Tuesday, December 11, 2012

သတိျပဳသင့္ေသာ ျမက္ႏုႀကိဳက္ ႏြားအိုမ်ား အႏၱရာယ္

 
 
ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ရႈေထာင့္က ျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရး ရႈေထာင့္ကျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာေရး ရႈေထာင့္က ျဖစ္ေစ အလြန္ဆိုးဝါးတဲ့ လုပ္ရပ္ပါ။ ကာမဆက္ဆံေရးကို သာမန္ကိစၥလို သေဘာထားတဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ မွာေတာင္မွ ကေလးသူငယ္နဲ႕ က်ဴးလြန္မႈ ျဖစ္လာလွ်င္ အေလးအနက္ထားၿပီး အေရးယူ တားဆီးၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ က်ဴးလြန္မႈမ်ား သာမက ျပည္ပသို႕ သြားေရာက္ က်ဴးလြန္ လာတာကိုပါ အေရးယူၾကပါတယ္ယ္။
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္ ့ကာမဆက္ဆံျခင္းသည္ ေငြေၾကးျဖင္ ့ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္ျခင္း ရွိသ လို ကေလးငယ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ကာမဆက္ဆံမႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ ေငြေၾကးျဖင့္ ျဖားေယာင္းဆက္ဆံျခင္းကို ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။
 
ဒီကိစၥေတြဟာ ျပည္တြင္း ေနရာေဒသတိုင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္ ၊ျဖစ္ေနေသာ္လည္းနယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလး ေျပာခ်င္ပါတယ္။
 
လြန္ခဲ့တဲ့ လအနည္းငယ္တုန္းက ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းနယ္စပ္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေဟာ္တယ္အတြင္းက ညအခ်ိန္မေတာ္ ၁၂ႏွစ္ အရြယ္ တိုင္းရင္းသူ ကေလးမငယ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အေလာင္းကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သယ္ထုတ္သြားတယ္ ဆိုတဲ့သတင္း ေတြ႕လိုက္မိပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဥပေဒေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ မွန္မမွန္ မေျပာလိုေပမယ့္ ဒီေဒသေတြမွာ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုတာေတာ့ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ေျမျပန္႕ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ပါကင္ဖြင့္တယ္လို႕ ေခၚေနတဲ့ အျပဳအမူဆိုး တစ္ခုက နယ္စပ္ေဒသမွာ အပ်ိဳေဖာက္တယ္ ဆိုတဲ့အမည္နဲ႕ အေတာ္တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာ ဆိုေတာ့ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းေတြက မ်ားျပား ရႈပ္ေထြးလွပါတယ္။
အတိတ္ကာလ အဆက္ဆက္က အေျခအေနေတြ ၊စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ပညာေရးအေျခအေန၊ အသိပညာဗဟုသုတ အေျခအေန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ( အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ )လႊမ္းမိုးမႈအေျခအေန၊ ဥပေဒမဲ့ ေရာင္းဝယ္ေရး ႏွင္ ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သြန္သင္ဆုံးမမႈ အားနည္းျဖင္း ႏွင့္ လုံၿခံဳေရး အေျခအေန စသည္တို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတာပါ။
 
အဲဒီေဒသမ်ားေတြမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ နယ္ရွင္ပယ္ရွင္ သက္ဦးဆံပိုင္ေတြ၊ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ တိုင္းတစ္ပါးသားေတြ၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြ ႏွင့္ ထိုင္း ၊တရားမဝင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ကူမင္တန္ တရုတ္ျဖဴေတြ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၊မူးယစ္ ႏွင္ ့ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္တဲ့ တရားမဝင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိးက ဥပေဒမဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သြားတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ မိန္းခေလးငယ္မ်ား၏ ဘဝမွာ လုံၿခံဳမႈ ကင္းမဲ့ခဲ့ ၾကရပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္က ေက်းရြာတစ္ရြာမွာ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ လူမႈေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တို႕ ပူးေပါင္းကာ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပစဥ္ သက္လတ္ အရြယ္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက အမ်ားကိုယ္စား မိမိ ကိုယ္ပိုင္အရာကို အသုံးျပဳၿပီး ေငြရွာတာကို ဘာေၾကာင့္ အေရးယူရမွာလဲလို႕ ေမးခြန္းထုတ္တာကို က်န္းမာေရး၊လူမႈေရး ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ စတဲ့ ရႈေထာင့္ေတြ ထည့္သြင္းၿပီး အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပခဲ့ရင္း အစပိုင္း ရီစရာ သေဘာထားရာကေန စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
ဒီကိစၥေတြ ျဖစ္ရတဲ ့အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ အေတြးအျမင္မွားေတြ ပါဝင္ေၾကာင္း အရင္အပိုင္းမွာ အေရွ႕အာရွ ႏိုင္ငံသား ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ အခ်ိဳ႕ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္သူ( ကေလး) မ်ားႏွင့္ ကာမဆက္ဆံလ်င္ အသက္ရွည္ ႏုပ်ိဳသည္ ဟု ယုၾံကည္ ခ်က္ ႏွင့္ ပို၍ ဆိုးဝါးသည္မွာ ကုရာနတၳိ ေဆးမရွိေသးေသာ ခုခံအားက် ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ ( AIDS ) ရွင္ သူေဌးအခ်ိဳ႕ ကညာစင္မ်ား ႏွင့္ ကာမဆက္ဆံလ်င္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသည္ ဟူေသာ အေတြးအျမင္မွားမ်ား ရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
 
ေနာက္တစ္ခုက တရားမဝင္အမႈအခင္းမ်ား က်ဴးလြန္မည့္သူမ်ားကလည္း ယၾတာေခ်ေသာအားျဖင့္ အပ်ိဳစင္ ( ကေလးငယ္ ) မ်ားႏွင့္ ကာမဆက္ဆံ၍ ေအာင္ျမင္စြာ ထိုးေဖာက္ျခင္း နိမိတ္ကို ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ မေကာင္းမႈကို ေနာက္မေကာင္းမႈျဖင့္ အားျဖည့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြက ဝယ္ယူသူေတြ ဘက္က အေတြးအျမင္မွားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
 
ေရာင္းခ်သူေတြဘက္က အေတြးအျမင္မွားေတြကေတာ့ မိဘေတြကို မိမိခႏၶာကိုယ္ရင္း ၍ ေငြရွာ ေကၽြးေမြး ေက်းဇူး ဆပ္လ်င္ ျမင့္ျမတ္သည္၊ ကုသိုလ္ရသည္ ဆိုေသာ အမွားျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက ကူးစက္လာတဲ့ အျမင္မွား ျဖစ္ပါတယ္။
 
ကာမဂုဏ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္း လုပ္သူေတြ စနစ္တက် ျဖားေယာင္း ထားျခင္း ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ ေနာက္တစ္ခုက အိမ္ေထာင္ မိသားစု ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနႏိုင္ေစရန္ တာဝန္သည္ သမီးမိန္းခေလးမ်ား အေပၚက်ေရာက္သည္ ဟူေသာ Gender ဆိုင္ရာ အေတြးအျမင္မွား ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားမ်ား ဇီဝေဗဒ သေဘာအရ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြဲျပား ျခားနားမႈ အေပၚထပ္ဆငိ့လ်က္ လူမ်ိဳး အလိုက္၊ ႏိုင္ငံအလိုက္၊ ဘာသာေရးအလိုက္၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအလိုက္ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအလိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံ ဖိႏွိပ္ထားျခင္းမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ Gender ဟု သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။
ဝယ္ယူသူမ်ားရဲ႕ အေတြးအျမင္မွားကလည္း ကာလမၾကာရွည္ ေသးေသာ္လည္းေရာင္းသူမ်ားဘက္မွ အေတြးအျမင္မွားမ်ားသည္ ကာလ အေတာ္ၾကာကတည္းက အျမစ္စြဲ လာဟန္တူပါတယ္။
မည္သည့္လူမ်ိဳး၊ မည္သည့္ေဒသ ကိုမွ် နစ္နာေစလို ႏွိမ့္ခ် လိုေသာ ဆႏၵမရွိေသာ္လည္း ဤအက်င့္ဆိုး ဓေလ့ဆိုး ကို ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တရား ဝင္သဖြယ္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်င့္သုံးေနၾကပါတယ္။
 
မိဘမ်ား ကိုယ္တိုင္ သမီးမ်ားကို ဖိအားေပး ခိုင္းေစေနသကဲ့သို႕၊ မိဘအိမ္ေထာင္စု ဆင္းရဲေနလ်င္ သမီးမ်ားကို ရႈံ႕ခ်ျပစ္တင္ေနၾကပါတယ္။ အျခားေသာ လူကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္ ပြဲစားမ်ားမွာ လူစိမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မိန္းခေလးငယ္မ်ားကို ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အသုံးျပဳ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ပြဲစားမ်ားမွာ မိဘမ်ား ၊အေဒၚအရင္း ၊အစ္မအရင္းမ်ား ျဖစ္ေန တတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ မိသားစု ဆင္းရဲေနလ်င္ သမီးမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္း အၿမီးျပတ္ သမီးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ အျပစ္တင္ အၿမီးျဖတ္ ေနသူမ်ားမွာ မိဘကိုယ္တိုင္၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႕ရင္ေသြး သမီးငယ္မ်ား လူမဆန္စြာ ေငြရွာေပးေနသည္ကို နာက်င္မႈမရွိ၊ သနားျခင္းမရွိဘဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး စားသုံးေနသူမ်ားမွာ မိဘ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာလ်င္ လြန္သည္ဟု မထင္ပါႏွင့္။ တစ္နယ္တစ္ေက်း ေငြရွာသြားရင္း ေသလားမသိ၊ ရွင္လားမသိ သမီးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနေသာ မိသားစု မ်ားစြာ ရိွပါတယ္။
 
သမီးမ်ား အရွက္ႏွင့္ အသက္ကို မငဲ့ဘဲ ရွာေပးသြားေသာ ေငြျဖင့္ ေဆာက္ထားေသာ အိမ္ၾကီးအိမ္ေကာင္းမ်ားတြင္ အထီးက်န္ ဘဝႏွင့္ ေနထိုင္ေနေသာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ၊မိဘမဲ့ ေလးလုံးေရာဂါရွင္ အျပစ္မဲ့ ေျမးငယ္မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားစြာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုစနစ္ဆိုး ဖုံးလႊမ္းေနေသာ ေဒသမ်ားမွ လူငယ္ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္လည္း ရြာဦးက ျမက္ ရြာႏြားမစား မဟုတ္ဘဲ ရြာဦးကျမက္ႏု အျခားရြာက ႏြားအိုမ်ား လာစားေနသည္ကို မခ်ိတင္ကဲ ေစာင့္ၾကည့္ ရင္း ျမက္ၾကမ္း ျမက္ရင့္ေတြသာ ကိုက္ဝါးရတဲ့ ႏြားပ်ိ ဳႏြားရြယ္ေတြ အျဖစ္တင္စား ေျပာလ်င္ လူကုိ ႏြားျဖင့္ ႏိႈင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ အေျခအေနကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္။ သမီးေကာင္း ရတနာမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိရပ္ရြာ အတြက္ အျပစ္ကင္းစင္ေသာ ကာယအား၊ ညာဏအားကို အသုံးခ်လ်က္ အသိပညာရွင္ ၊အတတ္ပညာရွင္ အေနျဖင့္ အက်ိဳးျပဳရမည့္ အစား လူမမယ္ ကေလးငယ္ ဘဝမွာ အပ်ိဳေဖာက္ခံ၊ ေနာက္ေတာ့ မယားငယ္ဘဝ၊ အရြယ္လြန္ေတာ့ ေၾကးစားျပည့္တန္ဆာ ဘဝျဖင့္ နစ္မြန္းရသည္မွာ ရင္နာစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။

သမီး မိန္းခေလးရွင္ မိဘေတြထံ ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္ကာ ဓါတ္ပုံရိုက္ ေစ်းညွိ လူစင္စစ္က ဝက္ပြဲစား လက္အပ္သလို မတိုးမတိတ္ ေျခရႈပ္ ေနၾကတာေတြ၊ ဘယ္သူေတာ့ ဘယ္ေန႔တဲ့ ဘယ္ေလာက္ရတယ္တဲ့ ဆိုတာေတြ၊ အေမကိုယ္တိုင္ အေဒၚက္ုယ္တိုင္ အေပါက္ဝမွာ ထိုင္ေစာင့္ရင္း ေငြယူတာေတြ၊ မိမိအမ်ိဳ းမိမိရြာသူေတြကို ငရဲတြင္း ပို႕ရင္း ပြဲစားခ မတန္တဆ ယူရင္း သူေဌးမ နာမည္ခံေနတဲ့သူေတြ၊ ပုံျပင္မဟုတ္ပါဘူး။
 
အရင္က ေငြေၾကး ကို ဦးစားေပး ခဲ့ရာမွ၊ မယားငယ္ ဘ၀ေရာက္ေတာ့ ေငြေပး၀ယ္ထားတဲ့ စတိေလာက္ ဟန္ျပ လက္ထပ္ ဧည့္ခံပြဲလုပ္ထားတ့ဲံ ကာမပိုင္လင္က မလာတဲ့အခါ စိတ္ခံစား မႈကို ဦးစားေပးလုိက္ျပန္ပါတယ္။ မိဘေတြကလည္း ေက်းဇူးရွင္ သမီးကို မဆုံးမေတာ့ာပါဘူး။ အဲဒီမွာ လူပ်ိဳ လူလြတ္ေတြ၊ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြ နဲ႕ ဇာတ္လမ္းေတြရႈပ္ၿပီး HIV ေရာဂါပိုးေတြ ျပန့္႕ပြားကုန္ပါေတာ့တယ္။
 
ကေလးသူငယ္ေတြ ရွင္သန္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး ႏွင္ ျပဳစုကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူရရွိျခင္း ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေတြကို ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အတိုင္း ရရွိေစဘို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က သေဘာတူ ဆႏၵျပဳထား သကဲ့သို႕ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ႏွင့္ လူကုန္ကူမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဥပေဒေတြကို တိတိက်က် ျပဌာန္း ေပးၿပီးပါၿပီ။
 
ဥပေဒေတြ၊ ပုဒ္မေတြကို စာအုပ္ထဲက စာရြက္ေတြေပၚမွာ တြယ္ကပ္ၿပီး ေသေနရာက ရုန္းကန္ ထလာၿပီး အျပင္ လူေလာကထဲမွာ သက္ဝင္ လႈပ္ရွားလာေစဘို႕၊ မိမိတို႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား ကေလးသူငယ္ေတြ ငရဲတြင္း မေရာက္ေစဘို႕ လူမႈေရး အျမင္၊ က်န္းမာေရး အျမင္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ အျမင္ ရႈေထာင့္ေပါင္းစုံက ၾကည့္ၿပီး မိမိလူမ်ိဳး မိမိႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ အားျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းကို အင္တို္က္ အားတုိက္ေခ်မႈံး တိုက္ဖ်က္ သင္႔ပါတယ္။
ဆူးလွည္း ( ျမစ္မခ )
အပိုင္း-၂
Copy from -Myit Makha Mediagroup 

0 comments: