Saturday, January 12, 2013

“ေရႊရတု ႏွစ္ပတ္လည္ တအာင္းအမ်ဳိးသား ေတာ္လွန္ေရးေန႔”

“ေရႊရတုႏွစ္ပတ္လည္ တအာင္းအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔”
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၁၂ ရက္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ၊ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္။ စာအမွတ္။ ဝဝ၁-၀၅-ဌနခ-၁၃

(၁) ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕သည္ တအာင္းအမ်ဳိးသားတရပ္လံုး... အဖိႏွိပ္ခံဘဝမွ လြတ္္ေျမာက္ရန္အတြက္ အာဏာရွင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ကို လက္နက္စဲြကိုင္ၿပီး ေတာ္လွန္ ဆန္႔က်င္ လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ငါးဆယ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ေရႊရတု ႏွစ္ပတ္လည္ မဂၤလာေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂) တအာင္းတမ်ဳိးသားလံုး အဖိနိွပ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အာမခံသည့္ တအာင္းျပည္နယ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ မဟာလူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသား တန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ဳိးသား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အာမခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး တို႔ အတြက္ တအာင္းတမ်ဳိးသားလံုးတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရး ခရီးနွစ္ေပါင္း ၅ဝ ကာလအတြင္း အသက္ေသြးေခြ်း၊ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားစြာကို ေပးဆပ္ရင္းႏီွးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာ မ်ဳိးခ်စ္တအာင္း ျပည္သူလူထုနွင့္  တအာင္းအာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဲေဘာ္ရဲေမ အေပါင္းတို႔အား ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦးမွ အစဥ္ ဦးညြတ္ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါသည္။

(၃) တပ္ဦး၏ေရွ႕ေဆာင္လမ္းညြန္မႈျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ T.N.L.A သည္ တအာင္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ အျမန္ရရွိႏိုင္ေစရန္ တအာင္းေဒသတခြင္လံုးတြင္ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ စည္းရံုး လႈပ္ရွားရာတြင္
ေဒသခံမိဘျပည္သူတို႔၏ အားေပးေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ သင့္တင့္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၂ ႏွစ္ ကာလ အတြင္းတြင္ ယခင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တအာင္းနယ္ေျမမ်ားအျပင္ အျခားတအာင္းနယ္ေျမမ်ား ကိုပါ စည္းရံုး လႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

(၄) တအာင္းေဒသအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ၾကီးမားသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကိုလည္း လူထုႏွင့္အတူ လက္တဲြပူးေပါင္းကာ တိုက္ဖ်က္လာခဲ့ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ထိုက္သင့္ေသာအတိုင္းအတာထိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းဝယ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကိုဖမ္းဆီး အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း တအာင္းေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္းခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

(၅) တအာင္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္သည္ မိမိတို႕ေဒသအတြင္း နယ္ေျမစိုးမိုးေရး၊ တပ္ဖဲြ႕တည္ေဆာက္ေရး၊ လူထုစည္းရံုးေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္စဥ္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ဆင္လႈပ္ရွားလာမႈေၾကာင့္ တိုက္ပဲြၾကီးငယ္အၾကိမ္ ၅ဝ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ နမ့္ဆန္၊ မန္တံု၊ နမ့္ခမ္း၊ ကြတ္ခိုင္၊ နမၼတူ၊ ေက်ာက္မဲႏွင့္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အစရွိသည့္ တအာင္းေဒသမ်ား တြင္တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္မ်ားႏွင့္အတူ လက္တဲြတိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ေသာတိုက္ပဲြမ်ားတြင္ ျမန္မာတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားထိခိုက္က်ဆံုးျခင္း၊ လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားသိမ္းဆည္းရမိျခင္းတို႔မွာ တအာင္းမိဘျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

(၆) လက္ရွိ ကခ်င္ေဒသတြင္းသို႕ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေလတပ္၊ ၾကည္းတပ္ျဖင့္ ျပည္ပစစ္ပဲြအလား ျပင္းထန္စြာ ထိုးစစ္ ဆင္ေနမႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာကန္႕ကြက္ရႈတ္ခ်လိုက္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္းသို႕ ထိုးစစ္မ်ားရပ္ဆိုင္းၿပီး စစ္မွန္သည့္ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္မွသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ယခင္စစ္အာဏာရွင္မူအတုအေယာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ လက္ပန္ေတာင္းေတာင္သပိတ္တြင္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုမ်ား အား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခဲြခဲ့ျခင္းတို႕သည္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္လုပ္ရပ္မဟုတ္ဟု ရႈျမင္သံုးသပ္ပါသည္။

(၇) နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တအာင္းအမ်ဳိးသားတို႕၏ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မေရာက္မခ်င္း တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ဆက္လက္လက္တဲြတိုက္ပဲြ၀င္ၾကရန္ တအာင္းမိဘျပည္သူတရပ္လံုးကို အေလးအနက္တိုက္တြန္းႏိႈိးေဆာ္ရင္း နွစ္ (၅ဝ) ျပည့္ တအာင္းအမ်ဳိးသား ေတာ္လွန္ေရး နွစ္ပတ္လည္ေန႕ သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

“ဘ္ုပ္ဘူိန္ ကုင္တအာင္း”
ဗဟိုေကာ္မီတီ
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (P.S.L.F)

0 comments: