Thursday, December 20, 2012

"အာဏာရွင္ေတြ ရွိေနသမွ် ငါတို ့ သူပုန္ျဖစ္ေနဦးမယ္ .... “

"အာဏာရွင္ေတြ ရွိေနသမွ် ငါတို ့ သူပုန္ျဖစ္ေနဦးမယ္ .... “

အာဏာရွင္ေဟာင္းသစ္ေတြကို ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ ေတာ္လွန္ေနဆဲ (၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ ့ အေရးေတာ္ပုံၾကီးမွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ေက်ာခိုင္း စြန္ ့ခြာကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ ယုံၾကည္ခ်က္ကို မေဖာက္မျပန္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆြဲကိုင္ေနၾကတဲ့)  ႏိုင္ငံတကာ (ျပည္ပ) ေရာက္ သူပုန္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေလးစားဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ ့ ကဗ်ာဆရာ ဖိုးဇီ၀ရဲ  ့ ျဖစ္ရပ္မွန္အေျခခံ ဘ၀ခံစားမွဳ ေရးစပ္ဖြဲ  ့က်ဴးထားမွဳေလးကို ေဖၚျပလိုက္ရပါတယ္။ 

"အာဏာရွင္ေတြ ရွိေနသမွ် ငါတို ့ သူပုန္ျဖစ္ေနဦးမယ္ .... “

လြယ္အိပ္ေတြ ပစ္ခ်
စာသင္ခန္းထဲက ေျပးထြက္ခဲ့သူေတြ
အခုေတာ့လည္း (ေ၀ ေလ ေလ)ေတြလို ့ အျပစ္တင္ခံရ..
အဲဒီေကာင္ေတြ...
လမ္းေပၚတက္ခဲ့ၾက
(ဘာ) ပါတီႏိုင္ငံေရးမွ မပါ
(ဘာ) NGO မွ မပါ။

ျပီး .. ေတာ္လွန္ေရးခရီးတဲ့
ငွက္ဖ်ားနဲ ့ ေကြးခဲ ့
မကြ်မ္းက်င္တဲ့လက္ေတြနဲ ့ ႏွီးျဖာ စခန္းေဆာက္
ပဲတလွည့္ ငါးပိတလွည့္
ေပ်ာ့ တူး မနပ္ ထမင္းေတြ .. ဟဲ
၀ါးေသနတ္ေတြနဲ ့ စစ္ဆင္ေရးျပင္
က်ဳပ္တို ့ ရူးမိုက္စြာခ်စ္ခဲ့တဲ့ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)
အခုေတာ့လည္း ေက်ာင္းသားလူသတ္သမားေတြလို ့ အျပစ္တင္ခံရ ...

ဘယ္ႏိုင္ငံေရာက္ေရာက္
အဲဒီ (ေ၀ ေလ ေလ) ေကာင္ေတြပဲ
မေက်နပ္မွဳေတြကို သြားသြား ေအာ္
အက်ဥ္းက်ေနသူေတြ လႊတ္ေပးပါလို ့ေအာ္
(ဆု) ေတြ ရရွိေစဖို ့ လက္မွတ္ေတြ အၾကိမ္ၾကိမ္ထိုးေပး
ေထာင္ထဲမွာ ေသသူေတြအတြက္ အလွဴလုပ္ေပးၾက
ေရေဘး မီးေဘး အကူေငြေတြ ေပးၾက
HIV အေရးေတာင္ မက်န္ေစရ
ဒုကၡသည္အေရးလည္း ေစ်းေရာင္းပြဲေတြလုပ္ၾက
ျမန္မာျပည္ကို (NGO) ေတြ မ်က္ေစ ့မက်ခင္အထိေပါ့ ...

အဲဒီေကာင္ေတြ …
လူငယ္ဘ၀ကိုလည္း ျပန္မရ
အေမကိုလည္း ျပန္မရ
ခ်စ္သူေတြကိုလည္း ျပန္မရ
ရပ္ကြက္တုိင္းမွာလည္း မ်က္ႏွာမရ..
လက္သီးကုိ ဆုပ္ခဲ့
အံကို တင္းခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြ
(မင္းတို ့ေကာင္ေတြ အလကားတဲ့ ...)
(ႏိုင္ငံေရးခုိလွဳံခြင့္ရ ျမန္မာျပည္ ၀င္ထြက္ေနသူမ်ားကလည္း ေျပာေသးသဗ်)
(အဲဒီတုန္းက ဘာလို ့ေတာခိုခဲ့တာလည္းတဲ့ .....)
(သင္ညာေတြတတ္ေနတဲ့ ကေလးတေယာက္ကလည္း ေမးေသးတယ္)

(၂၄) ႏွစ္ အၿပီး … 
တိုင္းျပည္ရဲ ့ အေလာင္းအစားထဲမွာ
ခြပ္ေဒါင္းေသြးေတြ ရာဇ၀င္ရိုင္းခဲ့ၿပီ ... 

(ဖိုးဇီ၀ ... ဒီဇင္ဘာ. ၂၀၁၂ ခုႏွစ္)။

 အာဏာရွင္ေဟာင္းသစ္ေတြကို ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ ေတာ္လွန္ေနဆဲ (၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ ့ အေရးေတာ္ပုံၾကီးမွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ေက်ာခိုင္း စြန္ ့ခြာကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ ယုံၾကည္ခ်က္ကို မေဖာက္မျပန္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆြဲကိုင္ေနၾကတဲ့) ႏိုင္ငံတကာ (ျပည္ပ) ေရာက္ သူပုန္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေလးစားဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ ့ ကဗ်ာဆရာ ဖိုးဇီ၀ရဲ ့ ျဖစ္ရပ္မွန္အေျခခံ ဘ၀ခံစားမွဳ ေရးစပ္ဖြဲ ့က်ဴးထားမွဳေလးကို ေဖၚျပလိုက္ရပါတယ္။

"အာဏာရွင္ေတြ ရွိေနသမွ် ငါတို ့ သူပုန္ျဖစ္ေနဦးမယ္ .... “

လြယ္အိပ္ေတြ ပစ္ခ်
စာသင္ခန္းထဲက ေျပးထြက္ခဲ့သူေတြ
အခုေတာ့လည္း (ေ၀ ေလ ေလ)ေတြလို ့ အျပစ္တင္ခံရ..
အဲဒီေကာင္ေတြ...
လမ္းေပၚတက္ခဲ့ၾက
(ဘာ) ပါတီႏိုင္ငံေရးမွ မပါ
(ဘာ) NGO မွ မပါ။

ျပီး .. ေတာ္လွန္ေရးခရီးတဲ့

ငွက္ဖ်ားနဲ ့ ေကြးခဲ ့
မကြ်မ္းက်င္တဲ့လက္ေတြနဲ ့ ႏွီးျဖာ စခန္းေဆာက္
ပဲတလွည့္ ငါးပိတလွည့္
ေပ်ာ့ တူး မနပ္ ထမင္းေတြ .. ဟဲ
၀ါးေသနတ္ေတြနဲ ့ စစ္ဆင္ေရးျပင္
က်ဳပ္တို ့ ရူးမိုက္စြာခ်စ္ခဲ့တဲ့ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)
အခုေတာ့လည္း ေက်ာင္းသားလူသတ္သမားေတြလို ့ အျပစ္တင္ခံရ ...

ဘယ္ႏိုင္ငံေရာက္ေရာက္
အဲဒီ (ေ၀ ေလ ေလ) ေကာင္ေတြပဲ
မေက်နပ္မွဳေတြကို သြားသြား ေအာ္
အက်ဥ္းက်ေနသူေတြ လႊတ္ေပးပါလို ့ေအာ္
(ဆု) ေတြ ရရွိေစဖို ့ လက္မွတ္ေတြ အၾကိမ္ၾကိမ္ထိုးေပး
ေထာင္ထဲမွာ ေသသူေတြအတြက္ အလွဴလုပ္ေပးၾက
ေရေဘး မီးေဘး အကူေငြေတြ ေပးၾက
HIV အေရးေတာင္ မက်န္ေစရ
ဒုကၡသည္အေရးလည္း ေစ်းေရာင္းပြဲေတြလုပ္ၾက
ျမန္မာျပည္ကို (NGO) ေတြ မ်က္ေစ ့မက်ခင္အထိေပါ့ ...

အဲဒီေကာင္ေတြ …
လူငယ္ဘ၀ကိုလည္း ျပန္မရ
အေမကိုလည္း ျပန္မရ
ခ်စ္သူေတြကိုလည္း ျပန္မရ
ရပ္ကြက္တုိင္းမွာလည္း မ်က္ႏွာမရ..
လက္သီးကုိ ဆုပ္ခဲ့
အံကို တင္းခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြ
(မင္းတို ့ေကာင္ေတြ အလကားတဲ့ ...)
(ႏိုင္ငံေရးခုိလွဳံခြင့္ရ ျမန္မာျပည္ ၀င္ထြက္ေနသူမ်ားကလည္း ေျပာေသးသဗ်)
(အဲဒီတုန္းက ဘာလို ့ေတာခိုခဲ့တာလည္းတဲ့ .....)
(သင္ညာေတြတတ္ေနတဲ့ ကေလးတေယာက္ကလည္း ေမးေသးတယ္)

(၂၄) ႏွစ္ အၿပီး …
တိုင္းျပည္ရဲ ့ အေလာင္းအစားထဲမွာ
ခြပ္ေဒါင္းေသြးေတြ ရာဇ၀င္ရိုင္းခဲ့ၿပီ ...

(ဖိုးဇီ၀ ... ဒီဇင္ဘာ. ၂၀၁၂ ခုႏွစ္)။

Nik Nayman စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူခဲ့ပါသည္။

0 comments: