Tuesday, December 25, 2012

ေျမဆြဲအားျဖင့္ မီးလင္းေစမည့္ မီးလံုးေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္း လွ်ပ္စစ္မီး မထြန္းႏိုင္သူ သန္းေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ကို အလင္းေပးႏိုင္ေတာ့မည္

ေျမဆြဲအားျဖင့္မီးလင္းေစမည့္မီးလံုးေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္း
လွ်ပ္စစ္မီးမထြန္းႏိုင္သူ သန္းေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ကို 
အလင္းေပးႏိုင္ေတာ့မည္
Monday, 24 December 2012

ကမၻာ့ေျမဆြဲအားကို အသံုးျပဳ ၍ မီးလင္းႏိုင္သည့္ မီးလံုးကို ၿဗိတိန္ ကုမၸဏီတစ္ခုက တီထြင္လိုက္ရာ ထို မီးလံုးေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို လက္လွမ္းမမီ၍ လွ်ပ္ စစ္မီးမထြန္းႏိုင္ေသာ လူသား သန္း ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ကို အလင္းေပး ႏုိင္ေတာ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ထိုေျမဆြဲအားသံုး အယ္လ္ အီးဒီ မီးလံုးတြင္ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ ထားေသာ သဲအိတ္ငယ္တစ္ခု ပါ ဝင္သည္။ 

ထိုသဲအိတ္ငယ္ကို မီးလံုး တြင္ပါေသာ ဒိုင္နမိုတြင္ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ထားသည္။ ေျမဆြဲအား ေၾကာင့္ သဲအိတ္ငယ္သည္ ေအာက္ကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာက် သြား သည္တြင္ ဒိုင္နမိုကို လွည့္ ေပး
သကဲ့သို႔ ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထြက္လာကာ မီးလံုး လင္းလာ မည္ျဖစ္သည္။ 

သဲအိတ္ငယ္ ေအာက္ ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါကအေပၚဆံုး ျပန္ေရာက္ေအာင္
သံုးစကၠန္႔ခန္႔ သာ ျပန္ရစ္တင္ရၿပီး ျပန္လႊတ္ထား ေပးပါက နာရီဝက္ခန္႔ထိ မီးလင္းေန ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုမီးလံုးကို GravityLight ဟု အမည္ ေပးထားသည္။ ထိုမီးလံုးကို
လန္ဒန္ အေျခစိုက္ Deciwatt.org ကတီထြင္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုမီးလံုးသည္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္ အားရွိရန္ မလိုအပ္ဘဲ မီးလင္းႏိုင္ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လက္လွမ္းမမီ
ေသာ လူသား သန္းေထာင့္ငါးရာ ေက်ာ္ထံသို႔ အလင္းေရာင္ေဆာင္ ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Messenger News Journal
Monday, 24 December 2012

ကမၻာ့ေျမဆြဲအားကို အသံုးျပဳ ၍ မီးလင္းႏိုင္သည့္ မီးလံုးကို ၿဗိတိန္ ကုမၸဏီတစ္ခုက တီထြင္လိုက္ရာ ထို မီးလံုးေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို လက္လွမ္းမမီ၍ လွ်ပ္ စစ္မီး မထြန္းႏိုင္ေသာ လူသား သန္း ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ကို အလင္းေပး ႏုိင္ေတာ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
ထိုေျမဆြဲအားသံုး အယ္လ္ အီးဒီ မီးလံုးတြင္ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ ထားေသာ သဲအိတ္ငယ္ တစ္ခု ပါဝင္သည္။

ထိုသဲအိတ္ငယ္ကို မီးလံုး တြင္ပါေသာ ဒိုင္နမိုတြင္ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ ေျမဆြဲအား ေၾကာင့္ သဲအိတ္ငယ္သည္ ေအာက္ကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာက်သြားသည္တြင္ ဒိုင္နမိုကို လွည့္ေပးသကဲ့သို႔  ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထြက္လာကာ မီးလံုး လင္းလာ မည္ျဖစ္သည္။

သဲအိတ္ငယ္ ေအာက္ ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက အေပၚဆံုး ျပန္ေရာက္ေအာင္ သံုးစကၠန္႔ခန္႔ သာ ျပန္ရစ္တင္ရၿပီး ျပန္လႊတ္ထား ေပးပါက နာရီဝက္ခန္႔ထိ မီးလင္းေန ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုမီးလံုးကို GravityLight ဟု အမည္ ေပးထားသည္။ ထိုမီးလံုးကို လန္ဒန္ အေျခစိုက္ Deciwatt.org ကတီထြင္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုမီးလံုးသည္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္ အားရွိရန္ မလိုအပ္ဘဲ မီးလင္းႏိုင္ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လက္လွမ္းမမီေသာ လူသား သန္းေထာင့္ငါးရာ ေက်ာ္ထံသို႔ အလင္းေရာင္ေဆာင္ ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Copy from - Messenger News JournalSee more

0 comments: