Monday, January 21, 2013

ျမန္မာ့တပ္မ(၁၀၁) ျပဳန္းတီးမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္

 

 ဒီဇင္ဘာလ ကုန္ပိုင္းမွစတင္၍ လဂ်ားယန္ေဒသ ထိုးစစ္ဆင္ရာတြင္ ပါ၀င္လာေသာ ပခုကၠဴ အေျခစိုက္ တပ္မ(၁၀၁) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားသည္ အထိအခိုက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ တပ္ဖြဲ႕စည္းပုံ ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၁၀ ရက္ၾကာ တိုက္ပြဲတြင္ က်ဆုံးသူ ၂၀၀ ေက်ာ္၊ ဒဏ္ရာရသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ထြက္ေျပး ေပ်က္ဆုံးသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ခလရ (၂၅၂)၊ (၂၅၈) တပ္ရင္းမႉး ႏွစ္ဦးသည္လည္း ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာရရွိကာ ခလရ(၂၅၈) တပ္ရင္းသည္ တပ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တပ္မ(၁၀၁) လက္ေအာက္ခံ ခလရ(၂၅၁)၊ (၂၅၂)၊ (၂၅၃)၊ (၂၅၄)၊ (၂၅၅)၊ (၂၅၆)၊ (၂၅၇)၊ (၂၅၈)၊ (၂၅၉)၊ တပ္ရင္းမ်ား လဂ်ားယန္ေသ ထိုးစစ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
Copy from - Jade Land

0 comments: