Tuesday, January 22, 2013

လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ အစိုးရဟာ ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲဘို႕ လုပ္ေနၾကသလား။

"ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ ေဆာင္းပါး တပုဒ္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စဆုံးဖတ္ျဖင့္ေအာင္ ဖတ္ဖို႔ ေလးေလးနက္နက္ တိုက္တြန္းလိုကင္ပါတယ္"
လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ အစိုးရဟာ ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲဘို႕ လုပ္ေနၾကသလား။

လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လူထုသည္ မကုန္ခမ္းနိုင္ေသာ စြမ္းအားျဖစ္သည္။ လူထုထံမွ သင္ၾကားေလ့လာ စရာမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ မ်က္ေမွာက္ အခ်ိန္၌ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္က လူထုကို ဟိုဟာမလုပ္နဲ႕၊ သည္လို လုပ္ပါ၊ ဟူ၍သာ သင္ၾကားပို႕ခ်၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေပးေနၾက သည္က မ်ားလြန္းေနသည္။ လူထု ထံမွ သင္ၾကား ေလ့လာ ရန္၊ လူထု၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို အေလးထားစု ေဆာင္းရန္၊ လူထုကို ေလးစားေၾကာင္း လက္ေတြ႔ ျပသရန္တို႔မွာ နည္းလြန္းလွသည္။ မိမိလုပ္သည့္ လုပ္ငန္း နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ လူထုအား တန္ဘိုးထားကာ ရွင္းလင္း ေျပာျပရန္မၾကိဳး စားေတာ့ဘဲ “ လူတိုင္း ၾကိဳက္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ဘူး၊” “ မေၾကနပ္ရင္လဲ ကိစၥ မရွိဘူး။ ” ဟု မာေၾကာစြာ တုန္႕ျပန္ကာ ေခါင္းေဆာင္ကို အဓိကထား သည့္ နိုင္ငံေရး လုပ္ဟန္ ေပၚလာသည္ကို ၀မ္းနည္းဘြယ္ေတြ႕ရ သည္။
 
ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႕ အေရးၾကီးေသာ ကာလမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဆင္ႏႊဲေနေသာ ထိုးစစ္မ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း နည္းေပါင္းစံု ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈမ်ားမွာ တန္ဘိုး ၾကီးလွသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဆင္ႏႊဲေနေသာ ထိုးစစ္မ်ားရပ္ရန္ မံုရြာသူ/သားမ်ား စုေပါင္း၍ ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚနိုင္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ျမန္မာအမိ်ဳးသား ကိုေအာင္ထြန္းဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မွာ မွတ္သားဘြယ္ ေကာင္းေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။
 
" ကခ်င္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု၀င္ တိုင္းရင္သားေတြျဖစ္တယ္..။ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္း ေတြျဖစ္တယ္..။

တိုင္းရင္းသားေတြကို ထိုးစစ္ဆင္တာဟာ ျပည္ေထာင္စုကို ထိုးစစ္ဆင္ ေနတာျဖစ္တာေၾကာင္႔ က်ဳပ္တို႔မံုရြာသားေတြက ျပည္ေထာင္စု မျပိဳကြဲေရးကို ေရွးရႈျပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရတာပါ။" ကိုေအာင္ထြန္းဦးသည္ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တဦး မဟုတ္ပါ။ သို႕ရာတြင္ သူ၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ စာေရးသူ၏
အသဲနွလံုးကိုပင္ လႈပ္ခါသြားေစသည္။

“တိုင္းရင္းသားေတြကို ထိုးစစ္ဆင္တာဟာ ျပည္ေထာင္စုကို ထိုးစစ္ဆင္တာ ျဖစ္တယ္” --- တဲ႕။ “ ျပည္ေထာင္စု မျပိဳကြဲေရးကိုေရွးရႈျပီး ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ရတာပါ” --- တဲ႔။ ေကာင္းလိုက္တဲ့ သေဘာ ထား နဲ႕ ေတြးေခၚမႈပါလား ကိုေအာင္ထြန္းဦးရယ္။ ယင္းကဲ့သို႕ ရွင္းလင္းေသာ သေဘာထားနွင့္ ေတြးေခၚမႈကို လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ၾကီးတြင္ တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြမ်ား ေန႕စဥ္ သိန္းေပါင္းေထာင္နွင့္ခ်ီ အကုန္ အက်ခံကာ ထိုင္ေဆြးေႏြးေန ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားအနက္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ မည္သူ တဦးတေယာက္ထံကမွ် မၾကားသိရပါ။

ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ လႊတ္ေတာ္ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံခ်က္ မေပးနိုင္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္နိုင္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင္႕ လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း အားလံုးနီးပါးက နည္းေပါင္းစံုနွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့သည္မွာ နွစ္တခ်ိဳ႕မွ်ၾကာ ခဲ့ပါျပီ။ အတုအေယာင္ လႊတ္ေတာ္ၾကီးသည္ တေလွ်ာက္လံုး မသိျခင္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား အခြင့္ အေရး တိုးတက္ရရွိေစရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ မည္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကိုမွ် ျပင္ဆင္ခဲ႕ျခင္းမရွိ။ ဖြဲ႕စည္းပံုနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကမွ် လူထုထံမွ စနစ္တက် သေဘာထားအျမင္စုေဆာင္းမႈ မရွိခဲ့။ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ မည္သည့္ အပိုင္းမ်ားအား ျပင္သင့္ေၾကာင္းျဖင့္ မည္သည့္ နိုင္ငံေရးပါတီကမွ် အားေကာင္းေကာင္း အဆိုတင္သြင္းျခင္း မျပဳခဲ့။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ျမဲေရးကို အသက္သြင္းထားသည့္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေလာင္းရိပ္ ေအာက္ တြင္သာ ေအး ေအးသာသာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနၾကသည္။


ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးသမတ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ေရႊသိုက္၏သား နုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ေက်ာက္ ဇန္း ေယာင္ေ၀ က “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မတည္ေဆာက္နိုင္လို႕ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လူေနမႈ ဘ၀ဟာ တိရစာၦန္ သာသာမွ် အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့တယ္။” ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမွာ ၄င္းတို႕နွင့္ မဆိုင္သကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လူထုမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ ျမင့္တက္ေရး အတြက္ ၄င္းတို႕ေျမယာကို ၄င္းတုိ႕ဖာသာ အဓိက စီမံခန္႕ခြဲခြင့္ ေပးရမည္ ဟူသည္ကိုပင္ မ်က္ကြယ္ျပဳေနၾကသည္။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ၾကီး ဟူသည္ ေရႊေက်ာင္း ေျပာင္ေျပာင္ ၀မ္းေခါင္ေခါင္ ျဖစ္ေနသည္။ အေပၚယံေရႊမႈံၾကဲထားေသာ္လည္း အတြင္းမွာ တန္ဘိုးထား ေလာက္သည့္အရာ ရွာ၍ မေတြ႕ေသး။


၁၉၆၂ ခုနွစ္တြင္ အာဏာသိမ္း စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက “ ဖက္ဒရယ္ ဆိုတာ ခြဲထြက္ေရးျဖစ္တယ္။” ဟူ၍ အေၾကာင္းျပျပီး တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုၾကီးတရပ္လံုးကို နွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ရက္စက္စြာ ဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလ (၂) ရက္ေန႕ ေရာက္မွသာ ထိပ္သီး စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းတဦး ျဖစ္ခဲ႕သည့္အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု လည္ပတ္နိုင္ေရးအတြက္ ထိပ္ဆံုးတန္းတြင္ တာ၀န္ယူေနဆဲျဖစ္ ေသာ သူရဦးေရႊမန္းက တိုင္းရင္းသားမ်ား လုိ လားေသာ ဖက္ဒရယ္ကို စကားလံုး အတိအက် ရည္ညႊန္းလွ်က္ လက္ခံေၾကာင္း ၀န္ခံလာရသည္။ သို႕ရာတြင္ လက္ေတြ႕မွာ မည္သို႕ျဖစ္လာမည္နည္း။
 
သူရဦးေရႊမန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညႊန္႕ကို အေရးယူခဲ႕ သည္႕ အခ်ိန္၌ “လူတိုင္းဥပေဒေရွ႕ေမွာက္မွာ တန္းတူ ရွိတယ္” ဟူသည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးစကားလံုးကို အက်ယ္ေလာင္ဆံုး သံုးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အေျခခံလူထုမ်ားသာ မက ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ ေခါင္းေထာင္ၾကည့္မိခဲ့သည္။ ယခုဆယ္ နွစ္ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ အဆိုး၀ါးဆံုးျဖစ္ေနသည္။ တျပည္လံုး ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္လွ်က္ ရွိေနသည္။
 
ယခုလည္း “ ဖက္ဒရယ္ ” ကို ပြဲထုတ္လာျပန္ေခ်ျပီ။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေနရာတြင္ ရွိေနပါလွ်က္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲနိုင္ဘို႕ လူထုထံမွ သေဘာထားေတာင္းယူရန္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွ် မခ်မွတ္။ ဖက္ဒရယ္နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားကိုမွ် ဖိတ္ၾကား၍ ေလ့လာမႈမျပဳ။ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု နွင့္ တည္ေဆာက္၍ရနိုင္မရနိုင္ ေဆြးေႏြး၊ တင္ျပမႈမ်ား ျပဳၾကရန္ လူထုကို အား မေပး၊ လြယ္လင့္တကူပင္ ဦးတီခြန္ျမတ္နွင့္ ေဒၚနန္း၀ါနု တို႕နွစ္ဦးကိုသာ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမူၾကမ္းေရးရန္ တာ၀န္ေပး လိုက္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအတြင္းမွာပင္ ေရးသားၾကရန္ ေဘာင္ခတ္လိုက္ေသးသည္။

ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒကို၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေဘာင္အတြင္းမွာ ေရးဆြဲပါ ဟူသည္မွာ နတ္ျပည္ ေရာက္ေအာင္သြားဘို႕ ေလွခါးေထာင္တက္ပါ ဟု မွာၾကား လိုက္သကဲ့သို႕ပင္။
 
ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင္႔ အေျခခံေပၚတြင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး တို႕အတြက္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဘာတခုမွ် မယ္မယ္ရရ မလုပ္ေသးေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါမည္။
 
ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ။
 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္သုဥ္းျပီး နွစ္ဘက္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ႕သည့္ တနွစ္ခြဲ ကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္သည္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ တခုမွ်မျပဳခဲ့။ “ လႊတ္ေတာ္ အထက္မွာ မိုးေကာင္းကင္သာ ရွိတယ္။” ဟူသည့္ စကားလံုးကို အသံ ကုန္ေအာ္၊ ေကာင္းကင္ကို ေမာ္ၾကည့္ရင္း၊ ေအာက္ေျခလြတ္ကာ လူထုဘ၀ကို ေမ႕ေလ်ာ့ထားၾကသည္။ စစ္မွန္သည့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ရွိနိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႕မွာ ကိုယ္စားလွယ္ အတု အမ်ားစုၾကီး အၾကားတြင္ ညပ္ေနျပီး ဘာမွ လုပ္ခြင့္မရ။ လုပ္ခြင့္ ရေအာင္လည္း စြမ္းစြမ္းတမန္ မၾကိဳးစားၾက။
 
ဘာေၾကာင့္ ပစ္ခတ္မႈျပန္လည္ ျဖစ္ပြားရသည္၊ ယင္းအတြက္ မည္သူ႕တြင္ တာ၀န္ ရွိသည္၊ ဤမွ်ၾကီးမားလွေသာ စစ္စားရိပ္မ်ား က်ခံေနျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထု အတြက္ သံုးရမည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား မည္မွ်အထိ ထိခိုက္ေနသည္၊ ေအာက္ေျခ တပ္မေတာ္သားမ်ား မလိုအပ္ဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရွံဳးခံေနၾက ရသည္၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ျပည္သူမ်ား ရသင့္ သည့္ လူမႈေရးအကူအညီမ်ား မရေအာင္ အစိုးရက အဘယ္ေၾကာင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္၊ စသည္ တို႕အား လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တရား၀င္ေမးျမန္းျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ျခင္းမ်ား မျပဳခဲ့။ ေကအိုင္အိုဟာ ခြဲထြက္ဘို႕ ၾကိဳးပမ္းေနၾကတာမဟုတ္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဘို႕ေတာင္းဆိုေန ပါလွ်က္ အစိုးရက နိုင္ငံေရးအရဘာေၾကာင့္ လက္ခံ ေဆြးေႏြးမေပးသလဲ ဟူ၍ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို ေမးျမန္း ဖိအား ေပးသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တဦးမွ် မေတြ႕ရ။


၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ ၁၄ ရက္ေန႕မွစတင္ကာ အစိုးရသည္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ မ်ား၊ အေျမာက္ လက္နက္ၾကီးမ်ားပါ သံုး၍ တိုက္ခိုက္ေနသည္ကို မသိေယာင္ ျပဳထားခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ဤမွ်ၾကီးမားလွေသာ စစ္အင္အားၾကီးမ်ားနွင့္ ရက္ရက္စက္စက္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္လွ်င္ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲေန ရ ေသာ ကခ်င္လူထုတြင္ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတည္းမႈမ်ား ေပၚလာနိုင္သည္ကို သိပါလွ်က္ လႊတ္ေတာ္သည္ တနွစ္ခြဲလံုးလံုး ေရငံု နုတ္ပိတ္ ေနခဲ့သည္။


ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ နွစ္ေပါင္း ၆၅ နွစ္ၾကာျပည္တြင္းစစ္သမိုင္း၌ အၾကီးမား အျပင္းထန္ဆံုး၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေငြ ကုန္ ေၾကးက် အမ်ားဆံုး စစ္ဆင္ေရးကို အစိုးရက ဘာေၾကာင့္ ဆင္ႏႊဲရသနည္း။ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ဘို႕ ၾကိဳးပမ္း သည့္ အတြက္လား။

“ ဆယ္နွစ္ၾကာေအာင္ ေပါင္းျပီးမွ သူတို႕တေတြ ဆက္ေပါင္းျခင္ေအာင္ မလုပ္နိုင္လွ်င္ က်ဳပ္တို႕ဗမာ ေတြ ညံ႕လို႕ေပါ႕။” ဟု ေျပာကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္က ၁၀ နွစ္ၾကာျပီးလွ်င္ ခြဲထြက္ခြင့္အခြင့္အေရး ေပးခဲ႕ သည္။ ယင္းကို ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္း ေပးခဲ့သည္။
 
ယခုနွစ္ေပါင္း ၆၅ နွစ္ၾကာခဲ့ျပီ။ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ရုပ္၀တၱဳအရ ဆင္းရဲငတ္ျပတ္၊ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးလည္း ဘာမွ် မရွိျဖစ္ေနသည္။ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုမည္ ဆုိလွ်င္ပင္ အျပစ္တင္ဘို႕မရွိ။ ခြဲထြက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေစဦး။ နိုင္ငံေရး အရ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း ေဆြးေႏြးျပီး အေျဖရွာၾကဘို႕သာ ရွိသည္။ စာေရးသူက ခြဲထြက္ရန္ အားေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ စဥ္းစားပံု စဥ္းစားနည္းကိုသာ ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အိုက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္သာဦးတည္ေၾကာင္း အၾကိမ္ေပါင္းမ်ား စြာေျပာၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ သို႕ပါလွ်က္ ဤမွ်ၾကီးမားျပင္းထန္၊ေငြေၾကး အရ ေသာက္ေသာက္လဲကုန္၊ ေအာက္ေျခ ရဲေဘာ္ထု ေထာင္ ဂဏန္းနွင့္ခ်ီျပီး က်ဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ၊ ဘ၀ နစ္နာပ်က္စီးရ ေလာက္ေအာင္ စစ္ဆင္ေရးၾကီး ဆင္ႏႊဲရ သည့္ ဥပေဒ အရ အေၾကာင္းျပခ်က္ သည္ အဘယ္နည္း။
 
စစ္မွန္သည့္ လႊတ္ေတာ္တရပ္သာဆိုလွ်င္ ယင္းနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ အစိုးရ ကို ထိေရာက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးကာ တာ၀န္ ခံမႈကို ရွာေဖြရမည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၆) (က) နွင့္ ဆန္႕က်င္ကာ ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ေနသလား ဟူ၍ ေမးခြန္းမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေမးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အိုကို မတရားသျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးၾကီး ဆင္ႏႊဲသည့္အေပၚ မေၾကနပ္သျဖင့္ က်န္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းၾကီးမ်ားကပါ မခံမရပ္နုိင္လာၾကျပီး ျပန္တိုက္လာၾကလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးမွာ အမွန္ပင္ျပိဳကြဲသြားနိုင္သည္။ တိုင္းျပည္၏ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုးတရားသူၾကီး ကိုးဦးအား လြယ္လင့္တကူ စြပ္စြဲျပစ္တင္ကာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္သည္ သမတ ဦးသိန္းစိန္အား စြပ္စြဲျပစ္တင္သင့္သည္ဟု မည္သူမွ် မဟရဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံု ပုဒ္မ ၂၀၁ အရ တာ၀န္အရွိဆံုးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေ၇းေကာင္စီကို မည္သူမွ်လက္ညိႈး မထိုးရဲ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ လႊတ္ေတာ္သည္ ပညာကို ေဘးဖယ္ကာ အာဏာကို ကိုးကြယ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပင္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပတ္သားသည့္ရပ္တည္ခ်က္မရွိ၊ ရွင္းလင္းသည့္ ေတြးေခၚမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈေကာင္းမြန္ေရး၊ ျပည္နယ္ စီးပြားေရး လူုမႈေရး အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေစေရး နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ ႏႊဲေနတာပါ။ ” ဟု ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ အေၾကာင္းျပေနသည္ကို မဟုတ္မွန္းသိပါလွ်က္ ျငိမ္ေနခဲ႕ၾကသည္။ ေဒသငယ္ေလး တခုတြင္ စြဲထားေသာ တပ္တခ်ိဳ႕အား ရိကၡာေထာက္ပံ႕ေရး အတြက္မွ်ပင္ တလေက်ာ္ စစ္ပြဲအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတရာေက်ာ္မွ် အကုန္ခံ တိုက္ခဲ႕ရသည္ ဆိုလွ်င္ စစ္စားရိပ္ေၾကာင္႕ လူထုၾကီးတရပ္လံုး မည္သည့္အခါတြင္မွ် ဆင္းရဲတြင္းက ရံုးထြက္နိုင္မည္ မဟုတ္။ ယင္းကို သိပါ လွ်က္ လႊတ္ေတာ္သည္ တုတ္ တုတ္မွ် မလႈပ္ခဲ့။

မိမိေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါလွ်က္ ၀င္ေရာက္တားဆီးကာကြယ္မႈ မျပဳျခင္းသည္ အားေပး ကူညီမႈေျမာက္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲေရးကို ဦးတည္သြားနိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား အစိုးရနွင့္ စစ္တပ္ က က်ဴး လြန္ေနၾကသည္ကို သိပါလွ်က္ ဘာတခုမွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္သည္ အားေပးကူညီမႈ က်ဴး လြန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ “တိုင္းရင္းသားေတြကိုထိုးစစ္ဆင္တာဟာ ျပည္ေထာင္စုကို ထိုးစစ္ဆင္တာ ျဖစ္ တယ္” ဟူ၍ ေထာက္ျပခဲ့သည့္ ကိုေအာင္ထြန္းဦးကဲ့သုို႕ ရွင္းလင္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားတြင္ ရွိေနခဲ့လွ်င္ ယခုအခ်ိန္ဆို ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေတာ္ပင္ ခရီးေပါက္ေလာက္ျပီ ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ပြဲကိစၥ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဘာေၾကာင့္ထြက္လာခဲ့သလဲ။

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ အစိုးရစစ္တပ္က လိုင္ဇာျမိဳ႕အား လက္နက္ၾကီးမ်ားနွင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ အရပ္ သားလူထုမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရေသာသတင္းမွာ ေန႕ခ်င္းပင္တကမာၻလံုးသို႕ျပန္႔သြားခဲ့သည္။

နိုင္ငံတကာ၏ တုန္႕ျပန္ မႈမွာ အံ႕ၾသဘြယ္ေကာင္း ေလစြ။ ထိုေန႕ တေန႕တည္းမွာပင္ ျဗိတိသွ်ပါလီမန္ အတြင္း၌ခ်က္ျခင္း အစည္းအေ၀းေခၚ ခဲ့ၾက၊ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဌာန တာ၀န္ရွိသူကို ေမးခြန္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေမး၊ အရပ္သားလူထုကို ထိခိုက္ေစသည့္ အစိုးရ ၏ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္ရန္၊ ျပသနာကို နိုင္ငံေရးနည္းအရ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရန္၊ သို႕မဟုတ္ပါက ျမန္မာ နိုင္ငံအေပၚဆိုင္းငံ႕ ထားသည့္ ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္နိုင္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ျဗိိတိသွ်ပါလီမန္က ဖိအားေပး သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားခ်ခဲ့ၾကသည္။

ထိုမွ ေနာက္တေန႕မွာပင္ ဥေရာပသမဂၢကလည္း အလားတူသေဘာထားမ်ားပါ သည့္ အျပင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ရသင့္သည့္ လူမႈေရး အကူအညီမ်ား အျမန္ဆံုးရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း စသည္တို႕ကို ပါ ၀င္ေရာက္ေတာင္းဆိုေပးခဲ့သည္။ နိုင္ငံတကာက ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ျပန္လုပ္မည္ကို စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက က်ားထက္ပို၍ေၾကာက္ပါသည္။ သို႕နွင့္ပင္ လြန္ခဲ့သည္႕ တနွစ္ခြဲလံုးလံုး နႈတ္ပိတ္ေနခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သာမက အစိုးရ ပါ ကမူးရွဴးထိုး အလုပ္ေတြ လုပ္ျပလာရေတာ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္လာျပီးေနာက္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ၁၆ နွင့္ ၁၇ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ စစ္တပ္နွင့္ညွိကာ “ နယ္ေျမရွင္းလင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား ရပ္ဆိုင္းမည့္ ေၾကျငာ ခ်က္” ထြက္လာေစရန္ ကတိုက္ကရိုက္ နွင့္ နွစ္ရက္တာမွ် အလုပ္လုပ္လိုက္ပံုရ သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းအား လက္တို႕ ထား မည္႕ သေဘာရွိသည္။ ျဗိတိသွ်ပါလီမန္အတြင္း ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ၇က္ေန႕ေဆြးေႏြးေမးျမန္း ခဲ႕ၾကသည္ကို စာေရးသူ အေသအခ်ာ ေလ့လာျဖစ္ သည္။ ဘက္စံု ရွဳေဒါင့္စံုမွ အၾကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းနွင့္ ဆန္႕က်င္စြာ ျမန္မာနိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ ကို ၾကည့္ပါ။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ အမတ္တဦး အဆိုတင္ျပီးသည္နွင့္ အျခားမည္သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္က မွ် ဟုတၱိပတၱိ မေဆြးေႏြးခဲ့ၾက။ ခ်က္ျခင္းလိုလိုမွာပင္ “ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္း ရပ္ဆိုင္းျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးစတင္ၾကရန္” သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား တိုက္တြန္း ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္လာခဲ့ သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္လာျပီး သံုးေလးနာရီ အၾကာ တေန႕တည္း မွာပင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ေၾကျငာခ်က္ ထြက္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ ၏ တိုက္တြန္းခ်က္အ၇သာ ေဆာင္ရြက္ရသည္မွန္လွ်င္ မည္မွ် အားေကာင္းထက္ျမက္သည့္ အစိုးရျဖစ္ေစ သံုးေလး နာရီခန္႕မွ်အတြင္းတြင္ ေၾကျငာခ်က္ ထြက္ေအာင္လုပ္နုိင္ မည္ မဟုတ္ပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းညွိနုိင္းတိုင္ပင္ရမည္မ်ား ရွိသည့္ အျပင္ ေရးျပီးသားစာကို အစအဆံုး အထပ္ထပ္ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

အစိုးရနွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ဇာတ္တိုက္ထားျပီး ကျပေနၾကသည္မွာ ထင္ရွား သည္။

လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တိုက္တြန္းခ်က္ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုရဲ႕ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဟုတ္ရဲ႕လား။

သန္မာထြားၾကိဳင္းျပီး မိုက္ရိုင္းရမ္းကား လုိေသာ ညီအစ္ကို လူၾကီးနွစ္ေယာက္ ေလွ်ာက္သြားၾကရင္း လမ္းေပၚတြင္ ၁၃ နွစ္ အရြယ္ခန္႕ ကေလးတဦးနွင့္ ေတြ႕သည္။ ညီငယ္လူၾကီးက ရန္စထိုးၾကိတ္သျဖင့္ ကေလးကလည္း ျပန္လည္ခုခံ ေရွာင္တိမ္းလွ်က္ရွိသည္။ တခ်ီတခ်ီလည္း ျပန္ထိုးခြင့္ရသည္။ ပြဲမွာ ၾကည့္မေကာင္း။ တဖက္ေစာင္းနင္း အနိုင္က်င့္ ေစာ္ကားေနမွန္း သိသာေသာ္လည္း အကိုလုပ္သူသည္ ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖတားဆီးျခင္း မရွိ။ ခပ္ျပံဳးျပံဳး နွင့္ ရပ္ၾကည့္ေန သည္။ လမ္းသြားလမ္းလာ လူၾကီးတဦးက အျမင္မေတာ္သျဖင့္ အနီးရွိေတြ႕ရာတုတ္တေခ်ာင္း ကို ေကာက္ကိုင္ျပီး ညီ ျဖစ္သူအား ၀င္ရိုက္ေတာ့မည္ ရွိေသာအခါတြင္မွ အကိုက “ ေဟ႕ မင္းတို႕ နွစ္ေကာင္ လံုး ရပ္ၾကေတာ့။ ရန္ျဖစ္တာ၊ အၾကမ္းဘက္တာ မေကာင္းဘူးဆိုတာ မင္းတို႕နားမလည္ဘူးလား။” ဟု အသံကုန္ ေအာ္လိုက္သည္။

ဤဥပမာတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနွင့္ စစ္တပ္သည္ ညီ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ အကို ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ၏ တိုက္တြန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဟူသည္ကို အေသအခ်ာေလ့လာပါ။ “ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္း ရပ္ဆိုင္းျပီး ျငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးစတင္ၾကရန္” ဟူ၍သာ ျဖစ္သည္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္းရပ္ဘို႕က အရင္လာ သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ရသည္႕အေၾကာင္းရင္းအားေဖၚ ထုတ္၊ အေျဖရွာရမည့္ အလုပ္ကို လြန္ခဲ့ေသာ တနွစ္ခြဲက မလုပ္ခဲ႕။ ယခုလည္း လုပ္မည့္ပံု မေပၚေသး။ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈ မ်ား ခ်က္ျခင္းရပ္ဘို႕ကိုသာ တိုက္တြန္းသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ နွစ္ဘက္လံုးကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္နည္း နွင့္ ျဖစ္ေစ အပစ္အခတ္ရပ္ သြားလွ်င္ ေအးတာဘဲ ဟု စဥ္းစားၾက ေသာ ရိုးရိုးလူထုမ်ားမွာလည္း ၀မ္းသာၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ လြဲေနပါျပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ရသည့္ အရင္းခံ အေၾကာင္း ကို မရွင္းနိုင္သမွ် အခုအပစ္ရပ္သည္ဟုေျပာ မၾကာခင္ျပန္ပစ္ၾကပါ ဦး မည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႕ နံက္ေျခာက္နာရီ တြင္ အပစ္ရပ္မည္ဟု အစိုးရက အတိအလင္း ေၾကျငာထားပါလွ်က္ စစ္တပ္က မရပ္ဘဲ ဆက္တိုက္ေနသည္ကို ၾကည့္ ပါ။

စစ္တပ္၏ မရပ္စဲေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ၾကည့္ျပီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ေလ့လာ ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ နွစ္ဖက္သြားရွိေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ တဘက္တြင္ ေကအိုင္ေအတပ္မ်ား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ လံုး၀ မလုပ္ရ ဟု ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္သည္။ အျခားတဘက္တြင္ သမတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ေအာက္၌ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ခြင့္ ရွိသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို စစ္တပ္အလိုက် တုိက္ပြဲျပန္စနိုင္သည္။ အစိုးရတပ္၏ ခုခံကာ ကြယ္ျခင္းဟူသည္မွာ စစ္ေလယာဥ္မ်ား၊ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ၁၂၀ မီလီမီတာ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားကို ပါသံုးကာ စစ္ဆင္ ေရးဆင္ႏႊဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းျပီးခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားက သက္ေသျပေနသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနွင့္ ၄င္း၏ စစ္တပ္ က ေဖၚေဆာင္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ် မရွိနိုင္။ တကယ္တန္းစနစ္တက် အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္လိုပါလွ်င္ ကုလသမဂၢ သို႕မဟုတ္ အျခားနုိင္ငံတခု နွစ္ခု၏ ၾကား၀င္ရပ္တည္ၾကီးၾကပ္ေပးမႈ လိုမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ထင္ရွားလာသည္။

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေသာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ဘယ္လိုရပ္တည္သြားမလဲ။

အတုအေယာင္လႊတ္ေတာ္ပင္ ျဖစ္ေစဦး။ ျပည္တြင္းစစ္ကို အမွန္တကယ္ရပ္စဲျပီး စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရျခင္သည့္ အမတ္မ်ားလည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ရွိနုိင္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားစဥ္းစားသင့္ပါျပီ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ခ်က္ ျခင္း လက္မွတ္ထိုးရန္ ေကအိုင္အိုကို စစ္ေရးအရ တဘက္က ျခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပး၊ အျခားတဘက္ကမူ ဦးတည္ခ်က္ မဲ႕သည့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ားနွင့္ အခ်ိန္ဆြဲထား၊ တစတစ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေဘာင္အတြင္း ဆြဲသြင္းသြား မည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ နိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အိုက လက္မခံလ်ွင္ အျပတ္ေခ်မႈုန္းမည္႕ နည္း နာ ကို က်င့္သံုးေနသည္။ ဤနည္းျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မည္သည့္အခါတြင္မွ် မတည္ေဆာက္နုိင္ပါ။ ယခုျပသနာမွာ ေကအိုင္အိုက ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို လာေရာက္မတက္၍ မဟုတ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္က အၾကံေပးေန သည့္ အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲဟူသည္တြင္လည္း ေကအိုင္အိုက မီဒီယာမွ တဆင့္ ပါ၀င္ေနျပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပံု ေဘာင္ အတြင္းမ၀င္ေရာက္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ ဟူသည္ကို ေကအုိင္အို ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေရဒီယို အင္တာဗ်ဴးမ်ားမွေန၍ နိုင္ငံေရးအရ တင္ျပခဲ႕ျပီးၾကျပီ။ အစိုးရက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ေခၚပါ လွ်က္ ေကအိုင္အို က မလာဟု တဘက္သတ္ အျပစ္ဖို႕ျပီး စစ္ေရးအရ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွာျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္နွင့္ အစိုးရတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကို တကယ္တန္း တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာထား မရွိပါက ေကအိုင္အိုက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဟူသည္မ်ားကို လာတက္ေသာ္လည္း အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ မင္းက ဤကိစၥကို ၄င္းတြင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ၊ အထက္ကို ျပန္ျပီးတင္ျပပါဦးမည္ဟု ေျပာမည္၊ ေလာေလာဆယ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးပါဟု ဖိအားေပးမည္၊ ျပီးလွ်င္ ျပန္သြားၾကမည္၊ ဤမွ်သာျဖစ္သည္။

ေကအိုင္အို မွာ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ခါးသီးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိခဲ့ျပီ။ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးျခင္လွ်င္ အမ်ိဳး သားညီလာခံ တက္ပါ ဟု ေျပာျပီး စစ္အစိုးရက မည္သည့္အပစ္ရပ္အဖြဲ႕နွင့္ မွ် နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မျပဳခဲ့။ ေကအိုင္အို ၁၇ နွစ္တာ အပစ္ရပ္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း လက္ရွိသမတ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္ ဥကၠဌ လုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ညီ လာခံသို႕ နွစ္အေတာ္ၾကာတက္ခဲ့ျပီးျပီ။ ယင္းတြင္ တဖြဲ႕ခ်င္းေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ျပီးျပီ။ ထုိမွ်မက အပစ္ရပ္ အျခားအဖြဲ႕မ်ား နွင့္ ေပါင္းကာ (၁၃) ဖြဲ႕စုေပါင္း၍လည္းတင္ျပခဲ့ျပီးျပီ။ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရျပီးျပီ။ စစ္အစိုး၇က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အဓမၼ ေမြးထုတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လုိလားေတာင္းဆိုေသာ အခ်က္မ်ား မပါရွိေၾကာင္း ေကအိုင္အိုက ၂၀၀၉ ခုနွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႕၌ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္တြင္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေဘာင္ကို ကန္႕ သတ္မထားဘဲေဆြးေႏြးၾကရန္ ေကအိုင္အိုက ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဘက္က မလိုက္ေလ်ာခဲ့။ အပစ္ရပ္၊ လက္ နက္ကိုလမ္းစဥ္ကို စြန္႕၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ နိုင္ငံေရးပါတီ ေထာင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ဟူသည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုသာ အစိုးရက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ား ေအာက္တြင္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္နွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္သြားမည္ဟူသည့္ မူ၀ါဒ နွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မရွိဘဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္ကို ဆြဲသြင္းေရးသာ လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ေရွ႕ဆက္ က်င္းပမည့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဟူသည္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မည္သို႕မွ် အဓိပၸါယ္ရွိလာမည္မဟုတ္။

၁၉၇၄ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အသက္၀င္ခဲ့စဥ္ကာလအတြင္း အလားတူအေတြ႕အၾကံဳမ်ိဳးရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ခုနွစ္ တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ သမတဦးေန၀င္းထံ ကမ္းလွမ္း ခဲ့ဘူး သည္။ လက္ခံသျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကေသာအခါ ဗကပ က အျခားအခ်က္မ်ားအျပင္ လူထုအား ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အ၀ ေပးရန္၊ ပါတီစံုစနစ္က်င့္သံုးရန္တို႕ကို တင္ျပခဲ့သည္။ မဆလ အစိုးရဘက္က လက္မခံခဲ့။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို လူထု ၉၀.၁၉ ရာခိုင္နႈန္း ကေန တခဲနက္ အတည္ျပဳထားေၾကာင္းနွင့္ ၄င္း၏ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းတြင္သာ ၀င္ေရာက္ လႈပ္ရွားရန္ ျပန္ၾကားျပီး ဦးေန၀င္းက ေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ဆုိရွယ္လစ္ အေယာင္ျပထားေသာ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းခဲ့သည္။

အလားတူပင္ ၁၉၈၀ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သမတ အိမ္ေတာ္၌ မဆလ အစိုးရ နွင့္ ေက အိုင္အို တို႕ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေကအိုင္အိုက အျခားအခ်က္မ်ားအျပင္ အဓိကအားျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး (သို႕) ကိုယ္ပိုင္ စီမံခန္႕ခြဲေရး အာဏာရွိေသာ ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ မဆလ အစိုးရက ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုသာ ရည္ညႊန္းျပီး ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီးျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ မဆလစစ္အစိုး၇က ခံတပ္သဖြယ္ အခိုင္အမာ အားျပဳ ကိုင္စြဲခဲ့ေသာ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား လူထုၾကီးကဆုတ္ျဖဲကာ သမိုင္းအမိႈက္ျခင္းထဲသို႕ ထည့္လိုက္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေတာင္းဆိုခဲ့စဥ္က ခါးခါးသီးသီးျငင္းခဲ့ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီကို ရွစ္ေလးလံုးအေရး ေတာ္ပံုအားေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ ယခုစစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း သစ္မ်ားက လက္မခံနိုင္ဟု မေျပာရဲေတာ့။ ေျပာင္းျပန္ပင္ ဒီမိုကေရစီကို ၄င္းတို႕ကဘဲ သေဘာေကာင္းလို႕ ေဖၚေဆာင္ေပးသလိုလို အသံေကာင္းဟစ္လာသည္။

သမိုင္းလိမ္ကို ဖန္တည္းလာသည္။၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု နွင့္ အညီ ဒီမိုကေရစီကို ေဖၚေဆာင္ေနပါသည္ ဟု တကမာၻလံုးၾကားေအာင္ ေၾကြးေၾကာ္လွ်က္ရွိသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ဒီမိုကေရစီ အေယာင္ျပထားေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို အသက္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၈၀ ခုနွစ္တြင္ ေကအိုင္အိုက ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ စစ္မွန္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး (သို႕) ကိုယ္ပိုင္ စီမံခန္႕ခြဲေရး အာဏာရွိေသာ ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးရန္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မွသာ ရပါမည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကို ေတာင္းဆိုေနၾကပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္သည္မွာ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႕ခြဲ ခြင့္ တို႕ကိုလည္း အာမခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုသာ ျဖစ္ပါမည္။

ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ ဆင္သြားရန္ မျဖစ္နိုင္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း သစ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ျပင္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ခက္ေနသျဖင့္ ျပင္ဘို႕ၾကိဳးစားမည့္အစား အသစ္ျပန္လည္ေရး ဆြဲ၇န္၊ လြန္ခဲ့သည္႕ ရက္ပိုင္းကမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ယက္မွ ေရွ႕ေနၾကီးမ်ားက စတင္ ထုတ္ေဖၚလာၾက သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲသည့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိေနၾကျပီ ျဖစ္သျဖင့္ နွစ္ နွစ္အတြင္း ျပီးေအာင္ေရးဆြဲနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတို႕က ရွင္းျပသြားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုလက္မခံနိုင္ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားက ေျပာေနၾကသည့္အခ်ိန္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေဘာင္အတြင္း မ၀င္ေရာက္နိုင္ဟု ေကအိုင္အိုက ခုခံစစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲ၍ သက္ ေသထူေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ယက္က ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ေရးဆြဲရန္ အဆုိတင္လိုက္ျခင္းသည္ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ကို ေဖၚေဆာင္၊ ပံ႔ပိုး၊ ၀န္းရံေနၾကသူမ်ားအတြက္ မိုးၾကိဳးပစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါမည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ မူ ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ယက္၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ရာခိုင္နႈန္းျပည့္ၾကိဳဆိုသည္။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခုခံကာကြယ္၊ ယင္းနွင့္အတူ အက်ိဳးစီးပြားခံစားခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ သမိုင္းမဲၾကီး အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံသြားခဲ့ၾကျပီးပါျပီ။ လူထုၾကီးတရပ္လံုး၏ အဆံုးအျဖတ္ကို မရႈမလွ ခံယူသြားခဲ့ၾကရသည္။

၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ ယေန႕ ေခါင္းမေဖၚနိုင္ၾကေတာ့။ လူထုက စစ္မွန္စြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံထားရသူ ဟု မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္သူ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ပါမည္ဟု ကတိေပးကာ လူထုဆႏၵမဲရယူခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႕အခ်ိန္အထိ မည္သည့္ အေျခခံေၾကာရိုးၾကီး တခုတေလကိုမွ် ျပင္ရန္ အသံမထြက္ေသးသည့္ ပုဂၢိဳလ္္မ်ား သည္ ယေန႕ မည္သို႕စဥ္း စား ၾကမည္နည္း။

ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ယက္၏ ေထာက္ျပခ်က္ကို လက္ခံ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ ေပၚလာေရးကို လက္တြဲ ၾကိဳးပမ္းကာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္သြားမည္ လား။ သို႕မဟုတ္ မျပင္နိုင္သည့္ အေျခအေနရွိမွန္းသိပါလွ်က္ လႊတ္ေတာ္အရိပ္ေအာက္မွာပင္ ဆက္လက္ေမြ႕ေလ်ာ္၊၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ အတူ သမိုင္း အမိႈက္ျခင္းထဲ အေရာက္ခံမည္လား။ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္႕အေရးၾကီး ေသာ အခ်ိန္သို႕ေရာက္ပါျပီ။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
 
[1] ဦးေဖခင္ထံမွ နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠဌ ထံ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕စြဲဲျဖင့္ ေပးစာ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အေရးနွင့္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယတြဲ)။ ျမန္မာ့သမိုင္း ျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ား ေရးသား ျပဳစုေရးအဖြဲ႕က စိစစ္၍ ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးျမဟန္၊ ဦးသိန္းလိႈင္ တို႕က ျပဳစုသည္။ တကၠသို္လ္မ်ား ပံုနွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္။
[1] Legal ground

0 comments: