Wednesday, February 13, 2013

“ဖက္ဒရယ္ဆိုျပီး ကိုယ္ပိုင္စစ္တပ္ထူ ေထာင္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ လက္မခံဘူး´´ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ဒုဥကၠဌ ဦးေဌးဦး ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း

 
February 12, 2013

လက္ရွိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ KIA ႏွင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္ၾကား ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေနေသာ တုိင္းပြဲမ်ားအေရး၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္မ်ားအသီးသီး ထုတ္ျပန္ ေနၾကျခင္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားေတာင္းဆုိေသာ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ယင္းသုိ႔ေသာ ကခ်င္အေရးကိစ္ၥမ်ား အေပၚ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးေကာ္မတီ ဥက္ၠ႒ ဦးေဌးဦးအား Hot News သတင္းေထာက္မွ ဆက္သြယ္၍ သေဘာထားခ်က္မ်ားအား ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ေမး- လတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ့ ကခ်င္အေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္းေတြက ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ေနတဲ့ အေပၚမွာေရာ ဘယ္လုိသံုးသပ္ ပါသလဲ။

ေျဖ-ေၾကညာခ်က္ထုတ္တယ္ဆုိ တာကေတာ့ ေကာင္းေစခ်င္လုိ႔ ျဖစ္မွာပါ။ ဒီကိစၥ ကၽြန္ေတာ္ အျငင္းမပြားခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေျပာရရင္ အလြယ္ဆံုးအလုပ္က သူမ်ားလုိအျပစ္တာနဲ႔ ကုိယ္ေျပာ ခ်င္တာ ေျပာတာပဲ။ ဟုတ္တာ လည္းပါမယ္၊ မဟုတ္တာလည္း ပါမယ္။ ခု ကခ်င္ကိစၥ ေၾကညာ ခ်က္ေတြ၊ သေဘာထားေတြ ထုတ္ျပန္ေနၾကတယ္။ အဲဒီထုတ္ တဲ့သူေတြအေနနဲ႔က ကုိယ္ထုတ္ တဲ့ ေၾကညာခ်က္ သေဘာထား မွာပါတဲ့ အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အေၾကာင္း အရာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြလုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ ၾကမလဲ။ ကုိယ့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ က ျ့ပည္သူအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အက်ဳိးရွိမလဲ၊ ဒါေတြကုိ ၾကည့္ရ မယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈမပါတဲ့ ဘယ္ထုတ္ ျပန္ခ်က္မွ တန္ဖုိးမရွိဘူး။ လုပ္ ေဆာင္မႈဆုိတာမွာလည္း မွန္ကန္ တဲ့လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ေျပာတာေနာ္။

ေမး-ဒီလုိထုတ္ျပန္မႈေတြနဲ႔အတူ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအေနနဲ႔ကေရာ ပါ၀င္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ဘာေၾကာင့္ မျပဳရ တာပါလဲ။
ေျဖ-ပါတီအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ကခ်င္ကိစၥတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါ ဘူး။ တစ္အခ်က္က တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈရွိရမယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈရွိရမယ္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ဆုိ ကတည္းက ကခ်င္ကိစၥလည္း ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တည္ ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ လုပ္ရမယ္။ တည္ၿငိမ္မႈ ေအးခ်မ္းမႈဆုိတာရလာမွ အဲဒီေဒသရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ လုပ္ရမယ္။ အဓိကအက်ဆံုးက ေတာ့ ဒီႏွစ္ခ်က္ပါပဲ။ ဒီႏွစ္ခ်က္ ကုိပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ ေဆာင္သြားရမွာပါ။

ေမး-ကိုယ့္ေသြးခ်င္းညီအစ္ကုိ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြ အျမန္ဆံုးရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ကေရာ ဘယ္ လုိနည္းလမ္းေတြက အဓိကက် ပါသလဲ။

ေျဖ-ဖက္ဒရယ္ကိုယ္ပုိင္ လြတ္ လပ္ခြင့္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ အဲဒီ ဖက္ဒရယ္မွာ လုပ္သားေတြရိွ တယ္။ မလုပ္သင့္တာေတြရွိတယ္။

ဥပမာေျပာရင္ စစ္တပ္ဆုိတာ ဖက္ဒရယ္တုိင္းမွာ တစ္ခုပဲရွိ တယ္။

အေမရိကန္မွာလည္း စစ္ တပ္တစ္ခုပဲရွိတယ္။

တ႐ုတ္မွာ လည္း စစ္တပ္တစ္ခုပဲရွိတယ္။

အိႏ္ၵိယမွာလည္း တစ္ခုတည္းပဲ။

ဖက္ဒရယ္ဆုိၿပီး ကုိယ္ပိုင္စစ္တပ္ ထူေထာင္မယ္ဆုိတာကုိေတာ့ လံုး၀လက္မခံဘူး။

ခုကခ်င္မွာ ဆုိလည္း သူ႔ကခ်င္ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္တာ ေလ။

ရွမ္းဆုိလည္း ရွမ္းအမ်ဳိး သားပဲ အုပ္ခ်ဳပ္တာေလ။

က်န္ တဲ့လူမ်ဳိး အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာမွ မဟုတ္တာ။ ခုဆုိ ကိုယ့္ျပည္နယ္ ေတြမွာ ကုိယ့္တိုင္းရင္းသားေတြပဲ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ Structure ရေနၿပီ။ ေနာင္ ဒီ Structure ကုိ ပုိေကာင္း ေအာင္ ႀကိဳးစားရေတာ့မွာ၊ ကုိယ္ပုိင္စစ္တပ္ တည္ေထာင္မယ္ဆုိတာကုိေတာ့ လံုး၀လက္မခံဘူး။

ေမး-တုိင္းရင္းသားေတြဟာလည္း သူတို႔ေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ေတာင္းၾက တဲ့အခါ ႏွစ္ ဖက္လံုးအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးျဖစ္လာဖုိ႔ကေရာ ဘယ္လုိတည္ေဆာက္ ယူရမယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။


ေျဖ-ကုိယ့္ေျမကုိယ့္ယာအတြက္ပဲ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာပါ။

သုိ႔ ေသာ္လည္း အဲဒီ ကိုယ့္ေျမကုိယ့္ ယာဆုိတာ အေၾကာင္းျပၿပီး ေသနတ္နဲ႔ပစ္ေနလုိ႔ကေတာ့ လံုး၀ အက်ဳိးမရွိဘူး။ က်ည္ဆံပဲကုန္ မယ္။
ဒီလုိမ်ဳိး ႏွစ္ဖက္အျပန္ အလွန္ ဥပေဒေဘာင္တြင္းက ညိႇႏႈိင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ အစိုးရက အေရးပါတာေပါ့ဗ်ာ။

က်ည္ဆံ ေတြ တုိက္ပြဲတစ္ခါျဖစ္ရင္ အမ်ား ႀကီးကုန္တယ္။ အသံနည္းနည္း ဆုိ ပုိက္ဆံနည္းနည္းပဲ ကုန္မယ္။ က်ည္ဆံဆုိတာ အသံက်ယ္ေလ ေလ ပုိက္ဆံကုန္ေလေလ တုိက္ပြဲ တစ္ပြဲဆုိ သူ႔ဘက္လည္း က်ည္ဆံ ေတြအမ်ားႀကီးကုန္၊ ကုိယ့္ဘက္ လည္း က်ည္ဆန္ေတြ အမ်ားႀကီး ကုန္၊ ဒီေတာ့ ႏွစ္ဖက္လံုးေငြေတြ အမ်ားႀကီးကုန္တာေပါ့။

အဲဒီမွာ ကုန္မယ့္ေငြေတြ တံတားေတြ ေဆာက္၊ လမ္းေတြေဖာက္လုိက္ ရင္ ပုိမေကာင္းဘူးလား ဟုတ္ တယ္ေလ။ က်ည္ဆံဆုိတာ ကုိယ္ လည္း မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ သူမ်ားႏုိင္ငံ ကထုတ္တာ ပယ္သံုးရတာ။ က်ည္ဆံစက္႐ံုလည္း မေဆာက္ ႏုိင္ဘူး၊ ေဆာက္ႏုိင္တယ္ထားဦး။ အဲဒီအတြက္ ပံ့ပုိးစရိတ္ကလည္း နည္းတာမွမဟုတ္တာ။ မတတ္ ႏုိင္ဘူး။ ႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္

ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးျဖစ္ဖုိ႔ ခုနေျပာတာေတြကုိ ႏွစ္ဖက္လံုး နားလည္သေဘာေပါက္ရမယ္။ ဒါေတြကုိ ႏွစ္ဖက္လံုးနားလည္ရင္ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းသြားမယ္။ ေသ နတ္ထက္ ေပါက္ျပားကေတာင္ ပုိအက်ဳိးရွိဦးမယ္ေလ။ ဒီလုိျဖစ္ ေနေတာ့ ႏွစ္ဖက္စစ္သားေတြ အတြက္လည္း မေကာင္းဘူး။
ခုလုိေျဖၾကားေပးတ့ဲအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။


0 comments: