Saturday, December 15, 2012

ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွ ဒဏ္ရာရ လဲက်ေနသည့္ အစိုးရ တပ္သားမ်ားအား လက္နက္ခ် ပူးေပါင္းရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ေနစဥ္

 
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းရဲ ့ တိုက္ပြဲမွတ္တမ္း...ဒဏ္ရာရ လဲက်ေနသည့္ အစိုးရတပ္သားမ်ားအား လက္နက္ခ်ပူးေပါင္းရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ေနစဥ္.... Kayin Lay

0 comments: