Saturday, December 8, 2012

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနရွိ တပ္မေတာ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္း အရာရွိမ်ား(၁) မိုးေဇညိမ္း

Moe Zay Nyein's photo.

(စာရင္းအျပည့္အစံု မဟုတ္ပါ၊ လက္လွမ္းမွီသေလာက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပါ၀င္စားမႈအရ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း လက္လွမ္းမီသ၍ ျပဳစုထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမွားအယြင္းႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ အနည္းအက်ဥ္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ သိရွိသူမ်ား ျဖည့္စြက္ေပးပါက အလြန္အမင္း ေက်းဇူးတင္ရွိမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း)
 
ဝန္ႀကီး႐ံုး၊ ႐ံုးအဖဲြ႕မွဴး ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးမင္းထြဋ္
အထူးအရာရွိ ဗိုလ္မွဴးဝင္းထိုက္/ ဗိုလ္ႀကီးမာန္ထူးခိုင္/ဗိုလ္ႀကီးတင္ထြန္းဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းညိမ္း
ဒုတိယဥကၠဌ (ရန္ကုန္) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေမာင္ဝင္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ရန္ကုန္တိုင္း႐ံုးခဲြ) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းေသာ္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (စီမံခန္႔ခဲြေရး) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေအာင္
ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (စီမံခန္႔ခဲြေရး) ဗိုလ္မွဴးဗရတ္ဆင္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (လံုၿခံဳေရး) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေက်ာ္သန္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (မႏၲေလးတိုင္း႐ံုးခဲြ) ဗိုလ္မွဴးရဲျမင့္
ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (မႏၲေလးတိုင္း႐ံုးခဲြ) ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ထူး
ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးေဇယ်ာဦး
ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္သူရ

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴး ထြန္းသိန္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (စီမံေရးရာဌာနခဲြ) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ဝင္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႀကီးၾကပ္ေရး) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးသိန္းေဆြ
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ဘ႑ာေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရး) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ဳိးျမင့္သိန္း
လထၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္ႀကီးဝင္းသန္႔
လထၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးလွမင္းေထြး
လထၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးေအာင္မိုး
ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးထြန္းထြန္းႏိုင္

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာ

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမတ္ေမာ္
ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ျမင့္ထြန္း
ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာအျမတ္ခြန္႐ံုးခဲြ) ဗိုလ္မွဴးသင္းထြဋ္ဟန္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ဦးစီး႐ံုးႏွင့္သုေတသန) ဗိုလ္မွဴးေအာင္မိုးၾကည္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ေအာင္ဘာေလသိန္းဆု) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးသိန္းႏိုင္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ဝန္ထမ္းေရးရာႏွင့္သင္တန္း) ဗိုလ္မွဴးညြန္႔တင္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (စစ္ေဆးေရးႏွင့္ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္) ဗိုလ္မွဴးစံၿငိမ္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ဝင္ေငြခြန္) ဗိုလ္မွဴးစန္းလြင္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (အျမတ္ခြန္) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းႏြယ္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ဝန္ႀကီး႐ံုးတဲြဖက္တာဝန္) ဗိုလ္မွဴးမင္းသူ
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္ႀကီးေဇာ္ျမင့္ေအာင္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးထြန္းသန္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးေသာင္းေအး
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးေအာင္ဝင္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးတင္ထြန္းႏိုင္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေနျပည္ေတာ္ ဗိုလ္မွဴးကိုကိုေအး
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ဗိုလ္မွဴးသန္းထြန္း
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ မႏၲေလးတိုင္း ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇယ်
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ပဲခူးတိုင္း ဗိုလ္မွဴးထြန္းႏြယ္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ မေကြးတိုင္း ဗိုလ္မွဴးစိုးျမင့္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ဗိုလ္မွဴးညီညီထင္ေပၚ
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဧရာဝတီတိုင္း ဗိုလ္မွဴးသူရထင္ေက်ာ္မိုး
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဗိုလ္မွဴးစိုးညြန္႔
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ မြန္ျပည္နယ္ ဗိုလ္မွဴးထြန္းထြန္းေအာင္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ရခိုင္ျပည္နယ္ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္သန္႔လြင္
ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္) ဗိုလ္ႀကီးေအာင္မ်ဳိးထြန္း
ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေနျပည္ေတာ္ ဗိုလ္မွဴးညဏ္ျမင့္
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္ႀကီးတင္ေမာင္ေဆြ
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္ႀကီးေနလင္းစိုး
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္ႀကီးမင္းေဇာ္
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္ႀကီးခင္ေမာင္ညြန္႔
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ဗိုလ္ႀကီးစိုးဝင္း
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျပည္ခ႐ိုင္ ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္လတ္
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ မႏၱေလးခ႐ိုင္ ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္ဆန္း
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္ ဗိုလ္ႀကီးသိန္းတန္
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ သကၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ႀကီးမင္းလြင္ဦး
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္မင္း
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ႀကီးေခါင္မင္း
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ႀကီးပိုင္စုိး
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ႀကီးေဇာ္ႏိုင္ဦး
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ မံုရြာ ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္လြင္ထူး

ဦးစီးအရာရွိ ဗကမင္းမင္းေက်ာ္
ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးေရႊေမာင္သာ
ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးဝင္းဦး
ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးရဲနိုင္ေအာင္
ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္စိုးလင္း
ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ခ်မ္းၿငိမ္းေက်ာ္
ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္သူထူး
ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးစိုးဟန္
ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးမင္းႏိုင္ထြန္း
ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးလိႈင္ထြန္း
ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးထြန္းမင္းသူ
ဦးစီးအရာရွိ (ေရၾကည္) ဗိုလ္ႀကီးထြန္းလွ
ဦးစီးအရာရွိ( မိုင္းျဖတ္) ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္စြာျမင့္
ဦးစီးအရာရွိ (အုတ္ဖို) ဗိုလ္ႀကီးခင္ေမာင္ေဆြ
ဦးစီးအရာရွိ (လိြဳင္ေကာ္) ဗိုလ္ႀကီးေဌးဝင္း
ဦးစီးအရာရွိ (ဒီေမာဆို) ဗိုလ္ႀကီးေအာင္မ်ဳိးဝင္း
ဦးစီးအရာရွိ (ေဘာလခဲ) ဗိုလ္ႀကီးရဲထြဋ္
ဦးစီးအရာရွိ (ေညာင္တုန္း) ဗိုလ္ႀကီးတင္စိုး
ဦးစီးအရာရွိ (ဘုတ္ျပင္း) ဗိုလ္ႀကီးအုန္းျမင့္
ဦးစီးအရာရွိ (ေကာ့ကရိတ္) ဗိုလ္ႀကီးေအာင္မ်ဳိးဦး
ဦးစီးအရာရွိ (ေကာ့ေသာင္) ဗိုလ္ႀကီးခိုင္လွ်ံက်င့္ထန္
ဦးစီးအရာရွိ (ရမည္းသင္း) ဗိုလ္ႀကီးေအာင္ေက်ာ္ဆန္း
ဦးစီးအရာရွိ (ေတာင္ကုတ္) ဗိုလ္ႀကီးထင္ေအာင္လင္း
ဦးစီးအရာရွိ (မံုရြာ) ဗိုလ္ႀကီး ေက်ာ္လြင္ထူး
ဦးစီးအရာရွိ (လိြဳင္လင္) ဗိုလ္ႀကီးတင္ထြန္းႏိုင္
ဦးစီးအရာရွိ (ခ်မ္းေအးသာစံ) ဗိုလ္ႀကီးညီညီလိႈင္
ဦးစီးအရာရွိ (ျမစ္ႀကီးနား) ဗိုလ္ႀကီးစိုင္းေဌးေအာင္
ဦးစီးအရာရွိ (ကေလာ) ဗိုလ္ႀကီးျမင့္ေက်ာ္ဦး
ဦးစီးအရာရွိ (လိႈင္သာယာ) ဗိုလ္ႀကီးေအးသန္း
ဦးစီးအရာရွိ (ေက်ာက္ေတာ္) ဗိုလ္ႀကီးဝင္းေရႊ
ဦးစီးအရာရွိ (ၿမိတ္) ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္ဟိုးလိႈင္
ဦးစီးအရာရွိ (ဗဟန္း) ဗိုလ္ႀကီးမင္းႏိုင္ထြန္း
ဦးစီးအရာရွိ (မေကြး) ဗိုလ္ႀကီးေအာင္ျမင့္
ဦးစီးအရာရွိ (ျပည္) ဗိုလ္ႀကီးစိုးလွျမင့္
ဦးစီးအရာရွိ (ကေလး) ဗုိလ္ႀကီးျမင့္ေဝ
ဦးစီးအရာရွိ (အင္းစိန္မနပတခ) ဗိုလ္ႀကီးေအာင္မိုးေက်ာ္
ဦးစီးအရာရွိ (ဖားကန္႔) ဗိုလ္ႀကီးထက္ေနဟိဏ္း
ဦးစီးအရာရွိ (သာေပါင္း) ဗိုလ္ႀကီးသန္းထြဋ္
ဦးစီးအရာရွိ (ထားဝယ္) ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္တင့္
ဦးစီးအရာရွိ (ဒဂံု) ဗိုလ္ႀကီးေစာရန္ေအာင္
ဦးစီးအရာရွိ (ျမဝတီ) ဗိုလ္ႀကီးရဲဝံ့ႏိုင္

 လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ေတာင္ႀကီး) ဗိုလ္ႀကီးျမင့္သြင္
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (က်ဳိင္းတံု) ဗိုလ္ႀကီးျမင့္စိုး
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ပခုကၠဴ) ဗိုလ္ႀကီးေလးေမာင္
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ခ်မ္းျမသာစည္) ဗိုလ္ႀကီးစိုင္းေဌးေအာင္
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ေအာင္ေျမသာစံ) ဗိုလ္ႀကီးသိန္းတန္
တဲြဖက္ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး (ေကာ့ေသာင္း) ဗိုလ္ႀကီးမင္းမင္းဦး
တဲြဖက္ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး (စစ္ေတြ) ဗိုလ္ႀကီးထြန္းလင္းဦး —
 
..... ျမန္မာျပည္ဘြဲ႔ရလူငယ္ေတြအတြက္ အလုပ္ရွားေနဆဲပါ ....
" ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘြဲ႕ရလူငယ္ေတြကို ရည္ရြယ္ထားဟန္တူပါရဲ႕"
..Chit Coco
 
Zaw Mintun Zawmintun,အင္တာနက္ သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ

0 comments: