Sunday, December 23, 2012

KIA နွင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳ တိုက္ခိုက္ေန

Photo: KIA နွင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအသုံးျပဳတိုက္ခိုက္ေန

December 23, 2012 post by Myitkyina blog news

ဒီဇင္ဘာလ(၂၃)ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းမွစတင္၍ ခလရ(၂၉၈) ခမရ(၃၉၀)၊ ခလရ(၅၈) ႏွင့္ အျခားတပ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္း စစ္ေၾကာင္း သည္ KIA ေရွ႕တန္းစခန္းသို႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။ ျမစ္ႀကီးနား အမွတ္(၅၀၃) ေလတပ္စခန္းမွ Mi-25 ရဟတ္ယာဥ္(၂)စင္းေပၚမွ 30 mm စက္ေသနတ္ျဖင့္ KIA ေရွ႕တန္းကြမ္ေရွာင္စခန္း ကို လာေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

မလိစခန္း(ရဲစခန္း) ႏွင့္ ဂန္ေဒၚယန္တပ္စခန္း တို႔မွလည္း ၁၂၀ မမ၊ ၈၁ မမ မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္လ်က္ ရွိသည္။ အေျမာက္လက္နက္ႀကီးက်ည္(၆)လုံးသည္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၀ိုင္းေမာ္သို႔ ပို႔လႊတ္ေနေသာ မလိေရအား လွ်ပ္စစ္စက္႐ုံအနီး လာေရာက္ထိမွန္ခဲ့သည္။ အေျမာက္က်ည္(၂)လုံးသည္ ေရလႊဲပိုက္ႀကီးမွ ၂၀၀ မီတာ အကြာတြင္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ စစ္ဆင္ေရး ဆက္လက္ျပင္းထန္လာလွ်င္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၀ိုင္းေမာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ မလိေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံကို ယာယီရပ္ဆိုင္းရမည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
December 23, 2012
 
ဒီဇင္ဘာလ(၂၃)ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ခလရ(၂၉၈) ခမရ(၃၉၀)၊ ခလရ(၅၈) ႏွင့္ အျခားတပ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္း စစ္ေၾကာင္း သည္ KIA ေရွ႕တန္းစခန္းသို႔ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။
 
ျမစ္ႀကီးနား အမွတ္(၅၀၃) ေလတပ္စခန္းမွ Mi-25 ရဟတ္ယာဥ္(၂)စင္းေပၚမွ 30 mm စက္ေသနတ္ျဖင့္ KIA ေရွ႕တန္း ကြမ္ေရွာင္စခန္း ကို လာေရာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ မလိစခန္း(ရဲစခန္း) ႏွင့္ ဂန္ေဒၚယန္တပ္စခန္း တို႔မွလည္း ၁၂၀ မမ၊ ၈၁ မမ မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္လ်က္ ရွိသည္။
 
အေျမာက္ လက္နက္ႀကီးက်ည္(၆)လုံးသည္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၀ိုင္းေမာ္သို႔ ပို႔လႊတ္ေနေသာ မလိေရအား လွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံအနီး လာေရာက္ ထိမွန္ခဲ့သည္။ အေျမာက္က်ည္(၂)လုံးသည္ ေရလႊဲပိုက္ႀကီးမွ ၂၀၀ မီတာ အကြာတြင္ က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ စစ္ဆင္ေရး ဆက္လက္ ျပင္းထန္လာလွ်င္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၀ိုင္း ေမာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ မလိေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္းရမည့္အေျခအေနသို႔  ေရာက္ရွိသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Copy from - Myitkyina blog news

0 comments: