာမီး၊ ေသာကမီး၊ စစ္မီး
ေတြကုိ ျငိမ္းသတ္ ႏုိင္တဲ့သူမ်ားအျဖစ္ ကမာၻ႔အေရးမွာ ပါ၀င္ၾကရမယ္။ ကမာၻေလာကကုိ မီး၀ုိင္း
ရွဳိ႕ေနတဲ့လူေတြထဲမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မ ပါ၀င္ႏုိင္ေပ။

- သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဥာဏိႆရ

0 comments: