Thursday, January 31, 2013

ကခ်င္ေဒသတြင္ အဓမၼဳနည္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC ေတာင္းဆို

January 30, 2013

ကခ်င္ျပည္နယ္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Kachin Baptist Convention, KBC) သည္ ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေတာင္းျခင္း အစီစဥ္တြင္ အစိုးရအား အဓမၼနည္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းထက္ စစ္မွန္ျပီး တရားမွ်တေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္ရန္ “တိက်ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား” ခ်မွတ္ကာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္း အျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္း အသင္းေတာ္ ဇံုနယ္ ၁၅ ခုမွ ဓမၼဆရာမ်ား ၁၅၀ ဦးေဆာင္၍ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ေဂ်ာ္ဘြမ္ (Jaw Bum) ဆုေတာင္း ေတာင္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းပြဲ အစီစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္အတူ အစိုးရကိုလည္း အခ်က္ (၄) ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆို
လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔၀င္ဆရာမ်ား ေျပာသည္။

အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ၾကားျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ အစိုးရမွ လူမ်ိဳးေရးတိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းမႈ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ အေျဖရွာႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (KBC) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သိကၡာေတာ္ရ Rev. Dr. Hkalam Sam Sun ေျပာသည္။

“အစိုးရက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြမွာေတာင္ ကခ်င္ေတြအားလံုးကို အျမစ္ျပဳတ္ေခ်းမႈန္း မယ္ဆိုတဲ့့ အတုိင္းလက္ေတြ႔မွာျဖစ္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရင္လည္း သူတို႔က ဘာမွအေရး လုပ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ထက္သာတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘုရားသခင္ဆီမွာ ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္တယ္။” ဟု သိကၡာေတာ္ရ Rev. Dr. Hkalam Sam Sun ကခ်င္သတင္းဌာန (KNG) သို႔ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတ၏ “ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းျပေျမပံု” ေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည့္ ကခ်င္ေဒသအတြင္း စစ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ေပးရန္၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီေပးသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား အကူအညီလိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားအားလံုးသို႔ အတားအဆီးမရွိ အျမန္ဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးကူညီခြင့္ေပးရန္၊ ဥပေဒမဲ့ တိတ္တဆိတ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပျပီး မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မီးရႈိ႕ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေလးစားလုိက္နာရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထုိ႔အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္အႏွံ႔တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ထိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္အရာရွိစစ္သည္မ်ား အမ်ားအျပား အသက္ေပးခဲ့ရျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ထိခိုက္ေသေက်ျပီး အသက္အိုးအိမ္ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံး၏ ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

စစ္မက္မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိခ်ိန္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၁ သိန္းေက်ာ္ရွိေနျပီး ေက်းရြာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ရသည့္အျပင္ မိမိတို႔တန္ဖိုးထားေသာ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္သည့္ ဘုရား၀တ္ျပဳေက်ာင္း ၆၆ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရျပီး အခ်ိဳ႕ဘုရား၀တ္ျပဳေက်ာင္းမ်ားအတြင္း ညစ္ျငမ္းယုတ္ညံ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ၾကဳံေတြ႕ရသည့္အျပင္ စစ္အေျခအေနမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္ဆုိး၀ါးလာေသာေၾကာင့္ KBC မွ လြန္စြာစိုးရိမ္ေနသည္ဆိုသည္။

ယခုခ်ိန္ ကခ်င္လူထုေနထိုင္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျပီး ဓါတုလက္နက္အပါအ၀င္ လက္နက္ၾကီးမ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္၊ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ စစ္အင္အားအေျမာက္မ်ားအသုံးျပဳကာ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနသည္ကို ရပ္တန္႔၍ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အျမန္ဆုံးျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာ နယ္ေျမတ၀ိုက္မွ KIA ၏ အမာခံ ခံစစ္စခန္းမ်ားအားလုံးကို အစိုးရစစ္တပ္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ထားေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပါ၀င္ေသာဆရာမ်ားကလည္း ဆိုသည္။

KBC အသင္းခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ေအာက္တြင္လည္း ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာမွ “တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာ ရွင္ဘုရင္သည္ တိုင္းျပည္ကို တည္ေစတတ္၏။ တံစိုး စားေသာ ရွင္ဘုရင္မူကား၊ တိုင္းျပည္ကို ေမွာက္လွန္တတ္၏။ သုတၱံ ၂၉း၄” ဟု ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အဆုိပါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစည္းေဝး ဆုေတာင္းျခင္းအစီစဥ္ကို အသင္းေတာ္ ဇုံနယ္ ၁၅ ခုႏွင့္အတူ ၀တ္ျပဳျခင္းသည္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး နံနက္ ၇ နာရီမွ ၁၀ နာရီခ်ိန္ ၀တ္ျပဳရာတြင္ ေဒသခံလူထု ၃၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (KBC) ကို ၁၉၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြဲ႔စည္းထားျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ကမၻာတစ္လႊားရွိ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္ကာ ကမၻာ့ႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႔၀င္လည္းျဖစ္၍ သန္းေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနေသာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန႔မွစ၍ ကခ်င္ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ကခ်င္ေဒသအတြင္း ထိုးစစ္ရပ္ရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔တႊင္ တၾကိမ္၊ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ တၾကိမ္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲရန္ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ခ်ိန္ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။


 Copy from - KNG News

0 comments: