Monday, January 28, 2013

ရွမ္း/ေျမာက္တြင္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား

ရွမ္း/ေျမာက္တြင္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား
===================================
ဇန္န၀ါရီ (၂၇) တနဂၤေႏြ
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိအစုိးရ ရွမ္းျပည္အေျခစုိက္ 
တပ္မဟာ (၄) လက္ေအာက္၊ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၃၆) 
နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ဘန္ဆုိင္း ေဒသ ဒြမ္ေအာ္ ဘက္သုိ႔ ထုိးစစ္
ဆင္လာေသာ ဗမာစစ္တပ္ ခလရ (၂၄၂) ကုိ ေကအုိင္ေအ 
တပ္ရင္း (၃၆) မွ မ်ိဳးခ်စ္ ျပည္သူ႔စစ္ရဲေဘာ္မ်ား ဇန္န၀ါရီ (၂၇) 
မနက္ပုိင္း (၁၀း၀၀) နာရီခန္႔တြင္ ဆီးၾကိဳတုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိပါသည္။ တုိက္ပြဲတြင္ ဗမာစစ္တပ္ဘက္မွ (၃) ဦး 
ေသဆံုးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဇန္န၀ါရီ (၂၇) တနဂၤေႏြ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိအစုိးရ ရွမ္းျပည္...အေျခစုိက္ တပ္မဟာ (၄) လက္ေအာက္၊ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၃၆) နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ဘန္ဆုိင္း ေဒသ ဒြမ္ေအာ္ ဘက္သုိ႔ ထုိးစစ္ဆင္လာေသာ ဗမာစစ္တပ္ ခလရ (၂၄၂) ကုိ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၃၆) မွ မ်ိဳးခ်စ္ ျပည္သူ႔စစ္ရဲေဘာ္မ်ား ဇန္န၀ါရီ (၂၇) မနက္ပုိင္း (၁၀း၀၀) နာရီခန္႔တြင္ ဆီးၾကိဳ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ တုိက္ပြဲတြင္ ဗမာစစ္တပ္ဘက္မွ (၃) ဦး ေသဆံုးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
 

0 comments: