Thursday, February 28, 2013

မအူပင္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ .... ျပည္သူ႕ ရဲ ေတြရဲ႕ သူရ သတၱိ

ျပည္သူ႕ရဲ ေတြတဲ့ဗ်ာ... လက္နက္မဲ့ အဘြားႀကီး ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေယာက္်ား ရင့္မ ႀကီးေတြက ၀ုိင္းရုိက္လုိ႔... ျမင္မေကာင္း ရႈ႕မေကာင္းပဲ။ ဒီျပည္သူေတြက ဘယ္သူ႕ကုိ အားကုိးၿပီး ေနရမွာလဲ... မုိက္ရုိင္းလုိက္တဲ့ လူ႕ငႏြားေတြ... အမိန္႔ေပးရင္ေတာင္ ကုိယ့္ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ ဆင္ျခင္ ဥာဏ္ ေလာက္ကေတာ့ ရွိသင့္တာေပါ့။ 

သတင္းရင္းျမစ္ကို (FB) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာက ကူးယူခဲ့ပါသည္။

မူးယစ္ရာဇာေနာ္ခမ္းကုိ ေဆးထုိးျပီး ကြပ္မ်က္ေတာ့မည္


Photo: မူးယစ္ရာဇာေနာ္ခမ္းကုိ ေဆးထုိးျပီး ကြပ္မ်က္ေတာ့မည္ 

ေရႊႀတိဂံေဒသတြင္ ဖမ္းမိခ့ဲေသာ မူးယစ္ရာဇာေနာ္ခမ္း နွင့္ ၎၏ လက္ေထာက္ ၃ ဦးတုိ႔ကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းျမိဳ႕တြင္ မနက္ျဖန္ ေဆးထုိးျပီး ကြပ္မ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္တရားရုံးတခုကုိ ကုိးကားျပီး ဆင္ဟြာသတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားထားသည္။
၎တုိ႔ကုိ တရုတ္ သေဘၤာသား ၁၃ ဦး သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ေသဒဏ္ ေပးရန္ စီရင္ခ်က္ခ်ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ေထာက္ ၃ ဦးမွာ ထုိင္းနုိင္ငံမွ Hsang Kham, ႏုိင္ငံမ့ဲျဖစ္သူ Yi Lai, လာအုိလူမ်ဳိး Zha Xika တုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါ သတင္းတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။
ပီကင္းျမိဳ႕ တရားရုံးခ်ဳပ္က ၎တုိ႔အေပၚ စီရင္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ကြပ္မ်က္ရန္ လက္မွတ္ထုိးခ့ဲေၾကာင္း သတင္းတြင္ ဆက္လက္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းသုိ႔ ကြပ္မ်က္မိန္႔ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ (ေသာၾကာေန႔) တြင္ ကူမင္းျမိဳ႕တရားရုံးက လက္ခံရရိွခ့ဲေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ (တနဂၤေႏြေန႔) တြင္ တရားခံတုိ႔အား အသိေပးခ့ဲေၾကာင္းလည္း ေရးထားသည္။
တရားခံတုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ ထုိင္း ႏွင့္ ျမန္မာ သံအရာရိွမ်ားကုိ တရားခံတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ တရားရုံးက စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြပ္မ်က္ၿပီးပါက ရုပ္အေလာင္း၊ ေသတမ္းစာ၊ ကိုယ္ပုိင္ပစၥည္း စသည္တုိ႔ကုိ တရားရုံးက ေဆြမ်ဳိးမ်ား သုိ႔တည္းမဟုတ္ သံအရာရိွမ်ားထံ လဲြအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။ေနာ္ခမ္း၏ အဖဲြ႔၀င္ ၂ ဦးျဖစ္ေသာ Zha Bo ႏွင့္ Zha Tuobo ဆုိသူတုိ႔ ၂ ဦးသည္ ဆုိင္းင့ံ ေသဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ တုိ႔ကုိ သီးျခားစီ က်ခံရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ 
မဲေခါင္ျမစ္အတုိင္း ခုတ္ေမာင္းခ့ဲေသာ တရုတ္သေဘၤာ ၂ စီး သည္ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ လာအုိ သုံးနုိင္ငံဆုံရာ ေရႊႀတိဂံေဒသတြင္ တုိက္ခုိက္ခံရျပီး တရုတ္သေဘၤာသား ၁၃ ဦး သတ္ျဖတ္ခံခ့ဲရသည္။


NLABR 
Web-site:  www.nlabr.com
Facebook:  Sa Maung
Facebook:  Miraculous Master For English Language

ေရႊႀတိဂံေဒသတြင္ ဖမ္းမိခ့ဲေသာ မူးယစ္ရာဇာေနာ္ခမ္း နွင့္ ၎၏ လက္ေထာက္ ၃ ဦးတုိ႔ကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းျမိဳ႕တြင္ မနက္ျဖန္ ေဆးထုိးျပီး ကြပ္မ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္တရားရုံးတခုကုိ ကုိးကားျပီး ဆင္...ဟြာသတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

 ၎တုိ႔ကုိ တရုတ္ သေဘၤာသား ၁၃ ဦး သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ေသဒဏ္ ေပးရန္ စီရင္ခ်က္ခ်ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ေထာက္ ၃ ဦးမွာ ထုိင္းနုိင္ငံမွ Hsang Kham, ႏုိင္ငံမ့ဲျဖစ္သူ Yi Lai, လာအုိလူမ်ဳိး Zha Xika တုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါ သတင္းတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

 ပီကင္းျမိဳ႕ တရားရုံးခ်ဳပ္က ၎တုိ႔အေပၚ စီရင္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ကြပ္မ်က္ရန္ လက္မွတ္ထုိးခ့ဲေၾကာင္း သတင္းတြင္ ဆက္လက္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

 ယင္းသုိ႔ ကြပ္မ်က္မိန္႔ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ (ေသာၾကာေန႔) တြင္ ကူမင္းျမိဳ႕တရားရုံးက လက္ခံရရိွခ့ဲေၾကာင္း၊

ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်းရြားဥကၠဌတစ္ဦးကိစၥအတြက္ ပန္ၾကားျခင္း

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၃

ပင္လံုၿမိဳ႕အေနာက္ေတာင္ဘက္ က်န္းစန္းနယ္ ထံဖူးေက်းရြာအုပ္စုဥကၠဌ ေကာင္းပံုေက်းရြာ ဦးခြန္ေမာင္လြန္းသည္ (15-1-2013) ရက္ေန႔ ည (10း00) နာရီခန္မွာ မ်က္နွာဖံုးစြပ္ ေပ်ာက္က်ား၀တ္စံု အဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားပါသည္။

က်န္ရစ္ေသာ မိသားစုေဆြမ်ိဳးမ်ားတုိ႔မွာ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးေခၚသြားသည္ကုိ သိရွိရန္ စံုစမ္းေမးျမန္းရာ ျဖစ္စဥ္အမွန္တရားမသိ ပူပင္ေသာကမ်ားစြာနွင့္ မ်က္ရည္ေန႔တုိင္းက်ရပါေသာ္လည္း ယေန႔ထိတုိင္ ဆုိးသတင္း ေကာင္းသတင္း မသိရေသာေၾကာင့္ ရွင္ေနသလား ေသေနၿပီလား သိခ်င္ေနၾကပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤပန္ၾကားစာသည္ ကုိးကြယ္ေသာဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား မိတ္သဂၤဟမ်ားနွင့္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားတုိ႔က ရွင္သည္ ေသသည္ကုိ သိလုိသည္ျဖစ္ပါ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ္၄င္း စာတုိျဖင့္လည္းေကာင္း ဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသိေပးပါရန္ ေလးစားစြာပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

သိလုိခ်င္သည္မွာ ေရွးပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားတုိ႕ ဆုိဆံုးမေသာ စကားမ်ားသည္ (ပ်က္အစဥ္ျပင္ခဏ) ၀ါဒနွစ္မ်ိဳးမွာ အေကာင္းျမင္၀ါဒ၊ အဆုိးျမင္၀ါဒ၊ စရုိက္နွစ္မ်ိဳးမွာ သုစရုိက္၊ ဒုစရုိက္ အထက္ပါ ေ၀ါဟာရစကားလံုးမ်ားကုိ သိျမင္ရ်္ အနက္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ရင္ စာလံုးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာေပၚထြက္လာ မည္ျဖစ္ပါသည္။

သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕ ကုိင္ေဆာင္ထားေသာလက္နက္သည္ ေမတၱာတရားသာျဖစ္သည္။ ဤကမၻာေလာကႀကီးမွာ ေမတၱာတရားလြမ္းမုိးမည္ဆုိလွ်င္ အားလံုးေအးခ်မ္းၿပီး သာယာ၀ေျပာေနမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိေမတၱာတရားလက္နက္ျဖင့္သာ ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္လုိပါသည္။

ဆရာေတာ္မ်ား
မိသဂၤဟမ်ား
မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား

သတင္းရင္းျမစ္ - ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

အစိုးရနွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ေကအိုင္အိုက ျပည္သူ႔သေဘာထား ရယူ

 

ေကအုိင္အုိနဲ့ အစိုးရျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေနြးတဲ့အခါမွာ ျပည္သူ့ဆနၵေတြ ပါ၀င္ဖို့ လူထု ကိုယ္စားလွယ္ ေတြဆီက အၾကံဥာဏ္နဲ့ သေဘာထားေတြ ရယူခဲ့တယ္လို့ ေကအိုင္အို ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိသူ ဦးလနန္က ေျပာပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ နဲ့ ၂၃ ရက္က ဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာမွာ ေကအုိင္အုိက လူထု ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ့ ေတြ့ဆုံခဲ့ျပီး သေဘာထား ရယူခဲ့တာပါ။

ဦးလနန္က “အဓိကက အခုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေဆြးေနြးမႈ လုပ္ငန္းအေပၚမွာ လူထုကိုခ်ျပ၊ ႐ွင္းျပတာ လုပ္တယ္။ လူထုကလည္း ဒီအေပၚအေျခခံျပီး အၾကံဥာဏ္ေပးတာ၊ သူတုိ့ သေဘာထား တင္ျပတာရွိတယ္။ လူထုရဲ့ သေဘာထားေတာင္းဆုိတဲ့ လူထုအစည္းအေ၀းပြဲလုိ့ ေျပာလုိ့ရတယ္။ အၾကံဥာဏ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ ေပးတဲ့အပိုင္းရိွတယ္။ လုိအပ္တဲ့ အခန္းက႑မွာ အထိုက္အေလ်ာက္အရ အသံုးျပဳသြားဖုိ ့ဆံုးျဖတ္ထားတာ႐ွိတယ္။”

ဒီေဆြးေနြးပြဲမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္နဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ အျခားေဒသက ကခ်င္နိုင္ငံေရးနဲ့ ပတ္သက္ျပီး သိနားလည္တဲ့ သူေတြနဲ့ နိုင္ငံေရး အတြ့အၾကံု႐ွိတဲ့ ပုဂၢိုလ္ေတြ စုစုေပါင္း ၈၀ ေလာက္

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ား၏ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေျပာၾကားေသာ သမၼတ၏ ႏႈတ္ခြႏ္းဆက္စကား


 
သမၼတရဲ႔ ေၾကြးျမီ ကိစၥ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခ်က္
သတင္းရင္းျမစ္ - (FB) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသတင္းမွ ကူးယူခဲ့ပါသည္။

ျပည္ျမဳိ ့နွင့္ ေရႊေတာင္ျမဳိ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္သည့္ ကိစၥ ယေန႔ည ဆႏၵျပမည္

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မီးပ်က္သည့္ ကိစၥကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ျပည္သူေတြ မသိပါ၊ ဒါဟာ ျပည္သူေတြကုိ တရား၀င္ အသိမေပးခဲ့ပါ၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မရိွဘဲ ျပည္သူကုိ ျပည္သူ ့၀န္ထမ္းေတြက ေက်းဇူး တရား မသိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခု အခ်ိန္သည္ စာေမးပဲြ အလြန္ နီးကပ္ေနေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ -----
Copy from - thithtoolwin.com

ရြာသူရြာသားအမ်ားစုဟာ ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္လာတယ္ ဆိုတာထက္၊ ငတ္သထက္ ငတ္လာၾကတာမို႔ ....

…. ပေလာင္ေက်း႐ြာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မွန္ …. (စုစုေႏြးတင္ျပခ်က္)
ရြာသူရြာသားအမ်ားစုဟာ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္ နက္လာတယ္ ဆိုတာထက္၊ ငတ္သထက္ ငတ္လာၾကတာမို႔ မိမိတို႔ရြာအနီးက ဒီေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းေတြနဲ႔ အသက္ဆက္ၾကဖို႔ဟာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

မေန႔ညေနက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဒီေန႔မနက္မွာ က်မတို႔တေတြ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေနရာအထိ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သက္ဆိုင္သူေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ လံုး၀ေျပလည္သြားပါၿပီလို႔ေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္မွာ မေန႔ကလို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေအာင္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ညွိႏႈိင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ က်မသိခဲ့ရသမွ် ျဖစ္စဥ္ကို တင္ျပပါ့မယ္။ဒါေပမယ့္ က်မေျပာသမွ်သာလွ်င္ ဧကန္ျဖစ္ရပ္မွန္လို႔ေတာ့ တစ္ထစ္ခ် မယူဆေစလိုပါဘူး။ ဒီ့ထက္ပိုမို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေမးျမန္းစံုစမ္းခြင့္၊သိရွိခြင့္ရဦးမယ္ဆိုရင္ ဒီ့ထက္ပိုမိုတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါေသးတယ္။
ဇာတ္လမ္းအစကေတာ့ ၂၀၀၆ခုႏွစ္က၊မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေန စတင္က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ပါ။ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊မလက္တိုေက်း႐ြာအုပ္စု၊ပေလာင္ေက်း႐ြာအနီးရိွ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းအမ်ားစုနဲ႔ ပိုင္ရွင္ရွိလယ္ေျမအခ်ဳိ႕အပါ၀င္ လယ္ေျမဧက(၅၅၀၀)ကို ေရဆိုးစြန္႔ပစ္ေျမာင္းေဖာ္ဖို႔ဆိုၿပီး တရားမ၀င္ သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရဆိုးစြန္႔ေျမာင္းစီမံကိန္းအတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ေျမက အနည္းအက်ဥ္းသာျဖစ္ၿပီး၊ ေျမအမ်ားစုကေတာ့ ေဒါက္တာဦးျမင့္စိန္ရဲ႕ Orchard Company ပိုင္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဆိုပါေျမေတြမွာ ဘာလုပ္ငန္းမွ ႀကီးႀကီးမားမား လုပ္ကိုင္တာမေတြ႔ျမင္ရေပမယ့္ ထူးဆန္းတဲ့ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကိုေတာ့ ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေျမြေတြနဲ႔ၾကြက္ေတြ ေမြးျမဴတယ္ဆိုတာပါပဲ။ သိမ္းယူထားခဲ့တဲ့ ေျမအမ်ားစုဟာ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းေတြအျဖစ္ပဲရွိေနၿပီး ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းေတြသာ ဖံုးလႊမ္းေနခဲ့ပါတယ္။ လယ္ေျမအသိမ္းခံခဲ့ရသူေတြအပါ၀င္၊ ရြာသူရြာသားအမ်ားစုဟာ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္ နက္လာတယ္ဆိုတာထက္၊ငတ္သထက္ ငတ္လာၾကတာမို႔ မိမိတို႔ရြာအနီးက ဒီေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းေတြနဲ႔ အသက္ဆက္ၾကဖို႔ဟာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိတဲ့ လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ တရားဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာ၀န္ရွိသူေတြကိုယ္တိုင္က တရားလက္လြတ္ လုပ္လာတဲ့အခါ၊ မိမိတို႔အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ တျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာလမ္းမရွိေတာ့တဲ့ အငတ္ေဘးဆိုက္ေနသူေတြက တရားဥပေဒဆိုတာကို အေလးမထားႏိုင္ေတာ့တာ ဘယ္လိုအျပစ္ဆို၀့ံၾကမလဲ။ ဒီေတာ့ ကုမၼဏီပိုင္ဆိုတဲ့ေျမလြတ္ေတြထဲမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္း ႏွစ္ဧကေလာက္အေပၚမွာရွိေနတဲ့ ခ်ဳံႏြယ္ေတြကို ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းၾကပါတယ္။ ခ်ဳံႏြယ္ေတြ ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းၾကသူ ရြာသားေတြကို ရဲတပ္ဖြဲက လာေရာက္တားျမစ္ၿပီး၊ ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္သူေတြအျဖစ္ ကုမၼဏီက အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း အသိေပးပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္စရာ တျခားနည္းလမ္း မရွိေတာ့တဲ့ ရြာသားေတြအတြက္ကေတာ့ ေသမထူးေနမထူး ျဖစ္ေနရၿပီမို႔ ေနာက္ဆုတ္စရာလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။တရားဥပေဒဆိုတာထက္ မွ်တမႈကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္မိၾကတယ္။ ဒါက အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အေျခခံဇာတ္ပ်ဳိးပါ။
မေန႔ကေန႔လည္ မွာေတာ့ အေရးေပၚအေျခအေန ပုဒ္မ(၁၄၄)ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ရြာသားေတြကို ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ထားတဲ့လယ္ေျမေတြကေန ေနာက္ဆုတ္ၾကဖို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အသံခ်ဲ႔စက္နဲ႔ေၾကညာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူမွမဆုတ္ခြာၾကတဲ့အျပင္ ရြာထဲက က်န္ရွိေနသူေတြပါ ထပ္မံေရာက္ရွိလာၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ခေလးငယ္ေတြပါ ပါ၀င္လာၾကပါတယ္။ စုစုေပါင္းရြာသူရြာသားေတြ(၅၀၀)ေက်ာ္ ေလာက္ျဖစ္လာၿပီး၊ တစ္ဖက္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြက(၂၀၀)ေက်ာ္ေလာက္ ရွိေနပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးကလည္း ေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ေရွ႕ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေရႊ႕လာေနၾကတာပါ။ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေရွ႕မတိုးၾကဖို႔ အသံခ်ဲ႔စက္နဲ႔ေအာ္ေတာ့၊ရြာသားေတြကလည္း မင္းတို႔ေရွ႕မတိုးရင္ ငါတို႔လည္း မတိုးဘူးလို႔ သံၿပိဳင္ေအာ္ၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူမွ မရပ္ၾကေတာ့ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကၽြံမိၾကတာပါပဲ။ရြာသူရြာသားေတြဖက္က စတင္က်ဴးလြန္တယ္၊ကိုေမာင္စိုးဆိုတဲ့လူက ဓားနဲ႔စတင္တိုက္ခိုက္တယ္ဆိုတာ လံုး၀မဟုတ္ပါဘူး။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တိုးမိၾကေတာ့ ေရွ႕ဆံုးက ရြာသားေတြက လမ္းဖယ္ေပးလိုက္ၾကတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္(၃၀)ေလာက္က လူအုပ္ထဲ ေရာက္သြားတယ္။ ႐ုတ္႐ုတ္ ႐ုတ္႐ုတ္ျဖစ္ေတာ့ ေနာက္ကအမ်ဳိးသမီးေတြက ေရွ႕တိုးလာၾကတယ္။ အဲဒီ့မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္က ႏွမသားခ်င္းမစာနာဘဲ (နင္တို႔မိန္းမေတြဟာ ငါတို႔ေယာက်္ားေတြရဲ႕ေအာက္မွာပဲရွိတယ္ဆိုၿပီး)႐ုိင္းျပစြာေျပာဆိုေတာ့ မမူမူ၀င္းဆိုတဲ့အမ်ဳိးသမီးက နင္ မမိုက္႐ုိင္းနဲ႔ဆိုၿပီး ၀င္ေျပာပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဆဲဆိုတဲ့ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္က သူ႔ကို ျပန္ေျပာရပါ့မလားဆိုၿပီး မမူမူ၀င္းကို လက္ကကိုင္လာတဲ့ နံပါတ္တုတ္နဲ႔႐ိုက္ပါတယ္။ ဒါကိုျမင္ေတာ့ လူငယ္ေတြက သည္းညည္းခံၿပီး မေနသာေတာ့ပဲ ၀င္ေရာက္႐ုိက္ႏွက္ ထိုးခုတ္မႈေတြ စတင္ျဖစ္ပြားရတာပါပဲ။ ဒီလို႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ေတြျဖစ္ၿပီဆိုေတာ့ ေသနတ္ပါလာပါတယ္။ အခ်က္ေပါင္း(၁၅၀)ေလာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္လို႔ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္က ေျပာပါတယ္။ မိုးေပၚေထာင္ၿပီးပစ္တာ ဟုတ္မဟုတ္ကေတာ့ ေဆး႐ုံမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲ႔ လယ္သမားေတြက သက္ေသခံၾကပါလိမ့္မယ္။ စတင္ဆဲဆိုခဲ့တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္လို႔ ယူဆရသူကေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့ဓားဒဏ္ရာေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သြားရွာပါၿပီ။သူတို႔လက္ခ်က္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းလည္း ရြာသားေတြက ၀န္ခံပါတယ္။ 
အခုဆိုရင္ ရြာသူရြာသားေတြအမ်ားစုက ရြာထဲကို မျပန္ရဲၾကပါဘူး။ငတ္လို႔ လယ္ေျမေတြ ၀င္လုမိတာပါလို႔လည္း က်မကို ၀န္ခံၾကရွာ ပါတယ္။ က်မစကားကိုလည္း နားေထာင္ပါ့မယ္တဲ့။ တစ္ခုပါပဲတဲ့။သူတို႔ရြာထဲ ျပန္၀င္ရင္ မဖမ္းပါဘူး၊အေရးမယူပါဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ အစ္မတာ၀န္ယူေပးပါတဲ့။ က်မ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း ညွိႏႈိင္းၾကည့္ပါေသးတယ္။တာ၀န္ရွိသူေတြက(တိုင္ခ်က္ဖြင့္ထားတာမို႔ ဥပေဒအရပဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာပါတဲ့)။ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ကို ရြာထဲျပန္လာဖို႔ေတာ့ က်မ မတိုက္တြန္းခဲ့ႏိုင္ပါဘူး။
 
ရြာသူရြာသားအမ်ားစုဟာ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္ နက္လာတယ္ ဆိုတာထက္၊ ငတ္သထက္ ငတ္လာၾကတာမို႔ မိမိတို႔ရြာအနီးက ဒီေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းေတြနဲ႔ အသက္ဆက္ၾကဖို႔ဟာ ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

မေန႔ညေနက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဒီေန႔မနက္မွာ က်မတို႔တေတြ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေနရာအထိ သြားေရာက္ခ ဲ့ပါတယ္။ သက္ဆိုင္သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် ညွိႏႈိင္း ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ လံုး၀ေျပလည္ သြားပါၿပီလို႔ေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္မွာ မေန႔ကလို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိး ထပ္မံ မျဖစ္ေပၚေအာင္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ညွိႏႈိင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ က်မသိခဲ့ရသမွ် ျဖစ္စဥ္ကို တင္ျပပါ့မယ္။ဒါေပမယ့္ က်မေျပာသမွ်သာလွ်င္ ဧကန္ျဖစ္ရပ္မွန္လို႔ေတာ့ တစ္ထစ္ခ် မယူဆ ေစလိုပါဘူး။ ဒီ့ထက္ပိုမို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေမးျမန္းစံုစမ္းခြင့္၊ သိရွိခြင့္ရဦးမယ္ဆိုရင္ ဒီ့ထက္ပိုမိုတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါေသးတယ္။


 ဇာတ္လမ္း အစကေတာ့ ၂၀၀၆ခုႏွစ္က၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေန စတင္ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မလက္တိုေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ပေလာင္ေက်း႐ြာအနီးရိွ ေျမလြတ္ ေျမ႐ုိင္းအမ်ားစုနဲ႔ ပိုင္ရွင္ရွိ လယ္ေျမအခ်ဳိ႕ အပါ၀င္ လယ္ေျမဧက (၅၅၀၀)ကို ေရဆိုးစြန္႔ပစ္ေျမာင္း ေဖာ္ဖို႔ဆိုၿပီး တရားမ၀င္

ေဂ်ာ္ဒန္ေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမႈ မေျပလည္ေသး

February 27, 2013

ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ရွိသည့္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုတ႐ံု၌ အလုပ္သမား ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိ ေနသည္မွာ ၁၄ ရက္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေျပလည္မႈ တစံုတရာ မရရွိေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ေတာင္းဆုိေနတာက ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကိုပဲ ေကြ်းဖုိ႔၊ ေဂ်ာ္ဒန္ အလုပ္သမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း တာ၀န္ရွိသူေတြက လူမ်ိဳးေရးခြဲျခား ဆက္ဆံေနတာေတြ ရပ္တန္႔ေပးဖို႔၊ လက္ရွိ လုပ္အားခ လစာ ၁၅၅ ဒီနာ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၁၈ ေဒၚလာခန္႔) က အရမ္း နည္းလြန္းေနလို႔ တလကို ၂၀၀ ဒီနာ ( အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၈၂ ေဒၚလာခန္႔) အထိ တုိးေပးဖို႔ေတြလည္း ပါတယ္” ဟု ေဂ်ာ္ဒန္ ေရာက္ ဆႏၵျပ ျမန္မာ အလုပ္သမား တဦးျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္ဇင္ဦးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ Ramtha ၿမိဳ႕ ဟာဆမ္စက္မႈဇံုရွိ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုတခုျဖစ္ေသာ Centuary Miracle Apparel Mfg. Co.,Ltd ၌ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသား အလုပ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအထိ ဆႏၵျပေနသည္မွာ ၁၄ ရက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာသံ႐ံုး မရွိ၍ အစၥေရးႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ သံ႐ံုးကို ဖုန္းဆက္ အကူအညီ

တရုုတ္က ျမန္မာကိုု စစ္သုုံးယာဥ္ အစီး ၆ဝဝ ေရာင္းေပး

တရုုတ္က ျမန္မာကိုု စစ္သုုံးယာဥ္ အစီး ၆ဝဝ ေရာင္းေပး
===========================

 ဝမ္ေပါင္ နွင့္ ဦးပုုိင္တိုု ့လက္ပန္းေတာင္းေၾကးနီးစီမံကိန္း ေၾကာင့္ ဒုုကၡေရာက္ရတဲ့ လယ္သမားမိဘျပည္သူေတြရဲ့ တိုုက္ပြဲက မၿပီးေသး ခရုုိနီလက္ပါးေစ ျပည္သူရဲေတြ မအူပင္လယ္သမားေတြကိုု မုုိက္ကမ္းစြာ အႀကမ္းဖက္သုုံး၍ နိမ္နွင္းတာေၾကာင့္ ရဲအခ်ိဳ့ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရၿပီး လယ္သမားမ်ား ဒဏ္ရာျပင္းထန္ရသူကိုု ရနွင့္ ေသဆုုံးသူေတြလည္း ရွိေၾကာင္း သတင္းတက္လာေတာ့ ဖားတပုုိင္းငါးတပိုုင္း ဗိုုလ္ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရကိုု အလြန္ေဒါသထြက္မိပါသည္။ 

အခုုလည္း တရုုတ္ က ျမန္မာစစ္တပ္ ကိုုခ်ီးျမွင့္တယ့္ အေနနဲ ့လားေတာ့ မသိ စစ္သုုံးကား အစီး ၆ဝဝ ကိုု ေရာင္းေပးလိုုက္ပါသည္။ ျမန္မာအေနနွင့္ အေနာက္အုုပ္စုုနွင့္ မည္မွ်ေပါင္းစီးဖိုု ့ႀကိဳးစားႀကိဳးစား အာဏာရွင္ စရိုုက္ မေပ်ာက္ေသး ၍ ဇာတိအမွန္ ေပၚလာစၿမဲပါ။ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ေတြနွင့္ တဖြဲ ့ၿပီးတဖြဲ့ အေပၚယံ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သေယာင္နဲ ့တဖြဲ ့ခ်င္းခြဲထုုတ္ၿပီး ျပန္တိုုက္ေနသည္ပင္။ ၂ဝ၁၂ က တည္းက ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ အပစ္ရပ္ထားတဲ့ RCSS/SSA နွင့္ လက္မွတ္ထိုုးၿပိးကတည္းက ယေန ့ထိ တိုုက္ပြဲ ၈ဝ ေက်ာ္ထက္မနည္းရွိခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။ 

တရုုတ္က ေရာင္းေပးတဲ့ စစ္သုုံးကားမ်ားဟာလည္း တိုုင္းရင္းသားျပည္သူေတြကိုု အႏုုိင္က်င့္သည့္ေနရာမွာ သုုံးမွာ ျဖစ္တယ္။ သမတ ဗိုုလ္ဦးသိန္းစိန္ ဥေရာပ သြားေနခ်ိန္နဲ့ အံကိုုက္ စစ္ယာဥ္ ၁ဝဝ ေတာ့ ယမန္ေန့ တနၤလာေန ့(ေဖဖာဝါရီ ၂၅) မူဆယ္ဘက္ကိုု ေရာက္ရွိသြားၿပီဟုု တရုုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ သတင္းရပ္ကြက္ ကေပးပိုု့ လာပါသည္။

အင္ဂြန္ဂ်ာဝါ

သတင္းအျပည့္အစုုံကိုု ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရဳွပါ >>>>>> http://ngunjawa2011.blogspot.com/2013/02/blog-post_27.html

ဝမ္ေပါင္ နွင့္ ဦးပုုိင္တိုု ့လက္ပန္းေတာင္းေၾကးနီးစီမံကိန္း ေၾကာင့္ ဒုုကၡေရာက္ရတဲ့ လယ္သမား မိဘျပည္သူေတြရဲ့ တိုုက္ပြဲက မၿပီးေသး ခရုုိနီ လက္ပါးေစ ျပည္သူရဲေတြ မအူပင္ လယ္သမားေတြကိုု မုုိက္ကမ္းစြာ အႀကမ္းဖက္သုုံး၍ နိမ္နွင္းတာေၾကာင့္ ရဲအခ်ိဳ့ ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ရၿပီး လယ္သမားမ်ား ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ရသူကိုုရနွင့္ ေသဆုုံးသူေတြလည္း ရွိေၾကာင္း သတင္း တက္လာေတာ့ ဖားတပုုိင္း ငါးတပိုုင္း ဗိုုလ္ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရကိုု အလြန္ ေဒါသထြက္မိပါသည္။

အခုုလည္း တရုုတ္ က ျမန္မာစစ္တပ္ ကိုုခ်ီးျမွင့္တယ့္ အေနနဲ ့လားေတာ့ မသိ စစ္သုုံးကား အစီး ၆ဝဝ ကိုု ေရာင္းေပး လိုုက္ပါသည္။ ျမန္မာအေနနွင့္ အေနာက္အုုပ္စုုနွင့္ မည္မွ် ေပါင္းစီးဖိုု ့ႀကိဳးစားႀကိဳးစား အာဏာရွင္ စရိုုက္ မေပ်ာက္ေသး ၍ ဇာတိအမွန္ ေပၚလာစၿမဲပါ။ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ေတြနွင့္ တဖြဲ ့ၿပီးတဖြဲ့ အေပၚယံ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္သေယာင္နဲ ့တဖြဲ ့ခ်င္း ခြဲထုုတ္ၿပီး ျပန္တိုုက္ေနသည္ပင္။ ၂ဝ၁၂ က တည္းက ျပည္ေထာင္စုု အဆင့္ အပစ္ရပ္ထားတဲ့ RCSS/SSA နွင့္ လက္မွတ္ ထိုုးၿပိးကတည္းက ယေန ့ထိ

Wednesday, February 27, 2013

ႏွစ္က်ပ္ခဲြရြာ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ (ရုပ္/သံ)

အခုလ၂၄ရက္ေန.က ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ.နယ္ ႏွစ္က်ပ္ခြဲေက်းရြာ မွာ လ်ွပ္စစ္မီးသြယ္တန္းေရး ကိစၥနဲ. ပတ္သက္ျပီး ေဒသခံ ရြာသားေတြနဲ.ရဲတပ္ဖြဲ.၀င္ေတြအၾကား အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡတခ်ိဳ. ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚညိဳမာသက္ သတင္း ေပးပို.ထားပါတယ္။ (ရိုက္ကူး-ကိုတိုး/အာကာမင္း ICJ)

Copy from - DVB TV News

မအူပင္ၿမဳိ႕နယ္ မလက္တုိေက်းရြာအုပ္စု ယေန႔နံနက္ ျမင္ကြင္းမ်ား

မအူပင္ ျမိဳ႕နယ္ မလက္တိုေက်းရြာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ျပီးေနာက္ ဒဏ္ရာရရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဓာတ္ပုံ

 
မအူပင္ ျမိဳ႕နယ္မလက္တိုေက်းရြာပဋိပကၡမျဖစ္မီျမင္ကြင္း
ဓာတ္ပုံ - CJ Copy from - The Irrawaddy (Burmese Version)

Photo: လုပ္ရက္လိုက္တာ။ လုပ္ရက္လိုက္ၾကတာ.... ဂဠဳန္ေတြကိုယ္စား အသည္းနာ ကမာ႓မေက်ပဲေဟ့....!!!
႐ိုက္နည္းသင္ေပးၿပီး .... ထမင္းရွင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို တကယ္ေစာ္ကားလိုက္ၾကၿပီ 

 Copy from - The Voice Weekly

ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ရိခူးေက်းရြာတြင္ KIA ႏွင့္ အစိုးရတပ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား

 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) ၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ေလွ်ာ့သြားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလာျပီး ယေန႔ နံနက္ ပန္ဆိုင္း (Pangsai) ျမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္ ရိခူး (Yi Hku) ေက်းရြာအနီးတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA ျပည္သူ႔စစ္တပ္ရင္း (MHH) တပ္ခြဲ (၅) တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 
နံနက္ ၁၀ ခ်ိန္တြင္ အစိုးရ တပ္အင္အား ၂၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ MHH (Mungshawa Hpyen Hpung) တပ္ဖဲြ႔မ်ား ရွိသည့္ ေနရာသုိ႔ ရုတ္တရက္ဝင္ ေရာက္လာျပီး လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ လာျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္တပ္မွ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု တပ္ခြဲ (၅) စစ္ဗိုလ္တဦး KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ေျပာသည္။
 
ထိုအစိုးရတပ္မ်ားသည္ ခလရ အမွတ္ ၆၉၊ ခမရ ၂၄၂ တို႔ ျဖစ္ျပီး MHH တပ္ခြဲ(၅)ႏွင့္ နံနက္ပိုင္း နာရီဝက္အၾကာ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲတြင္ အစိုးရဘက္မွ ၂ ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျပီး တရုတ္ေဆးရုံသို႔ သယ္ေဆာင္ သြားေၾကာင္း MHH တပ္ခြဲ ၅ စစ္ဗိုလ္မွ ဆက္ဆိုသည္။ အစိုးရတပ္မွ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဧ။္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံု (႐ုပ္/သံ)


Copy from - irrawaddynews

"၁၇ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္တစ္ဦး ရရွိမည့္ အေမြမ်ားထဲမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၉၅ဝဝ ဖားေအာက္ေတာရသို႔ အၿပီးအျပတ္လွဴဒါန္း"

"၁၇ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္တစ္ဦး ရရွိမည့္အေမြမ်ားထဲမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၉၅ဝဝ ဖားေအာက္ေတာရသို႔ အၿပီးအျပတ္လွဴဒါန္း"


မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္လူငယ္တစ္ဦးက ၎ရရွိမည့္အေမြမ်ားထဲမွ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၉၅ဝဝ ကို ျပင္ဦးလြင္ရွိဖားေအာက္ေတာရသို႔ လွဴဒါန္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ဖ်ာ ဒိုးေက်းရြာရွိ ဖားေအာက္ေတာရ ဗုဒၶတကၠသိုလ္တြင္ အသံုးျပဳရန္ ရန္ကုန္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနအိမ္ႏွင့္ေျမအပါအဝင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ အားလံုးကာလတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း 
၉ဝဝဝ၊ မႏၲေလးျပည္ႀကီးတံခြန္ ပြဲ႐ံုတန္း အေဆာင္ ၂ အခန္း ၃၊ ၂ ထပ္တုိက္ ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ သိန္း ၅ဝဝ ခန္႔တို႔ကိုအၿပီးအျပတ္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

လွဴဒါန္းခဲ့သူ မန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေပါက္စီလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၏ သား ေမာင္ဘုန္းရွင္က ''သံဃာေတာ္ေတြကို ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္တယ္။ ဖားေအာက္ေတာရ အဓြန္႔ရွည္ၿပီး သာသနာဆက္လက္ ျပန္႔ပြားေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ရွိတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎က ယေန႔လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေသာက္စား ေပ်ာ္ပါး ေနမႈမ်ားသည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကမႈ မ်ားရွိေနၾကရာ ယခု အလွဴဒါနမွာ မွန္ကန္သည့္ဘက္ကို ရပ္တည္ျပ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
ဆက္ေျပာသည္။

မန္းၿမိဳ႕ေတာ္ေပါက္စီ ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ျမင့္က ၎၏သားမွာ တစ္ဦးတည္းေသာသားျဖစ္သျဖင့္ ရွာေဖြထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔မွာ ၎ကြယ္လြန္လွ်င္ ေမာင္ဘုန္းရွင္ 

တစ္ဦးတည္းခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သား၏သေဘာဆႏၵအရ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ဦးျမင့္ေအာင္၏ လွဴဒါန္းမႈကို ဖားေအာက္ေတာရမွ ဆရာေတာ္ ကိုယ္တုိင္လက္ခံရယူၿပီး မန္းၿမိဳ႕ ေတာ္ေပါက္စီက ပေဒသာပင္စိုက္ ထူလွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာ သည္။

အဆုိပါ လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့သည့္ ေမာင္ဘုန္းရွင္မွာ လက္ရွိတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဆင့္ျမင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒီ ပလိုမာကို တက္ေရာက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ 

PN-051

Popular Myanmar News Journal

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္လူငယ္တစ္ဦးက ၎ရရွိမည့္အေမြမ်ားထဲမွ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၉၅ဝဝ ကို ျပင္ဦးလြင္ရွိဖားေအာက္ေတာရသို႔ လွဴဒါန္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ဖ်ာ ဒိုးေက်းရြာရွိ ဖားေအာက္ေတာရ ဗုဒၶတကၠသိုလ္တြင္ အသံုးျပဳရန္ ရန္ကုန္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနအိမ္ႏွင့္ေျမအပါအဝင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ အားလံုးကာလတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၉ဝဝဝ၊ မႏၲေလး ျပည္ႀကီးတံခြန္ ပြဲ႐ံုတန္း အေဆာင္ ၂ အခန္း ၃၊ ၂ ထပ္တုိက္ ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ သိန္း ၅ဝဝ ခန္႔တို႔ကိုအၿပီးအျပတ္ လွဴဒါန္း ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

လွဴဒါန္းခဲ့သူ မန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေပါက္စီ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၏ သား ေမာင္ဘုန္းရွင္က ''သံဃာေတာ္ေတြကို ဆက္လက္ ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္တယ္။ ဖားေအာက္ေတာရ အဓြန္႔ရွည္ၿပီး သာသနာဆက္လက္ ျပန္႔ပြားေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ရွိတယ္''ဟု ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎က ယေန႔ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေသာက္စား ေပ်ာ္ပါး ေနမႈမ်ားသည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကမႈ မ်ား ရွိေနၾကရာ ယခု အလွဴဒါနမွာ

မအူပင္ အၾကမ္းဖက္ ျဖိဳခြဲသည္႔ ကိစၥရပ္အား လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေျပာဆို..။

မံုရြာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇

 ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး မအူျမိဳ႕နယ္၊ ပေလာင္ေက်းရြာတြင္ လယ္ယာေျမအျငင္ပြားသည္႔ကိစၥရပ္အား ေသနတ္ျဖင္႔ ပစ္ခတ္ ၍ ျဖိဳခြဲခဲ႔သည္႔အေပၚ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး မံုရြာခရိုင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ယေန႔ ေျပာၾကားပါတယ္..။

“လက္နက္သံုးျပီး အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းတဲ႔ ကိစၥဟာ... ျပႆာနာကို ေျဖရွင္းတဲ႔နည္းလမ္းမဟုတ္သလို ျပည္သူကိုလည္း အနိုင္က်င္႔ ေစာ္ကားရာ ေရာက္ပါတယ္..” ဟု တံုေက်းရြာ သပိတ္စခန္းရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွား သူ ေဒသခံေတာင္သူ တစ္ဦးမွ ေျပာပါတယ္..။

လယ္ယာေျမ သိမ္းဆီးျခင္းခံ ေတာင္သူမ်ားမွ မိမိပိုင္လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ရ ရွိေရးအတြက္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုရာမွ ရဲ၀န္ထမ္း မ်ားႏွင္႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီးေနာက္ ေသနတ္ျဖင္႔ ပစ္ခတ္၍ ဆႏၵျပ လူ

မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ မလက္တိုေက်းရြာ အုပ္စု ၊ ပေလာင္ေက်းရြာတြင္လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား

??? ကူညီပါရေစ ကူညီပါရေစ ဆိုၿပီး ရိုက္ေတာ့မွာလါး ???
မအူပင္က လယ္သမားေတြကို ဘယ္လိုရုိက္ရမယ္ဆိုတာ သရုပ္ျပသင္ေပးေနတာပါတဲ့ဗ်ာ....မိုက္ရိုင္းခ်က္ကေတာ့ ကမ္းကုန္တယ္..ထိခ်င္တဲ့ ေနရာထိပေလ့ေစ ရိုက္သာရိုက္တဲ့
..ခါးမိ - ခါးရိုက္ .... ေဂါင္းမိ -ေဂါင္းရိုက္... ေျခေထာက္မိ - ေျခေထာက္ရိုက္....

Copy from - The Voice Weekly

သမတဦးသိန္းစိန္ေတာ့ မေမ်ာ္လင္႔ဘဲ အငိုက္မိသြားတယ္။ သူတို႔ သိတ္ရွက္သြား

သမတ တည္းမဲ႔ ေဟာ္တယ္ေရွ႕

 
သမတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဆႏၵျပသူေတြ ေဟာ္တယ္ေရွ႔မွာထိတ္တိုက္ တိုးၾကတယ္။

သမတ လူၾကမ္းအဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ဆႏၵျပသူေတြ ေဟာ္တယ္ေရွ႔ ထိတ္တိုက္ေတြ႔တယ္။ သမတရံုး၀န္ၾကီး ဦးစိုးသိမ္းက ဆႏၵျပသူကိုယ္စားလွယ္၂ဦးကို ေခၚေတြ႔ ရွင္းလင္းတယ္။

Ko Nyo,(FB) သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ

၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ျမင္ကြင္းမ်ား


ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရိ ၂၆။

ယေန႔ က်ေရာက္ေသာ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ညေန ၆ နာရီ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔သို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

 
Photo by - The Hot News
အခမ္းအနားတြင္ မြန္ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မြန္စာေပအား ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ ပါဝင္လာေရးအတြက္ အဓိကထား ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ဖယ္ဒရယ္သည္ ခြဲထြက္ေရး မူဝါဒ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အား ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူပူးေပါင္း ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အစိုးရမွလည္း ျပည္သူ အားကိုးႏိုင္ေသာ အစိုးရျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူကလည္း အစိုးရအားကိုးႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
စူးရွ
ဓါတ္ပံု - စူးရွ
သတင္းရင္းျမစ္ - ျမန္မာ့ေခတ္သတင္း

RCSS/SSA အား ရာဇသံခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တိုက္ခိုက္ခံရ

RCSS/SSA အား ရာဇသံခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တိုက္ခိုက္ခံရ
==============================

႐ွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အဖြဲ႕ (RCSS/SSA)အား ၄င္းတို႔ တပ္စခန္း ၂ ခုမွ ဆုတ္ခြာသြားရန္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕တို႕က ဖိ အားေပး တိုက္ခိုက္ ေနသည္ဟု အဖြဲ႕၏ ေျပာခြင့္ရသူ ဗိုလ္မွဴး ဆိုင္းေလာင္စိုင္းက ေျပာပါသည္။

“ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း မိုင္းတံုျမိဳ႔နယ္မွာ ရွိတဲ့ အေရွ႔ အလယ္ပိုင္းတိုင္းရဲ့ အေျခခ် စစ္ဗ်ဴဟာ တခုနားေပါ့ဗ်ာ၊ အဲဒီနားမွာ ရွိတဲ့ မိုင္းထားၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွာ တေနရာ၊ ျပီးေတာ့ ဟိုမိန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွာ တေနရာ အဲဒီက က်ေနာ္တို႔ စခန္း၂ခုကို ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႕ မိုင္းထား ဗ်ဴဟာမွဴးက ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕ မွာ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား ထားတယ္။ ႏွဳတ္ျဖင့္နဲ႕လဲ ေျပာလာတယ္။ ေျပာ ျပီးတာနဲ႔ ေနာက္ေန႔ ေဖေၚ၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႕မွာ တပ္အင္အားနဲ႕ လာၿပီး စတင္ တိုက္ခိုက္ေတာ့တာပါဘဲ။” ဟု ဆိုပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီက၂၅ ရက္ေန႕တြင္ အစိုးရ အေ႐ွ႕ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ခလရ ၆၆ တပ္ဖြဲ႕တို႕သည္ ခို လံ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ခိုအြတ္ ေက်း႐ြာသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ RCSS/SSA နယ္ေျမခံ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၁၀ မိ နစ္ခန္႕ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယင္းတိုက္ပြဲ၌ အစိုးရဖက္မွ (၅) ဦး က်ဆံုးခဲ့သည္ဟု RCSS ဖက္ကဆို ပါသည္။

အစိုးရ မိုင္းထား ဗ်ဴဟာမွဴးသည္ RCSS/SSA ၏ မိုင္းထားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ လြယ္မြတ္- နံလန္ေတာင္ေက်ာ႐ိွ နယ္ေျမခံတပ္ စခန္း ႏွင့္ ဟိုမိန္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ လြယ္လန္း ေတာင္ကုန္း၌ ႐ိွသည့္စခန္းတို႕ကို လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၈) ရက္ေန႕ ေနာက္ဆုံး ထား ျပီးဆုတ္ခြာေပးရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ စာေရး အေၾကာင္းၾကား ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယင္းေနရာကို ဆုတ္ခြာ ေပးျခင္း မျပဳပါက တပ္အင္အားျဖင့္ လာေရာက္ တိုက္ခိုက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ ဘက္မွ ေျပာသြား ခဲ့သည္ဟု ဗုိုလ္မွဴး ဆိုင္ေလာင္စိုင္းက ဆိုပါသည္။ ဤသုိ႕ေၾကာင့္ RCSS/SSA ဥကၠဌ ႐ြတ္ဆစ္မွ သမၼတ ထံ လိပ္မူၿပီး ယေန႕ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲကို အေၾကာင္းျပဳျပီး စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႕ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

“ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ရ႐ိွထားတဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား အတိုင္း အစိုးရဘက္မွ လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႕၊ အကယ္၍တိုက္ပြဲ ေတြ ဆက္ ျဖစ္ပြားေနပါက ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ထိခိုက္ေစတယ္။ အဲဒီ အဆိုပါတဲ့ စာတေစာင္ကို က်ေနာ္တုိ႕ဥကၠဌက သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ လိပ္မူၿပီး ဒီေန႕ ေပးပို႕လိုက္ပါတယ္။” ဟု ဆိုပါသည္။

RCSS/SSA ဘက္မွ အစုိးရ တပ္ဖြဲ႕၏ ရာဇသံအတိုင္း တပ္ဆုတ္ေပးေရးကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်မွတ္ရေသးေၾကာင္း ဆိုပါ သည္။ RCSS/SSAသည္ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ျပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ေရရွည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရရွိေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

RCSS/SSA နွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕တုိ႕ သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရရွိ ခဲ့ပါသည္။ ရရွိေသာ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားထဲ၌ ႐ွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း႐ိွ မိုင္းထားၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ RCSS ၏ ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္ ထား ႐ိွရန္ႏွင့္ ဟိုမိန္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဖြံ႕ၿဖိဳ႕ေရး အထူးဇုံ ေနရာအျဖစ္ ထား႐ိွရန္ သေဘာတူ ခဲ့ပါသည္။
ဤကဲ့သို႕ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ႐ိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ RCSS/SSA ဘက္မွ အေျခခံ စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဤ သည္ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး အစိုးရသည္ ၄င္းေနရာမွ ဆုတ္ခြာေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

႐ွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အဖြဲ႕ (RCSS/SSA)အား ၄င္းတို႔ တပ္စခန္း ၂ ခုမွ ဆုတ္ခြာသြားရန္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕တို႕က ဖိ အားေပး တိုက္ခိုက္ ေနသည္ဟု အဖြဲ႕၏ ေျပာခြင့္ရသူ ဗိုလ္မွဴး ဆိုင္းေလာင္စိုင္းက  ေျပာပါသည္။

“ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း မိုင္းတံုျမိဳ႔နယ္မွာ ရွိတဲ့ အေရွ႔ အလယ္ပိုင္းတိုင္းရဲ့ အေျခခ် စစ္ဗ်ဴဟာ တခုနားေပါ့ဗ်ာ၊ အဲဒီနားမွာ ရွိတဲ့ မိုင္းထားၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွာ တေနရာ၊ ျပီးေတာ့ ဟိုမိန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွာ တေနရာ အဲဒီက က်ေနာ္တို႔ စခန္း၂ခုကို ႐ုပ္သိမ္း ေပးဖို႕ မိုင္းထား ဗ်ဴဟာမွဴးက ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕ မွာ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား ထားတယ္။ ႏွဳတ္ျဖင့္နဲ႕လဲ ေျပာလာတယ္။ ေျပာ ျပီးတာနဲ႔ ေနာက္ေန႔ ေဖေၚ၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႕မွာ တပ္အင္အားနဲ႕ လာၿပီး စတင္ တိုက္ခိုက္ ေတာ့တာပါဘဲ။” ဟု ဆိုပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီက၂၅ ရက္ေန႕တြင္ အစိုးရ အေ႐ွ႕ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ခလရ ၆၆ တပ္ဖြဲ႕တို႕သည္ ခို လံ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ခိုအြတ္ ေက်း႐ြာသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္


စစ္လက္နက္မ်ား အတြက္ က်ပ္ ဘီလီယံ ၆၀၀ သုံးမည္

 
ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္အျဖစ္ ေငြက်ပ္ဘီလီယံ တေထာင္ေက်ာ္ ေတာင္းခံ ထားသည့္အနက္မွ စစ္လက္နက္၊ ေလယာဥ္၊ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ စက္ရုံမ်ား၏ စက္ကိရိယာမ်ားအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၆၀၀ နီးပါး အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီက ရရွိထားေသာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ စာရင္းဇယား အရ သိရွိရသည္။

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္အျဖစ္ ေငြက်ပ္ ၁၀၆၇ ဒသမ ၃၇ ဘီလီယံ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ ၄၉၂ ဒသမ ၉၈ ဘီလီယံ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ကာ လက္နက္၊ ေလယာဥ္၊ သေဘၤာမ်ားအပါအ၀င္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒတ္စမြန္တူးတူးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆုံ...


 
ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေတာင္အာဖရိက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒတ္စမြန္တူးတူးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ဟာ ဒီကေန႔ညေန ၃ နာရီ အခ်ိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေနအိမ္မွာ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကပါတယ္။

အသက္ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္ ရွိတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒတ္စမြန္တူးတူးဟာ ေတာင္အာဖရိက အသားအေရာင္ ခဲြျခားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ကာလအတြင္း အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ

ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ အေရးပါမႈ...

Needs of Ethnic Conference in Myanmar
Copy from -Jade Land

၂၀၁၅ မွာ ျမန္မာ့သစ္ေတာ လုံးဝေပ်ာက္သြားနုိင္တယ္

(ဓာတ္ပုံ - ေလာအယ္စုိး)

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပၚေပါက္ေရး အဆင္မေျပေသးေပမယ့္ အင္မတန္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေနတ့ဲ က႑တခု ရိွပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးပါပဲ။
 
ျမန္မာျပည္က သစ္ေတာေတြ "ျမန္နႈန္းျမင့္ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးေန" တယ္လုိ႔ ဒီကေန႔ ေၾကးမုံသတင္းစာ ေဆာင္းပါး တပုဒ္မွာ ေရးထားပါတယ္။

(မူရင္းေဆာင္းပါးကုိ ဒီမွာ ဖတ္ပါ)

ရန္ကုန္-မနၲေလး မိုင္ေလးရာခန္႔ အကြာအေဝးမွာ နားခိုစရာအရိပ္ မရိွ၊ သစ္ေတာ ေျပာင္တလင္းခါ ေနတယ္လုိ႔ ေဆာင္းပါးကုိ အစခ်ီ ေရးထားပါတယ္။

၂ဝ၁၁ မွာ ႏုိင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ၄၉ % ရိွခ့ဲတယ္၊ တႏွစ္အၾကာမွာ ၉ % က်ဆင္းသြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

"၂ဝ၁၅ ခုနွစ္တြင္ သစ္ေတာ သစ္ပင္ လုံး၀ မခုတ္ရ ဆုိမည့္ ဥပေဒမွာ ခုတ္စရာမရိွေတာ့၍ အလုိအေလ်ာက္ တည္မည့္သေဘာရိွေနပါသည္" လုိ႔ ေဆာင္းပါးမွာ သုံးသပ္ထားပါတယ္။
ဆက္စပ္
သစ္အေရာင္းအဝယ္ ႏိုင္ငံအက်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္

သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာဝတီ

SSPP/SSA ႏွင္႔ တိုက္ပြဲ အစိုးရတပ္ ၃၀ ခန္႔ေသ


 
26 FEBRUARY 2013

 ေဖေဖၚဝါရီ လေႏွာင္းပိုင္းအတြင္း သ်ွမ္းၿပည္ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ တိုက္ပြဲ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၿဖစ္ပြားရာမွာ အစိုးရတပ္ ဘက္ အေယာက္ သံုးဆယ္ထက္မနည္း ေသဆံုးေၾကာင္း နီးစပ္သည္႔ အသိုင္းအဝိုင္းက  ေၿပာပါသည္။

"တိုက္ပြဲကေတာ ၂၂ ရက္ေန႔တုန္းက ေတာ္ေတာ္ ၿပင္းထန္တယ္။၂၃ ရက္ေန႔တုန္းကေတာ႔ ဒဏ္ရာရတဲ႔ လူေတြနဲ႔ အေလာင္းေတြကို ၿပန္ေကာက္ၾကတယ္ေလ။ ဗမာတပ္ဘက္က အေယာက္သံုးဆယ္ ထက္ မနည္းေသတယ္" - ဟု အမည္မေဖၚလိုသည္႔ ေဒသအတြင္း ၿပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္တဦးက ေၿပာပါသည္။

၂၄ ရက္ေန႔က လြယ္ႏုိ္င္းရြာဘက္သို႔ ၿမန္မာ စစ္တပ္မွ ပစ္ေသာ ၆၀ မမ လက္နက္ၾကီးမွာ မေပါက္ကြဲ ရွိေနရာ၊ ညပိုင္း ရြာသားမ်ား ယာမီးရွဳိ႕စဥ္ အဆိုပါက်ည္ မီးေလာင္ကြ်မ္း ေပါက္ကြဲသၿဖင္႔ ထိုည၌ ၿမန္မာစစ္တပ္ ဘက္မွ တဘက္တည္း တညလံုး ဒရစပ္ပစ္ခတ္ ေနေၾကာင္း ရြာသားမ်ား ေၿပာၿပခ်က္

Tuesday, February 26, 2013

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ယေန႔နံနက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႕ ထြက္ခြာ


ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေတာက္အကူ ျပဳနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) မွ ဦးဘိုေသာင္း (ဥကၠဌ/အဖြဲေခါင္းေဆာင္)၊ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ (ဒုဥကၠဌ/ဒုအဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္)၊ ဦးျမင့္သိဏ္း (အတြင္းေရးမွဴး /ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ)၊ ရဲေဘာ္ထြန္းေအာင္ေက်ာ္(အလုပ္အမႈေဆာင္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး တာ၀န္ခံ) တို႕ေခါင္းေဆာင္းျပီး နိုင္ငံတကာဌာနခြဲမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း(၁၀)ဦး ပါဝင္သည့္ အဖြဲသည္ ယေန႕နံနက္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ မဲေဆာက္ျမိဳ႕မွ တဆင့္ ျမဝတီ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႕ထြက္ခြာလာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သတင္း/ဓာတ္ပံ ု ကုိေဇာ္သူရ ( မဲေဆာက္ )
 
Copy from - Popular Myanmar News Journal

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေရႊေၾကာ ရွာေဖြေတြ ႔ရွိေၾကာင္း သတၲဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေအာင္က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Copy from - Don Nyo Gyi,(FB)

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူမ်ားအား သိန္းစိန္စစ္တပ္မွ ဗံုးေထာင္ၾကိဳဆို

ရက္စက္ပါေပကြယ္

 ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူ။ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အစိုးရစစ္တပ္မွ မိုင္းေထာင္လုပ္ၾကံ
 
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရႏွင္႔ မင္းေအာင္လွိဳင္ ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ မ်ားႏွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားေၾကာင္း/သည္ ဟုဆိုကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္ ေနေသာ္လည္း ဤ အခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင္႔ အမ်ားျပည္သူမ်ား အား လိမ္ညာ လည္႔ဖ်ားေန ျခင္းတာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ဤဗီဒီယိုဖိုင္ က ပိုမိုေပၚလြင္ (ထင္ရွား) ေအာင္ သက္ေသျပလိုက္ပါတယ္။


 ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူ (ေဆာင္ရြက္သူ)၊ လက္နက္မဲ႔ (ဗမာလူမ်ိဳး) ျပည္သူေတြ (ကိုေနမ်ိဳးဇင္ တို႔ အဖြဲ႔)ေတြ ကိုေတာင္ ဒီလို မိုင္းေထာင္(လုပ္ၾကံ)တယ္ဆိုေတာ႔ ေဒသခံ ကခ်င္ ရြာသားေတြကို အဲ႔ဒီ ဦးသိန္းစိန္စစ္တပ္ က ဘယ္လိုဆက္ဆံ မယ္ဆိုတာ ကိုေတာ႔ ေတြး ေတာင္ မေတြး၀ံ႔ စရာ....။

 ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္သူေတြ ကို ဒီလိုမိုင္းထာင္ လုပ္ၾကံတဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ပါးစပ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားပါတယ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ လို႔ထြက္ တဲ႔(တဖြဖြေျပာေနတဲ႔) စကားကို ဘယ္အခ်က္ ကိုေထာက္ျပီး ယံုၾကည္ရမွာ လဲ......????????
(video-ေနမ်ိဳးဇင္)
 
Copy from - Lachid Kachin

မ်က္ရည္ဝဲစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပီတိပီတိ အခမဲ့ေဆးခန္းမွ မ်က္ရည္ဝဲစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပီတိလည္းျဖစ္ သနားစရာလည္း ျဖစ္ရမယ့္ ေမြးရက်ိဳးနပ္မယ့္ ကေလးတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း

အမ်ားအားျဖင့္ မိဘေမတၱာကိုဘဲ စာဖြဲ႔ၿဖစ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ခေလးငယ္တို႔ရဲ႕ မိဘအေပၚ တြယ္တာ ျမတ္နိုးမႈ႔ ကေတာ့ ထင္သာျမင္သာ မရွိေပမယ့္ ေတြ႕ေတြ႕ေနရပါတယ္ အဲ႔ဒီအထဲက တစ္ခုပါ ။ မိခင္အေပၚ သိပ္အလိုက္သိရွာတဲ႔ ခေလး တစ္ေယာက္ပါ ။

ပါတ္ဝန္းက်င္ ခ်စ္ေအာင္လဲ ေနတတ္ပါတယ္ ေဆးခန္းကို သူတို႔သားအမိ ေရာက္လာတိုင္း လမ္းစရိတ္ေတာင္ ျပည့္စံုေအာင္ ပါမလာနိုင္ပါဘူး ။ လိုအပ္လို႔ ပုလင္းခ်ိတ္ ရေတာ့မယ္ဆို အနည္းဆံုး သံုးနာရီေလာက္ ၾကာတတ္ပါတယ္ ။ ပုလင္းခ်ိတ္ထားရတဲ႔ မိခင္အေပါ့အေလး ကိစၥကစ ဂရုတစ္စိုက္ ျပဳစုေနတဲ႔ ခေလးကို ပါတ္ဝန္းက်င္က ဘဝတူလူနာေတြ သူနာျပဳေတြက သတိထား မိလာေတာ့ ခေလးကို သနားစိတ္ ဝင္လာျပီး ခေလးတြက္ မုန္႔ေလးေတြ အစာေျပစ ားစရာေလးေတြ တတ္နိုင္သေလာက္ ေပးၾကေ ကြ်းၾကပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ခေလးအေနနဲ႔ သူကုိယ္တိုင္ ဆာေလာင္ေနေပမယ့္ သူ႔မိခင္ နိုးလာတဲ႔အထိ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းေနၿပီး အေမဗိုက္ဆာမွာ စိုးလို႔ ဆိုျပီး အေမ့ကို တယုတယခြံ႕ေကြ်းျပီး က်န္တဲ႔တစ္ဝက္ကိုမွ စားတတ္တဲ႔ ခေလးတစ္ေယာက္ကို `ပီတိ´အခမဲ႔ ေဆးခန္းရဲ႕ ေန႔ရက္ေတြထဲမွာ သတိတယ မွတ္မိေနပါတယ္ ။
From:[_ Piti Charity Dispensary _]
(ေမာင္ေက်ာက္ခဲ အဖြဲ႔)


Copy from - Myawady News

တိုက္ပြဲရပ္ရန္ သမၼတ ညွြန္ျကားေသာ္လည္း SSPP/SSA နယ္ေျမ၌ တိုက္ပြဲ ဆက္ျဖစ္ေနဆဲ

26 February 2013

ယခင္အပတ္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သွ်မ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး  ေကာင္စီနွင့္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္အျကား တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန့္ရန္ စေနေန့ကသမၼတ ထပ္ညွြန္ျကားေသာ္လည္း တိုက္ပြဲ ျကိုျကား ျဖစ္ေနေသးေျကာင္း သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ သမၼတျကီးထံ SSPP/SSA မွ အခ်က္ ၆ ခ်က္ပါ စာတေစာင္ ေပးပို့လိုက္ျပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာအစိုးရ ၏ စစ္တပ္မ်ား တပ္ဆုတ္မည့္ဟန္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေနေသာ္လည္း  တကယ္ တပ္ဆုတ္မည့္ဟန္ မဟုတ္ဘဲ စစ္ေရးဗ်ူဟာအရ မ်က္လွည့္ေနျခင္း ျဖစ္နိုင္ေျကာင္း သွ်မ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီမွ အျကီးအကဲတဦးက ေျပာသည္။

“ေသာျကာေန့က သမၼတျကီးဆီ စာပို့ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ရမခ တိုင္းမႉးက သူတို့လူ အေလာင္း ေတြကို ျပန္ေကာက္ မွာမို့လို့ ျခံုခို တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပုဖို့ က်ေနာ္တို့ လားရွိုး ရံုးထိုင္တဲ့ အရာရွိကို အေျကာင္းျကား လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူနာဘဲ ေကာက္ဖို့ မဟုတ္ဘူး၊ တပ္စခန္းနားကို ခ်ဉ္းကပ္ဖို့လာေနတာ လဲေတြ့ရတယ္။ မိုင္းရႉးျမို့နယ္ မိုင္းေအာတ္ ဘက္လဲ စကခ ၂ လက္ ေအာက္ခံ တပ္ေတြက အင္းအားျဖည့္ လႈပ္ရွားေနတာေတာ့ ေတြ့ရတယ္။ အခု ဝမ့္လြယ္ရြာ အနီးဘက္မွာ စစ္ေရးတင္းမာမႈ ပိုမ်ားလာေနတယ္။

ေခါင္းျဖတ္ အသတ္ခံရသည္႕ အမ်ိဳးသမီးကို ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုေသာ သတင္း မွန္ကန္မႈ မရွိ

February 26, 2013

ၿဖဴးၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ေခါင္းျဖတ္အသတ္ ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးကို မည္သူမည္ဝါ ၿဖစ္ေႀကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီဆိုသည္႕ သတင္းမွာ မွန္ကန္မႈ မရွိပဲ စံုစမ္းေနဆဲသာ ၿဖစ္ေႀကာင္း ၿမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ ၊ မွူခင္းဌာနမွ ဒုတိယ ရဲမွဴးၾကီး တစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

ခ်စ္သူမ်ားေန႔တြင္ လည္လွီး အသတ္ခံရေသာ မိန္းကေလးမွာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ၿဖစ္ေႀကာင္း facebook လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ ပ်ံ႕ ႏွံေနၿခင္း ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အတည္ၿပဳ ေမးၿမန္းရာတြင္ ဒုတိယ ရဲမွဴးႀကီး က အထက္ပါ အတိုင္းေၿပာႀကားသည္။

“ခုထက္ထိ လူသတ္ တရားခံကို မေျပာနဲ ့ေသသူရဲ႕ အမည္ကို ေတာင္ စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္နိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ေသခ်ာတာ ကေတာ ့တရားခံကို မမိ ေသးပါဘူး” ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၁၁

ဆင္းရဲတဲ႔ တိုင္းျပည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ကို အျမင္႔ဆံုး သံုးစြဲၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင္႕လည္း ဆင္းရဲတြင္းက မတက္ႏိုင္ၾကဘူး။

Ter Tee ,အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ

(၁၉၆၃ - ၁၉၉၄) ကာလ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမွဳ ကိုု စိတ္ဝင္စားသူေတြ ျပန္ဖတ္နိုုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

Memoir: Kachin Peace Efforts (1963 - 1994)


Copy from - ngunjawa

ျမန္မာမ်ား၊ ေခြးမ်ား မ၀င္ရ

 
"အစ္ကိုႀကီးေရ.. သတင္းထူးပါတယ္၊ သတင္းထူး" လို႔ ေအာ္ၿပီး မနက္ေစာေစာႀကီး ေရာက္လာသူ ကေတာ့ တပည့္ေက်ာ္ ေမာင္ဆိတ္သိုးေပါ့ခင္ဗ်ာ။

"မင္းကလည္းကြာ၊ အခုမွ အိပ္ရာထစ ရွိေသးတယ္။ ငါက က်န္းမာေရး ဂ်ာနယ္ထုတ္တာ။ ဘာ သတင္းထူးမွ မလိုဘူး။ သတင္းဂ်ာနယ္ေတြသာ အဲဒီ မင္းသတင္းထူးသြားေပးလိုက္"ဆိုၿပီး ေျပာလိုက္ေတာ့ ေမာင္ဆိတ္သိုးက မ်က္ႏွာငယ္ေလးနဲ႔

"ဒီသတင္းက အစ္ကိုႀကီးလက္နဲ႔ေရးမွ ရမွာ။ သတင္း ဂ်ာနယ္ေတြသြားေပးရင္ ထူးမျခားနား ဇာတ္ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ အားကိုးတႀကီးလာခဲ့တာ။ ၿပီးေတာ့ဒီကိစၥက အေရးႀကီးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူမ်ဳိးကို ေစာ္ကားတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ေနလို႔" အဲဒီလို ေမာင္ဆိတ္သိုးပါးစပ္က မေျပာစဖူး ေျပာလိုက္ေတာ့ မာေဂ်လည္း မ်က္စိက်ယ္သြားတယ္။

ဒါနဲ႔ "ကဲ ဆိုစမ္းပါဦး၊ မင္းရဲ႕ကိုယ့္လူမ်ဳိးကိုေစာ္ကားခံရတဲ့ကိစၥႀကီး။ ငါတို႔လူမ်ဳိးက အေစာ္ကားခံေန ရတာၾကာပါၿပီ"

"ဒီလိုဗ်၊ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံထဲကို ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အေတာ္လာၾကတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ကိုရီးယားေတြ၊ ယိုးဒယား ေတြ၊ ဂ်ပန္ေတြက မဟုတ္မဟတ္ေတြ လုပ္ေနတာေတြ႕လို႔။ သူတို႔က ဒီမွာ အိမ္ႀကီးႀကီး တစ္လံုး ငွားတယ္ဗ်ာ။ ၿပီးရင္ သူတို႔ဆီကလာတဲ့ တိုးရစ္ေတြအတြက္ အခန္းေတြ ဖြဲ႕ၿပီး ငွားစားတယ္။ သူတို႔႐ံုး က သူတို႔လူမ်ဳိးစကားျပန္နဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေလွ်ာက္လည္တယ္ဗ်ာ။ သူတို႔လူမ်ဳိး ဖြင့္ထားတဲ့ ဆိုင္ေတြမွာ စားတယ္။ ေနာက္ဆံုးမေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ သူတို႔ ယိုခဲ့တာေတြပဲ  က်န္ခဲ့ေတာ့တယ္"

"အဲဒါက ဟိုတယ္ခရီးတို႔၊ အခြန္ဦးစီးတို႔၊ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္႐ံုးတို႔နဲ႔ ဆိုင္တယ္ ထင္တာပဲ။ ျပည္တြင္းက တိုးဂိုက္လို႔ ေခၚတဲ့ ခရီးသြားလမ္းၫႊန္ေတြကိုေတာ့ ဟိုလိုမ၀တ္ရ၊ ဒီလိုမ၀တ္ရ၊ ဟိုအခြန္ေဆာင္၊ ဒီစည္းကမ္း လိုက္နာနဲ႔၊ ျပည္ပကေန ျပည္တြင္းကို တရားမ၀င္ လာလုပ္ေန တဲ့သူေတြကိုေတာ့ ဖမ္းဖို႔ ဆီးဖို႔၊ အေရးယူဖို႔ ဘာဥပေဒမွမရွိဘူး ထင္ပါတယ္ကြာ။ ဗိုလ္တေထာင္ဘိုးဘိုးႀကီးနတ္ကြန္းမွာ  ယိုးဒယား တိုးဂုိက္က သူ႔လူမ်ဳိးေတြကို ဘိုးဘိုးႀကီးပြဲတင္ေပးေနတာေတာင္ ငါ ေတြ႕ဖူးတယ္။ ေအာင္မယ္ တာ၀န္က်

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလွမ္းေ၀းေနဆဲ..

25 February 2013
သွ်မ္းျပည္အတြင္း သမတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတပ္၏ ထိုးစစ္ကို SSA/SSPP တပ္ဖဲြ႔ ခုခံဆင္ႏြဲ

 

Copy from -Chrry Tai

ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ(၁) တပ္ရင္း(၁၀) ခ်ီေဖြ-ေလာ့ေခါင္ေဒသ တြင္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္

ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ(၁) တပ္ရင္း(၁၀) ခ်ီေဖြ-ေလာ့ေခါင္ေဒသ တြင္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္

February 25,2013 by Kachin net 

ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ(၁) တပ္ရင္း(၁၀) စခန္းထိုင္ေသာ ေလာေခါင္ကုန္းကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အင္အား(၄၀၀)ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ျပည္သူ႔႔စစ္အင္အား(၃၀၀)ခန္႔ စုစုေပါင္းအင္အား (၇၀၀)ခန္႔ျဖင့္ ဒီမနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္မွစတင္ၿပီးထိုးစစ္ဆင္ေနသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။ 

ေလာ့ေခါင္ခရိုင္ ေမွာ္ေဂ်ာ္ေက်းရြာ မွ ရြာသူရြာသား ၁၀၀ ခန္ ့မွာ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ား ရြာအတြင္းသို ့ လက္နက္ႀကီး ၆၀ မမ မ်ားျဖင့္ ပစ္ထည့္ေနေသာေႀကာင့္ ေဘးလြတ္ရာသို ့ေျခဦးတည့္ရာ ထြက္ေျပးေနရေႀကာင္း ႀကားသိရသည္။ 

အဆိုပါ ခ်ီေဖြ ေလာ့ေခါင္ ေဒသ သို ့ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းမွစ၍ ေလယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳကာ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္နက္ရိကၡာ ျဖည့္တင္းေနခဲ့ျပီး အစိုးရတပ္မ်ား၏ ေရွ ့တန္းစခန္းမ်ားသို ့ ေဒသခံမ်ားအား အသုံးျပဳကာ အတင္းအႀကပ္ ေပၚတာအျဖစ္ ေခၚေဆာင္ကာ ပို ့ေဆာင္ေစခဲ့ေႀကာင္းသိရိွရသည္။

KIA Masat (1) Dap Ba, Masat (10) Dap Dung ginra Lawhkawng Ginwang, Tsu Si mare na KIA shawng lam post hpe 2013 February (23) ya jahpawt hkying (9:00)am aten ram hta Myen Asuya Hpyen Dap ni hte dai ginra na B.G.F, Pi Tu Tsit (P.TT.Ts) ni pawng hpawm nna htim gasat wa ai majaw gasat poi byin ai lam hpe chye lu ai.

Saw Law hte Lang Yang lapran na KIA Masat (10) Dap Dung Shawnglam Post de mung Myen Asuya Hpyen Dap, B.G.F, P.T.Ts ni pawng hpawm nna htim gasat lung wa ai majaw laja lana gasat poi byin ai lam hpe chye lu ai.

Lawhkawng Ginwang, Myaw Jaw mare hta shanu nga ai mung shawa htinggaw (100) ram gaw dai Myen Asuya Hpyen Dap pawng hpawm hpyen hpung ni kaw nna mare kata de Sinat Kaba 60MM gap sharu bun ai majaw ya aten mare masha ni dumbri dumbra hprawng yen hkawm nga ai lam hpe chye lu ai.  

Ndai Chihpwi hte Lawhkawng ginwang hta Myen Asuya Hpyen Dap ni lai wa sai February shata praw kaw nna Helicopter hte lang hte lang machyu pala, sinat laknak ni htaw lahka nga ding yang re hte dai buga ginra na mung shawa ni hpe machyu pala hte malu masha ni hpe Myen Asuya ni a shawnglam post ni de atik anang gun sa shangun nga ai re hpe chye lu ai.

February 25,2013 

 ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ(၁) တပ္ရင္း(၁၀) စခန္းထိုင္ေသာ ေလာေခါင္ကုန္းကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အ င္အား(၄၀၀)ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ျပည္သူ႔႔စစ္ အင္အား(၃၀၀)ခန္႔ စုစုေပါင္း အင္အား (၇၀၀)ခန္႔ျဖင့္ ဒီမနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္မွ စတင္ၿပီး ထိုးစစ္ဆင္ေနသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

ေလာ့ေခါင္ခရိုင္ ေမွာ္ေဂ်ာ္ေက်းရြာ မွ ရြာသူရြာသား ၁၀၀ ခန္ ့မွာ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မ်ား ရြာအတြင္းသို ့ လက္နက္ႀကီး ၆၀ မမ မ်ားျဖင့္ ပစ္ထည့္ ေနေသာေႀကာင့္ ေဘးလြတ္ရာသို ့ေျခဦးတည့္ရာ ထြက္ေျပး

စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီမယ့္ ICRC ၾကက္ေျခနီ ကား ၃ စီး လွည့္ျပန္ရ

laiza-refugees-camp305
KIO စစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ လုိင္ဇာၿမိဳ႕အနီးက ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္
Photo : RFA/ Nyein Nyein Pyae
 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (ေကအိုင္ေအ) ဌာနခ်ဳပ္ရွိတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕အနီးက စစ္ေျပးဒုကၡသည္ စခန္းေတြအတြက္ ေဆးဝါးနဲ႔ ရိကၡာပစၥည္းေတြ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕ ICRC ကား ၃ စီးကို ေဒသခံ အစိုးရတပ္ေတြက တားဆီးတာေၾကာင့္ အဲဒီကားေတြ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခဲ့ရတယ္လို႔ ကခ်င္ဒုကၡသည္ စခန္းတာ၀န္ခံေတြက ဒီကေန႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။
 
လုိင္ဇာၿမိဳ႕အ၀င္ မိုးနဲေခ်ာင္းကို ျဖတ္ေဆာက္ထားတဲ့ တံတားအနီးမွာ ေကအိုင္ေအတပ္ေတြက ေထာင္ထားတဲ့ မိုင္းေတြရိွတာေၾကာင့္ အဲဒီတ၀ိုက္မွာရိွတဲ့ အစိုးရတပ္ ခလရ ၂၄၀ က လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ မယူေပးနုိင္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေကအိုင္အိုအဖဲြ႕က အဲဒီေနရာမွာ သူတို႔ေထာင္ထားတဲ့ မိုင္းေတြမရိွေၾကာင္း ျငင္းဆိုပါတယ္။
 
လွည့္ျပန္သြားတဲ့ ICRC ကား ၃ စီးမွာ နုိင္ငံျခားသား ၃ ဦးအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၉ ဦးပါတယ္လို႔သိရၿပီး၊ အခုလို ICRC ကားေတြ လွည့္ျပန္သြားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ICRC ရံုးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ ဒီကေန႔ ရံုးပိတ္ရက္ျဖစ္တာေႀကာင့္ ေျဖၾကားခြင့္ရိွသူေတြ ရံုးကိုမလာေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။
 
Copy from - rfa.org/

“ပိုး”

 
“ပိုး” ဆိုသည့္ အမည္နာမသည္ အင္မတန္ ႏူးညံ့လွပ ခ်စ္စဖြယ္ ေခၚယူထိုက္ေသာ အမည္နာမ ဟု ထင္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းထင္ျမင္ခ်က္သည္ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွား ေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းကား တစ္ေန႔ေသာအခါက ကၽြန္ေတာ့္ထံသို႔ ေရးလက္စစ ာပိုဒ္ေလးတစ္ခု ေရာက္႐ွိလာသည္။
 
ယင္း စာပိုဒ္မွာ ပုဂံေညာင္ဦး ေရ႐ွားပါးမႈ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖ႐ွင္းကူညီ ေဖးမမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ပုဂံေညာင္ဦး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ပုပၸါး နယ္ေျမမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ လူမႈေရးအဖြဲ႔သားမ်ားထဲမွ ကိုထြန္းထြန္းဝင္း (ခ) ပန္းသီးမွ ေရးသားထားခဲ့ေသာ စာပိုဒ္ကေလးပင္ျဖစ္သည္။
 
ထိုစာပိုဒ္ေလးအား ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္သို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)အတြက္ တင္သြင္းထားေသာ အေရးေပၚလူနာ တင္ယာဥ္ ထုတ္ယူေရး ကိစၥရပ္အတြက္ မသြားေရာက္မီ ကိုပန္းသီးမွ ကၽြန္ေတာ့္အား ေပးထားခဲ့ေသာ ေရးလက္စ စာပိုဒ္ကေလးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ယင္းစာပိုဒ္မွာ - ‘ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မုိးနည္း ေရ႐ွားပါးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေျမြကိုက္ခံ ရေသာ လူနာအေရအတြက္မွာ

Monday, February 25, 2013

ျမန္မာျပည္ရွိ ေပၚတူဂီဒဂၤါး (တန္ဖိုး - ကန္ေဒၚလာ ၄.၂ သန္း)

 
 Ads.com.mm မွ ေတြ႔လိုက္လို႔ပါ။ ေပၚတူဂီတို႔ ျမန္မာျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္ ႏွစ္ျမွဳပ္ခဲ့တဲ့ ေပၚတူဂီ သေဘၤာမွ ရရွိခဲ့ ဒဂၤါးလို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေခတ္ကာလက ၁၆ ရာစု (၁၈၆၈ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္) ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ကာလေပါက္ေစ်း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၂ သန္းနဲ႔ ဝယ္ယူလိုသူ မ်ား ရွိေနျပီး ကမၻာ့ရွားပါး ဒဂၤါးလို႔ဆုိပါတယ္။ ဒဂၤါးဆုိလုိ႔ ေသးေသးေလး မဟုတ္ပါဘူး။ လက္တစ္ဖဝါးစာ မကၾကီးပါတယ္။ ထုတ္လုပ္တဲ့

အိနၵိယ မူး​ယစ္​ေဆး​ဝါး​မိမႈ စစ္တပ္အရာ႐ွိၾကီး​ပါ ဖမ္း​မိ

(Photo_Indiatimes)
 
ျမန္မာျပည္ကို ​ေရာင္း​ခ်မယ့္​ အိနၵိယ႐ူပီး​ေငြ သန္း​ ၁၅၀ တန္ဖိုး​႐ွိ မူး​ယစ္​ေဆး​ဝါး​ေတြ ဖမ္း​ဆီး ​ခံရမႈမွာ အိနၵိယ စစ္တပ္က ဒုတိယဗိုလ္မႉး​ၾကီး​တဦး​ ပါဝင္​ေနပါတယ္။
 
အိနၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ ​ေဖ​ေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္​ေန့​ နံနက္ပိုင္း​က ျဖစ္ပြား​ခဲ့​တဲ့​ မႈး​ယစ္​ေဆး​ဝါး​ ဖမ္း​ဆီး​မႈမွာ အိနၵိယ စစ္တပ္က ဒုတိယဗိုလ္မႉး​ၾကီး​တဦး​ ပါဝင္​ေနမႈကို အိနၵိယနိုင္ငံ မဏိပူရျပည္နယ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား​နဲ့​ သတင္း​စာ​ေတြမွာ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ သတင္း​အ​ေနနဲ့​ သတင္း​ေခါင္း​ၾကီး​ပိုင္း​ေတြမွာ ​ေဖာ္ျပခဲ့​ၾကပါတယ္။
 
အိနၵိယ - ျမန္မာနယ္စပ္က မို​ေရး​ျမို့​ကို ​ေမာင္း​နွင္လာတဲ့​ ကား​ ၃ စီး​ကို မဏိပူရျပည္နယ္ ​ေထာင္ဘား​ခရိုင္က ပါလဲျမို့​ စစ္​ေဆး​ေရး​ဂိတ္ကို ျဖတ္အျပီး​မွာ မဏိပူရျပည္နယ္ ကြန္မန္ဒို ရဲအဖြဲ့​က လိုက္လံ ဖမ္း​ဆီး​ရ႐ွိလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ကား​ ၃ စီး​ထဲမွာ အိနၵိယ ႐ူပီး​ေငြ သန္း​ ၁၅၀ တန္ဖိုး​႐ွိတဲ့​ အိနၵိယနိုင္ငံထုတ္ စီဒို အက္ဖီဒမင္း​ ဟိုက္ဒိုကလိုရိုက္ မူး​ယစ္​ေဆး​ေတြကို ဖမ္း​ဆီး​ ရ႐ွိခဲ့​တာပါ။ အိနၵိယ​ေငြ ၁ ႐ူပီး​ဟာ ျမန္မာ​ေငြ ၁၆ က်ပ္နီး​ပါး​နဲ့​ ညီမ္ြပါတယ္။ ဒုတိယဗိုလ္မႉး​ၾကီး​ အာ​ေဂ်း​ေက်ာင္သရီး​ စီး​နင္း​လာတဲ့​ ​ေဘာ္လီယို ကား​အျဖူ​ေပၚမွာ Govern of India Ministry of Defense ဆိုတဲ့​ စာတမ္း​နဲ့​အတူ အခ်က္ျပ မီး​နီကို တင္​ေဆာင္​ေမာင္း​

အစိုးရစစ္သား(၁၀)ဦး ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဗံုးခြဲသတ္ေသ


 
ျမန္မာအစိုးရ စစ္သား(၁၀)ဦး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ျပသတဲ့အေနျဖင့္ ဗံုးေဖာက္ခြဲ၍ သတ္ေသ။ အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ မလိုလားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရွိ ေသာေၾကာင့္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ ႏွင့္ လြယ္ေမာက္ယန္ အၾကား ခလားေတာင္ေျခတြင္ တပ္စြဲထားေသာ ခမရ-၃၈၉, ခမရ-၂၃၇, ခလရ- ၇၄ မွ ရဲေဘာ္(၁၀)သည္ ေအာက္ေျခ ရဲေဘာ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေၾကာင္း ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္သည့္ အေနျဖင့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၂၄)ရက္ေန႔မွာ ဗံုးေဖာက္ သတ္ေသ သြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ကို ေဘးမွာေတြ႔ခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္တဦးက ရြာထဲမွာ အရက္လာေသာက္ရင္း အခုလို ေျပာခဲ့ပါတယ္။


" သူတို႔ ဗံုးမေဖာက္ခင္ေ ျပာတာက ျပည္သူလူထုနဲ႔ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ အစိုးရက ဘာလို႔ မလိုက္ေလ်ာတာလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ငါတို႔ ေအာက္ေျခ ရဲေဘာ္အေနနဲ႔ လိုလားေၾကာင္း ဆႏၵျပတဲ့အေနနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ သတ္မယ္ဆိုၿပီး ဗံုးႀကီးကို အလယ္မွာထား ၀ိုင္း ထိုင္းျပီး မနက္ပိုင္း မွာ ေဖာက္ခြဲ လိုက္တာ ၃၈၉ ,၂၃၇ ,က(၉)ေယာက္ ၇၄ ,က (၁)ေယာက္ စုစုေပါင္း

ေနာက္ဆံုးေပၚကားေတြ ၀ယ္ယူဖုိ႔အတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၈ ဘီလီယံဖိုး သံုးမယ့္အေပၚ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္

 
လာမယ့္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အစိုးရအဖဲြ႔အေနနဲ႔ မာစီဒီး က်ည္ကာကားေတြ အပါအ၀င္ တိုယိုတာ ကင္မရီ၊ မာစီဒီး ဆီဒင္နဲ႔ ေအာ္ဒီ ေအစစ္ စတဲ့ ေနာက္ဆံုးေပၚကားေတြ ၀ယ္ယူဖုိ႔အတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၈ ဘီလီယံဖိုး သံုးမယ့္အေပၚ ပဲခူးတိုင္း ဒိုက္ဦးျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးမင္းေဆြက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္လိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ သူက အစိုးရအဖဲြ႔ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကလည္း ေနာက္ဆံုးေပၚကားသစ္ေတြ ၀ယ္ဖို႔အတြက္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံနဲ႔ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းေက်ာ္ သံုးခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြကေတာ့ တေန႔ က်ပ္ ၅၀၀ ေပးျပီး ဘတ္စ္ကားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ တက္ေနရေၾကာင္း၊ သူတို႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၆၆၀ ေက်ာ္ကို သိန္း ၁၀၀ တန္ကား ၀ယ္ေပးမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ က်ပ္ သန္း ၆ ေထာင္ေက်ာ္ပဲ ကုန္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာဆိုပါတယ္။

ဒီအတြက္ အစိုးရ ကား၀ယ္မယ့္ ဘတ္ဂ်က္ကို တ၀က္ေလာက္ ျဖတ္ေတာက္ သင့္တယ္ဆိုၿပီး သူက မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ပါတယ္။


Copy from - DVB TV News

တိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္စြာ ဆက္ျဖစ္ေနတုန္းမုိ႔ အစိုးရက ကမ္းလွမ္းထားသလို ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္လက္ က်င္းပဖို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္...အစိုးရတပ္နဲ႔ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ ေကအိုင္ေအၾကား ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္စြာ ဆက္ျဖစ္ေနတုန္းမုိ႔ အစိုးရက ကမ္းလွမ္းထားသလို ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္လက္ က်င္းပဖို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဆက္လုပ္သြားမွာပါလို႔ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ေကအိုင္အိုရဲ႕ တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးလာနန္းက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို နားဆင္ ႏိုင္ၾကပါတယ္။
 
Copy from - myohtet8

ေတာင္ကိုရီယားသမၼတသစ္ အာဏာလဲႊေျပာင္းယူ

 
Monday, February 25, 2013

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ သမၼတသစ္ရဲ႕ တာဝန္စတင္မႈကို ေၾကညာတဲ့ ေခါင္းေလာင္းထုိးပြဲ  အခမ္းအနားကို ညသန္းေခါင္ခ်ိန္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕လယ္က ဧရာမ ေရွးေဟာင္း ေခါင္းေလာင္းႀကီးရွိတဲ့ ဖိုရွင္ဂန္ (Bosingak) အေဆာက္အဦးမွာ သမၼတသစ္ ဘက္ဂြန္ေဟး (Park Guen-hye) က တာဝန္ လႊဲေျပာင္းယူတဲ့ အထိန္းအမွတ္ ေခါင္းေလာင္းထုိးပြဲ အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုပြဲ အခမ္းအနားကိုေတာ့ တနလၤာေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ စတင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပြဲအတြက္လည္း လံုၿခံဳေရး အပါအဝင္ ေနာက္ဆံုး ျပင္ဆင္မႈေတြကို လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီးသမၼတ ျဖစ္မယ့္ ဘက္ဂြန္ေဟး ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ကို ထင္ဟပ္ေစမယ့္ အခမ္းအနား

နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ယိုေဟးအီဆာဆာကာဝါ ႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံျခင္းဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကူညီေထာက္ပံ့မည့္ စီမံခ်က္မ်ား၊ ကခ်င္၊ ကရင္ကဲ႔သို႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားကို ကူညီမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ The Voice Weekly က ဘားအံၿမိဳ႕ တြင္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား မ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရး ဆုိင္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရး သံအမတ္ႀကီး ယိုေဟးအီဆာဆာကာဝါႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းထားသည္ မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလုိက္သည္။

Voice : နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ႏုိင္ငံ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကို ကူညီေနတာ ဆုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အရင္ကထက္ ကူညီမႈေတြ ပိုေပးဖုိ႔ရွိလား။

နီပြန္ဥကၠ႒ : အခု ႏိုင္ငံတကာကေန ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေထာက္ပံ့မႈေတြကို ေလ့လာ ၾကည့္မယ္ ဆုိရင္ ၂ဝ၁ဝ ထက္ ၂ဝ၁၂ ကကူညီမႈေတြ ပိုမ်ားလာတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ က ေထာက္ပံ့မႈေတြ ပိုမ်ားလာမွာပါ။

Voice : အဲဒီလုိ ကူညီတဲ့အခါ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြကို ကူညီဖုိ႔ရွိလား။ ဥပမာ - ကခ်င္ျပည္နယ္လုိ မ်ဳိးေပါ့။

နီပြန္ဥကၠ႒ : ေရွ႕ဆက္လုပ္မယ့္ Project အေနနဲ႔ ၂၀ ေလာက္ရွိပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ စစ္ပြဲေတြနဲ႔ မၿငိမ္းခ်မ္း ေသးတဲ့ ေနရာေတြအားလံုးကို သြားၿပီး ေတာ့ အကုန္လံုးကို ေထာက္ပံ့ဖို႔ ကူညီ သြားဖို႔

တရုတ္ျပည္ ယူနန္ခရိုင္ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အႀကီးက်ယ္ဆုံး အခမ္းနားဆုံး မန္ရွီမေနာပြဲေတာ္ ႀကီးအား စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပ

Yunan Mungdaw Mang Shi Manau Poi Kaba ( 24-25.02.2013)
 
တရုတ္ျပည္ ယူနန္ခရိုင္ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အႀကီးက်ယ္ဆုံး အခမ္းနားဆုံး မန္ရွီမေနာပြဲေတာ္ ႀကီးအား စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပေနစဥ္ ။ အဆိုပါ မေနာပြဲေတာ္အား ေရႊလီ ၊ ကူမင္း ၊ ဂ်န္ေခါင္ ၊ ယင္ဂ်န္း၊လိုင္ဇာ နွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရိွ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ၀င္ေရာက္ဆင္ႏြဲလ်က္ရိွျပီး နွစ္စဥ္ နွစ္တိုင္း မပ်က္မကြက္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပေသာ ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။ယခုနွစ္တြင္ လူေပါင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ဆင္ႏြဲလ်က္ရိွေႀကာင္း သိရသည္။
 

သီးေလးသီးမွ လူရႊင္ေတာ္ ပန္းသီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားအား သီးသန္႔ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ လိုင္ဇာၿမိဳ႕သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလံစိုက္ထူရန္ ဧရာ၀တီျမစ္ အေနာက္ဖက္လမ္းမွ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ဆီသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္လာေသာ ကိုရန္ႏိုင္စိုး ဦးေဆာင္သည့္ သံဃာ(၁၅)ပါး၊ သီလရွင္(၁)ပါး၊ အမ်ဳိးသား(၇၀)ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး(၁၅)ေယာက္၊ စုစုေပါင္း(၁၁၁)ဦး ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ကသာခရိုင္၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ နဘားေက်းရြာသို႔ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၄ ရက္၊ နံနက္(၁၀)နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရိွခဲ့သည္။

နဘားတြင္ "နဘားဘူတာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္"၌ ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵိယမွ တစ္ရက္တာ နားေနရန္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး ထုိနားေနခ်ိန္တြင္ သီးေလးသီး အၿငိမ့္အဖြဲ႕မွ ပန္းသီး၊ မင္းသမီး ေဆာင္း၀တီ ႏွင့္ keyboard player ကိုမင္းသူတို႔ (၃)ဦးက လမ္းေလွ်ာက္သူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားတို႔အား အပန္းေျပရန္အတြက္ ေစတနာသက္သက္ျဖင့္ လာေရာက္ကာ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ အားေပးခဲ့သည္။

ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ေန႔လည္(၁)နာရီခြဲတြင္ နဘားေဒသခံ ကခ်င္ရိုးရာ အကအဖြဲ႔ျဖင့္ စတင္ေဖ်ာ္ေျဖၿပီး ေန႔လည္(၂)နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕မွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားက hollow ဂစ္တာ

ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရး အႀကိဳညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၃)

ျပည္ေထာင္စုုကိုု ခ်စ္တယ့္ ဗမာ အပါအဝင္ ညီေနာင္တုုိင္းရင္းသားအေပါင္းတိုု ့


 **************************************************************

ျမန္မာနိင္ငံမွာ တိုုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးရွိတယ္ဆိုုတာကိုု အရင္က စစ္အာဏာရွင္ ဘက္ေတာ္သားေတြသာ ေျပာဆိုုခဲ့ရာမွ ယေန ့ဆိုုရင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေတြနွင့္ အေနာက္ႏုုိင္ငံသား ျမန္မာအေရး ကြ်မ္းက်င္သူ ဆိုုသူေတြေတာင္ ေျပာဆိုုသုုံးနွံဳးေနတာ ၾကားျမင္ေနရ၍ စိတ္မေကာင္းပါ။ သမိုုင္းအမွန္ကုုိ တကယ္ မသိတာလား ဒါမွမဟုုတ္ သူတိုု ့ကုုိယ္နွိက္က စစ္အာဏာရွင္ ေတြနွင့္ တစ္ဂိုုဏ္းထဲ ျဖစ္ေနၿပီလား... စဥ္းစားစရာပါ။

... ၁၃၅ မ်ိဳးဆိုုတာ ဖက္ဒရယ္ မလိုုးလားတဲ့ မဟာဗမာ လူမ်ိဳးႀကီး မ်ိဳးခ်စ္ အင္အားစုုေတြနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အတြက္ေတာ့ ျပည္တြင္းနဲ ့နိုုင္ငံတကာက လူေတြကိုု ျမန္မာျပည္မွာ တိုုင္းရင္းသား မ်ားလြန္းတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုု စစ္စစ္စနစ္ က်င့္သုုံး၍ မရနိုုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပဖိုု လွံၾကဳပ္ဖန္တီး ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ (အက်ယ္တဝင့္ေတာ့ မေျပာေတာ့ဘူး ဂါမဏိနဲ ့ ဒူဝါကခ်င္ေတြ ေရးထားတာ ရွာဖတ္ ၾကည့္ၾကပါ။)

အဲဒီ ၁၃၅ မိ်ဳးထဲမွာ ခ်င္းအႏြယ္နဲ႔တင္ သုုံးပုုံတစ္ပုုံ ေက်ာ္ ၅၅ မိ်ဳး ျဖစ္ေနပါျပီ။ ခ်င္းလူမိ်ိဳးေတြ ကိုုယ္တိုုင္ကလည္း အဲ့ဒီ ၅၅ မိ်ဳးဆိုုတာ လက္ခံတာ မဟုုတ္ပါ။ ခ်င္းလူဦးေရဟာ ျမန္မာနိုုင္ငံလူဦးေရ နွစ္ရခိုုင္နူန္း မျပည့္ပါဘူး။ ကခ်င္ကိုုလည္း ၁၂ မ်ိဳးလုုပ္ထားတယ္။ စာရင္းေဖာင္းပြေအာင္ ကခ်င္ ဆိုုတာကုုိေတာင္ လူမ်ိဳးသီသန္ ့အေနနဲ ့ထပ္ျဖည့္ထားတယ္။ ကခ်င္ဆိုုတာ ကခ်င္ႏြယ္ ၆ မိ်ဳးလုုံးေပါင္းမွ ကခ်င္ျဖစ္တာ။ ဗမာလူမ်ိဳး ကိုုေတာင္ အမ်ိဳးမိ်ဳးခြဲထားလိုုက္ေတးတယ္။ တတ္လည္းတတ္နိုုင္လြန္းတယ္။ အင္း မင္းတုုိ ့လုုပ္ခ်င္သလုုိ လုုပ္ထားလိုုက္ ၾကအုုံး..မင္းတိုု ့ေခတ္ဆိုုေတာ့ေလေနာ့္.....


(အင္ဂြန္ဂ်ာဝါ)

ဖက္ဒရယ္ စနစ္ဆုိတာ တင့္သင့္မွ်တတဲ့ အာဏာ ခဲြေ၀ေရးသာ ျဖစ္တယ္၊ ခဲြထြက္ေရး မဟုတ္ပါ။


ကမာၻမွာ ဖက္ဒရယ္ စနစ္က်င့္သုံးတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး၊ လူေနမႈဘ၀ စိတ္ခ် လုံၿခဳံမႈ ရေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာျခင္း ဆုိတာက တမ်ဳိးပါ။ နယ္ေျမေဒသ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈကုိ ရႏုိင္ေသာ္လည္း၊ လူတုိင္းလူတုိင္းရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ စိတ္ခ်လုံၿခဳံျခင္း၊  စိတ္ေက်နပ္ဘြယ္ေ ကာင္းျခင္း၊ စိတ္ခ်ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ပုိင္ဆုိင္လာျခင္း၊ ဥစၥာဓန ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ စိတ္ခ်ရျခင္း၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးခြင့္ စသည္မ်ားမွာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာ ျခင္းနဲ႔ မတူပါ။ စနစ္ေကာင္းရင္ ျပည္သူေတြ စိတ္ခ်မ္းသာမည္။ ျပည္သူေတြ စိတ္ခ်မ္းသာရင္ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္စရာ မလုိေတာ့ပါ။

စင္ကာပူ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား စည္းစနစ္ ေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း သူ႕ရဲ႕ ပထ၀ီ အေနအထားမွာ မ်ားစြာ မူတည္ေနပါတယ္။ မလကာ ေရလက္ၾကားမွာ ဂိတ္မွဴးျဖစ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးမုိ႔၊ အလုိလုိ ေရႊလမ္း၊ ေငြလမ္း ေပါက္ေနတယ္ လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ စင္ကာပူ တဖက္ကမ္း နီးနီးေလးမွာ ရွိတဲ့ အင္ဒုိနီးရွား ကၽြန္းလဲ ရွိေနေသာ္လည္း၊ ႏုိင္ငံတကာ သေဘၤာေတြ ဘာလုိ႔ မ၀င္သလဲ၊ ဆုိေတာ့ စည္းစနစ္ ရဲ႕ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈက ကြာသြားျပန္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတခု ႀကီးပြါးတုိးတက္ဖုိ႔ ဆုိသည္မွာ အဲဒီႏုိင္ငံကုိ လည္ပတ္ ေစတဲ့ စက္ေခါင္း ျဖစ္တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ စနစ္တခု ေကာင္းမြန္ဖုိ႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ စနစ္သည္ မေလးရွားကုိ ႀကီးပြါးတုိးတက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္က်င္းေပး သလုိ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကုိလဲ စူပါ ပါ၀ါ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ ေပးသည္။ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပဳိကဲြျခင္းမွာ ဖက္ဒရယ္ အတုအေယာင္ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္လုိ႔ နာမည္တပ္ထားေသာ္လည္း၊

UNFC နဲ႔ အစုိးရတုိ႔ရဲ႕ ခ်င္းမုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ ( ရုပ္/သံ)

 
ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) နဲ႔ အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႀကိဳတင္ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
Copy from - irrawaddy.org/

ရွင္ဂ်ဳဂု ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း တက္ေရာက္နားေထာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။


Sunday, February 24, 2013

ဘုရားကို ေရႊသကၤန္း ကပ္ မိ၍ ဘုရားေပၚတြင္ ဓါးျဖင့္ထို းသတ္မွဳ

(ဘုရားကို ေရႊသကၤန္း ကပ္ မိ၍ ဘုရားေပၚတြင္ ဓါးျဖင့္ထို းသတ္မွဳ )
လူ.အသက္ထက္ဘယ္အရာမွတန္ဖိုးမရွိ
သရ၀ဏ္ (ျပည္)
၁၄.၂.၂၀၁၃ ေန.က နိုင္ငံျခားသားကမၻာလွည္.ခရီးသည္မ်ားနွင္. သြားလာရင္း
အင္းေလးကန္အတြင္းရွိေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားသို.ေရာက္ခဲ.ပါသည္
။က်ြန္ေတာ္တို.ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေရွ.တြင္လူတို.
ရံုးစုရံုးစုနွင္. ျဖစ္ေနျကပါသည္ ။ ဘာျဖစ္သလဲဟုအက်ိဳးအေျကာင္းေမးျကည္.ရာ
ျဖစ္ေတာင္.ျဖစ္ခဲ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားေပါ ္၌ ဓါးထိုးမွုျဖစ္ပြားသည္ဟုသိရ၍
အလြန္အံ.ျသသြားပါသည္ ။ ေအးခ်မ္းလွေသာအင္းေလးေဒသတြင္
မျဖစ္စဖူးထူးကဲလွပါဘိသည္ ဟုေအာက္ေမ.ကာျဖစ္စဥ္ကိုေမးေတာ. ပို၍ အံ.ျသရပါသည္
။ဓါးနွင္.အထိုးခံရသူမွာ ဘုရားဖူးတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ဓါးျဖင္.ထိုးသူမွာ
ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားမွ ေရြွဆိုင္းကန္ထရိုက္ယူေရာင္းသူျဖစ္သည္ဟုသိရ၍ျဖစ္သည္
။ ဘုရားဖူးက သူတို.ေရာင္းေသာေရြွဆိုင္းကိုမ၀ယ္ပဲ
သူ.မွာပါလာေသာေရြွဆိုင္းျဖင္.ဘုရားကို ပူေဇာ္၍ဓါး
ျဖင္.ထိုးျခင္းျဖစ္ပါသတဲ.။ ျမတ္စြာဘုရား
။ေလာကျကီး၌…..ဘာေတြျဖစ္ကုန္ျပီနည္းဟု ရင္ဘတ္ကိုဖိမိပါသည္ ။
ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ၊
လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္လြွဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားေခတ္စားလာသည္.နည္းတူ
ျမန္မာနိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိဘုရားမ်ားသည္လည္း ဘုရားဆိုင္ခန္းမ်ား ၊
ဓါတ္ပံုလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေရြွဆိုင္းေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၊
ကားရပ္နားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၊ အုန္းပြဲ
ငွက္ေျပာပြဲေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၊ စေသာ
၀င္ေငြရရာရေျကာင္းလုပ္ငန္းမွန္သမ်ွကို ကန္ထရိုက္ေပးျခင္း ၊
ေလလံပစ္ျခင္းမ်ားကိုတြင္က်ယ္စြာလုပ္ေဆာင္လာျကပါသည္ ။ ထိုအထဲတြင္ အင္းေလး
ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားလဲ ပါ၀င္ပါသည္ ။ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို
မည္သို.ကန္ထရိုက္ခ်ထားေပးလဲမသိေသာ္လည္း ေဖာင္ေတာ္ဦးေစတီ
တြင္ေရြွဆိုင္းေရာင္းခ်ခြင္.ရထားသူကန္ထရိုက္ကေတာ. ေတာ္ေတာ္
စီးပြားေရးဆန္သည္ဟုပဲေျပာမလား ၊ သေဘာထားတင္းမာသည္ပဲေျပာမလား
။စီးပြားေရးလာဘ္ျမင္သည္ဟုပဲေျပာမလား။ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားရွိ
ဗုဒၥရုပ္ပြားေတာ္ ငါးဆူကိုေရြွသကၤန္းဆက္ကပ္ပူေဇာ္လိုလ်င္
မည္မ်ွအရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေရြွဆိုင္းမ်ားကိုဘုရားဖူးမွ
ယူေဆာင္လာသည္ျဖစ္ေစ ၊ မိမိတို.ေရာင္းခ်ေသာ ေရြွဆိုင္းမွတစ္ပါး
မည္သူ.ကိုမွ ကပ္လွဴပူေဇာ္ခြင္.မျပဳပါ ။ ထိုင္းနိုင္ငံမွ တိုးရစ္မ်ားသည္
သူတို.နွင္.အတူပါလာေသာ ေရြွဆိုင္းမ်ားကို ပူေဇာ္ခြင္.မရ၍ ေရြွမ်ားကို
အလွဴခံမွန္ပံုးထဲတြင္ထည္.၍ ျပန္သြားရတာ က်ြန္ေတာ္မျကာခနေတြ.ဖူးပါသည္ ။
ျမန္မာဘုရားဖူးမ်ားယူေဆာင္လာေသာေရြွဆိုင္းမ်ားကိုလည္း
မွန္ပံုးထဲတြင္ထည္.ကာ လွူခဲ.ရပါသည္ ။
ထိုမွန္ပံုးထဲမွေရြွမ်ားကိုဘယ္ေနရာမွာသံုးသလဲေတာ.က်ြန္ေတာ္တို.လဲ
မေတြးတတ္ပါ ။
အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားသို.ေရာက္တိုင္းေအာက္ပါေျကျငာခ်က္ကိုအသံခ်ဲ.စက္ျဖင္.
ေျကျငာေနတာကိုလည္း အျမဲတမ္းလိုပင္ျကားရေလ.ရွိပါသည္ ။
“ဘုရားဖူးဧည္.သည္မ်ားခင္ဗ်ား …….
ေလွဆိပ္နွင္.ဘုရားပရ၀ုဏ္အတြင္း အတင္းအဓမၼလိမ္လည္ေရာင္းခ်ေနေသာ
ေရြွဆိုင္းမ်ားအား ဘုရား၌ကပ္လွူပူေဇာ္ခြင္. ျပဳမည္မဟုတ္ေျကာင္း
ျကိုတင္အသိေပးေျကျငာအပ္ပါသည္ “ဟူသတည္း ။သေဘာကေတာ.
ငါ.ထံမွေရြွကိုသာ၀ယ္ျကကုန္ေလာ. ဟူသည္.အဓိပါယ္ျဖစ္သည္ ။
ထိုေျကျငာခ်က္ကိုတိုးရစ္မ်ားက ဘာေတြေျပာေနတာလဲဟုေမးေသာအခါ
ကိုယ္ေပါင္ကိုယ္လွန္ေထာင္းရမွာ ရွက္စရာေကာင္းလြန္းသျဖင္. ဘုရားဖူးေတြ
ေလွေပါ ္ကိုအတက္အဆင္းသတိထားျကပါလို.ေျကျငာေနတာပါ ဟုေျပာရသည္ ။
ထိုေန.ကျဖစ္စဥ္မွာ ဘုရားဖူးတစ္ဦးက ကန္ထရိုက္ေရာင္းေသာေရြွကိုမ၀ယ္ပဲ
မိမိမွာပါသည္.ေရြွကို ဘုရားအားဇြတ္ကပ္ရန္ျကိုးစားရာမွာ
ကန္ထရိုက္ကဓါးျဖင္.ထိုးျခင္း ကိုခံရျခင္းျဖစ္သည္ ။

ဤေဆာင္းပါးကား ကန္ထရိုက္မ်ား၏
စီးပြားေရးလက္၀ါးျကီးအုပ္ပံု
၊၀ိသမေလာဘေဇာတိုက္ေနပံုတို.ကိုေဖာ္ျပလိုရင္းမဟုတ္
။လူတစ္ေယာက္ဓါးထိုးခံရျပီးေနာက္
မည္ကဲ.သို.အေရးယူေဆာင္ရြက္ျကသည္ဟူေသာေနာက္ဆက္တြဲကိစၥ ကို
ေျပာလိုျခင္းျဖစ္သည္ ။ ပံုမွန္အားျဖင္.က်ြန္ေတာ္နားလည္သည္မွာ လူတစ္ေယာက္
အေရးေပါ ္ဒါဏ္ရာရ၍ ေသေကာင္ေပါင္းလဲျဖစ္ေသာအခါ
အနီးဆံုးေဆးရံုသို.ပို.ေဆာင္ျကရစျမဲျဖစ္သည္ ။ တစ္ကမၻာလံုးမွာလဲ
ဤသို.ပင္ေဆာင္ရြက္ျကသည္ ။ သို.ေသာ္ က်ြန္ေတာ္တို.နိုင္ငံကား
ရွာမွရွားေသာနိုင္ငံေပတကား ။ ဓါးထိုးခံရေသာလူနာသည္ အနီးဆံုး
(အခင္းျဖစ္ရာေနရာတစ္၀ိုက္၌အေကာင္းဆံုး ) ေဆးကုသမွုေပးနိုင္ေသာ
ေညာင္ေရြွျပည္သူ.ေဆးရံုျကီးသို. ခ်က္ျခင္းပို.ေဆာင္ကုသမေပးျကပဲ ။
နမ္.ပန္ရြာ ရဲကင္းသို.စက္ေလွျဖင္.သြားျကရသတဲ.
။လူမမာကဓါးဒဏ္ရာတန္းလမ္းနွင္. မလိုအပ္ပဲ စက္ေလွ တဖုတ္ဖုတ္စီးကာ
ေဆးရံုရွိရာေညာင္ေရြွျမို.နွင္.ခရီးဆန္.က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ
နမ္.ပန္သို.သြားရပါသတဲ.။အဘယ္.ေျကာင္.ဆိုေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒ ၊
နည္းဥပေဒမ်ားအရ ရဲအေရးပိုင္ေသာ အမွုအခင္းတစ္ခုေျကာင္.ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္လ်င္
ရဲေဆးစာမပါပဲမည္သည္.ဆရာ၀န္၊ေဆးရံုကမွ ကုသေပးခြင္. (အသက္ကယ္ခြင္.
)မရွိပါတဲ.ခင္ဗ်ာ ။ ဒါ.ေျကာင္. နီးတာေ၀းတာအပထား ၊ ေသတာရွင္တာ အပထား
ရဲမလာလ်င္ငုတ္တုတ္ထိုင္ေစာင္.ျကရမည္. လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေပတကား ။

(CREDIT TO: https://www.facebook.com/konyi.tharawon/posts/560760410609809)
‎လူ.အသက္ထက္ဘယ္အရာမွတန္ဖိုးမရွိ
 
၁၄.၂.၂၀၁၃ ေနက နိုင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ားနွင့္ သြားလာရင္း အင္းေလးကန္အတြင္းရွိ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားသို႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ က်ြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေရွ.တြင္လူတို႔ ရံုးစုရံုးစုနွင္. ျဖစ္ေနျကပါသည္ ။ ဘာျဖစ္သလဲဟု အက်ိဳးအေျကာင္း ေမးျကည္.ရာ ျဖစ္ေတာင္.ျဖစ္ခဲ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားေပၚ၌ ဓါးထိုးမွု ျဖစ္ပြားသည္ဟု သိရ၍ အလြန္အံ.ျသသြားပါသည္ ။
 
ေအးခ်မ္းလွေသာ အင္းေလးေဒသတြင္ မျဖစ္စဖူး ထူးကဲလွပါဘိသည္ ဟုေအာက္ေမ.ကာ ျဖစ္စဥ္ကို ေမးေတာ. ပို၍ အံ.ျသ ရပါသည္။ ဓါးနွင္. အထိုးခံရသူမွာ ဘုရားဖူးတစ္ဦး ျဖစ္ျပီး ဓါးျဖင္.ထိုးသူမွာ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားမွ ေရြွဆိုင္း ကန္ထရိုက္ ယူေရာင္းသူ ျဖစ္သည္ဟု သိရ၍ ျဖစ္သည္။ ဘုရားဖူးက သူတို. ေရာင္းေသာ ေရြွဆိုင္းကို မ၀ယ္ပဲသူ.မွာပါလာေသာ ေရြွဆိုင္းျဖင္.ဘုရားကို ပူေဇာ္၍ ဓါးျဖင္.ထိုးျခင္း

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏ်ဴကလီးယား ယုိစိမ့္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၃

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ ျပည္နယ္ ဆီးရက္တယ္လ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ကီလုိမီတာ ၃ဝဝ အကြာရွိ ဟန္းေဖာ့ဒ္ ႏ်ဴကလီးယား ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မွ ေရဒီယို သတိၱၾကြ စြန္႔ပစ္ပစၥည္ း သုိေလွာင္ ကန္ ေျခာက္ခု နီးပါး ယုိစိမ့္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ရွိ အာဏာပုိင္ မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဟန္းေဖာ့ဒ္ ႏ်ဴကလီးယား လုပ္ငန္းခြင္သည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္းက ႏ်ဴကလီးယား ဗံုးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ေလာင္စာမ်ား ပထမဆံုး ထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာ ျဖစ္ၿပီး လြန္ခ့ဲေသာ ၂၅ ႏွစ္က အဆုိပါ လုပ္ကြက္ ကုိ ပိတ္ပစ္ ခဲ့ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဂ်အင္ဆလီက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ဟန္းေဖာ့ဒ္ ႏ်ဴကလီးယား လုပ္ကြက္မွ ေရဒီယုိ သတၱိၾကြ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ယုိစိမ့္မႈ ပမာဏသည္ စုိးရိမ္ဖြယ္

မီးေလာင္ဗုံး တရားခံမ်ား ကုိအရးယူမယ္ (၂၄-၂-၂၀၁၃) လက္ပန္ေတာင္း ေဒသ

 
ယေန႔မြန္ - လြဲခ်ိန္ခန္႔က လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား စုေပါင္းျပီး မီးေလာင္ဗံုးသံုး၍ အၾကမ္းဖက္ ျဖိဳးခြဲခဲ႔မႈအေပၚ ရႈတ္ခ်တဲ႔ သရုပ္ျပ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မႈ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္က်ပါတယ္။ ဧရာမ မီးေလာင္ဗံုးၾကီးေတြ ျပဳလုပ္ျပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ထဲကို က်ိန္စာတိုက္ျပီး ေမွ်ာတဲ႔ သရုပ္ျပမႈေတြကိို ျပဳလုပ္ခဲ႔က်တာပါ..။သတင္းဓါတ္ပုံ - Monywa Times


မီးေလာင္ဗုံးတရားခံကုိအေရး မယူနုိင္ရင္ငါတုိ႔ကုိ ဥပေဒ စကား လာမေျပာနဲ႔(၂၄-၂-၂၀၁၃)

Copy from - KO Han Win Aung

ဆဌမအႀကိမ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ညိွႏိႈင္းစည္းေ၀း မွတ္တမ္း။


၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၄ ရက္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာမည့္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဆဌမအႀကိမ္ ညိွႏိုင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ Kenkoo Plaza ( Ikebukuro ) 7 F, တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည့္ သတင္းမွတ္တမ္း ။

Mai Kyaw Oo
သတင္းဓါတ္ပုံ။ Lian Khan Sum

ေဒၚလာသန္းခ်ီ အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း သိန္းထြန္း ဘာေၾကာင့္ အေရးယူ မခံရတာလဲ။


ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေႏြဦးေရာက္ၿပီဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပုိင္း ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးရဲ႕ အပူခ်ိန္ကေတာ့ ေရေႏြးအိုး မတည္ရဘဲ လက္ဖက္ေျခာက္ ခပ္ေသာက္လို႔ရမယ့္ အေနအထားပါပဲ.။ ဒီေန႔ ရံုးပိတ္ရက္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း အိမ္ေရွ႕က မန္က်ည္းပင္ရိပ္ေအာက္မွာ ေအးေအးလူလူ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ဖတ္ေနတုန္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့ တူေတာ္ေမာင္ အရာရွိ ေရာက္လာၿပီး

“ဘႀကီး ေနေကာင္းလား . ဘာေတြဖတ္ေနတာတုန္း” လို႔ ေမးရာ -
“ေအး. အေတာ္ပဲကြာ. ဘႀကီးလည္း တူေမာင္ကို ေမးခ်င္ သိခ်င္တာေလးေတြ ရွိေနတာနဲ႔ အေတာ္ပဲ” ဟု ျပန္ေျပာ လိုက္ပါတယ္။

“ဘာေတြ သိခ်င္ေနတာလဲ ဘႀကီးရ” ဟု တူေမာင္က ေျပာရာ ကၽြန္ေတာ္လည္း “ဟုိ တေလာကကြာ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္မွာ ဘႀကီး ဖတ္လိုက္ရတယ္။ တူေမာင္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနက ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္းနဲ႔ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ/ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္စတဲ့ အရာရွိႀကီး (၈) ဦးကို မိုဘုိင္း ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ စက္ပစၥည္းနဲ႔ အေဆာက္အဦ စရိတ္အတြက္ ဘ႑ာေငြ တင္ျပ ေတာင္းခံရာမွာ ပိုမိုတြက္ခ်က္ တင္ျပၿပီး ထုတ္ယူ တာေၾကာင့္ရယ္၊ စက္ကိရိယာ ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ ယူရာမွာလည္း ေစ်းေလ်ာ့ဝယ္ယူတာေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံပိုင္ ေငြေတြကို ထုတ္ယူ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္မႈ ပအမွတ္ ၆/၁၃၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၄၀၉ နဲ႔ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္က ဘုရားကုန္း ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ အေရးယူေတာ့မယ္လို႔ ဘႀကီး ဖတ္လိုက္ရတယ္ကြ၊ ဒါေပမယ့္ အခုခ်ိန္ထိ အဲဒီအေၾကာင္း ဘာမွ ထပ္မၾကားေတာ့လို႔ ၿပီးမ်ားသြားၿပီလား၊ ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီလဲလို႔ သိခ်င္ေနတာ ကြ တူေမာင္ရ” - ဟု ေျပာလုိက္ရာ ကၽြန္ေတာ့ တူေတာ္ေမာင္က ၿပံဳးၿပံဳးေလးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ၾကည့္ၿပီး ဒါက ဒီလိုရွိတယ္ ဘႀကီးရဟုဆိုကာ သူတို႔ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းေတြ အားလံုးကို ေျပာျပပါေတာ့တယ္ -

“ဘႀကီးေျပာတဲ့ ပထမ သတင္းက မွန္တယ္ဘႀကီးရ. အမႈလည္းဖြင့္ၿပီး ေနာက္ေန႔မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနကို စသံုးလံုးက လူေတြေရာက္လာၿပီး လူႀကီးပိုင္းေတြကို စၿပီးစစ္ေတာ့တာပဲ. သူတုိ႔ရံုးခန္း ေတြထဲက ကြန္ပ်ဴတာေတြ၊ ဖိုင္ေတြ၊ ဖုန္းေတြ အားလံုးကို သိမ္းဆည္းလိုက္ၿပီး အကုန္ စစ္ေတာ့တာပဲ

ရန္ကုန္မွာ ေတြ႔ရတ့ဲ ကခ်င္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ရန္ပုံေငြပဲြ

တုိက္ပဲြေတြ ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲ ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြအတြက္ မေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ဂီတပေဒသာ ကပြဲတခု ျပဳလုပ္ျပီး ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြခ့ဲပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းခ်ဳပ္မွာ က်င္းပခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အၾကမ္းဖက္ ရိုက္နက္ခံရေသာ သုံုးတန္းေက်ာင္းသား ေလ်ာ္ေၾကးေပးျပီး ေျပျငိမ္းခိုင္း

(သံုးတန္းေက်ာင္းသား ေမာင္မ်ိဳးမင္းႏိုင္)
 
ရခိုင္ျပည္နယ္ ပု႑ားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ အသက္ ၉ ႏွစ္ အရြယ္ မူလတန္း ေက်ာင္းသား တစ္ဦးအား ဆရာမ ၃ ဦးက အၾကမ္းဖက္ ရိုက္နက္မူေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ျဖစ္သူမွာ အေၾကာက္ လြန္ ေသြးလန္႕ျပီး ေဆးရံုတင္ရသည့္ အေနအထားထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား က ေျပာသည္။
 
သို႕အတြက္ မိဘ ျဖစ္သူမ်ားက ယခုကဲ့သို႕ ရိုက္နက္မူကို မေက် နပ္သျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ေအာက္တုိ ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕က သက္ဆိုင္ ရာ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုးသုိ႕ တိုင္ၾကားခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။
 
အရိုက္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားမွာ ပု႑ားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ကြမ္းေတာင္ ေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲမွ ဦးေမာင္လွသိန္း၏သား သံုးတန္းေက်ာင္းသား ေမာင္မ်ိဳးမင္းႏိုင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထိုသို႕ တိုင္ၾကားသည့္ အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္္ေန႕တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ဦးေမာင္ေက်ာ္လွ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြ႔ဲက လာေရာက္ကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးမူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ရိုက္ႏွက္ ခံရသည့္ ကေလးငယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ဆရာမမ်ားအား အစိုးရဌာန မ်ားသို႔