Sunday, January 20, 2013

ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရေသာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဦးသိန္းထြန္းအား အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စစ္ေဆးေန

ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရေသာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဦးသိန္းထြန္းအား အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စစ္ေဆးေန(လက္ဆင့္ကမ္းShare ေပးရန္)


ယခင္ရက္ပိုင္းအတြင္းက ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ၂ ဦးအနက္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးသိန္းထြန္းအား အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္မွာ လာေသာ ခိုင္လံုသည့္ သတင္းရပ္ကြက္အဆိုအရ သိရွိရသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးျခင္းသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးရာထူးရွိသူအား စစ္ေဆးမႈအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့သည္။ အမႈအေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းဖ်ဥ္းမွာ သမၼတၾကီးက လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆံုးေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေရာင္းႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္မႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ျပီး ဖုန္းတစ္လံုးကို ၅၀၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ရန္ ညႊန္ၾကားမႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၀န္ၾကီးျဖစ္သူဦးသိန္းထြန္းက ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ႏွင့္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျပီးမွသာ ေစ်းႏႈန္းအတည္ျပဳလိုသျဖင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာအစည္းအေ၀းတြင္ ရွယ္ယာ၀င္အမ်ားစုက သမၼတသတ္မွတ္ေပးေသာ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္းမေရာင္းခ်ႏိုင္ေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မူရင္းေစ်းႏႈန္း+အျမတ္ေငြမွာ ၅၀၀၀၀ခန္႔ မွန္ေသာ္လည္း အျခားေသာ လက္ေဆာင္ ပ႑ာစရိတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရသျဖင့္ ၁၀၀၀၀၀/ ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍သမၼတက ဖုန္းတစ္လံုးကို ၅၀၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက အဆိုပါတယ္လီဖုန္းေစ်းႏႈန္းကိစၥကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းကာ မဲအဆံုးအျဖတ္ျဖင့္ အတည္ျပဳရန္ ၾကိဳးစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးသိန္းထြန္းမွ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အား သမၼတထံတင္ျပရာ သမၼတက လက္ေဆာင္ပ႑ာစရိတ္ဆိုသည္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုသို႔ ျပည္သူလူထုအား မေထာက္ထားမညွာတာ လာဘ္စားမႈျပဳလုပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေအာက္မွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၈ ဦးအား အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ၾကီးၾကပ္ျပီး အဂတိလိုက္စားမႈေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ နာမည္ၾကီးသည့္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးဦးစီးဌာန (စ.စ.စ) အား ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုကို္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းလုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားခ်ိန္ဆက္ေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းရွိ နာမည္ေက်ာ္ ဦးေတဇ၏ ထူးထေရးဒင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း၏ သားျဖစ္သူ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မတီ၀င္ ဦးတိုးႏိုင္မန္းပိုင္ဆိုင္သည့္ RedLink WiMax Company၊ ယခင္အစိုးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္းေရႊ၏ ေျမး ဖိုးလျပည့္ စသူတို႔က အစုရွယ္ယာ အမ်ားအျပားပါ၀င္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ သမၼတၾကီး ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူတိုင္းပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္ အမ်ားျပည္ သူပိုင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းသြားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားသူမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါဥပေဒမွာ ထြက္ရွိလာရန္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရ ေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးတစ္ဦးကို တာ၀န္မွ ရပ္စဲကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္း သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကို တပ္လွန္႔ေပးျခင္းျဖစ္ႏိုင္ျပီး လႊတ္ေတာ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို တန္ျပန္သည့္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေတာ္၀င္ရပ္ကြက္မ်ားမွ အၾကီးအကဲမ်ားက ထင္ျမင္လ်က္ရွိသည္

Post and News by: People Development for Knowledge
(စာဖတ္သူပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ သတင္းထူး၊ သတင္းဦးမ်ားကို ၾကိဳးစားပမ္းစား ေဖာ္ထုတ္ေရးသားေနပါသည္။ မိမိတို႔ Page ၏ သတင္းမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္ ေဖာ္ျပေနေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ Page မ်ား၏ သတင္း Copy ကူးမႈမ်ားကို ရံႈ႕ခ်ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်င္ပါက မူရင္း Page Link ကို တိုက္ရိုက္ Share လုပ္ေပးၾကပါရန္)

ယခင္ရက္ပိုင္းအတြင္းက ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ၂ ဦးအနက္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးသိန္းထြန္းအား အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္မွာ လာေသာ ခိုင္လံုသည့္ သတင္းရပ္ကြက္ အဆိုအရ သိရွိရသည္။
 
ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးျခင္းသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရး ရာထူးရွိသူအား စစ္ေဆးမႈအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့သည္။ အမႈအေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းဖ်ဥ္းမွာ သမၼတၾကီးက လက္ကိုင္ တယ္လီဖုန္းမ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေရာင္းႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္မႈ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ သမၼတၾကီး ကိုယ္တိုင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ျပီး ဖုန္းတစ္လံုးကို ၅၀၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ရန္ ညႊန္ၾကားမႈ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၀န္ၾကီးျဖစ္သူ ဦးသိန္းထြန္းက ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ႏွင့္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ျပီးမွသာ ေစ်းႏႈန္း အတည္ျပဳလိုသျဖင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရိုက္တာအစည္းအေ၀းတြင္ ရွယ္ယာ၀င္အမ်ားစုက သမၼတ သတ္မွတ္ေပးေသာ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း မေရာင္းခ်ႏိုင္ေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မူရင္းေစ်းႏႈန္း+အျမတ္ေငြမွာ ၅၀၀၀၀ခန္႔ မွန္ေသာ္လည္း အျခားေသာ လက္ေဆာင္ ပ႑ာစရိတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရသျဖင့္ ၁၀၀၀၀၀/ ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ သမၼတက ဖုန္းတစ္လံုးကို ၅၀၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေ ရာင္းခ်မည္ ဆိုပါက အဆိုပါ တယ္လီဖုန္း ေစ်းႏႈန္းကိစၥကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းကာ မဲအဆံုးအျဖတ္ျဖင့္ အတည္ျပဳရန္ ၾကိဳးစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးသိန္းထြန္းမွ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား သမၼတထံ တင္ျပရာ သမၼတက လက္ေဆာင္ပ႑ာ စရိတ္ဆိုသည္မွာ အဂတိ လိုက္စားမႈပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုသို႔ ျပည္သူလူထုအား မေထာက္ထား မညွာတာ လာဘ္စားမႈျပဳလုပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးအပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေအာက္မွ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၈ ဦးအား အဂတိ လိုက္စားမႈျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ၾကီးၾကပ္ျပီး အဂတိ လိုက္စားမႈ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ နာမည္ၾကီးသည့္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးဦးစီးဌာန (စ.စ.စ) အား ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္
 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုကို္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔ႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျပီး အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းလုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္၀ န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ခ်ိန္ဆက္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းရွိ နာမည္ေက်ာ္ ဦးေတဇ၏ ထူးထေရးဒင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း၏ သားျဖစ္သူ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေကာ္မတီ၀င္ ဦးတိုးႏိုင္မန္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ RedLink WiMax Company၊ ယခင္အစိုးရ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္းေရႊ၏ ေျမး ဖိုးလျပည့္ စသူတို႔က အစုရွယ္ယာ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲရာတြင္ သမၼတၾကီး ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူတိုင္း ပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္ အမ်ားျပည္ သူပိုင္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းသြားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းကို လက္၀ါးၾကီး အုပ္ထားသူမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ ဥပေဒမွာ ထြက္ရွိလာရန္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရ ေၾကာင္းသိရသည္။
 
ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးတစ္ဦးကို တာ၀န္မွ ရပ္စဲကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကို တပ္လွန္႔ေပးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ျပီး လႊတ္ေတာ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို တန္ျပန္သည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေတာ္၀င္ရပ္ကြက္မ်ားမွ အၾကီးအကဲမ်ားက ထင္ျမင္လ်က္ရွိသည္

Copy from : People Development for Knowledge

0 comments: