Sunday, January 13, 2013

လူသား မိုင္းရွင္းကရိယာအတြက္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ လူဖမ္းပြဲျပဳလုပ္ေန

လူသားမိုင္းရွင္းကရိယာအတြက္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ လူဖမ္းပြဲျပဳလုပ္ေန

January 13,2013 by Myitkyina news

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ဆင္ရာတြင္ ထိခိုက္က်႐ႈံးမႈမ်ားျပားလ်က္ရွိသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားေခါင္းခဲလ်က္ရွိသည္။ ဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက္ေန႔တြင္လည္း တပ္မ(၁၀၁)လက္ေအာက္ခံ ခလရ(၂၅၅)တပ္ရင္းမႉးအပါအ၀င္ အရာရွိ(၅)ဦးႏွင့္ အျခားအဆင့္ ရဲေဘာ္မ်ား KIA မိုင္းျဖင့္ က်ဆုံးခဲ့ၾကရသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းေနာင္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အရပ္သား(၁၀၀၀) ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အရပ္သားရွာေဖြေပးရန္ ျငင္းဆိုလိုက္သျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၏ အမိန္႔ျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ေခၚေဆာင္ခဲ့ကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

January 13,2013

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ဆင္ရာတြင္ ထိခိုက္ က်႐ႈံးမႈမ်ား ျပားလ်က္ရိွသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ေခါင္းခဲလ်က္ရွိသည္။ ဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက္ေန႔တြင္လည္း တပ္မ(၁၀၁) လက္ေအာက္ခံ ခလရ(၂၅၅)တပ္ရင္းမႉး အပါအ၀င္ အရာရွိ(၅)ဦးႏွင့္ အျခားအဆင့္ ရဲေဘာ္မ်ား KIA မိုင္းျဖင့္ က်ဆုံးခဲ့ၾကရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အရပ္သား(၁၀၀၀) ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အရပ္သား ရွာေဖြေပးရန္ ျငင္းဆိုလိုက္သျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၏ အမိန္႔ျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ ေခၚေဆာင္ခဲ့ကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
Copy from - Myitkyina news

0 comments: