Thursday, December 6, 2012

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား (၉၅)သန္းေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းရဖြယ္ရွိ


၀၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ ၊

ဘဂၤလာေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ရဲ႕ အဆို အရ ၂၀၄၀-ခုႏွစ္ အေရာက္မွာ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးရတဲ႔ လူ အေရ အတြက္ ဟာ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွာကို လူသန္းေပါင္း (၉၅) သန္း ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 
“The Tempest of Exodus: The Case of Climate Change-induced Displacement in Bangladesh and International Negotiations (မုန္တိုင္းပမာ လူဦးေရေရႊ႕လ်ားျခင္း : ရာသီေဖာက္ျပန္ မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္အတြင္း လူမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ နွင့္ ယင္း အတြက္ ႏိုင္ငံ တကာ ညွိႏိႈင္းမႈ မ်ား)” ဆိုတဲ့စာတမ္းကို ဘဂၤလာေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ အာန္နယန္ အြန္နဲရွန္ (Unnayan Onneshan) အမည္ရ အဖြဲ႕အစည္းက ျပဳစုခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ေရးသား ထားတာ ကို ေတြ႕
ရတယ္။
 
အဲသည္ အဖြဲ႕အစည္းကလုပ္တဲ့ ေလ့လာမႈအရ ယခင္ျဖစ္စဥ္ေတြကို အေျခခံၿပီးသံုးသပ္လိုက္တဲ့ အခါ ေရျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ၂၀၂၀-ခုႏွစ္ေလာက္က်ရင္ လူဦးေရ ၅.၂၅ သန္း၊ ၂၀၃၀ ေလာက္ ကို ေရာက္တဲ့အခါ ၁၁.၀၂ သန္း၊ ၂၀၄၀ ကို ေရာက္တဲ့အခါ ၂၃.၁၆သန္း အသီးသီး ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း ဖယ္ရွားေပးရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါက ေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္မွာ။
 
ဒီလိုပဲ မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ခံရၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းရမယ့္ လူအေရအတြက္ကိုလည္း ဒီေလ့လာမႈမွာ တြက္ခ်က္ တင္ျပထားတယ္။ တကယ္လို႔ ျပင္ဆင္ကာကြယ္မႈေတြကိုသာ လုပ္သင့္တဲ့အတိုင္း ျမန္ျမန္ထက္ထက္ မေဆာင္ရြက္ဘူး ဆိုရင္၊ ေလမုန္တိုင္းေတြရဲ႕ ဒဏ္ေၾကာင့္ ၂၀၂၀-ခုႏွစ္အထိကာလ အတြင္းမွာ လူ ၁.၅၈ သန္း၊ ၂၀၃၀ က်ရင္ ၆.၄၆သန္း၊ ၂၀၄၀ က်ရင္ ၂၆.၃၉ သန္း ေရႊ႕ေျပာင္းရဖြယ္ ရွိတယ္ လို႔ ဆိုတယ္။
 
ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ ျမစ္ကမ္းပါးတိုက္စားမႈေၾကာင့္ လူေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရတာကို တြက္ခ်က္ထား တယ္။ ၂၀၂၀အထိ ၁၁.၆၂ သန္း၊ ၂၀၃၀ အထိ ၂၆.၁၅ သန္း နဲ႔ ၂၀၄၀ အထိ ၄၀.၆၇ သန္းတို႔ အသီးသီးျဖစ္ၾကတယ္။
 
ေနာက္ဆံုးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ မိုးေခါင္ေရရွားမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရတာက်ေတာ့ ၃.၉၂သန္း၊ ၄.၆၄ သန္း နဲ႕ ၅.၅ သန္း အေရအတြက္တို႔ဟာ ၂၀၂၀ ၊ ၂၀၃၀ နဲ႔ ၂၀၄၀-ခုႏွစ္တို႔မွာ အသီးသီးရွိလာလိမ့္မယ္ လို႔ ဆို တယ္။
 
ဒါေတြအကုန္လံုးကို ေရာၿခံဳစဥ္းစားတြက္ခ်က္လိုက္တဲ့အခါ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္း လူေတြအိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေရႊ႕ေျပာင္းရတဲ့ အေရအတြက္ဟာ ၂၀၂၀ ၊ ၂၀၃၀ နဲ႕ ၂၀၄၀-ခုႏွစ္အထိ ကာလေတြ အသီးသီးမွာ ၂၂.၃၇ သန္း၊ ၄၈.၂၈ သန္း နဲ႔ ၉၅.၇၂ သန္း တို႔ အသီးသီး ရွိလာ လိမ့္မယ္လို႔ အဆိုပါ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းက တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။
 
အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ဆိုရင္ ႀကီးႀကီးမားမား ေရႀကီးမႈ တစ္ခါျဖစ္တိုင္း ျဖစ္တိုင္း၊ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ ဆိုရင္ လူ ၂.၅ သန္းတို႔ဟာ အၿမဲတမ္းသေဘာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမႈ ျဖစ္လာမယ္ လို႔ဆိုတယ္။
 
ကမၻာ့ဘဏ္က ႏို၀င္ဘာလ (၁၈)ရက္မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အရ ကမၻာ့ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ဟာ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ဘက္မွာ သံုးေပအထိတက္လာႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အေၾကာင္းကို အသိေပးထား ပါတယ္။ ဒီလိုတက္လာတဲ့အတြက္ နဂိုကထည္းက သံုးေရရွားပါးမႈနဲ႔ သီးႏွံအထြက္က်ဆင္းမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္မွာ အငတ္ေဘးနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဒဏ္တို႔ဟာ ဆိုးသထက္ဆိုး လာ ႏိုင္ေျခရွိ တယ္ လို႔ဆိုၾကပါတယ္။
 
ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈဒဏ္ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္းစံုက ခံစားရမွာျဖစ္ေပမယ့္၊ ဒါေတြရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲ ဒဏ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ အစားအစာရွားပါး ျပတ္လပ္မႈ၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္မႈ၊ ဆိုင္ကလုံး မုန္တိုင္းေတြ နဲ႔ မိုးေခါင္ေရရွားဒဏ္ တို႔ေၾကာင့္ အျပင္းထန္ဆံုး ထိခိုက္ခံစားရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံေတြျဖစ္လိမ့္မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ “Turn Down the Heat (အပူခ်ိန္ ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ)” လို႔အမည္ေပးထားတဲ့ အဆိုပါ ကမၻာဘဏ္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။
 
ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈရဲ႕ ဒဏ္ကို အမ်ားဆံုးထိခိုက္ခံစားရဖြယ္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြဟာ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ မိုဇမ္ဘစ္၊ မဒါဂတ္စ္ကာ၊ မကၠစီကို နဲ႔ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံတို႔မွာ တည္ရွိေန ၾကတယ္လို႔ အဲသည္ ကမၻာ့ဘဏ္ အစီရင္ခံစာက ဆိုထားတယ္။
(ေက်ာ္ေဇာဦး ဘာသာျပန္သည္။)

Copy from - Coral Arakan News

မူရင္းေဆာင္းပါးဟာ zee news ရဲ႕ Climate change to displace over 95 mn Bangladeshis ျဖစ္ၿပီး၊ ေအာက္ပါ လင့္ခ္ မွာ အဲဒီေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

http://zeenews.india.com/news/eco-news/climate-change-to-displace-over-95-mn-bangladeshis_813642.html.

0 comments: