Wednesday, December 5, 2012

အသက္ ၆၀ ႏွင့္ ၇၀ ေက်ာ္ ဘိုးဘြားမ်ား ႏိုင္ငံပိုင္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ႏွင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခြင့္မ်ား ရရွိေတာ့မည္

Wednesday, 05 December 2012

အသက္ ၆၀ ႏွင့္ ၇၀ ေက်ာ္အရြယ္ ဘိုးဘြားမ်ား ႏိုင္ငံပိုင္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ႏွင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခြင့္မ်ား ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း၏ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ ဘိုးဘြားမ်ားအား ႏိုင္ငံပိုင္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ႏွင့္ ေဆးစစ္ေဆးခြင့္အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးျမန္းမႈအေပၚ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းက “အသက္ႀကီးလာရင္ နာျခင္းဒုကၡကို မလြဲမေသြ ခံစားၾကရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ ဘိုးဘြားမ်ား အေနနဲ႔ အိမ္မွာ သားသမီးမရွိရင္ ပိုၿပီးဆိုးပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအရ ဘိုးဘြားမ်ားဆိုတာ အိမ္ရဲ႕ က်က္သေရျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္ရဲ႕က်က္သေရ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘိုးဘြားမ်ားဟာ နာျခင္း ဒုကၡကိုခံရလို႔ ႏိုင္ငံပိုင္ ေဆး႐ံုေတြကို သြားေရာက္တဲ့အခါမွာ ေဆး႐ံု က အေပါက္ေစာင့္၊ သူနာျပဳတခ်ဳိ႕၊ အသျပာ ဆရာဝန္ စသူေတြက မေခ်မငံ ဆက္ဆံမႈ၊ တစ္ခါ ေငြေၾကး မတန္တဆ ေတာင္းခံမႈေတြက သူတို႔ရဲ႕အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမရတဲ့ အေနအထားမွာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ လမ္းမမ်ားေပၚမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ ၇၀ အရြယ္ ဘိုးဘြားေတြက ေဆးဖိုးဝါးခအတြက္ မၾကာခဏဆိုသလို ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမးျမန္းခ်င္တာကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ အမ်ားႀကီးေဆာက္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြေတြလည္း ထပ္ေတာင္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ အေျခခံလူတန္းစားေတြျဖစ္တဲ့ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ အဘိုးအဘြားေတြကို ႏိုင္ငံပိုင္ေဆး႐ံုေဆးခန္းေတြမွာ အခမဲ့ေဆးကုသခြင့္နဲ႔ အခမဲ့ေဆးစစ္ေဆးခြင့္ေတြ ေပးေနပါသလား သိခ်င္ပါတယ္။ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ ရွိသလဲဆိုတာကို သိရွိခ်င္ပါတယ္” ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းေမးျမန္းခ်က္အေပၚတြင္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက “ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ဘာသာလူမ်ဳိးမေရြး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို လက္လွမ္းမီေစဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိတဲ့ က်န္းမာေရး ဘ႑ာေငြ ကူညီမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆး႐ံုမ်ားမွာ ေဆးပေဒသာပင္နဲ႔ စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရးစနစ္ကို ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ တိုးပြားလာေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံခ်က္ဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၈၈ ခုရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆး႐ံု၊ တုိက္နယ္က်န္းမာေရး အဆင့္၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရး အဆင့္အထိ သက္ႀကီးရြယ္အို ေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကုသေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ သန္လ်င္၊ သံုးခြ၊ ခရမ္း၊ ေဒါပံု၊ လိႈင္သာယာ၊ တြံေတး စတဲ့ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ သက္ႀကီးရြယ္အို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခ်က္ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ ဗဟိုအဆင့္ေဆး႐ံု ၁၅ ႐ံု၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အဆင့္ေဆး႐ံုမ်ားအတြက္ ေဆးဝယ္ယူရန္ ကုတင္အဆင့္အလိုက္ ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၄၀၀ မွ ၁၅၀၀ အထိ ခြဲေဝ ခ်ထားေပးေၾကာင္း သိရသည္။

“က်န္ရွိတဲ့ကုတင္ ၂၀၀ ေအာက္ ေဆး႐ံု၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တိုက္နယ္အဆင့္
ေဆး႐ံုေတြနဲ႔ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနအဆင့္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်န္းမာေရးအတြက္ ခ်ေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ အခမဲ့ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသြားမွာျဖစ္လို႔ ၿမိဳ႕ျပသာမက
ေက်းလက္အထိပါ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ ဘိုးဘြားေတြအျပင္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ ဘိုးဘြားေတြပါ ႏိုင္ငံပိုင္ ေဆး႐ံုေတြမွာ အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ႏွင့္ က်န္မာေရးစစ္ေဆးခြင့္မ်ား ရရွိေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ဆိုပါသည္။

အင္းစိန္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္လည္း သက္ႀကီးရြယ္အို ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ အသက္ ၆၀ ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားကို အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ေပးေနၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုးမ်ား
တြင္လည္း အပတ္စဥ္ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဗဟိုအဆင့္ေဆး႐ံု ၁၅ ႐ံုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ တိုက္နယ္အဆင့္ ေဆး႐ံု ၅၇ ႐ံုတုိ႔မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆးပေဒသာပင္ဝင္ ၂၁၈၉၄ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ရရွိေသာ အတိုးေငြျဖင့္ လူနာေပါင္း ၂၁၉၄၁ ဦးကို က်ပ္တန္ဖိုး ၂၂၁၀ သိန္းေက်ာ္ ဖိုးခန္႔ အခမဲ့ ေဆးကုသေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ေငြကို ေလးဆတိုးျမႇင့္ေပးထားေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။  
 
Copy from - Eleven Media Group

0 comments: