Monday, December 31, 2012

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပဲြ အရွိန္ျမင့္တက္ေနျခင္းအေပၚ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပဲြ အရွိန္ျမင့္တက္ေနျခင္းအေပၚ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေန႔စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

0 comments: