Thursday, December 27, 2012

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လူလိမ္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ - အပိုင္း (၁)

ေဆာင္ပါးရွင္ - ဗိုလ္မွဴး ေအာင္လင္းထြဋ္

ယေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားသည့္ သတင္းမ်ားကို သတင္းဌာနမ်ားမွ ၾကားသိေနရသည့္ အတြက္ ဂတိမတည္ ၊ သစၥာမရွိ ၊ ေအာက္တန္းက်ေသာ စစ္အာဏာရွင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကို ေဒါသ ျဖစ္မိခ့ဲပါသည္။
 
ယခုကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ခ့ဲရျခင္းအေပၚ အထူး စိတ္မေကာင္း ၀မ္းနည္းေနရသလို စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္လဲ အလိမ္ခံခ့ဲရ၍ မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ေနရပါသည္။ စာေရးသူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း န၀တ၊ နအဖ လက္ထက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အဓိက ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရေသာ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ညြန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊ ေနာင္တြင္တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး၊ တိုက္ပြဲ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနခြဲ (ယခင္လွမ္း - ၁ ) တြင္ စစ္ဦးစီးမွဴး

(ဒုတိယတန္း) တာ၀န္ျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလ မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အထိ အမွဳထမ္းခ့ဲပါသည္။
 
စာေရးသူ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့စဥ္အခ်ိ္န္ ကာလအေတာအတြင္း ကခ်င္ ၊ မြန္ ၊ ကရင္ ၊ ကရင္နီ ၊ ကယန္း ၊ ခြန္ဆာ ၊ ဒီေကဘီေအ ၊ ဖဒိုေအာင္ဆန္း ၊ ဖုန္ႀကားရွင္-ရန္မိုးလ်ံ ကိုးကန္႔ အေရးအခင္း အစရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အနီးကပ္ အမွဳထမ္းခ့ဲပါသည္။

စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ လူသာဓု နတ္သာဓု ေခၚရမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ခြင့္ ရခ့ဲသည့္အတြက္လဲ ထိုစဥ္က ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္မိခ့ဲပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ တိုင္ရင္းသား နယ္ေျမမ်ား၌ ႏွစ္အတန္ႀကာ စစ္ဆင္ေရး တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ ခ့ဲဘူးသျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ ရုိးသားေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ား သိရွိနားလည္သူ ျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း တာ၀န္အျပင္ ခံစားမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ အသင့္ခံခ့ဲရျခင္းေႀကာင့္လဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားစြာ ေနာက္က်လ်က္ ရိွပါသည္။

စာေရးသူတို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလ ုပ္ငန္းစဥ္ ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိလ်ွင္ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ မရႏိုင္သလို တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေႏွာင့္ေႏွးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းသည့္ အခါတြင္ ယခင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ားႏွင့္မတူ လက္နက္ခ်ခိုင္းျခင္း မူကို ေရွာင္ရွားၿပီး လက္နက္ကိုင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္မည္ဆိုသည့္ မူကို ခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။
 
တကယ္တမ္း စစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ မယံုသကၤာ အရိုးစြဲေနၿပီး လက္နက္ခ် ခိုင္းေရးစိတ္ အၿမဲတမ္း ကိန္းဝပ္ေနသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးက ေလးလပတ္ အစည္းအေဝး က်င္းပတိုင္း မၾကာခဏဆိုသလုိ ဗကပ အသြင္ေျပာင္း ကိုးကန္႔ႏွင့္ UWSA တို႔၏ မိုင္းေယာင္းႏွင့္ မုိင္းယန္း တိုက္ပဲြလိုမ်ဳိး၊ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္ 106 စကားပံုတြင္သြားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တို႔၏ လက္သံေျပာင္ တိုက္ပဲြမ်ား (ခမရ 106 တပ္ရင္း တစ္ရင္းလံုး ညပိုင္း ၿခံဳခို တုိက္ခံရလို႔ ဖဲြ႔စည္းပံုပ်က္ကာ အက်အဆံုး မ်ားခဲ့ရသည္)၊ အင္းစိန္ တုိက္ပဲြကဲ့သုိ႔ KNU တိုက္ပြဲမ်ားေတြကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာဆို နာၾကည္းေနဟန္ ရွိေနေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ အေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါး ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု မျပိဳကြဲေရး ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္ လက္ခံလ်ွင္ စတင္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ စကားေျပာမည္။
 
ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အတြက္ေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္အတြက္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳကို မလုပ္ႏိုင္သျဖင့္၊ ေနာင္တက္လာေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးရန္ ပါရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ အမိ်ဳးသားညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳမည္ ဟု ထပ္မံ လမ္းညႊန္ခဲ့သည္။
 
တတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ မွားယြင္းပစ္ခတ္မႈ မျဖစ္ေစေရး နယ္ေျမ သတ္မွတ္ရမည္၊ နယ္ေျမသတ္မွတ္ ၿပီးပါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ျဖတ္သန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀င္ေရာက္မည္ ဆိုပါက ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရမည္။
 
စတုတၳ အခ်က္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမ ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို အထူးစီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးၿပီး ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔၏ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သလို တပ္မေတာ္ မွလည္း သင့္ေတာ္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
 
ပဥၥမ အခ်က္အေနျဖင့္ ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္စဥ္ ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနျဖင့္ ညိွႏွိဳင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

(အပိုုင္း (၂) ဆက္ရန္။

Copy from - N'gun Ja Wa
 

0 comments: