Saturday, February 9, 2013

ကခ်င္လူမ်ဳိး သတ္တဲ့ ဗမာ သူရဲေကာင္းမ်ား စာရင္းထြက္ၿပီ။


သမၼတႀကီးက ထုိးစစ္မဆင္ပါဘူး ဆုိၿပီး တေလွ်ာက္လုံး ဘူးခံေနလွ်က္ အခုေတာ့ သူရဲေကာင္းဘဲြ႕ေတြေတာင္ တသီတတန္းႀကီး ေပးေနၿပီ။ ဘာအတြက္ သူရဲေကာင္းလဲေတာ့ မသိဘူး။ ကခ်င္ရြာ ၂၀၀ ေက်ာ္ နဲ႔ ခရစ္ယာန္ ဘုရား ရွိခုိးေက်ာင္း ၆၆ ပါး ဖ်က္ဆီး လုိက္ႏုိင္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ (http://kachinduwa.blogspot.com/2013/01/blog-post_31.html) ကခ်င္အရပ္သား အမ်ားအျပား ကုိလဲ သတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ မဒိမ္းက်င့္ခဲ့ၾကတယ္။

ရြာ ပ်က္စီး သြားလုိ႔ ေနစရာအိမ္ မရွိပဲ အခုထိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ဘ၀ အေနနဲ႔ ခုိလုံ ေနရတဲ့ ကခ်င္လူမ်ဳိး တစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ား ကခ်င္ေတြပဲ ေနတာ မဟုတ္ဘူး ဆုိေပမယ့္၊ ဒုကၡသည္က်ေတာ့ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြပဲ ျဖစ္ေနရတာလဲ တမ်ဳိးပဲေနာ္။


ေကအုိင္ေအ သာ ရြာဖ်က္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ မခုခံႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ကခ်င္ရြာသားမ်ား ေျပးခ်ိန္ေတာင္ ရလုိက္မွာ မဟုတ္ပါ။ Nam Lim Pa ရြာ ရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေလးက သာဓက တခု ျဖစ္သည္။ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ရြာထဲ ၀င္ လာေတာ့ ခါတုိင္း လာေနက် စစ္တပ္မ်ား အထင္နဲ႔ ေငးၾကည့္ေနၾကတဲ့ ရြားသားမ်ား လမ္းေဘး ေစာ့ေနတဲ့
ကေလးမ်ားပါ မက်န္ သရစပ္ ပစ္သတ္သြားေၾကာင္း၊ ေနာ္ေ၀ ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Partners Relief & Development အဖဲြ႕ရဲ႕ Crimes in Northern Burma အစီရင္ခံစာမွာ စုံစုံလင္လင္ ေဖၚထုတ္ ထားပါတယ္။ (http://www.burmacampaign.org.uk/images/uploads/Crimes_in_Northern_Burma.pdf)

ျပည္ေထာင္စုတပ္ပါလုိ႔ ေျပာေနလွ်က္နဲ႔ သူရဲေကာင္းဘဲြ႕ရတဲ့ စာရင္းမွာ ကခ်င္တစ္ေယာက္မွ မပါတာေတာ့ မထူးဆန္းေပမယ့္၊ ဗမာစစ္တပ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုတပ္ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ အေထာက္အထား တခု ရတာေပါ့။

ေနာက္ၿပီး ေျခလ်င္ တပ္ရင္းေတြကလဲ မ်ားမွမ်ားပဲ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲက ေျခလ်င္တပ္ရင္းေတြ မဟုတ္တာေတာ့ ေသျခာပါတယ္။ ရိပ္ခါ ပုိ႔တဲ့ တပ္ရင္းေတြကလဲ မနည္းမေနာပဲ။

တတ္လဲ တတ္ႏုိင္လြန္းပါတယ္။

-----------------

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂/၂ဝ၁၃

၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္
ဘြဲ႕မ်ား၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္မ်ားကို အပ္ႏွင္းလုိက္သည္

သူရဘဲြ႔

၁။ ၾကည္း ၅၇၉၇၉ ဗိုလ္ ေက်ာ္ေဇယ် အမွတ္ (၃ဝ၁)ေျချမန္တပ္ရင္း
၂။ ၾကည္း ၅၇၅၁၆ ဗိုလ္ သန္႔ဇင္ဦး အမွတ္ (၇၇)ေျခလ်င္တပ္ရင္း
၃။အမွတ္ ၅ဝ၉၅၆၉ တပ္ၾကပ္ႀကီး သန္းႏြဲ႕ အမွတ္ (၇၇)ေျခလ်င္တပ္ရင္း

သူရဲေကာင္း မွတ္တမ္း၀င္တံဆိပ

၁။ ၾကည္း ၂၇၅၁၈ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ေမာင္ဦး အမွတ္ (၇၇)ေျခလ်င္တပ္ရင္း
၂။ ၾကည္း ၃ဝ၂၇၈ ဗိုလ္မွဴး ရဲထြဋ္ အမွတ္ (၉၈)ေျခလ်င္တပ္ရင္း
၃။ နခတ - ၁ဝဝ၁၆ ဗိုလ္မွဴး ေစာျမခိုင္ အမွတ္ (၁ဝ၁၆)နယ္ျခားေစာင့္တပ္
၄။ ၾကည္း ၃၅ဝ၈၇ ဗိုလ္ႀကီး သန္းေက်ာ္ အမွတ္ (၄)ဝန္တင္တပ္ရင္း
၅။ ၾကည္း ၃၉၃၂၂ ဗိုလ္ႀကီး ခင္လွဝင္း အမွတ္ (၃၂၁)ေျချမန္တပ္ရင္း
၆။ ၾကည္း ၃၉၇၁ဝ ဗိုလ္ႀကီး ခ်စ္ကိုကို အမွတ္ (၁ဝ)ေျခလ်င္တပ္ရင္း
၇။ ၾကည္း ၄ဝ၃၂၇ ဗိုလ္ႀကီး ေအာင္ေထြးဝင္း အမွတ္ (၃ဝ၁)ေျချမန္တပ္ရင္း
၈။ ၾကည္း ၄ဝ၅၉၉ ဗိုလ္ႀကီး ရန္ေနာင္မိုး အမွတ္ (၇၇)ေျခလ်င္တပ္ရင္း
၉။ ၾကည္း ၄၁၅၅၆ ဗိုလ္ႀကီး တင္ဦး အမွတ္ (၄၁၅)ေျချမန္တပ္ရင္း
၁ဝ။အမွတ္ ၅၂၇၇၂၈ တပ္ခြဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေစာမာရွယ္ အမွတ္ (၇၇)ေျခလ်င္တပ္ရင္း
၁၁။အမွတ္ ၆၁၂၅၉၆ တပ္ခြဲတပ္ၾကပ္ႀကီး မင္းႏိုင္ အမွတ္ (၃၁၇)ေျချမန္တပ္ရင္း
၁၂။အမွတ္ ၆ဝ၉၉၇၆ တပ္ၾကပ္ႀကီး စိုးႏိုင္ အမွတ္ (၁ဝ)ေျခလ်င္တပ္ရင္း
၁၃။အမွတ္ ၆၁၉၈၇ဝ တပ္ၾကပ္ႀကီး ဆန္းဝင္း အမွတ္ (၃ဝ၁)ေျချမန္တပ္ရင္း
၁၄။အမွတ္ ၆၃၁၅၁၆ တပ္ၾကပ္ႀကီး ရဲျမင့္ေအာင္ အမွတ္ (၁၃)ေျခလ်င္တပ္ရင္း
၁၅။အမွတ္ ၇၇၂၃ဝ၂ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေဌးေမာင္ အမွတ္ (၇၇)ေျခလ်င္တပ္ရင္း
၁၆။အမွတ္ ၇၇၂၂၆၅ တပ္ၾကပ္ လွျမင့္ အမွတ္ (၇၇)ေျခလ်င္တပ္ရင္း
၁၇။အမွတ္ ၈၆၇၂၉၆ တပ္ၾကပ္ တင္ေငြ အမွတ္ (၄၁၅)ေျချမန္တပ္ရင္း
၁၈။အမွတ္ ၉၁၇ဝ၈၄ ဒုတိယတပ္ၾကပ္ ေရႊေဌး အမွတ္ (၃ဝ၁)ေျချမန္တပ္ရင္း
၁၉။ အမွတ္တ-၃၇၄ဝ၅၁ ဒုတိယတပ္ၾကပ္ လိႈင္မင္းသူ အမွတ္ (၃ဝ၁)ေျချမန္တပ္ရင္း
၂ဝ။ အမွတ္တ-၃၇၆၂၄ဝ ဒုတိယတပ္ၾကပ္ ေသာ္တာေအာင္ အမွတ္ (၃၁၇)ေျချမန္တပ္ရင္း
၂၁။ အမွတ္တ-၂၃၁၅၂၆ တပ္သား သူေအာင္ အမွတ္ (၃ဝ၁)ေျချမန္တပ္ရင္း
၂၂။ အမွတ္တ-၃၂ဝ၂၉၅ တပ္သား ေမာင္စိုး အမွတ္ (၁ဝ)ေျခလ်င္တပ္ရင္း
၂၃။ အမွတ္တ-၃၆၅၃၁၉ တပ္သား မ်ဳိးသန္႔ အမွတ္ (၇၈)ေျခလ်င္တပ္ရင္း
၂၄။ အမွတ္တ-၄ဝ၄ဝ၅၃ တပ္သား မင္းသူ အမွတ္ (၇၇)ေျခလ်င္တပ္ရင္း
၂၅။ အမွတ္တ-၄ဝ၆၅၄၆ တပ္သား ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ အမွတ္ (၇၈)ေျခလ်င္တပ္ရင္း

(ဖုိး သားေလး)
--------------

(သူရဘြဲ႔ ၃ ဦး ႏွင့္ သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္းဝင္ ၂၅ ဦး သမၼတ ခ်ီးျမွင့္
Friday, February 08, 2013

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဘဲြ႔တံဆိပ္ေတြကို သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ လိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီျပန္တမ္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဘဲြ႔တံဆိပ္ေတြအနက္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ေအာင္ဆန္းသူရိယ၊ သီဟသူရ ဘဲြ႔တံဆိပ္ရသူ မရွိဘဲ သူရဘဲြ႔ရသူ ၃ ေယာက္နဲ႔ သူရဲေကာင္း မွတ္တမ္း၀င္ တံဆိပ္ရရွိသူ ၂၅ ေယာက္ ပါရွိပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလွေဌး၀င္း၊ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၃ ေယာက္ အပါအ၀င္ ဒုတပ္ၾကပ္ကေန အထက္အဆင့္ အရာရွိ၊ အရာခံ အၾကပ္ စုစုေပါင္း ၁၅၁၇ ေယာက္ကိုေတာ့ စစ္မႈထမ္း သဂၤဟတံဆိပ္ အပ္ႏွင္းလိုက္ေၾကာင္း ျပန္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
(Opposite Eye)
 
Copy from - kachinduwa


0 comments: