Monday, January 21, 2013

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ထိုးစစ္အတြင္း ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ မ်ားစာရင္းျဖစ္ပါသည္။

 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔ အထိျဖစ္သည္။ ထိုးစစ္ဆင္ သံုးစြဲမႈ အင္အားမွာ- မပခ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ား၊ နမခ လက္ေအာင္ခံ တပ္ရင္းမ်ား၊ တမခ(၃၃)၊ တမခ(၈၈) တမခ(၉၉)၊ တမခ(၁၀၁)၊ စကခ(၃)၊ စကခ(၂၁)၊ တပ္ေပါင္းစု ေျခလ်င္/ေျချမန္ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ရင္း(၉၆)ရင္း၊ အကူ လက္ရံုးတပ္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ - တို႔ျဖစ္ၿပီး....

ျမစ္ၾကီးနား ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ အေပါ့စား တိုက္ေလယာဥ္မ်ား (Super Galeb G-4 & K-8 W) မိတီၳလာေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား (Mil Mi-35 & Mil Mi-2) ပါ၀င္သည္။

(အင္တာနတ္ သတင္းစဥ္အဖြဲ႔မွ တင္ျပသည္)
by ေအးခ်မ္းမြန္

0 comments: