Saturday, February 2, 2013

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ က်ပ္သိန္းေထာင္ေက်ာ္ ပါမစ္မ်ားႏွင့္ နာမည္ႀကီး လိမ္လည္မႈ

က်ပ္သိန္း ၉၀,၀၀၀ ခန္႔ လိမ္လည္ခဲ့ဟုဆုိကာ တရားစြဲခံရသူ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ျဖင့္ အာမခံရ။

စာရြက္စာတမ္း ပါမစ္အတုျဖင့္ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၉၀,၀၀၀ ခန္႔ကို လိမ္လည္ ရယူခဲ့သည္ ဆိုကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၂၀/၄၆၈ အရ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုထားျခင္း ခံရေသာ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊လမ္းမေတာ္လမ္း အမွတ္ (၇၃) ေန ေဒၚေအးေအးခိုင္၏ အာမခံ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ တရား႐ံုး ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးစိုးလြင္၏ ႐ံုးက ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီး က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ တန္ အာမခံသူ ႏွစ္ဦးျဖင့္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္က အခ်ဳပ္လြတ္ ထုေခ်ခြင့္ျပဳရန္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔က အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမႈျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကား (၂) ရပ္ကြက္၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း၊ အမွတ္ (၅၇-ဘီ) ေန ေဒၚေကခိုင္ထြန္း (၃၆ ႏွစ္) ေနအိမ္၌ ရွိေနစဥ္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ေန ေဒၚေအးေအးခိုင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျမ၀တီထေရးဒင္း လီမိတက္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ Red Ruby စီးကရက္ ေသတၱာအလံုး ၄၀,၀၀၀ ကို ထုတ္ယူ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရရွိပါက အက်ဳိးအျမတ္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးကရက္ ေသတၱာေလးေသာင္းအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၉၀,၀၀၀ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသျဖင့္ ေဒၚေကခိုင္ထြန္းက ေဒၚေအးေအးခိုင္ ထံမွ ယခင္ ရရန္ရွိေသာ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၅၀,၀၀၀ ကို ခုႏွိမ္၍ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၃၈,၆၀၀ ကို ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ေဒၚေအးေအးခိုင္က အျမတ္ေငြမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ကတိျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအးေအးခိုင္က ေဒၚေကခိုင္ထြန္းအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၄,၂၀၀ တန္ဖိုးရွိ စက္သံုးဆီ ပါမစ္တစ္ေစာင္၊ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၄,၃၀၀ တန္ဖိုးရွိ Red Ruby စီးကရက္ ပါမစ္ ႏွစ္ေစာင္ကို ေပးအပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေကခိုင္ထြန္းက စံုစမ္းရာ ၎ ပါမစ္စာရြက္မ်ားမွာ အတုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ စာရြက္စာတမ္း အတုျဖင့္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၉,၀၀၀ ခန္႔ ကို လိမ္လည္ ရယူသြားသူ ေဒၚေအးေအးခိုင္အား အေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကား သျဖင့္ ဗဟန္းရဲစခန္းက

အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့သည္။

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးသို႔ ျပစ္မႈဆိုင္ ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၀/၄၆၈ အရ တရား စဲြဆိုတင္ပို႔၍ ေဒၚေအးေအးခိုင္ က အာမခံ ေလွ်ာက္ထားရာ ၃၁-၁၁-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ပလပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ပလပ္ခဲ့ျခင္းကို မေက်နပ္၍ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံးသို႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၈ အရ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အာမခံ ဆက္လက္ေ လွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္တရား႐ုံး၏ အမိန္႔တြင္ အခ်င္းျဖစ္အမႈ၌ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ၿပီး ေနာက္ေန႔မွာပင္ တရားခံကို ဖမ္းဆီးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၎အမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ တရားခံေျပး မင္းလြင္ၾကည္ ႏွင့္ ေတာ္စပ္႐ုံျဖင့္ ယခု တရားခံလည္း ထြက္ေျပးမည္ဟု တစ္ထစ္ခ် ဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ေလွ်ာက္ထားသူ ေဒၚေအးေအးခိုင္အေနျဖင့္ အျခား႐ုံး၌ အမႈမ်ားရွိမည္ ၿဖစ္ေသာ္လည္း တရား႐ုံးကအျပစ္ မေပးေသးလွ်င္ အျပစ္ရွိသူဟု မယူဆႏိုင္သျဖင့္ အသက္ေမြးမႈ မေကာင္းသူဟု ဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်ဟု ပါရွိသည္။

အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ေဆးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္၏ ေဆးစာ၌ "နာတာရွည္ ေရာဂါျဖစ္၍ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ၿပင္ပတြင္ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ဆက္လက္ ကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္" ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ေဒါက္တာ နန္းျမႏုကလည္း "ႏွလုံးအထူးကု သမားေတာ္၊ အသည္း အထူးကုသမားေတာ္၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာ အထူးကုသမားေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္"ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ ျပင္ပတြင္ရွိသည့္ အထူးကုမ်ားႏွင့္ ကုသရန္ လိုအပ္သည္ဟု သေဘာရသည္။

မူလ႐ုံးက တရားလို၏ နစ္နာ ဆုံး႐ႈံးေငြ မ်ားျပားသည္ဟု အဆိုရွိေသာ္လည္း ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ဘယ္လိုအေျခအေနရွိရွိ မျဖစ္မေန ခ်ဳပ္ထားမည္ဆိုလွ်င္ သင့္ေတာ္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ခိုင္လုံေသာ ခံ၀န္တင္ႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္ ဆိုျခင္းကိုမူ သေဘာတူသည္။

သို႔ေသာ္လည္း စြပ္စဲြသည့္ ေငြပမာဏ အတိုင္း အတိအက် ခံ၀န္ ေတာင္းျခင္းမွာလည္း ႀကိဳတင္၍ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆိုလိုရာ ေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ ေရွာင္ရွားရန္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလ႐ုံးက ေလွ်ာက္ထားသူ ေဒၚေအးေအးခိုင္အေပၚ အခ်ဳပ္လြတ္ ထုေခ်ခြင့္ မျပဳသည့္ အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ လိုက္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ က်ပ္ သိန္း ၁,၀၀၀ တန္ အာမခံသူ ႏွစ္ဦးျဖင့္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္က အခ်ဳပ္လြတ္ ထုေခ်ခြင့္ျပဳလိုက္သည္ဟု ခ႐ိုင္တရား႐ုံး၏ အမိန္႔ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


မင္းသုေနာင္ႏွင္႕ လင္းဦး
( ရန္ကုန္တုိင္းစ္ )
Kyaw Swar Myint အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသတင္းမွ

0 comments: