Monday, December 17, 2012

လူသားအက်ိဳးျပဳ သင္တန္းမ်ားတက္ႏိုင္ၿပီ

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၌ မၾကာမီတြင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မည့္ သင္တန္းရပ္မ်ားအား အမ်ား ျပည္သူလူထုတို႔အေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စား၍ေသာ္၄င္း၊ ဗဟုသုတအေနျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ ပညာရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေသာ္၄င္း၊ လူသားမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာ၍မရႏိုင္ေသာ လူသားအက်ိဳးျပဳ ပညာရပ္မ်ားအား ေအာက္ပါေန႔ရက္၊ အခ်ိန္မ်ားတြင္ လာေရာက္၍ ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ပါေၾကာင္း အထူးသတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။
 
- ေပ်ာ္႐ႊင္စာသင္ေက်ာင္းဖြင့္နည္း
ေဒၚယမင္းေဇာ္ (Diploma of Children’s Service Australia) မွ သင္ၾကား ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။
 
ေန႔ရက္ - ၂၈.၁၂.၂ဝ၁၂ (ေသာၾကာေန႔)
အခ်ိန္ - ညေန (၃းဝဝ) နာရီမွ (၅းဝဝ) နာရီအထိ
 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ -
(က) မိမိေနအိမ္မွေန၍ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဝင္ေငြ႐ွာႏိုင္ရန္။
(ခ) အေျခခံပညာ တတ္႐ံုမွ်ျဖင့္ အသက္အ႐ြယ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မလို မိမိအားသည့္ ကိုယ္ပိုင္ အခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္။
(ဂ) ကေလးထိန္းမဟုတ္ပဲ ကေလးမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ ဆရာ ဆရာမေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္။
(ဃ) ေငြေၾကးမ်ားစြာ ျမႇပ္ႏွံစရာ မလိုပဲ တန္ဖိုးနည္း ပစၥည္းမ်ားကိုသံုး၍ ကိုယ္ပိုင္စီးပြား ေရးလုပ္ႏိုင္ရန္။
(င) ကေလးမ်ား၏ စဥ္းစားေတြးေခၚလိုစိတ္၊ ဖန္တီးလိုစိတ္၊ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးယံု ၾကည္စိတ္ စသည္တို႔ရ႐ွိႏိုင္ေစရန္။
(စ) မိမိတတ္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏျဖင့္ မိမိရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ား ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွံႏိုင္ေသာေနရာ ရ႐ွိႏိုင္ရန္။
(ဆ) အထူးသျဖင့္ သင္တန္းဖြင့္မည့္ ဆရာ/မမ်ားအတြက္၄င္း၊ ကေလးမိဘမ်ားအတြက္ ၄င္း၊ ေငြေၾကးမ်ားစြာ သံုးစြဲစရာမလိုပဲ အရည္အခ်င္း႐ွိေသာ ဆရာ/မမ်ားစြမ္းရည္ တိုးတက္၍ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ထြန္း လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။
x x x x x

- First-Aid & CPR
ေဒါက္တာ ဦးေနဝင္းေအာင္(Australia)၊ ေဒါက္တာေက်ာ္တင္လတ္(U.S.A) တို႔မွ သင္ၾကားပို႔ခ် မည္ျဖစ္သည္။

ေန႔ရက္ - ၂၉.၁၂.၂ဝ၁၂ (စေနေန႔)
အခ်ိန္ - နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီ
ရည္႐ြယ္ခ်က္ - (Mouse to Mouse) အသက္႐ွဴကူျခင္း၊ ႏွလံုးႏႈိးစက္ အသံုးျပဳနည္း၊ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းသို႔ အစားအေသာက္၊ အေၾကြေစ့၊ ကစားစရာအ႐ုပ္ငယ္ေလးမ်ား ပိတ္ဆို႔ခဲ့ပါက အသက္ကယ္တင္ျခင္း၊ ေသြးထြက္လြန္သူအား (၅) မိနစ္မွ (၁ဝ) မိနစ္အတြင္း ေသြးအျမန္တိတ္ နည္း၊ မီးေလာင္ဒဏ္ရာအား အေရၾကည္ဖုထြက္႐ွိမႈအား နာက်င္မႈမရွိေစျခင္း၊ ေလာင္ၿမိဳက္၍ စားျခင္း စသည့္လူနာမ်ားအား ေဆးရံု (သို႔) ေဆးခန္းမ်ားထံသို႔ မေရာက္မီ လူနာအားသက္သာ ေစရန္ အခ်ိန္မွီကယ္တင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမြကိုက္ခံရသူမ်ားအား အေရးေပၚေ႐ွးဦးျပဳစု နည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံတြင္အသံုးျပဳသည့္ ကုထံုးနည္းစနစ္သစ္မ်ားအား သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ ျဖစ္သည္။
x x x x x

- TOT (ဆရာ/မမ်ားအတြက္သာ)

ေန႔ရက္ - ၂၆.၁၂.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၂၈.၁၂.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔အထိ
အခ်ိန္ - နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီမွ ညေန (၃းဝဝ) နာရီအထိ
x x x x x

- Accounting Course (LCCI)
ဆရာ ဦးေနလင္းေအာင္ (B.Com, C.P.A, FLCCI (London-UK)

ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမည့္ေန႔ - ၆.၁.၂ဝ၁၃ (တနဂၤေႏြေန႔) အထိ
ပို႔ခ်မည့္ဘာသာရပ္ - LCCI 1st & 2nd Level Book-Keeping
တက္ေရာက္ရမည့္ေန႔ရက္ - ၇.၁.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔မွစ၍ အပါတ္စဥ္ (တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး)
တက္ေရာက္ရမည့္အခ်ိန္ - နံနက္ (၁ဝးဝဝ) နာရီမွ (၁၂း၃ဝ) နာရီအထိ
(ဓါတ္ပံု (၂) ပံုႏွင့္အတူ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရန္)
x x x x x

အထက္ပါ လူမႈအက်ိဳးျပဳ သင္တန္း (၄) ခုတို႔အား စိတ္ပါဝင္စား၍ မ႐ွင္းလင္း သည္မ်ားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ - ၅၈ဝ၁၃၃၊ ဝ၉ - ၈၆ ၄ဝ ၂၂ဝ သို႔ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း စံုစမ္း ႏိုင္ပါသည္။

0 comments: