Sunday, February 10, 2013

ဖားကန္႔ တြင္ျမန္မာ အစိုးရ တပ္မွ တိုက္ပြဲ ျပန္လည္စတင္ေန

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရမွ KIA, အားျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေန ျပီဟု၊ ထိုးစစ္ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ထားျပီဟု (ကမာၻႏွင္႔ ျပည္သူမ်ားအား လိမ္ညာေန)ဆိုေသာ္လည္း တစ္ဘက္မွာ KIA, တပ္ရင္း (၆) ေဒသျဖစ္ေသာ ဖားကန္႔မွာ ဒီည(၉.၂.၁၃) ၁၀နာရီကန ၁၁:၃၀နာရီအထိအ စုိးရဗ်ဳဟာကုန္းကေန ဆက္တုိက္ ပစ္ေနၿပီ၊ အခုညမုိးခ်ဳပ္ႀကီး ျပည္သူေတြ ေျပးေနရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Copy from - Lachid Kachin

0 comments: