Thursday, January 31, 2013

ဓါတုလက္နက္ သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္ေသာ မီးေလာင္ဗုံးမ်ား ဗမာအစိုးရတပ္မ်ားမွ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳေနေႀကာင္း ဤ ဒါဏ္ရာမ်ားက သက္ေသခံ။
 
ဇန္န၀ါရီ ၁ရ ရက္ေန ့က ဗမာအစိုးရတပ္ရဲ ့ ျပင္းထန္တဲ့ ဓါတုလက္နက္ေႀကာင့္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာကဲ့သို ့ မည္းေျခာက္သြားျပီး အသားကိုပါ ေလာင္ကြ်မ္းသြားတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ ဒဏ္ရာရရိွသြားသူ ေကအိုင္ေအ တပ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ မီးေလာင္ဗုံးကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ျပီး ဗုံးဆံထိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေလာင္ကြ်မ္းသြားသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားသည္။ ျပင္းထန္ေသာ ဓါတုလက္နက္ သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္ေသာ မီးေလာင္ဗုံးမ်ား ကို ေကအိုင္ေအ စစ္မ်က္နွာျပင္တြင္ ဗမာအစိုးရတပ္မ်ားမွ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳေနေႀကာင္း ဤ ဒါဏ္ရာမ်ားက သက္ေသခံေနသည္။

Copy fom - Jade Land

0 comments: