Thursday, January 10, 2013

ကယားျပည္နယ္ကို ကရင္နီျပည္နယ္ဟု ျပန္လည္ သတ္မွတ္ေရး ေတာင္းဆို

Photo: ကယားျပည္နယ္ကို ကရင္နီျပည္နယ္ဟု ျပန္လည္ သတ္မွတ္ေရး ေတာင္းဆို

ကယားျပည္နယ္၏ မူလနာမည္ ျဖစ္ေသာ ကရင္နီျပည္နယ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ သုံးစြဲ ေခၚေ၀ၚရန္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိၿပီး ယင္းသို႔ ေခၚေ၀ၚေရး သေဘာတူ ေထာက္ခံ လက္မွတ္မ်ား စုေဆာင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းလႈပ္ရွားမႈကို ကယားျပည္နယ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ လူမႈ အက်ိဳးျပဳ ကြန္ယက္က ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ေကာ္မတီထံသို႔ နာမည္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း စာျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ တင္ျပထားသည္။

“နာမည္ ေျပာင္းခ်င္တာက ျပည္နယ္ ခြဲထြက္ခြင့္ရဲ႕ ပထမအဆင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ လူမ်ိဳးစု အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ မူလနာမည္ ျပန္ရခ်င္႐ုံ သက္သက္ပါ။ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ကိုေတာ့ လိုခ်င္တာေပါ့” ဟု ယင္းအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စည္သူက ေျပာသည္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ဥတၱရာ႐ုံ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၌ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး ျမန္မာျပည္ အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ လက္မွတ္မ်ား စုေဆာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း တေန႔တည္း၌ပင္ လတ္မွတ္ထိုးသူ ၈၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလ အတြင္း ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဆင္း၍ လတ္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၉ (ဂ) အရ ျပည္နယ္ အမည္ေျပာင္းလဲလိုပါက အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာထား ခံယူ၍ လြတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္မွ စ၍ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အထိ ကရင္နီျပည္နယ္ အျဖစ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔သည္ ကယားျပည္နယ္ေန႔ အျဖစ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

“ျပည္နယ္ နာမည္ေျပာင္းခဲ့တာ ဆိုးက်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အစိုးရက ကယားျပည္နယ္ ဆိုေတာ့ ကယားေတြပဲ အဓိကလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ခြဲျခား ဆက္ဆံေတာ့ လူမ်ိဳးစုခ်င္း ျပႆနာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္” ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း တခုျဖစ္ေသာ ကယန္းျပည္သစ္ ပါတီ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႉး ၁ ဦးေစာလြင္က ဆိုသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္က ျပည္နယ္ အမည္ေျပာင္းရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က နာမည္ ေျပာင္းလဲေရး စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားကို ထည့္သြင္း ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ကြန္ယက္အဖြဲ႕၀င္၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦးျဖစ္သူ ဦးဖိုးခြားက တခ်ိဳ႕ေသာ ကယားတုိင္းရင္း သားမ်ားမွာ နာမည္ေျပာင္းလုိက္ပါက ၎တို႔အား ေဘးဖယ္ခံထားရမည္ ဆိုေသာအျမင္ျဖင့္ ေက်နပ္မႈ မရွိၾကေသးေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ တျခား လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ရထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ကရင္နီျပည္နယ္ ဆိုတာကမွ လူမ်ိဳးစု အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳ ေပးႏိုင္တာပါ။ ဒီနာမည္ရဲ႕ ေအာက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္” ဟု ဦးဖိုးခြားက ဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္ဟု သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း ကယားလူမ်ိဳးမွာ အနည္းစု ျဖစ္ကာ ကယန္းလူမ်ိဳး အမ်ားစုႏွင့္ ကယန္း (ယင္းေဘာ္၊ ေဂခို၊ ကေခါင္း၊ ဇယိမ္း)၊ ကေယာ၊ ပကူး (ကရင္)၊ ယင္းတလဲ၊ ေဂဘား၊ မႏူမေနာ၊ ရွမ္း၊ ပအို၀္း၊ အင္းသား၊ ဗမာ အစရွိေသာ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ စုေပါင္းေန ထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ သန္းေခါင္ စာရင္းအရ ကယား ျပည္နယ္၏ လူဦးေရ မွာ ၃ သိန္းခြဲခန္႔ ရွိသည္။
 
ကယားျပည္နယ္၏ မူလနာမည္ ျဖစ္ေသာ ကရင္နီျပည္နယ္အျဖစ္ ျပန္လည္ သုံးစြဲေခၚေ၀ၚရန္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိၿပီး ယင္းသို႔ ေခၚေ၀ၚေရး သေဘာတူ ေထာက္ခံ လက္မွတ္မ်ား စုေဆာင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းလႈပ္ရွားမႈကို ကယားျပည္နယ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ လူမႈ အက်ိဳးျပဳ ကြန္ယက္က ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေ နျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ေကာ္မတီထံသို႔ နာမည္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း စာျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ တင္ျပထားသည္။

“နာမည္ ေျပာင္းခ်င္တာက ျပည္နယ္ ခြဲထြက္ခြင့္ရဲ႕ ပထမအဆင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ လူမ်ိဳးစု အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ မူလနာမည္ ျပန္ရခ်င္႐ုံ သက္သက္ပါ။ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ကိုေတာ့ လိုခ်င္တာေပါ့” ဟု ယင္းအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စည္သူက ေျပာသည္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ဥတၱရာ႐ုံ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၌ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး ျမန္မာျပည္ အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္

တပ္ဦး (ABSDF) အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ လက္မွတ္မ်ား စုေဆာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း တေန႔တည္း၌ပင္ လတ္မွတ္ထိုးသူ ၈၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလ အတြင္း ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဆင္း၍ လတ္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၉ (ဂ) အရ ျပည္နယ္ အမည္ေျပာင္းလဲလိုပါက အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာထား ခံယူ၍ လြတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္မွ စ၍ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အထိ ကရင္နီျပည္နယ္ အျဖစ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔သည္ ကယားျပည္နယ္ေန႔ အျဖစ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

“ျပည္နယ္ နာမည္ေျပာင္းခဲ့တာ ဆိုးက်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အစိုးရက ကယားျပည္နယ္ ဆိုေတာ့ ကယားေတြပဲ အဓိကလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ခြဲျခား ဆက္ဆံေတာ့ လူမ်ိဳးစုခ်င္း ျပႆနာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္” ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း တခုျဖစ္ေသာ ကယန္းျပည္သစ္ ပါတီ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႉး ၁ ဦးေစာလြင္က ဆိုသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္က ျပည္နယ္ အမည္ေျပာင္းရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က နာမည္ ေျပာင္းလဲေရး စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားကို ထည့္သြင္း ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ကြန္ယက္အဖြဲ႕၀င္၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦးျဖစ္သူ ဦးဖိုးခြားက တခ်ိဳ႕ေသာ ကယားတုိင္းရင္း သားမ်ားမွာ နာမည္ေျပာင္းလုိက္ပါက ၎တို႔အား ေဘးဖယ္ခံထားရမည္ ဆိုေသာအျမင္ျဖင့္ ေက်နပ္မႈ မရွိၾကေသးေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ တျခား လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ရထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ကရင္နီျပည္နယ္ ဆိုတာကမွ လူမ်ိဳးစု အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳ ေပးႏိုင္တာပါ။ ဒီနာမည္ရဲ႕ ေအာက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္” ဟု ဦးဖိုးခြားက ဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္ဟု သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း ကယားလူမ်ိဳးမွာ အနည္းစု ျဖစ္ကာ ကယန္းလူမ်ိဳး အမ်ားစုႏွင့္ ကယန္း (ယင္းေဘာ္၊ ေဂခို၊ ကေခါင္း၊ ဇယိမ္း)၊ ကေယာ၊ ပကူး (ကရင္)၊ ယင္းတလဲ၊ ေဂဘား၊ မႏူမေနာ၊ ရွမ္း၊ ပအို၀္း၊ အင္းသား၊ ဗမာ အစရွိေသာ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ စုေပါင္းေန ထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ သန္းေခါင္ စာရင္းအရ ကယား ျပည္နယ္၏ လူဦးေရ မွာ ၃ သိန္းခြဲခန္႔ ရွိသည္။

 
Copy from - Royal Hero Media

0 comments: