Monday, December 31, 2012

31/ရက္ေန႔ တိုက္ေလယာဥ္ၾကီးျဖင္႔တိုက္ အိမ္(၂)လံုးေလာင္

(31/12/2012)ရက္ေန႔ (1:00)pm နာရီအခ်ိန္ တြင္ျမန္မာအစိုးရ စစ္တိုက္လယာဥ္ တစ္စီး လာေရာက္ ဗံုးက်ဲ တိုက္ခိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခင္ရက္မ်ားႏွင္႔ မတူဘဲ စစ္သံုးတိုက္ေလယာဥ္ အႀကီးျဖင္႔လာေရာက္ ဗံုးက်ဲတိုက္ခိုက္သြားရာ ေန အိမ္(၂ )လံုး မီးေလာင္သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ဗံုးက်ေရာက္ မီးေလာင္ေနစဥ္ ရက္ကူးထားေသာ သတင္းမွတ္တမ္း ရုပ္သံ။
(ကိုမင္းေဌး)

0 comments: