Thursday, January 10, 2013

ေက်ာင္းတကၠသိုလ္ထဲမွာ ဆရာဟန္ေဆာင္၍ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ေနေသာ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသားထုအား ေစာ္ကား သည့္အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒစာအုပ္ကိုပါ လုယူ။

 
ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔ နံနက္က သန္လ်င္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ဗကသေက်ာင္းသားရဲေဘာ္မ်ားက ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားကို ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား လိုက္လံ ေ၀ငွေနခဲ့ၾကစဥ္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (သန္လ်င္) ေက်ာင္းသို႔ စစ္တပ္မွ အျငိမ္းစားယူ၍ နည္းပညာ တကၠသိုလ္သို႔ ေက်ာင္းသားေရးရာ လံုျခံဳေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းေရြ႕လာေသာ အျငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္တစ္ဦးႏွင့္ အျငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦး (အမည္မသိရွိရေသး) တို႔က လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေ၀ငွေနေသာ ဗကသေက်ာင္းသားမ်ား၏ လက္တြင္းမွ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားအား အတင္းအဓမၼ လိုက္လံလုယူ၍ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တရားမ၀င္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ စာရြက္လိုက္လံ ေ၀ငွေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျပီး စရဖမ်ား၊ SBႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားထံ ဖုန္းဆက္၍ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုး ေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သူမဆို အမ်ားျပည္သူအား ထိခိုက္ျခင္းမရွိပါက မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေရးသားျဖန္႔ခ်ီခြင ့္ ရွိသည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အရ ယခုကဲ့သို႔ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္အား လာေရာက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္း မျပဳရန္ ပန္ၾကားျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာအုပ္ပါ ဥပေဒအခ်က္မ်ားအား ျပသခဲ့ေသာ္ လည္း ၄င္းအျငိမ္းစားစစ္ဗိုလ္မွ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒစာအုပ္အား အင္အားသံုး လုယူသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒစာအုပ္မွာ စုတ္ျပဲ သြားခဲ့ပါသည္။

ဗကသေက်ာင္းသားမ်ားက ယခုကဲ့သို႔ အတင္းအဓမၼလုယက္ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ ေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္းအျငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္ ေနသည့္ၾကားမွပင္ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ လက္ကိုင္ဖုန္း တစ္လံုး၊ ေက်ာင္းသားကဒ္ ႏွစ္ကဒ္အား သိမ္းယူသြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ကိုင္ဖုန္းအသိမ္းခံရေသာေက်ာင္းသားမွ ယခုကဲ့သို႔ မိမိတို႔ လြတ္လပ္ခြင့္အား တရားလြန္ထိပါးျခင္းကို သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသိေအာင္တင္ျပမည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းကို အျငိမ္းစားဗိုလ္မွဴးက "မင္းတို႔ တိုင္ခ်င္ရာတိုင္ ဘယ္သူမွ ေစာက္ဂရုမစိုက္ဘူး"ဟု ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ျပန္လည္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အျပင္ "ေက်ာင္းေရွ႕မွာ သူေတာင္းစားေတာင္ လာေတာင္းရင္ ေမာင္းထုတ္ပစ္တာ၊ မင္းတို႔လဲသြားၾကေတာ့" ဟုလည္း ေစာ္ကား ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသည္ စစ္တန္းလ်ားမဟုတ္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာစကားမ်ားျဖင့္ ဆဲဆိုျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားေသာအခါ ခြန္းၾကီးခြန္းငယ္မ်ားျဖင့္ စကားမ်ားခဲ့ၾကျပီး နည္းပညာတကၠသိုလ္ (သန္လ်င္) ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ထိုဆရာႏွစ္ဦးႏွင့္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗကသေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယခုကဲ့သို႔ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာစကားလံုးမ်ား၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္စဥ္အား ေက်နပ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ အျခားေက်ာင္းသားသမဂၢ၀င္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအတြင္းရွိ အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ သမ၀ါယမတကၠသိုလ္တို႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (သန္လ်င္) ေက်ာင္းေရွ႕သို႔ စုရံုးေရာက္ရွိလာကာ ညေနပိုင္း ေက်ာင္းလႊတ္ခ်ိန္တြင္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားကို ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ပင္ ထပ္မံျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကျပီး ၄င္းဆရာႏွစ္ဦးအား မနက္ပိုင္းက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္အား ေက်နပ္မွဳမရွိသျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားေသာအခါ ေက်ာင္း၀င္းတံခါးအား ပိတ္ထားခဲ့သျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္မရခဲ့ၾကပါ။

အျငိမ္းစား စစ္တပ္အရာရွိ ႏွစ္ဦးအားလည္း မနက္ပိုင္းက ၄င္းတို႔ေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာ စကားမ်ားအား ဆရာပီပီ တာ၀န္ယူေပးရန္အတြက္ ရာထူးႏွင့္အမည္မ်ားအား ေမးျမန္းရာ သူတို႔ မေျပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ အထက္က အမိန္႔ခ်မွတ္ထားသည့္အတြက္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀န္းက်င္တြင္ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ ႏိုင္ငံေရး ဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ခြင့္မျပဳႏိုင္သျဖင့္ တားျမစ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မေက်နပ္မွဳမ်ားရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ကိုသာ ေျပာဆိုပါဟုသာ မေရမရာ အေျဖမ်ား ေပးၾကပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ၾကေသာ ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ ေက်ာင္းသားထုအား သေရာ္ေစာ္ကားေသာ စကားမ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာ ဆရာႏွစ္ဦးသည္ တကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား မဟုတ္ပဲ စစ္တပ္မွ အျငိမ္းစားယူထားေသာ စစ္အရာရွိမ်ားအား တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ဟန္႕တားႏိုင္ရန္ ေထာက္လွမ္းေရးဆန္ဆန္ အစိုးရက ခန္႔ထားေသာ ဆရာမ်ားျဖစ္ေနျခင္းကို စီစစ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထိုစစ္ဗိုလ္ အျငိမ္းစားဆရာမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဆရာတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မေလွ်ာ္ညီစြာ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ယခင္ကတည္းကပင္ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ စာတတ္ေပတတ္ တကၠသိုလ္ဆရာအမ်ားစုႏွင့္ ျခားနားစြာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား မိမိတို႔၏ တပည့္သားေျမးမ်ားဟု အထင္မရွိသည့္အျပင္ ျပႆနာျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆပါက ယခုျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အေၾကာင္းၾကား၍ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား လာေရာက္ဖမ္းဆီးရန္ ေစခိုင္းျခင္းသည္ ဆရာဂုဏ္ႏွင့္ မည္သို႔မွေလွ်ာ္ညီၾကျခင္း မရွိေၾကာင္းမွာ ထင္ရွားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗကသေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သမဂၢ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ယခုထက္ပို၍ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ယခုျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသားထု တစ္ရပ္လံုးအား သေရာ္ေစာ္ကားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ထပ္မံၾကံဳေတြ႔လာပါက ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပႆနာရပ္တိုင္းသည္ တကၠသိုလ္ဆရာဂုဏ္ႏွင့္ မေလွ်ာ္ညီေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအား ခန္႔အပ္ထားေသာအစိုးရႏွင့္ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ား အေပၚတြင္သာ လံုး၀တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုပါသည္။

ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲေဘာ္မ်ား။

0 comments: