Tuesday, February 19, 2013

ကုလားမ်ားအတြက္ ေနအိမ္ အလံုး ငါးေထာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ၿပီးေန။ ကုလားမ်ားအား ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကို အရင္လုပ္ၿပီးမွ ေနရာ ခ်ထားေပးရန္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားက လိုလား

၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၃ ၊

တူရကီ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု နာမည္ျဖင့္ စီး၀င္လာေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကုလားမ်ားအတြက္ အိမ္အလံုးေပါင္း ငါးေထာင္အား လာမည့္ မိုးရာသီ မတိုင္မီ အၿပီး ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္မွ တာ၀န္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တင္ဒါမ်ား ေခၚယူေနေၾကာင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အသိုင္းအ၀ိုင္း မွ တစ္ဆင့္ သိရသည္။

ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းျပား၊ ေပါက္ေတာ၊ ရမ္းၿဗဲ ခုနစ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ေငြ (၂၀.၅)သိန္း တန္ဖိုး က်သင့္သည့္ (အၿမဲေန)လံုးခ်င္း ေနအိမ္ အလံုးေပါင္း (၄၉၅၉) လံုး ႏွင့္ စစ္ေတြ၊ ေျမပံု၊ ေက်ာက္ျဖဴ သံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္လံုးလွ်င္ (၃၃.၃)သိန္း က်သင့္သည့္ ဆယ္ခန္းပါ ႏွစ္လံုးတြဲ တန္းလ်ားႀကီး (၅၈၂) လံုး၊ တစ္လံုးလွ်င္ (၃.၀၆)သိန္းတန္ အိမ္သာမ်ားအား မိုးမက်မီ ေဆာက္လုပ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအား တင္ဒါေခၚကာ အလုပ္အပ္ေနသည္ ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး ႏွင့္ ပတ္သက္သူ တစ္ဦးက Coral Arakan အား ေျပာၾကားသည္။

တူရကီႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Turlish International Cooperation and Development Agency (TIKA) ၊ေခၚ၊ တူရကီႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီက အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေပးလိုေၾကာင္း Coral Arakan က ရရွိသည့္ ရံုးတြင္း

စာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂)ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တူရကီသံအမတ္ႀကီး ႏွင့္ အဆိုပါ TIKA အဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔ ထိုစဥ္က နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ရရွိေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အဆိုပါလံုးခ်င္းအိမ္မ်ား အေရအတြက္၏ တစ္၀က္နီးပါးတို႔အား ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ အတြင္းသတင္းတစ္ရပ္အရ အဆိုပါ အိမ္လံုးအေရအတြက္ (၄၉၅၉)၏ အားလံုးနီးကပါးမွာ ကုလားမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

ယင္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္တြဲဖက္လ်က္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ထားၿပီး၊ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ (၉၉၁)သိန္း ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဆးေပးခန္းတစ္ခန္းစီေဆာက္လုပ္ရန္ (၂၆၄)သိန္းစီ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္သိန္းခြဲ အနည္းဆံုးကုန္က်ႏိုင္သည္ဟု (တြက္ခ်က္)ခန္႔မွန္းရသည့္ ထိုတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တူရကီ က အကုန္အက်ခံမည္ဟု သိရွိရေသာ္လည္း အီရန္ႏိုင္ငံကလည္း အကုန္အက်ခံလိုသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရကို ကမ္းလွမ္းခ်က္ရွိဖူးေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ(ျပည္ေထာင္စု)အစိုးရ တို႔၏ ပါးစပ္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ႏွင့္ မူဆလင္(ခိုး၀င္သူ) လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုအား ညီတူညီမွ် အကူအညီေပးေနပါသည္ ဟု ၾကားေကာင္းေအာင္ အသံေကာင္းဟစ္ ေနၾကေသာ္လည္း တကယ္တမ္းလက္ေတြ႕တြင္မူ ရခိုင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကလက္ခံရရွိသည့္ အကူအညီမွာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ စုစုေပါင္း၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုႏိုင္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္သူတစ္ဦးက Coral Arakan အားေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ ဘဂၤါလီကုလားမ်ားအား ဤသို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခိုင္ျပည္စိုးက “ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္တယ္ဆိုရင္၊ မူဆလင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မကန္႔ကြက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟုတ္မွန္း မဟုတ္မွန္း မသိတဲ့သူေတြကို ေျမနဲ႔ လံုးခ်င္းအိမ္နဲ႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးၿပီး ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တန္းတူ သြားသြားလာလာ လႈပ္ရွားခြင့္ ေပးမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ အမိုးအကာေအာက္မွာ လံုးခ်င္းအိမ္ျဖစ္ျဖစ္ တဲႀကီးေတြထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ၀င္းခတ္ၿပီး လုံၿခံဳေရး အေစာင့္အေရွာက္ေတြရဲ႕ ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္မွာသာ ဒီလူေတြကို ထားရပါမယ္” ဟု Coral Arakan အား ေျပာၾကားသည္။

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးကိုကိုေမာင္က “ဒီဘဂၤါလီေတြကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ မလုပ္ေပးခင္မွာ အရင္ဆံုးလုပ္ရမွာက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူ ဟုတ္မဟုတ္ကို စိစစ္ရမွာပဲ” ဟု ၄င္း၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေျပာၾကားသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္(စစ္ေတြ) ၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးသန္းထြန္းကလည္း “၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒ နဲ႔ စိစစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိ ထိုက္သူေတြကိုပဲ ေနရာခ်ထားေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အေနအထားတစ္ရပ္ဆီကို ဦးတည္သြားႏိုင္မွျဖစ္ပါတယ္” ဟု Coral Arakan အား ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသာပြင့္က “ဒီဘဂၤါလီေတြကို ေနရာခ်ထားေပးမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ အရင္မူလေနရာေတြမွာ ျပန္ထားမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု ထိစပ္တဲ့ေနရာမွာ ျပန္ထားမယ္ ဆိုရင္ ရန္မီး တဖန္ျပန္ေတာက္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု Coral Arakan အား ေျပာၾကားသည္။ ကင္တားနားေရာက္ေနသည့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၏ ေၾကျငာခ်က္တြင္ “သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ UNHCR အႀကီးအကဲသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္မရႏိုင္သည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား၌ ထားရွိၿပီး UNHCR အစီအစဥ္ျဖင့္ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္သြားမည္ဆိုေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို မိမိတို႔ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက လႈိက္လွဲစြာ ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္၏ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေဇာဦးက “ဒီဘဂၤါလီဆူပူမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ အေရးအႀကီးဆံုး အေျခခံအခ်က္က ဘာလဲဆိုေတာ့၊ ေဒသခံ မူလဌာေန တိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္တဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြက မေက်မနပ္နဲ႔ လက္ခံလိုက္ရတဲ့ ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳးဟာ ေရရွည္ခံမယ့္ ရလဒ္မ်ိဳးကို ဘယ္ေတာ့မွ မရႏိုင္ပါဘူး ဆိုတဲအခ်က္ပဲ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းပံု ေျဖရွင္းနည္း ဟာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြက သေဘာတူလက္ခံတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းမ်ိဳးျဖစ္ရပါမယ္” ဟု Coral Arakan အား ေျဖၾကားသည္။

ဤေဆာက္လုပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ခန္႔ခြဲသူ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းက အစၥလမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ၏ ယာယီရံုးတစ္ရံုးဖြင့္လွစ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို OIC ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္သည္။

OIC ရံုးဖြင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိၾကရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ OIC ရံုးမဖြင့္ေရးအတြက္ ရဟန္း ရွင္လူ ျပည္သူမ်ားက ဆႏၵျပၾကရာ၊ OIC ရံုးဖြင့္လွစ္ေရး အစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာ သမၼတရံုး က ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

OIC ရံုးဖြင့္လွစ္ေရး အစီအစဥ္ ပ်က္သြားၿပီးေနာက္ OIC ၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တူရကီ ႏွင့္ အီရန္ ႏိုင္ငံတို႕သည္ OIC နာမည္ေအာက္က မဟုတ္ဘဲ အျခားေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကကာ၊ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားလာေပးၾကသည္။

ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ OIC တို႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား နာဂစ္ ႏွင့္ ဂီရိ မုန္တိုင္းမ်ား ဒဏ္ကို ခံစားရေသာ ကာလမ်ားတြင္ လာေရာက္အကူအညီေပးခဲ့သည္ ဟု မီဒီယာ ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ မေတြ႕ရေပ။

လက္ရွိတြင္ အီရန္သံရံုး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ေရးကို ႏွစ္ဘက္ႏိုင္ငံတို႔က စဥ္းစားေနၾကသည္ ဟု ဆိုသည္။

အီရန္သည္ ကုလား ဒုကၡသည္မ်ားအား အဓိကေထာက္ပံ့ေသာ အကူအညီ ပမာဏ (၂၄)တန္ကို ယခုလ အေစာပိုင္းက ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ‘ရခိုင္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္’ ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ (၁၀) သန္းေထာက္ပံ့ဦးမည္ဟု ေလသံပစ္ထားသည္။

ကုလားမိႈင္းရႈမိေသာမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ဘဂၤါလီဆူပူမႈကို ‘ရခိုင္ပဋိပကၡ’ ဟုလည္းေကာင္း၊ ခိုး၀င္ ဘဂၤါလီကုလားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးကို ‘ရခိုင္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ေရး’ ဟု လည္းေကာင္း ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲေလ့ရွိသည္။

ယေန႔ေန႔ ေန႔လယ္က စစ္ေတြကုန္သည္တစ္ဦး၏ သတင္းေပးခ်က္အရ ဘဂၤါလီစခန္းမ်ားသို႔ ယူအန္၊ အန္ဂ်ီအို ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေပးေသာ ရိကၡာမ်ားထဲမွ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးအိတ္မ်ား လွ်ံထြက္လာၿပီး စစ္ေတြေစ်းအတြင္းသို႔ ေအာက္ေစ်းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

( ၀ကၠာ ၏ အကူအညီျဖင့္ ေသာင္းၾကြယ္က Coral Arakan အတြက္ ေရးသားသည္။)

By Thaung Krwe (with Wakker)
 
Copy from - Coral Arakan News

0 comments: