Monday, December 10, 2012

ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္ ကခ်င္ေဒသတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
 ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္ ကခ်င္ေဒသတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

December 9, 2012 by MKA news

ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔ ည(၈)နာရီအခ်ိန္တြင္ အင္အား(၂၅၀)ခန္႔ပါေသာ [တပ္မ(၉၉) လက္ေအာက္ခံတပ္ ဟု ခန္႔မွန္း] တပ္ဖြဲ႕၀င္တို႔သည္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုပါ တင္ေဆာင္ထားေသာ စစ္ယာဥ္(၂၀)ခန္႔ ေဒါ့ဖုန္းယန္သို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ခလရ(၂၉၇) (၂၉၈) ပူးေပါင္းအင္အား(၁၀၀)ခန္႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ တႏိုင္း လီဒိုလမ္း ယုဇန စိုက္ခင္းသို႔ေရာက္ရွိကာ ယင္းမွတဆင့္ နမ္ယာ(Nam Ya)ဘက္သို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္သြားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မွ ပန္၀ါၿမိဳ႕သို႔ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ (၃)ႀကိမ္ ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ လက္နက္ခဲယမ္းကို ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ အျပန္တြင္ ဒဏ္ရာရရဲေဘာ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ ယူခဲ့သည္။
December 9, 2012

ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔ ည(၈)နာရီအခ်ိန္တြင္ အင္အား(၂၅၀)ခန္႔ပါေသာ [တပ္မ(၉၉) လက္ေအာက္ခံတပ္ ဟု ခန္႔မွန္း] တပ္ဖြဲ႕၀င္တို႔သည္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုပါ တင္ေဆာင္ထားေသာ စစ္ယာဥ္(၂၀)ခန္႔ ေဒါ့ဖုန္းယန္သို႔ ၀င္ေရာက္ လာခဲ့သည္။

ခလရ(၂၉၇) (၂၉၈) ပူးေပါင္း အင္အား(၁၀၀)ခန္႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ တႏိုင္း လီဒိုလမ္း ယုဇန စိုက္ခင္းသို႔ ေရာက္ရွိကာ ယင္းမွတဆင့္ နမ္ယာ(Nam Ya)ဘက္သို႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္သြားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ မွ ပန္၀ါၿမိဳ႕သို႔ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ (၃)ႀကိမ္ ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ လက္နက္ခဲယမ္းကို ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ အျပန္တြင္ ဒဏ္ရာရ ရဲေဘာ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ ယူခဲ့သည္။
 
Copy from - Jade Land

0 comments: