Sunday, September 23, 2012

"မညီညြတ္သူေတြ ခ်န္ခဲ့မည္ဟု NLD ေျပာ"

September 22, 2012 

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ညီလာခံေခၚယူေရး ျပင္ဆင္လ်က္ရွိရာ ေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင့္တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနၿပီး ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ တင္းမာေနသူမ်ားကို ခ်န္ခဲ့ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အမ်ားစုတြင္ NLD ညီလာခံ ေခၚယူႏိုင္ေရးအတြက္ ရပ္/ေက်း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ တိုင္းအဆင့္ဆင့္ လူေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ရာ၌ လူသစ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ လူေဟာင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ လူသစ္ႏွင့္ လူေဟာင္းအၾကား၊ လူႀကီးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားေနျခင္းကို အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရးရရွိေရး ညွိႏိႈင္းရန္ ဗဟိုက အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ညွိႏႈိင္းႏိုင္မႈ မရွိေသာ ေနရာမ်ားကို ညီလာခံသို႔ ေခၚမည္မဟုတ္ဘဲ ခ်န္ခဲ့မည္ဟု NLD တႏိုင္ငံလံုး ပါတီဝင္ စုေဆာင္းေရး တာဝန္ရွိသူ ဦးစိုးဝင္းက ေျပာသည္။ 

“က်ေနာ္တို႔က သူတို႔ကို မညီညြတ္လို႔ရွိရင္ ညီညြတ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ တာဝန္ေပးထားတယ္၊ မညီညႊတ္သူေတြကို ဖြဲ႔မေပးေတာ့ဘူး၊ ညီညြတ္တဲ့ထိေအာင္ ေစာင့္၊ သူမ်ားေတြဆီမွာ ညီညႊတ္လို႔ ညီလာခံေတြ ေပၚလာတယ္၊ အဲဒီလို သူတို႔ဆီမွာ ညီညြတ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ သူတို႔ကို ထားပစ္ခဲ့မွာပဲ” ဟု ဦးစိုးဝင္းက ဧရာဝတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျပာဆိုသည္။ 

ညီလာခံ အစီအစဥ္အရ ရပ္/ေက်း ညီလာခံမွစ၍ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ထိုမွတဆင့္ ခ႐ိုင္အထိ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္း သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “အဓိကကေတာ့ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေအာက္ေျခကေန ဗဟိုကိုတက္လာတယ္ဆိုတဲ့ နည္းကို က်ေနာ္တို႔က ေဖာ္ေဆာင္တာပဲ၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ဒီမိုကေရစီရဲ႕ မူဝါဒအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ဦးစိုးဝင္းက ေျပာသည္။ 

ညီလာခံေခၚယူေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္၌္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားရာတြင္ NLD ကို ျပန္လည္ ဆႏၵျပသူမ်ား၊ တိုင္စာပို႔သူမ်ား၊ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္တိုင္းၾကားသူမ်ား ရွိေၾကာင္း NLD နာယက ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။ “႐ုံးကိုစာေတြ ပို႔လာတာလည္း ရွိတယ္၊ ဖုန္းဆက္ၿပီး ဆႏၵျပမယ္ ေျပာတာလည္းရွိတယ္၊ တခ်ဳိ႕က ဒီ႐ုံးခ်ဳပ္ကိုလာၿပီး က်ေနာ့ စားပြဲကို လက္သီးနဲ႔ ထုၿပီးေျပာတာေတာင္
ရွိတယ္ဗ်” ဟု ဦးတင္ဦးက ဧရာဝတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျပာဆိုသည္။ 

ယင္းသို႔ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ားကို ပါတီတြင္း ညီလာခံျပဳလုပ္ရာ ရပ္/ေက်း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာေနရာ အသီးသီးတြင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ညွိႏိႈင္းအေျဖရွာၾကရန္ႏွင့္ လူထုယံုၾကည္ေလးစားသည့္ ပါတီတရပ္အျဖစ္ သက္ေသျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ) အပါအဝင္ အျခားေသာပါတီမ်ားကလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ NLD အေနျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ညီညႊတ္ေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပါတီ ဗဟိုအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။ ယခုအခါ NLD သည္ ပါတီအနာဂတ္အတြက္ လူငယ္မ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ 

ထို႔အတူ ပါတီ ဗဟိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္လည္း ယခုလမွ စတင္ကာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ လူငယ္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ား လစဥ္ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ၏ အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္မည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီသည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ စ၍ ေအာက္ေျခမွစ၍ တိုင္းအဆင့္ထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီသည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၄၅ ေနရာ၌ ေနရာအားလံုး အႏိုင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီက ေနရာအမ်ားစုတြင္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး NLD ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိေသာ တေနရာသာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ 

 သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

0 comments: