Thursday, September 27, 2012

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ အမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္


၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္၊ နာမည္ႀကီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ား၏ ၀င္ခြင့္ တန္းစီဇယားတြင္ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္က တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ရမွတ္အျမင့္ဆုံး သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ထိပ္ဆုံးက ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယခုႏွစ္ ျပန္လည္စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူရန္ အမ်ဳိးသားမ်ား အထူးစိတ္၀င္စားခဲ့ၾကၿပီး ဦးစားေပး ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကေၾကာင္း တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူက ေျပာသည္။

နာမည္ႀကီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ား၏ ေက်ာင္းသားလက္ခံမႈ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲရမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ေဆး၀ါးတကၠသိုလ္မွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲရမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။

လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ နာမည္ႀကီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္ အခ်ဳိ႕၏ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြရမွတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္

က်ား မ
ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၅၀၀ ၅၀၄
ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား ၄၉၀ ၅၀၈
ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ ၄၈၇ ၄၉၇
မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ ၄၈၅ ၄၉၇
ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္(အဂၤလိပ္စာ) ၄၉၂ ၄၉၂
အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) ၄၇၃ ၄၇၃
ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္(ဂ်ပန္စာ) ၄၆၉ ၄၆၉
သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား ၄၆၉ ၅၀၁
နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပုံဆိုက္ဘာစီးတီး) ၄၆၇ ၄၇၀
ေဆး၀ါးတကၠသိုလ္မ်ား ၄၆၇ ၄၆၇

REF: 7Day News Journal
Posted by Admin Team-NO
Copyfrom - News of Myanmar

0 comments: