Sunday, December 9, 2012

ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ဦးစားေပး ကူညီေၾကာင္း UN အၾကီးအကဲ ၀န္ခံ

ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ဦးစားေပး ကူညီေၾကာင္း UN အၾကီးအကဲ ၀န္ခံ

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႔ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ဦးစားေပးကူညီခဲ႔ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လက္ေထာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္  Ms. Valerie Amos က မေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၀န္ခံလုိက္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီ ဦးစားေပး အကူအညီပုိလုိအပ္ေနသျဖင္႔ ကူညီျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ အျခား INGO မ်ားသည္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားကုိသာ အဓိကထားကူညီခဲ႔ျပီး ရခုိင္တုိငး္ရင္းသားမ်ားအေပၚ တာ၀န္မဲ႔ခဲ႔သျဖင္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ လာေရာက္ရုံးစုိက္မည္႔ကိစၥ၊ ၄င္းတုိ႕ကုိယ္တုိင္ ၀င္ေရာက္ကူညီမည္႔ ကိစၥမ်ားကုိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ထားသည္။


ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႔ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ဦးစားေပး ကူညီခဲ႔ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လက္ေထာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ms. Valerie Amos က မေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၀န္ခံလုိက္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီ ဦးစားေပး အကူအညီ ပုိလုိအပ္ေနသျဖင္႔ ကူညီျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ အျခား INGO မ်ားသည္ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးမ်ားကုိသာ အဓိကထား ကူညီခဲ႔ျပီး ရခုိင္တုိငး္ရင္းသားမ်ားအေပၚ တာ၀န္မဲ႔ခဲ႔သျဖင္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ လာေရာက္ ရုံးစုိက္မည္႔ကိစၥ၊ ၄င္းတုိ႕ကုိယ္တုိင္ ၀င္ေရာက္ ကူညီမည္႔ ကိစၥမ်ားကုိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ထားသည္။
 
Copy from - Rakhine Citizen Journalists

0 comments: