Wednesday, December 5, 2012

"သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးရွိရက္နဲ႕ ဦးပိုင္ဘာလို႕ရွိေနလဲ တပ္မေတာ္ရွိလို႕ ရွိေနတာ"

"သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးရွိရက္နဲ႕ ဦးပိုင္ဘာလို႕ရွိေနလဲ တပ္မေတာ္ရွိလို႕ ရွိေနတာ"

"က်မ ၀ိဇၹာေဇာ္ဂ်ီမဟုတ္ပါ။ ေရရွည္ က်မစဥ္းစားပါတယ္ ေရတိုမလုပ္ပါ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႕ေထာက္ခံပါ။ ျပႆနာ ရွင္းတာ အေပးယူ လုပ္ရမယ္ မတည့္သူကို မီးဗံုးနဲ႕ပစ္လို႕မရဘူး။"

"အာဃာတေတြေတာ့ မထားပါနဲ႕ အမုန္းတရား ၀င္သြားသူဘက္က ရွံဳးမယ္။ မတရားရင္ မခံရဘူး ကာကြယ္ရမယ္။ ေခါင္းေအးေအးနဲ႕ရွင္းရမယ္။ 
အမွန္တရားကိုု အေျခခံတံုု႔ျပန္ရမယ္။"

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
‎"သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးရွိရက္နဲ႔ ဦးပိုင္ဘာလို႔ ရွိေနလဲ တပ္မေတာ္ရွိလို႔ရွိေနတာ"

"က်မ ၀ိဇၹာေဇာ္ဂ်ီ မဟုတ္ပါ။ ေရရွည္ က်မစဥ္းစားပါတယ္ ေရတိုမလုပ္ပါ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ေထာက္ခံပါ။ ျပႆနာ ရွင္းတာ အေပးယူ လုပ္ရမယ္ မတည့္သူကို မီးဗံုးနဲ႔ ပစ္လို႔မရဘူး။"

"အာဃာတေတြေတာ့ မထားပါနဲ႔ အမုန္းတရား ၀င္သြားသူဘက္က ရွံဳးမယ္။ မတရားရင္ မခံရဘူး ကာကြယ္ရမယ္။ ေခါင္းေအးေအးနဲ႔ ရွင္းရမယ္။
အမွန္တရားကိုု အေျခခံတံုု႔ျပန္ရမယ္။"

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

0 comments: